Archiwum wg Tagów | "czas pracy"

quercus logo m

Tags: , ,

Przyszłość pracodawców? Elastyczność!

Dodany 18 października 2017 przez admin

Niemal 2500 polskich firm zdecydowało się, jak dotąd, na wprowadzenie elastycznego czasu pracy – wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. To o ponad 1000 przedsiębiorstw więcej niż w roku 2015, kiedy PIP prezentował raport w tej sprawie. Podobnie jak dwa lata temu najwięcej porozumień w sprawie elastycznego czasu pracy podpisano na Śląsku (339) i w Wielkopolsce (326).

Wprowadzenie 4 lata temu elastycznego czasu pracy umożliwiło pracodawcom efektywniejsze zarządzanie. Korzyści z takiego rozwiązania widoczne są przede wszystkim w planowaniu czasu pracy pracowników produkcji, nic więc dziwnego, że zdecydowanym liderem we wdrażaniu tego rozwiązania jest przetwórstwo przemysłowe (niemal 38%). Kolejne miejsca w rankingu branż wprowadzających elastyczny czas pracy zajmują handel i naprawy (15%) oraz budownictwo (9%).

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy pozwala na wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy oraz na wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Pracodawcy, chcąc wdrożyć te rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach, muszą zawrzeć porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli ich nie ma, to z przedstawicielami pracowników (art. 150 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy). Z udogodnień związanych z elastycznym czasem pracy dwa lata temu korzystały przede wszystkim duże i średnie firmy, w zestawieniu z roku 2017 widać w miarę równomierny rozkład, ze wskazaniem na duże przedsiębiorstwa, zatrudniające do 250 osób: duże firmy – 33%, średnie – 24%, małe – 25%.

IT w służbie elastyczności

Obecna sytuacja na rynku pracy nie jest komfortowa dla pracodawców. Z jednej strony niskie bezrobocie, które nie ułatwia poszukiwania i zatrzymania pracowników, z drugiej – zwłaszcza w przetwórstwie – sezonowość produkcji. Elastyczny czas pracy wydaje się rozwiązaniem optymalnym. „Pozwala na utrzymanie załogi w okresach tzw. niskiego sezonu poprzez zapewnienie jej minimalnego uzgodnionego w porozumieniu wynagrodzenia, a jednocześnie daje pracodawcy większą swobodę w zakresie utrzymania płynności funkcjonowania firmy. Mówiąc wprost – przekłada się na redukcję nadgodzin, które są dla pracodawcy dodatkowym obciążeniem, oraz na optymalizację eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu firmy Quercus, zajmującej się wdrożeniami SAP w obszarze HR.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy może w praktyce wyglądać różnie w różnych firmach. Niektóre przedsiębiorstwa wdrażają tzw. równoważny czas pracy, czyli system, w ramach którego możemy np. zaplanować pracownikowi pracę w poniedziałki i środy w wymiarze 12 godzin, zaś w pozostałe dni ustalić sześciogodzinny czas pracy. „Istotne jest, aby wymiar godzin do przepracowania w całym okresie rozliczeniowych, np. 3 miesięcy, był taki sam. W takiej sytuacji nie występują ani niedoczas, ani nadgodziny” – mówi Prezes Quercus. Niektóre firmy przyjmują z kolei zadaniowy system pracy, który polega na tym, że pracownicy rozliczani są z wykonania konkretnych zadań, bez konieczności przychodzenia do biura. Rozliczane jest wykonanie zadania w wyznaczonym terminie, a nie czas na to poświęcony.

Większość osób rozumie elastyczny czas pracy jako brak sztywnych ram czasowych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, czyli możliwość przyjścia między np. godz. 7 a 9, i zakończenia odpowiednio między godz. 15 a 17. W tym wypadku ważne jest, aby mimo tej elastyczności przepracować 8 godzin. Istotne staje się także wprowadzenie odpowiednio wydajnego systemu ewidencji czasu pracy.

„Niezależnie od wybranego modelu czasu pracy uelastycznienie wymaga wprowadzenia efektywnych narzędzi, które pozwolą na odpowiednią obsługę kadr, a więc będą wspierać, jak w przypadku produktów SAP, proces planowania czasu pracy tak, aby zapewnić m.in. normy odpoczynku dobowego, tygodniowego, przy utrzymaniu zgodności nominalnych godzin pracy z faktycznie przepracowanymi” – przypomina Maciej Kabaciński, Dyrektor Pionu HR w Quercus. Ekspert podkreśla, iż weryfikacja systemowa jest istotna zwłaszcza w sytuacji, gdy planowaniem równoważnego czasu pracy zajmują się liderzy, np. na produkcji, którzy niekoniecznie muszą znać przepisy. „Delegowanie części zadań związanych z planowaniem pracy na liderów czy menedżerów jest trendem, który obserwujemy już od kilku lat. To właśnie na bazie potrzeb, które w jego wyniku powstały, opracowaliśmy nasze autorskie narzędzie – Portal Pracowniczy, który pozwala na sprawne i intuicyjne zarządzanie kwestiami kadrowymi, na różnych poziomach uprawnień, także przez pracowników” – dodaje.

Elastyczność jako przewaga konkurencyjna

Mówi się, że obecnie trwa era pracownika. Brak specjalistów, zwłaszcza w takich zawodach, jak: programiści, informatycy, specjaliści ds. sprzedaży, finansów i księgowości, menedżerowie, sprawia, że coraz więcej firm stara się wprowadzać rozwiązania elastyczne, których celem jest budowanie reputacji pracodawcy jako firmy nowoczesnej, przystosowanej do warunków panujących na rynku pracy i wychodzącej naprzeciw potrzebom pracowników.

Coraz częściej słyszymy o elastycznych formach pracy, np. łączących home office z pracą w biurze. Są firmy, które w okresie letnim skracają czas pracy w piątki, zaś wydłużają w poniedziałki, aby umożliwić pracownikom wyjazdy weekendowe. Z kolei w Skandynawii niektóre przedsiębiorstwa zaczynają wprowadzać sześciogodzinny dzień pracy. Zdarzają się jeszcze inne modele: czterodniowy tydzień pracy, możliwość realizacji własnych projektów w konkretnym dniu oraz rozwiązania hybrydowe. „Wszystkie te propozycje mają dać pracownikom sygnał, że firma dba o ich komfort pracy, potrzebę rozwoju oraz balans między życiem zawodowym i osobistym” – wyjaśnia Maciej Kabaciński, dyrektor działu HR Quercus. „Opcje te mają jednak sens tylko wówczas, gdy przekładają się na wzrost efektywności pracowników, a więc pozwalają na realizację celów przedsiębiorstwa. Dlatego każda firma, która decyduje się na wdrożenie któregoś z wymienionych wariantów, powinna wprowadzić jednocześnie narzędzia, które pozwalają na mierzenie efektywności pracy w nowym modelu, jak np. SuccessFactors w SAP” – zaznacza.

Elastyczna motywacja

Na niektórych pracowników skrócenie dnia pracy wpłynie motywująco – będą precyzyjnie planować każdą minutę, aby zrealizować założone zadania w tym czasie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każdy pracownik dobrze radzi sobie z pracą pod presją czasu. Są tacy, którzy lepsze efekty osiągają w wolniejszym, bardziej swobodnym tempie. Być może im przysłuży się home office.

Współczesny pracodawca powinien dbać o efektywność pracy poprzez odpowiednie zarządzanie zespołem. Pamiętajmy, że utrzymanie pracownika jest tańsze niż pozyskanie nowego. Dlatego, jeśli jesteśmy zadowoleni z pracy danej osoby, postarajmy się zapewnić jej optymalne warunki, takie, w których osiągnie najlepsze wyniki. Jeśli jest to pracownik, który zmobilizuje się i wykona zadania w ciągu sześciu godzin, pozwólmy mu na to, jednak nie dokładajmy zadań, myśląc, że może wykorzystać jeszcze te dodatkowe dwie godziny. Pracownik przeciążony, prędzej czy później, straci zapał, a nie o to przecież chodzi. „Dzięki nowym technologiom, jak rozwiązania SAP dla HR, które pozwalają po pierwsze na analizy danych w czasie rzeczywistym, po drugie – na oceny pracownicze według obiektywnych kryteriów, a po trzecie – na analizy danych historycznych i przewidywanie przyszłych trendów, jesteśmy w stanie elastycznie zarządzać personelem, oferując mu dopasowane do potrzeb możliwości pracy. I choć często słyszymy, że w erze pracownika rola pracodawcy jest niełatwa, warto wykorzystać starą prawdę, że pracownik doceniony, to najlepszy pracownik” – podsumowuje Prezes Quercus, Paweł Wysocki.

Źródło: Quercus Sp. z o.o.

Komentarzy (0)

quercus logo m

Tags: , ,

Elastyczny czas pracy – wyzwanie czy racjonalne rozwiązanie?

Dodany 23 lipca 2015 przez admin

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy już ponad 1500 firm wprowadziło elastyczny czas pracy. Większość z nich to przedsiębiorstwa produkcyjne. Nowe możliwości wykorzystało już m.in. 238 pracodawców z Katowic i 227 z Poznania[1].

Mijają 2 lata od czasu wprowadzenia możliwości wdrożenia elastycznego czasu pracy w przedsiębiorstwach. Zmiany umożliwiają wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Pracodawcy, chcąc wdrożyć te rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach, muszą zawrzeć porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli ich nie ma, to z przedstawicielami pracowników (art. 150 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy). Z udogodnień związanych z elastycznym czasem pracy dotychczas skorzystały przede wszystkim duże i średnie firmy (łącznie 1000), zwłaszcza w przemyśle przetwórczym, handlu i budownictwie.

Elastyczny, czyli korzystny

Elastyczny czas pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ci pierwsi podkreślają pewność zatrudnienia (wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, gwarantowana pensja w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresach przestoju) oraz możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy do spraw prywatnych (opieka nad dziećmi, sprawy urzędowe itp.). Dla pracodawców ważne są z kolei utrzymanie płynności działania firmy (zwłaszcza przy sezonowych zmianach wolumenu produkcji) oraz redukcja godzin nadliczbowych.

„Pracodawcy, którzy decydują się na przyjęcie elastycznego czasu pracy, wprowadzają go ostrożnie, jednak jako rozwiązanie kompleksowe” – mówi Maciej Kabaciński, dyrektor pionu HR z firmy Quercus zajmującej się wdrażaniem systemów SAP, m.in. w obszarze kadrowo-płacowym. „Kwestie, które trzeba rozważyć, to okres rozliczania czasu pracy, ustalenie pensji minimalnych na tzw. okres postoju, opracowanie nowego planu pracy, ewidencja czasu pracy, powiązanie jej z planem urlopów itp. Zwykle wiąże się to z przebudową lub nawet całkowitą zmianą systemu zarządzania kadrami w firmie” – dodaje.

Elastyczny, czyli wymagający zmian

Elastyczny czas pracy nie wpływa na prawo pracownika do 11-godzinnego dobowego odpoczynku, czyli do przerwy pomiędzy zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem. W sytuacji, gdy każdy dzień pracy może rozpoczynać się o innej godzinie, przestrzeganie tego wymogu może być kłopotliwe. „Między innymi dlatego w firmach z elastycznym czasem pracy wprowadzane są rozwiązania systemowe pozwalające na efektywne zarządzanie tego typu danymi w czasie rzeczywistym. Pamiętajmy, że zmiana czasu pracy przekłada się także na wynagrodzenia. W systemach zintegrowanych, jak np. SAP HR, płace naliczane są automatycznie, a zmiany wprowadzane raz (dla wszystkich pracowników lub dla grupy – jeśli tylko konkretnej grupy, np. pracowników produkcji, zmiany dotyczą)” – podkreśla dyrektor pionu HR Quercus.

Systemowe wprowadzenie elastycznego czasu pracy może wymagać uruchomienia nowego mechanizmu ewidencjonowania czasu pracy połączonego z systemem rozliczania faktycznego czasu pracy oraz z uwzględnieniem wymogów prawnych dotyczących m.in.: gwarantowanych przerw, zmian w raportowaniu oraz ustalaniu harmonogramu.

„Wbrew pozorom przejście na elastyczny czas pracy wymaga zmian nie tylko w obszarze jego ewidencjonowania i rozliczania. Trzeba także przewidzieć i uwzględnić zmiany w innych procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, jak np. wydawanie posiłków, planowanie urlopów, ustalanie przerw konserwacyjnych, itp. To wygodna, często opłacalna forma zmiany trybu pracy przedsiębiorstwa. Z doświadczenia wiem, że wymaga podejścia systemowego, holistycznego, w którym uwzględnia się specyfikę firmy, a nie tylko wdraża moduł A lub B” – wyjaśnia Maciej Kabaciński.

Ekspert Quercus radzi, aby w ramach wdrażania nowych rozwiązań zaplanować także szkolenia dla pracowników: „Inny sposób planowania pracy sprawia, że wiele zadań z tym związanych spada bezpośrednio na kierowników zmiany, mistrzów działów czy zespołów. Trzeba dać im narzędzia przystosowane do tego, aby wypełnianie nowych obowiązków nie zabierało wiele czasu i było efektywne”.

.

Elastyczny czas pracy jest tak naprawdę narzędziem efektywnego zarządzania firmą. Pozwala na lepsze planowanie procesów, umożliwia wykorzystywanie dobrej koniunktury i „przeczekiwanie” słabszych miesięcy. Zapewnia stabilność zatrudnienia, prowadzi do redukcji liczby nadgodzin. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm, w których wahania sezonowe są bardzo odczuwalne. Przynosi wiele korzyści pracownikom, ale przede wszystkim pracodawcom. Pod warunkiem, że od strony technologicznej jest wprowadzany roztropnie i systemowo.

[1] http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7224,ponad-1-5-tys-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html

Źródło: Quercus

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Xpertis wspomaga zarządzanie czasem pracy w aptekach dr Zdrowie

Dodany 04 listopada 2014 przez admin

Dr Zdrowie S.A. — ogólnopolska, licząca obecnie ponad 20 punktów, sieć aptek otwartych dla klientów 7 dni w tygodniu — wdrożyła kolejne rozwiązania z oferty Macrologic. Spółka poszerzyła wachlarz wykorzystywanych narzędzi o Xpertis Serwis pracowniczy i Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Decyzje o inwestycji zostały poprzedzone działaniami zarządu spółki dr Zdrowie mającymi na celu usprawnienie obsługi procesu związanego z planowaniem, rejestracją i rozliczaniem czasu pracy.

Podjęliśmy decyzję o dokonaniu zmiany regulaminu pracy. Nowy regulamin zakładał wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy dla pracowników aptek należących do spółki. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym stała się implementacja rozwiązania, które wsparłoby kierowników aptek oraz dział kadr i płac w efektywnym i zgodnym z przepisami planowaniu czasu pracy, zarządzaniu grafikami oraz rozliczaniu wykonania w poszczególnych aptekach — mówi Radosław Wesołowski, prezes zarządu dr Zdrowie S.A.

Spółka dr Zdrowie już od lat wykorzystuje rozwiązania autorstwa Macrologic w obszarze finansów i księgowości, bankowości elektronicznej, środków trwałych oraz kadr i płac. Pozytywne doświadczenia w pracy z programami z rodziny Xpertis zadecydowały o zakupie kolejnych rozwiązań oferowanych przez Macrologic.

Projekt rozpoczęto od upgrade’u użytkowanych przez dr Zdrowie programów. Dzięki temu spółka zyskała nowe funkcjonalności, takie jak: e-deklaracje, wielojęzyczność sprawozdań finansowych, obsługę potrąceń komorniczych oraz zaliczek pracowniczych, elektroniczną teczkę pracownika. Kolejnym etapem była instalacja rozwiązania Xpertis Serwis pracowniczy oraz Xpertis Harmonogramowanie czasu pracy.

Bez narzędzia do harmonogramowania czasu pracy wdrożenie równoważnego systemu czasu pracy w naszej sieci aptek byłoby niemożliwe. Nie bylibyśmy w stanie sprawnie zarządzać grafikami. Rozwiązanie firmy Macrologic daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że wszystkie układane dla naszych aptek harmonogramy i grafiki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa — mówi Radosław Wesołowski.

Narzędzia do harmonogramowania czasu pracy pozwoliły zoptymalizować pracę działu kadr i płac. Wdrożenie serwisu pracowniczego umożliwiło poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami a działem HR, co jest szczególnie istotne w przypadku rozproszonej struktury sieci aptek dr Zdrowie.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Y.Magnolia – System do Zarządzania Czasem Pracy

Dodany 19 sierpnia 2013 przez admin

Podstawą efektywności działania jest optymalne wykorzystanie dostępnych surowców i środków. Czas pracy jest podstawowym elementem pomiaru efektywności pracowników, dlatego też powinien podlegać szczegółowej ewidencji i analizie.

YOSI.PL stworzyło narzędzie do zarządzania czasem pracy, wykorzystywane w przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnych branż.

Aplikacja Y.Magnolia, to sprawdzone narzędzie, rozwiązujące problemy z prawidłowym i optymalnym zaplanowaniem czasu pracy pracownikom oraz brygadom; pozwala na bieżącą kontrolę realizacji zaplanowanych harmonogramów oraz zapewnia prawidłowe i szczegółowe rozliczenie. To niezastąpiony elementem informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, funkcjonującym obok systemów kadrowo-płacowych (Comarch ERP Optima).

Y.Magnolia gwarantuje: zwiększenie poziomu zdyscyplinowania pracowników, dokładną kontrolę personelu, tworzenie optymalnych harmonogramów pracy, ułatwienie wszelkich zmian w harmonogramie wynikających ze zdarzeń losowych, planowanie zadań oraz kontrolę ich wykonania, automatyzacje prowadzenia ewidencji obecności i czasu pracy, koniec z „papierkową robotą”.

Źródło: yosi.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING