Archiwum wg Tagów | "CFO"

Tags: , , , ,

Badanie Gartnera pokazuje, że CFO dostrzegają wpływ technologii na rozwój organizacji, a CIO powinni pozycjonować siebie jako strategicznych partnerów biznesu

Dodany 26 sierpnia 2015 przez admin

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę analityczno-doradczą Gartner pokazują, że priorytety dyrektorów finansowych (CFO) uległy przesunięciu z zarządzania kosztami (-15 procent rok do roku), na korzyść inwestycji w technologie (+9 procent rok do roku). Ta zmiana może pozwolić dyrektorom ds. IT (CIO) na zwiększenie budżetu IT.

W gronie 400 respondentów przeprowadzonego pod koniec 2014 roku globalnego badania “Gartner CEO and Senior Business Executive Survey”, reprezentujących wyższą kadrę zarządczą, znalazło się 65 CFO. Roczne przychody większości organizacji, które wzięły udział w badaniu, wyniosły 1 mld dolarów lub więcej.

„W przeszłości, w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku, CFO w zbyt dużym stopniu byli zaabsorbowani zarządzaniem kosztami i w efekcie ignorowali inwestycje w nowoczesne technologie, które wpłynęłyby na poprawę wyników biznesowych”, powiedział Sanil Solanki, Research Director, Gartner.

Zmiana priorytetów CFO obrazuje zwrot w podejściu menedżerów najwyższego szczebla (C-level) do oceny stabilności rynku i wzrost wiary w nowe możliwości biznesowe. Według Analityka Gartner „nadchodzi odpowiedni czas dla CIO, aby przedstawić nową strategię oraz plan finansowy dla IT, opracowane przy współpracy z biznesem, oraz aby skupić się na tym, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne (biznes cyfrowy oraz „Nexus of Forces”[1]) mogą być wykorzystane w celu zwiększenia udziału w rynku, wsparcia wzrostu na nowych rynkach i poprawy jakości obsługi klienta”.

Równolegle, CIO powinni również kłaść nacisk na budowanie kompetencji przywódczych oraz wiedzy biznesowej, a nie koncentrować się wyłącznie na umiejętnościach technicznych. Wyniki badań wykazały, że tylko 16 procent CFO uważa CIO za jednego z trzech najważniejszych osób, z którymi pracowaliby nad planowaniem długofalowej strategii biznesowej. „Tego braku współpracy nie można tłumaczyć wyłącznie niedostatecznymi umiejętnościami”, powiedział Sanil Solanki.

CIO powinni pozycjonować się jako strategiczni partnerzy dla biznesu oraz skupić się na trzech kwestiach:

  • Zmiana języka komunikacji – Zamiast skupienia na kwestiach technologicznych, CIO muszą być ekspertami w obszarze strategii przedsiębiorstwa. Powinni wiedzieć, w jaki sposób mierzona jest wydajność w firmie oraz który typ wydajności (operacyjna lub finansowa) jest ważniejszy.

  • Pokazanie stosunku uzyskiwanej wartości do ceny – CIO musi wykazać, że organizacja płaci konkurencyjną cenę za efektywność dostarczaną przez IT. Niezastosowanie się do tego dowodzi, że CIO nie potrafi skutecznie zarządzać IT, nie mówiąc już o innych dziedzinach. CIO musi rozstrzygnąć spór na własną korzyść, co pozwoli realizować kolejne cele. Niemniej jednak usuwa to tylko jedną z przeszkód.

  • Zademonstrowanie, że inicjatywy IT są skorelowane ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa.

„Fundamentalną kwestią dla CIO w erze cyfrowej jest pozycjonowanie siebie jako lidera komitetu wykonawczego oraz tego, który wprowadza organizację w cyfrowy świat, poprzez kreowanie wewnątrz organizacji IT silnych liderów rozumiejących biznes, potrafiących kształtować strategie we wszystkich obszarach biznesowych”, powiedział Sanil Solanki.

Szczegółowa analiza jest dostępna w raporcie “2015 CEO Survey: CFOs Tie Tech to Growth, but Downplay the CIO’s role.”

Tematykę wyzwań CIO w kontekście biznesu cyfrowego omówią analitycy Gartnera podczas seminarium CIO Day 2015, które od będzie się 15 września w Warszawie.

 

O firmie GartnerGartner, Inc (NYSE: IT) jest światowym liderem wśród firm badawczych i doradczych w branży IT, dostarczającym wiedzę związaną z wykorzystaniem technologii w biznesie, niezbędną do podejmowania właściwych decyzji. Wspiera zarówno Dyrektorów ds. IT (CIO) i menedżerów informatyki w sektorze prywatnym i publicznym, liderów biznesu reprezentujących dostawców rozwiązań IT, usług telekomunikacyjnych i dla biznesu, ale także inwestorów w technologie. Jest cenionym doradcą dla ponad 10 000 organizacji w 90 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Poprzez świadczenie usług przez działy Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting i Gartner Events wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań, analizie i interpretowaniu zagadnień IT w kontekście ich kluczowych inicjatyw. Firma Gartner została założona w 1979 roku i ma siedzibę główną w Stamford w Connecticut, USA. Zatrudnia 7 100 pracowników, wliczając w to 1 500 analityków i konsultantów.

[1] Termin stworzony przez Gartnera, określający konwergencję oraz wzajemne wzmacnianie wpływu mediów społecznościowych, mobilności, chmury obliczeniowej oraz informacji, kreujących nowe możliwości biznesowe.

Źródło: Gartner

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

UNIT4 uzupełnia nowy zespół kierowniczy nominacjami na stanowiska CTO i CFO

Dodany 07 sierpnia 2014 przez admin

Firma UNIT4, globalny lider w rozwiązaniach z zakresu oprogramowania wspierającego zmiany w biznesie, ogłosiła dzisiaj dwie ostatnie nominacje do swojego nowego zespołu kierowniczego, które są drogą do przyspieszania działań na rzecz innowacji i rozwoju.

Ray Leclercq obejmuje stanowisko CFO (Dyrektora Finansowego), przejmując odpowiedzialność za sprawy finansowe i prawne grupy. Będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłym rozwoju firmy oraz w procesie przejścia na model biznesowy oparty na subskrypcji, ze względu na to, że dochody z tytułu umów SaaS rosną szybciej niż przychody z licencji, aż o 40 procent w pierwszej połowie roku 2014.

Ray przychodzi do UNIT4 z firmy The Gores Group, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Operacji Europejskich i był odpowiedzialny za nadzorowanie i kontrolowanie spółek parterowych. Zajmował także stanowiska CFO, a ostatnio CTO (Dyrektor ds. Transformacji) w firmie Unify, połączonej firmie komunikacyjnej, będącej wspólnym przedsięwzięciem Siemens AG i Gores Group. Przedtem Ray pracował dla BT Group i zajmował tam stanowisko CFO w BT Global Services, a jeszcze wcześniej CFO w BT Openreach. Karierę rozpoczął w obszarze audytu w firmie Coopers and Lybrand.

Ponadto, Daan Snijders został nominowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i CTO, od 1 września. Do jego obowiązków będzie należało dbanie o innowacyjność produktów firmy UNIT4, zarządzanie produktami na skalę globalną oraz zespołami rozwojowymi, a także będzie nadzorował proces przechodzenia firmy do modelu SaaS ze specjalną uwagą na potencjał chmury i mobilności.

Posiadając ponad 20 lat doświadczenia w biznesie aplikacji softwarowych, Daan przychodzi do UNIT4 z firmy Infor, gdzie był odpowiedzialny za jej największy zakres produktowy obejmujący Enterprise Resource Planning (ERP) [system planowania zasobami przedsiębiorstwa], Supply Chain Management (SCM) [system zarządzania łańcuchem dostaw] i Product Lifecycle Management (PLM) [system zarządzania cyklem życia produktów]. W tym czasie zbudował pierwsze prawdziwe branżowe pakiety ERP w chmurze dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i obronnego, wnosząc najnowsze analizy/raportowanie, współpracę grupową i możliwości mobilne, łącznie z wyspecjalizowaną funkcjonalnością branżową.

„Jesteśmy przygotowani na znaczne inwestycje w innowacje, w celu zapewnienia, że UNIT4 nie zboczy z ambitnej ścieżki wzrostu i dalej będzie spełniać wymagania użytkowników oprogramowania dla przedsiębiorstw,” powiedział José Duarte, Prezes UNIT4. „Organizacje na całym świecie podejmują wysiłki, aby zapewnić nowe produkty dla swoich użytkowników, klientów i obywateli, stworzone w oparciu o technologie społecznościowe, mobilne, analityczne i w chmurze.  Posiadając nowy i doświadczony zespół kierownictwa, koncentrujący się na innowacji i rozwoju, zrealizujemy nasze ambitne plany osiągnięcia pozycji referencyjnej w branży usługowej w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw.”

Źródło: UNIT4

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING