Archiwum wg Tagów | "constellation"

Tags: , ,

Świadectwa pracy wydane zawsze na czas

Dodany 14 kwietnia 2013 przez admin

Dzięki nowatorskiej funkcjonalności, jaką zastosowano w systemie TETA Constellation Personel, będziesz na bieżąco informowany, do kiedy i jakim pracownikom powinieneś wydać świadectwa pracy.

W aplikacji TETA Constellation Personel zachodzi możliwość uruchomienia odpowiedniego raportu w celu przypominania o konieczności wydania świadectwa pracy pracownikowi w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy terminowej. Aplikacja bada umowy terminowe w odniesieniu do dnia 21 marca 2011 r., czyli daty nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej nowych zasad wydawania świadectw pracy.

W raporcie wykazywani są pracownicy, którym należy wystawić świadectwo pracy w okresie wskazanym przez użytkownika w odniesieniu do umów terminowych zawartych z pracownikiem. W ramach każdego pracownika wykazywane są umowy, które powinny zostać ujęte w świadectwie pracy.

Raport w zakresie wystawiania świadectw pracy sprawdza między innymi:

  • Rodzaj umowy o pracę – dotyczy umów terminowych.
  • Czas zawarcia – termin 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy terminowej pracownika, od momentu obowiązywania przepisu.
  • Status wystawienia świadectwa pracy – w przypadku odnotowania informacji przy umowach o pracę, że świadectwo pracy za daną umowę zostało wystawione, w raporcie takie umowy nie będą już uwzględniane.
  • Będę różne sytuacje typu: jedna umowa terminowa, następujące po sobie umowy terminowe oraz mieszane umowy terminowe i następujące po nich umowy bezterminowe itp.

Mechanizm kontroli terminu wystawienia świadectwa pracy niweluje ryzyko zapomnienia przez dział kadr o obowiązku wydania świadectwa pracy np. za okres próbny, czy błędnego sporządzenia dokumentów.

Źródło: www.unit4teta.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING