Archiwum wg Tagów | "ceo"

f5 networks logo

Tags: , ,

Francois Locoh-Donou nowym prezesem i CEO F5 Networks

Dodany 03 lutego 2017 przez admin

F5 Networks ogłosił, że 3 kwietnia 2017 François Locoh-Donou zostanie prezesem oraz CEO firmy, jak również członkiem jej Rady Nadzorczej.

Locoh-Donou będzie następcą Johna McAdama, który pozostanie członkiem Rady Nadzorczej do czasu przejścia na emeryturę 3 kwietnia 2017. John McAdam dołączył do firmy w 2000 roku. Poprowadził F5 do stania się spółką o 2 mld przychodów rocznie, której klientami są 49 firmy z listy Fortune 50, oraz która otrzymała wiele nagród branżowych oraz społecznych.

“Jestem zaszczycony, że mogę przyjąć pozycję CEO w F5” powiedział Locoh-Donou. “Podziwiam Johna i jego oddanie wartościom i wizji firmy. Podzielam jego zaangażowanie, by rozwijać pracowników, partnerstwa, produkty oraz usługi F5, będące odpowiedzią na rosnące zainteresowanie chmurą oraz bezpieczeństwem ze strony klientów”

Locoh-Donou obecnie pełni obowiązki SVP oraz COO w firmie Ciena, zajmującej się strategicznym podejściem do sieci i technologii. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w firmie Ciena (m.in. SVP Global Products Group, VP oraz GM w EMEA, VP International Sales oraz VP Marketing). Przedtem Locoh-Dount pracował we francuskiej firmie Photonetics, zajmującej się opto-eletroniką.

 “Od początku procesu wyboru nowego CEO byliśmy pod wrażeniem doświadczenia François, rozciągającego się od rozwoju produktu, poprzez zarządzanie operacjami w firmie, po sprzedaż” powiedział McAdam. „Jego dotychczasowe osiągnięcia w Ciena wskazują, że posiada on cechy wizjonerskiego lidera, który poprowadzi firmę w czasach zmian na rynku, bez uszczerbku na dotychczasowym dziedzictwie technologicznym firmy i jej kultury organizacyjnej.”

Locoh-Donou jest również członkiem rady doradczej Jhpiego, organizacji non-profit stowarzyszonej z Uniwersytetem Johna Hopkinsa, specjalizującej się w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej kobietom i ich rodzinom w krajach rozwijających się. Posiada wykształcenie inżynierskiej zdobyte na École Centrale de Marseille oraz Télécom ParisTech, jak również dyplom M.B.A. Stanford Graduate School of Business.

Źródło: F5 Networks

Komentarzy (0)

veeam logo

Tags: , , ,

Veeam mianuje Petera McKaya prezesem i dyrektorem operacyjnym; Williama Largenta powołuje na stanowisko dyrektora generalnego

Dodany 02 lipca 2016 przez admin

Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise™), mianował Petera C. McKaya – do niedawna starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego na Amerykę w VMware – swoim prezesem i dyrektorem operacyjnym (Chief Operating Officer, COO). Jednocześnie firma powołała Williama H. Largenta, dotychczasowego wiceprezesa zarządu, na stanowiska dyrektora generalnego (Chief Executive Officer, CEO).

Współzałożyciele i dyrektorzy firmy, Ratmir Timashev i Andrei Baronov, nadal będą odgrywać ważne role w firmie, aktywnie zajmując się strategią rynkową i tworzeniem nowych produktów. Nominacje mają na celu pogłębienie kompetencji doświadczonej kadry kierowniczej. Następują one w momencie, w którym Veeam kontynuuje skuteczne wspieranie przedsiębiorstw w zapewnianiu całodobowej dostępności, rozwija działalność na rynku korporacyjnym i odnotowuje dwucyfrowe wzrosty przychodów.

„Mianując Petera i Billa, wzbogacamy kierownictwo firmy, które już teraz reprezentuje światową klasę, o dodatkowe doświadczenie i talent. Peter i Bill to doświadczeni liderzy, których umiejętności znakomicie się uzupełniają; odegrają oni kluczową rolę w podtrzymaniu szybkiego tempa rozwoju Veeam — powiedział Ratmir Timashev. — Peter dołączy też do Rady Dyrektorów, w której będzie zasiadał obok Andreia, Billa i mnie. Przyciągając talenty takie jak Peter, wysyłamy jasny sygnał, że Veeam jest liderem rynku i dopiero zaczyna wydobywać swój prawdziwy potencjał”.

Jako prezes i dyrektor operacyjny Veeam, McKay będzie bezpośrednim podwładnym Largenta, odpowiedzialnym za działania sprzedażowe, marketing, finanse i zasoby ludzkie. Przed przejściem do Veeam, McKay pełnił szereg funkcji kierowniczych w amerykańskim oddziale VMware, gdzie rozpoczynał jako wiceprezes ds. sprzedaży na Amerykę w dziale End User Computing. Następnie objął stanowisko dyrektora operacyjnego na kontynencie amerykańskim, gdzie odpowiedzialny był za optymalizację wszystkich procesów związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Dzięki skutecznemu działaniu powierzono mu posadę starszego wiceprezesa ds. korporacyjnych, a ukoronowaniem jego pracy w VMware było objęcie funkcji starszego wiceprezesa i jednoczenie dyrektora generalnego w amerykańskim oddziale tej firmy.

McKay rozpoczął pracę w VMware w wyniku przejęcia firmy Desktone, gdzie był prezesem i dyrektorem generalnym od 2010 r. do października 2013 r. Wcześniej McKay pełnił funkcje prezesa i dyrektora generalnego w dwóch innych firmach, finansowanych przez kapitał podwyższonego ryzyka: od 2001 do lipca 2008 r. w Watchfire, dostawcy rozwiązań zabezpieczających (przejętym przez IBM w 2007 r.), oraz od 1998 do 2001 r. w spółce eCredit (nabytej przez Internet Capital Group). McKay piastował także stanowisko „dyrektora-rezydenta” w Insight Venture Partners.

„Transformacja cyfrowa, chmura, technologie społecznościowe i nienasycony apetyt użytkowników na ciągły dostęp do krytycznych danych i aplikacji zaczynają zmieniać sposób, w jaki firmy prowadzą działalność – powiedział Peter McKay. — Jesteśmy na krawędzi cyfrowej rewolucji. Przedsiębiorstwa chcą wykorzystać moc chmury i dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom użytkowników, a dostępność w modelu 24/7/365 nie jest już czymś, o czym myśli się po fakcie, ale strategicznym priorytetem. Właśnie dlatego tu jestem. Marka Veeam zawsze była symbolem innowacyjności i satysfakcji klienta. Niewiele jest firm tak fascynujących jak Veeam, a ja czuję się zaszczycony, że dołączam do zespołu i pomogę poprowadzić firmę do następnego etapu rozwoju”.

Jako dyrektor generalny, William Largent będzie odpowiadał bezpośrednio przez Radą Dyrektorów Veeam i nadzorował strategię oraz finanse firmy. Largent dba o rozwój Veeam od czasu założenia firmy w 2006 r. i od ponad 30 lat pracuje na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w szybko rosnących przedsiębiorstwach. Przed przejściem do Veeam Largent był dyrektorem generalnym Applied Innovation, Inc., spółki publicznej poprzednio notowanej na rynku NASDAQ – National Market System. Nowy CEO Veeam współpracował też z innymi członkami zespołu kierowniczego tej firmy w Aelita Software, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjno-finansowego. Wcześniej, jako dyrektor finansowy spółki Plug Power, kierował jej pierwszą publiczną ofertą akcji, organizowaną przez bank Goldman, Sachs & Co., w ramach której zgromadzono kapitał przekraczający 150 milionów dolarów.

„Przez całą karierę zawodową zajmuję się budowaniem firm, ale Veeam to coś szczególnego – powiedział Largent. – Od rozpoczęcia działalności w 2006 r. zawsze byliśmy w pierwszym szeregu innowatorów i kwestionowaliśmy zachowawcze myślenie. Nasz pierwszy produkt był bezpłatny, dzięki czemu już po krótkim czasie znał nas każdy administrator systemów wirtualnych. Zawsze pracowaliśmy w tym samym duchu innowacyjności, a patrząc w przyszłość, skupiamy się na tym, aby przedsiębiorstwa mogły osiągnąć całodobową dostępność i wykorzystać pełen potencjał gospodarki cyfrowej”.

William Largent aktualnie jest w trakcie relokacji do międzynarodowej centrali Veeam w Szwajcarii.

Źródło: Veeam Software

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Badanie Gartnera pokazuje, że CFO dostrzegają wpływ technologii na rozwój organizacji, a CIO powinni pozycjonować siebie jako strategicznych partnerów biznesu

Dodany 26 sierpnia 2015 przez admin

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę analityczno-doradczą Gartner pokazują, że priorytety dyrektorów finansowych (CFO) uległy przesunięciu z zarządzania kosztami (-15 procent rok do roku), na korzyść inwestycji w technologie (+9 procent rok do roku). Ta zmiana może pozwolić dyrektorom ds. IT (CIO) na zwiększenie budżetu IT.

W gronie 400 respondentów przeprowadzonego pod koniec 2014 roku globalnego badania “Gartner CEO and Senior Business Executive Survey”, reprezentujących wyższą kadrę zarządczą, znalazło się 65 CFO. Roczne przychody większości organizacji, które wzięły udział w badaniu, wyniosły 1 mld dolarów lub więcej.

„W przeszłości, w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku, CFO w zbyt dużym stopniu byli zaabsorbowani zarządzaniem kosztami i w efekcie ignorowali inwestycje w nowoczesne technologie, które wpłynęłyby na poprawę wyników biznesowych”, powiedział Sanil Solanki, Research Director, Gartner.

Zmiana priorytetów CFO obrazuje zwrot w podejściu menedżerów najwyższego szczebla (C-level) do oceny stabilności rynku i wzrost wiary w nowe możliwości biznesowe. Według Analityka Gartner „nadchodzi odpowiedni czas dla CIO, aby przedstawić nową strategię oraz plan finansowy dla IT, opracowane przy współpracy z biznesem, oraz aby skupić się na tym, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne (biznes cyfrowy oraz „Nexus of Forces”[1]) mogą być wykorzystane w celu zwiększenia udziału w rynku, wsparcia wzrostu na nowych rynkach i poprawy jakości obsługi klienta”.

Równolegle, CIO powinni również kłaść nacisk na budowanie kompetencji przywódczych oraz wiedzy biznesowej, a nie koncentrować się wyłącznie na umiejętnościach technicznych. Wyniki badań wykazały, że tylko 16 procent CFO uważa CIO za jednego z trzech najważniejszych osób, z którymi pracowaliby nad planowaniem długofalowej strategii biznesowej. „Tego braku współpracy nie można tłumaczyć wyłącznie niedostatecznymi umiejętnościami”, powiedział Sanil Solanki.

CIO powinni pozycjonować się jako strategiczni partnerzy dla biznesu oraz skupić się na trzech kwestiach:

  • Zmiana języka komunikacji – Zamiast skupienia na kwestiach technologicznych, CIO muszą być ekspertami w obszarze strategii przedsiębiorstwa. Powinni wiedzieć, w jaki sposób mierzona jest wydajność w firmie oraz który typ wydajności (operacyjna lub finansowa) jest ważniejszy.

  • Pokazanie stosunku uzyskiwanej wartości do ceny – CIO musi wykazać, że organizacja płaci konkurencyjną cenę za efektywność dostarczaną przez IT. Niezastosowanie się do tego dowodzi, że CIO nie potrafi skutecznie zarządzać IT, nie mówiąc już o innych dziedzinach. CIO musi rozstrzygnąć spór na własną korzyść, co pozwoli realizować kolejne cele. Niemniej jednak usuwa to tylko jedną z przeszkód.

  • Zademonstrowanie, że inicjatywy IT są skorelowane ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa.

„Fundamentalną kwestią dla CIO w erze cyfrowej jest pozycjonowanie siebie jako lidera komitetu wykonawczego oraz tego, który wprowadza organizację w cyfrowy świat, poprzez kreowanie wewnątrz organizacji IT silnych liderów rozumiejących biznes, potrafiących kształtować strategie we wszystkich obszarach biznesowych”, powiedział Sanil Solanki.

Szczegółowa analiza jest dostępna w raporcie “2015 CEO Survey: CFOs Tie Tech to Growth, but Downplay the CIO’s role.”

Tematykę wyzwań CIO w kontekście biznesu cyfrowego omówią analitycy Gartnera podczas seminarium CIO Day 2015, które od będzie się 15 września w Warszawie.

 

O firmie GartnerGartner, Inc (NYSE: IT) jest światowym liderem wśród firm badawczych i doradczych w branży IT, dostarczającym wiedzę związaną z wykorzystaniem technologii w biznesie, niezbędną do podejmowania właściwych decyzji. Wspiera zarówno Dyrektorów ds. IT (CIO) i menedżerów informatyki w sektorze prywatnym i publicznym, liderów biznesu reprezentujących dostawców rozwiązań IT, usług telekomunikacyjnych i dla biznesu, ale także inwestorów w technologie. Jest cenionym doradcą dla ponad 10 000 organizacji w 90 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Poprzez świadczenie usług przez działy Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting i Gartner Events wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań, analizie i interpretowaniu zagadnień IT w kontekście ich kluczowych inicjatyw. Firma Gartner została założona w 1979 roku i ma siedzibę główną w Stamford w Connecticut, USA. Zatrudnia 7 100 pracowników, wliczając w to 1 500 analityków i konsultantów.

[1] Termin stworzony przez Gartnera, określający konwergencję oraz wzajemne wzmacnianie wpływu mediów społecznościowych, mobilności, chmury obliczeniowej oraz informacji, kreujących nowe możliwości biznesowe.

Źródło: Gartner

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowy CEO globalnej Grupy UNIT4

Dodany 25 czerwca 2013 przez admin

UNIT4, globalny lider w dziedzinie oprogramowania, który wspiera zmiany w biznesie, zapowiedział dziś, że Chris Ouwinga, aktualny Chief Executive Officer (CEO) Grupy, ustąpi 1 stycznia 2014 roku, a jego miejsce zajmie José Duarte, który wcześniej zajmował stanowisko  Global President Services and Corporate Officer w firmie SAP. UNIT4 planuje także zmienić strukturę zarządczą i stworzyć radę, w której Chris Ouwinga przejmie rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

José Duarte, lat 45, większa część swojej kariery zawodowej rozwijał w firmie SAP A.G. Obejmował wiele ról kierowniczych, w tym najważniejsze z nich jako Prezes regionu EMEA oraz Indii, a także Prezes regionu Ameryki Południowej. Ostatnio zajmował stanowisko President Global Services and Corporate Officer of SAP. Jego międzynarodowe doświadczenie obejmuje oprogramowanie i usługi dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP o wysokiej wartości. Swoją karierę zaczynał w firmie Unilever w Portugalii, przenosząc się na późniejszym etapie do Andersen Consulting.

By zapewnić ciągłość polityki i kultury oraz sprawnie przejść przez zmianę, José Duarte będzie pełnił rolę CEO równolegle z Chrisem Ouwinga do 1 stycznia 2014 roku. W skład zarządu, po zatwierdzeniu przez udziałowców, wejdą dwaj CEO oraz Edwin van Leeuwen, CFO. Podczas tego okresu przejściowego, Chris Ouwinga, zanim przejmie nową rolę, będzie doradzał José Duarte we wszystkich kwestiach związanych z globalnym zarządzaniem UNIT4. Jako przewodniczący, Chris Ouwinga skoncentruje się na strategii, coachingu oraz relacjach zewnętrznych. Pozostanie również akcjonariuszem. Przewidywane jest, że José Duarte zainwestuje w akcje UNIT4 w ramach długoterminowej zachęty dla członków zarządu.

Źródło: www.unit4teta.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING