Archiwum wg Tagów | "bydgoszcz"

Tags: , , ,

Stomil S.A. zwiększa efektywność z SIMPLE.ERP

Dodany 08 października 2015 przez admin

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A., jeden z liderów i uznany producent wyrobów gumowych na rynku krajowym i zagranicznym, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP do zwiększenia efektywności realizowanych zleceń produkcyjnych, usprawnienia procesów handlowych oraz automatyzacji sprawozdawczości.

Projekt, do realizacji którego BZPG STOMIL S.A. wybrał firmę SIMPLE S.A., obejmuje wdrożenie systemu klasy ERP w obszarach:

  • Zarządzanie Produkcją
  • Finanse i Księgowość,
  • Obrót Towarowy

Realizacja wdrożenia pozwoli zoptymalizować proces wytwórczy przy uwzględnieniu planu sprzedaży i produkcji oraz strumienia zamówień od odbiorców. System SIMPLE.ERP zapewni bieżące informowanie handlowców o planowanych terminach realizacji konkretnych zamówień i zleceń. Dzięki implementacji

dedykowanego dla firm z tego sektora rozwiązania możliwa będzie optymalizacja i uchwycenie kosztów rzeczywistych produkcji oraz automatyzacja sprawozdawczości wewnętrznej.

Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego będą miały bezpośrednie przełożenie na zwiększenie rentowności firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. to przedsiębiorstwo z ponad 90-letnią tradycją w produkcji wyrobów gumowych i jedyny producent węży hydraulicznych w Polsce. W ofercie produkcyjnej firmy znajdują się węże hydrauliczne i przemysłowe, płyty i wykładziny gumowe, mieszanki gumowe, artykuły techniczno-gumowe i profile wytłaczane, które mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, min.: górnictwie, budownictwie, rolnictwie, przemyśle maszynowym i spożywczym.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

asseco logo

Tags: , , , , , ,

Asseco dla krwiodawstwa

Dodany 05 sierpnia 2014 przez admin

Asseco Poland z sukcesem wdrożyło rozwiązanie IBM Cognos Express do analityki oraz Big Data w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Wdrożenie systemu przyczyniło się do wzrostu liczby dawców o około 10 procent! To kolejny udany projekt Asseco po RCKiK Warszawa i RCKiK Łódź.

Pion Opieki Zdrowotnej Asseco Poland zakończył wdrożenie oprogramowania IBM do analityki biznesowej i predyktywnej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy. Dzięki temu instytucja może planować skuteczniejsze akcje promujące krwiodawstwo. Zadaniem Asseco było dostarczenie oprogramowania wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową dostosowaną do wymagań klienta.  W ramach projektu zostały również zmapowane struktury baz danych dostępne w RCKiK, a także opracowano raporty wraz z pełną dokumentacją. Aktualnie Asseco wspiera samodzielną pracę użytkowników w Centrum nad bieżącymi analizami danych.

Wdrożone oprogramowanie to IBM Cognos Express – kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, skierowane głównie do organizacji średniej wielkości. Ma ono strukturę modułową, w przypadku RCKiK został wdrożony komponent IBM Cognos Express Reporter, który pozwala m.in. na szybki dostęp do danych statystycznych oraz samoobsługowe generowanie raportów. W efekcie pracownicy RCKiK w Bydgoszczy mają pełną wiedzę na temat struktury krwiodawstwa w terenie podlegającym jego działalności, w tym informację na temat grup krwi, rozkładu wiekowego etc.

W Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, czyli osobach, które oddają krew bezpłatnie. Jest ono realizowane przez sieć centrów, takich jak RCKiK w Bydgoszczy, które kwalifikują potencjalnych dawców, pobierają krew, przechowują ją i zaopatrują zakłady opieki zdrowotnej. Do ich zadań należy również realizowanie akcji promujących krwiodawstwo.

– Dzięki nowemu oprogramowaniu do przetwarzania danych jesteśmy w stanie nie tylko analizować je z perspektywy historycznej, ale również przygotowywać prognozy. Z punktu widzenia naszej placówki to bardzo istotna funkcjonalność, ponieważ pomaga nam w organizowaniu akcji promocyjnych i pozyskiwania krwi – mówi Jacek Południak z RCKiK w Bydgoszczy. – W efekcie wdrożenia, liczba zgłoszeń od krwiodawców wzrosła o około 10 procent – dodaje Południak.

Dzięki elementowi predykcyjnemu, RCKiK w Bydgoszczy może przewidzieć, w jakich miesiącach wystąpi większe zapotrzebowanie na krew, kiedy zgłosi się więcej dawców oraz kiedy podjąć odpowiednie działania promocyjne. Są też w stanie łatwiej zidentyfikować obszary lub osoby, które mają zostać objęte akcjami. Co ważne, zgromadzone dane i prognozy pozwalają na personalizację działań, m.in. na wysyłanie imiennych wiadomości SMS lub e-maili z zaproszeniami. Oprogramowanie dodatkowo wspiera pracę tzw. krwiobusów, czyli mobilnych punktów pobrań. Dzięki niemu pracownicy w wyniku analizy danych historycznych wiedzą kiedy i dokąd wysłać pojazdy a także analizują dane zebrane podczas ich wyjazdów.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING