Archiwum wg Tagów | "bpsc"

bpsc logo

Tags: , , ,

Nowa wersja Impuls EVO już dostępna

Dodany 10 sierpnia 2018 przez admin

Od 30 czerwca dostępna jest nowa wersja systemu ERP firmy BPSC. Prace nad Impulsem EVO 1.3. zajęły kilkanaście miesięcy. W nowej odsłonie firma wprowadziła szereg rozwiązań, które usprawniają zarządzanie produkcją i pozwalają optymalizować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Firma z Katowic zapowiedziała również datę kolejnej aktualizacji.

Według danych Eurostatu 26% dużych i średnich firm produkcyjnych w Polsce posiada system ERP. W tym gronie jest ponad 400 przedsiębiorstw produkcyjnych, które używają systemu Impuls EVO firmy BPSC. ERP katowickiego dostawcy, jest jednym z czołowych, rodzimych systemów pozwalających na zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa.

30 czerwca 2018 firma BPSC udostępniła klientom nową wersję systemu Impuls EVO. Prace nad nią trwały przez kilkanaście miesięcy.

Wprowadziliśmy nową wersję, która ma pomagać naszym klientom w lepszym wykorzystaniu mocy produkcyjnych – mówi Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w BPSC, i dodaje – Systemy ERP są coraz efektywniej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, wspierają je w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dzięki możliwości zbierania dokładnych danych, w trakcie obsługi kolejnych procesów oraz możliwościom analitycznym systemów ERP, firmy mogą uzyskać znaczne oszczędności. Szacuje się, że w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, systemy tej klasy przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji o 15-25%.

Gdzie zaszły zmiany?

W systemie Impuls EVO 1.3. pojawiły się nowe funkcjonalności do zarządzania produkcją projektową (ETO). Wprowadzone w tym obszarze rozwiązania pozwalają w optymalny sposób obsługiwać wszystkie elementy składające się na produkcję projektową, ale nie tylko. Nowe rozwiązania w obszarze ETO mogą być wykorzystane do koordynowania procesów R&D.

To pozwala na ewidencjonowane rozliczanie nowych produktów. Jest to ciekawe rozwiązanie dla tych firm, które ponoszą koszty związane z pracami badawczo rozwojowymi i chcą dokładnie określić ich wielkość np. w celach podatkowych lub związanych z projektami unijnymi – tłumaczy Sławomir Kuźniak.

Nowa wersja ERP od BPSC została wzbogacona o siedem standardowych strategii harmonogramowania produkcji w wersji podstawowej. Użytkownicy mogą wybrać rozwiązanie optymalne dla swoich potrzeb z szerokiego wachlarza opcji dostępnych w standardzie. Proces harmonogramowania z elementami APS w krótkim czasie pozwala zorganizować produkcję dla wielu wyrobów, co w dużym stopniu przekłada się na optymalizację procesu wytwarzania. Zmiany pojawiły się też w obszarze rozwiązania z zakresu IIoT. Funkcjonalności w wersji 1.3 pozwalają na płynniejszą integrację z maszynami i czujnikami, co w konsekwencji wpływa na dokładniejsze pobieranie i analizowanie danych z maszyn. W tym obszarze śląska firma współpracuje ze spółką Smart In, która dostarcza rozwiązania pozwalające na pobieranie informacji bezpośrednio z maszyn.

Dzięki współpracy z naszym Partnerem technologicznym, skompletowaliśmy możliwości systemu w zakresie automatyzacji procesu produkcyjnego. Nasi klienci mogą pobierać dane bezpośrednio z maszyn i weryfikować w dowolnym momencie koszty produkcji, które przedstawiane są w formie wizualizacji. – opisuje Sławomir Kuźniak.

Zmodyfikowano również karty kalkulacyjne według kosztu źródłowego. W obecnej wersji funkcjonalność ta pozwala uzyskać w dowolnej chwili informacje o koszcie źródłowym nawet dla produkcji wieloetapowej, dzięki czemu użytkownik Impuls EVO 1.3 nie musi korzystać z rozwiązań BI, żeby śledzić ponoszone wydatki. Oprócz prezentacji w czasie rzeczywistym samych kosztów źródłowych, pokazywane są również koszty planowane oraz odchylenia, czyli różnice między kosztem planowanym a rzeczywistym. Dzięki temu mamy możliwość śledzenia na bieżąco kosztów produkcji danego wyrobu z dokładnością do pozycji kalkulacji kosztów. Wszystko po to, by w szybki sposób reagować na zmianę poziomu marży jaką chcielibyśmy uzyskać. To narzędzie usprawnia obszar kontrolingu produkcji a przede wszystkim monitoring kosztów rzeczywistych i planowanych. Funkcjonalność jest dostępna w standardzie.

W nowej wersji pojawiły się też rozwiązania dedykowane logistyce, m.in. nowe integracje z e-Mapą, stworzona została wizualizacja 3D dla magazynu wysokiego składowania oraz aplikacja mobilna dla kierowcy, która umożliwia wydawanie i zbieranie produktów bezpośrednio z samochodu.

W nowej wersji, praca będzie jeszcze lepsza niż było to do tej pory – mówi Sławomir Kuźniak i kontynuuje – Nie zapomnieliśmy również o zmianach przepisów od JPK poprzez RODO aż po Split Payment. Wszystkie zmiany prawne zostały zaimplementowane w standardzie systemu.

Przedstawiciele BPSC zapowiadają, że trwają już prace nad kolejną wersją systemu. Impuls EVO 1.4. będzie dostępny w czwartym kwartale 2019.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: ,

Analityka i zarządzanie efektywnością piętą achillesową polskich HR-owców

Dodany 10 lutego 2016 przez admin

Analityka i zarządzanie efektywnością to dwa obszary, które spędzają sen z powiek przedstawicielom świata HR – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę BPSC. Choć za większe wyzwanie w tym roku uznają oni przywództwo, szkolenia i rozwój, to właśnie w obszarze analityki HR i zarządzania efektywnością pracowników czują się najmniej przygotowani.

Spółka dostarczająca rozwiązania wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim zapytała specjalistów, kierowników i dyrektorów HR o największe wyzwania przed jakimi obecnie stoją i poprosiła o wskazanie stopnia ich przygotowania w danym obszarze. Ankietowani bez chwili wahania wskazali na przywództwo (88%), kulturę i zaangażowanie (83%), szkolenia i rozwój (77%) oraz analitykę HR (73%) jako na te obszary, w których dostrzegają największe wyzwania. Najmniejsze znaczenie przypisali obszarom takim jak „maszyny jako talenty”, „pracownicy na żądanie” oraz „wszechobecne dane osobowe”. Ponad 20% badanych uznało je za nieistotne.

Analityka piętą achillesową

Ciekawe są wyniki pokazujące stopień przygotowania organizacji na wyzwania. Z badania przeprowadzonego przez BPSC wynika, że w największym stopniu firmy przygotowane są w obszarze przywództwa (43%) oraz szkoleń i rozwoju (41%). Na drugim biegunie znalazło się zarządzanie efektywnością (tutaj tylko 20% firm czuje się przygotowanych, by zmierzyć się z wyzwaniami w tym obszarze) oraz HR i analityka. Zaledwie 19% ankietowanych jest przygotowanych na to wyzwanie.

Rosnące znaczenie analityki danych zauważyliśmy już kilka miesięcy temu analizując ogłoszenia o pracę skierowane do HR-owców. W ponad 20% analizowanych przez nas przypadków pracodawcy oczekiwali od kandydatów umiejętności analitycznych. Zwracali uwagę na umiejętność tworzenia raportów, prognoz i analiz m.in. w oparciu o dane zawarte w systemie ERP. W dalszym ciągu istotne są kwalifikacje w obszarze oceny efektywności i osiągnięć pracowników oraz monitorowania kluczowych wskaźników HR.” – zwraca uwagę Anna Owoc, specjalista ds. kontraktów w BPSC.

Jej zdaniem wynika to z tego, że odchodzi się od postrzegania HR-u jako obszaru wyłącznie wspierającego realizację strategii przedsiębiorstw, coraz częściej ma on kreować, wpływać na wyniki firmy. Pracodawcy wracają do podstaw analizy i wyceny pracy, odchudzania działań i procesów HR oraz badania ich efektywności.

Polak, Amerykanin, dwa bratanki

Porównanie wyników badania BPSC z opublikowanym w ubiegłym roku raportem Deloitte „Deloitte Global Human Capital Trends 2015. Leading in the new world of work” pokazuje czytelną analogię: HR-owcy w Polsce I za granicą mierzą się z podobnymi wyzwaniami, ale w różnym stopniu są do nich przygotowani.

„W przypadku obu badań firmy wskazują, że czują się słabo przygotowane do sprostania najważniejszym dla nich wyzwaniom. W badaniu Deloitte, podobnie jak i w naszym, za najważniejsze uznano wyzwania w obszarze przywództwa oraz kultury i zaangażowania. W raporcie Deloitte w obu obszarach za bardzo ważne uznało je 78% respondentów, w naszym badaniu obszary te uzyskały wyniki na poziomie 88% oraz 83%” – analizuje Anna Owoc z BPSC.

W raporcie Global Human Capital Trends 2015 najmniejszą wagę respondenci przyznali wyzwaniom z obszaru maszyny jako talenty (55%) oraz wszechobecne dane osobowe (50%). Wyniki badania BPSC również pokazują niewielkie znaczenie tych obszarów. Podobnie małe znaczenie ma także obszar pracownicy na żądanie.

Luki większe w Polsce

Różnice pomiędzy wynikami międzynarodowymi a polskimi widać, gdy przyjrzymy się odpowiedziom ankietowanych o poziom przygotowania do wyzwań. Największą lukę w badaniu Deloitte zdiagnozowano w obszarze przywództwo – wynosi ona 36 pkt. W raporcie BPSC największą lukę zdiagnozowano w wyzwaniu dotyczącym analityki pracowników – osiąga ona poziom 54 pkt.

„W badaniach przeprowadzonych przez Deloitte luka ta ma 31 pkt i jest druga w kolejności ex aequo z luką w obszarze kultury i zaangażowania, która w naszym badaniu zajmuje dopiero 6 pozycję (26 pkt).” – analizuje Anna Owoc z BPSC. Dużą rozbieżność pomiędzy ważnością a przygotowaniem do stawieniu czoła wyzwaniu zanotowano także w obszarze zarządzania efektywnością (50 pkt.) W raporcie Deloitte to czwarta pozycja (29 pkt).

Najwięcej respondentów pochodziło z firm zatrudniających od 100 do 499 pracowników (ponad 50%), niecałe 30% stanowili zatrudnieni w przedsiębiorstwach liczących od 500 do 999 pracowników a nieco ponad 20% to członkowie organizacji, w przypadku których wartość zatrudnienia wynosiła 1000 lub więcej miejsc pracy. Dominowały firmy z sektora usług, choć spory udział miał też sektor produkcyjny. 57% ankietowanych spółek było częściami międzynarodowych korporacji zaś 43% stanowiły firmy powstałe w kraju.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

ZPM Biegun wdraża Impuls EVO

Dodany 01 grudnia 2015 przez admin

Zakończyło się wdrożenie systemu Impuls EVO w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego BIEGUN. Ten wielkopolski dostawca wyrobów klasy premium wykorzystuje oprogramowanie BPSC w sferze finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, zarządzania transportem, magazynami oraz produkcją procesową. Urządzenia wagowe zasilają danymi funkcjonalność MES. Oprogramowaniem objęte zostało również rozliczanie rozbioru.

Prezentacja systemu przekonała nas, że jest to dokładnie takie rozwiązanie, jakiego potrzebujemy. Możemy dokładnie śledzić proces produkcyjny i monitorować wydajność. Jednocześnie jesteśmy w stanie rozbudowywać funkcjonalność aplikacji w momencie, gdy się rozwiniemy – tłumaczy Wiesława Biegun, Prezes Zakładów Przemysłu Mięsnego Biegun.

Obok sfery produkcji, najbardziej oczekiwane były wymierne korzyści w sferze kosztów oraz zarządzania finansami firmy

– Dzięki dokładnemu rozliczeniu procesu produkcyjnego jesteśmy w stanie stwierdzić jakie nakłady potrzebne są do wyprodukowania danego asortymentu i  jakie ponosimy koszty. – wyjaśnia Dyrektor Zakładu, Krzysztof Michalak.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Biegun to 120 osobowa załoga, ponad 2000 m² pomieszczeń produkcyjnych i  magazynowych oraz  sieć sklepów firmowych w Poznaniu, Jarocinie i Jaraczewie. Firma produkuje dziennie nawet 12 ton kiełbas i wędlin dystrybuując je na terenie Wielkopolski i województwa Zachodniopomorskiego.

W chwili obecnej mięso i wędliny z marką BIEGUN dostarczane są do klientów poprzez 3 kanały dystrybucji tj. sklepy firmowe, sieć detalicznych sklepów jak również poprzez największe hurtownie w Polsce.

Źródło: BSPC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: ,

Tylko 25% firm produkcyjnych w Polsce korzysta z systemu ERP

Dodany 24 listopada 2015 przez admin

Zaledwie co czwarta firma produkcyjna w Polsce korzysta z systemu informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najgorzej zinformatyzowane są firmy odzieżowe i spożywcze, najlepiej te zajmujące się produkcją elektroniki, urządzeń elektrycznych i maszyn oraz motoryzacyjne. Ogólny bilans pokazuje jednak, że branża produkcyjna nie jest jeszcze nasycona rozwiązaniami IT wspierającymi zarządzanie.

Pozory mylą

Panuje przekonanie że najwięcej w oprogramowanie biznesowe inwestują firmy produkcyjne, a system ERP stał się standardem w dużych i średnich firmach. Badanie Głównego Urzędu Statystycznego mówi jednak co innego. Ponad połowa średnich firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników nie korzysta z systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Choć znacznie lepiej zinformatyzowane są duże, zatrudniające ponad 250 pracowników, firmy to i w tym segmencie nietrudno znaleźć maruderów – wciąż 17,8% z nich nie wdrożyło systemu ERP. W skali kraju, w sumie ponad 22 tysiące dużych firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym nie posiada rozwiązania informatycznego, dzięki któremu mogłyby optymalizować koszty produkcji na podstawowym poziomie. Potwierdza to doświadczenie BPSC SA, firmy, która do tej pory zrealizowała ponad 600 wdrożeń systemów IT w firmach handlowych, dystrybucyjnych oraz dużych i średnich firmach produkcyjnych.

„Na podstawie tych danych oraz własnych doświadczeń z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że odsetek firm, pozbawionych dostępu do bardziej zaawansowanych narzędzi planowania produkcji – S&OP (Sales and Operations Planning), MPS (Master Production Scheduling) czy MRP (Material Requirements Planning)- jest przynajmniej dwukrotnie większy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku rozwiązań klasy MES które zbierają informacje online bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych i transferują je do obszaru biznesowego. Rozmawiamy z wieloma firmami, które dopiero teraz zaczynają poważnie myśleć o informatyzacji tych obszarów.” – zauważa Maryla Pawlik, Dyrektor ds. Sprzedaży w BPSC SA

Maruderzy w przemyśle

Jeszcze ciekawsze są statystyki Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poziomu informatyzacji w konkretnych branżach. Do sektorów, które najrzadziej korzystają z systemów ERP, GUS zaliczył m.in. budownictwo (10,8%) i handel detaliczny (15,2%) oraz branżę spożywczą (16,7%). Z systemów informatycznych wspierających zarządzanie rzadko korzystają także producenci odzieży, tekstyliów i wyrobów skórzanych (14,2%) – Słaby poziom informatyzacji może wynikać z dominacji na tym rynku mniejszych firm, które zaawansowanych systemów IT nie potrzebują.

„Dostrzegamy, że średnie firmy coraz częściej mają świadomość, że brak inwestycji w informatykę hamuje ich rozwój, większe firmy wiedzą, że taka inwestycja to konieczność i obejmują informatyzacją coraz szersze obszary.” – tłumaczy Maryla Pawlik z firmy BPSC.

Potwierdzają to dane GUS – na przestrzeni roku, wzrost inwestycji w oprogramowanie ERP był najmniejszy w segmencie małych przedsiębiorstw. Najwięcej wydały na rozwiązania IT średnie firmy. Procent firm reprezentujących ten segment i posiadających system ERP wzrósł w ciągu roku z 37,8% do 48%.

Najlepiej zinformatyzowani

Kto jest liderem informatyzacji w przemyśle? Wśród najlepiej zinformatyzowanych firm GUS umieścił m.in. producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (52,5% z nich posiada systemy ERP) oraz producentów urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń (43,6%). Powyżej średniej znalazły się także przedsiębiorstwa z branży chemicznej i farmaceutycznej. Co trzecie z nich (33,7%) posiada oprogramowanie wspomagające zarządzanie. Nie najgorzej wypada też sektor motoryzacyjny – 40,6% firm potwierdza, że korzysta z aplikacji ERP.

„GUS niestety nie mówi o tym z jakich systemów ERP korzystają firmy poszczególnych branż a pozyskanie takiej informacji miałoby bardzo duże znaczenie dla uzyskania pełnego obrazu informatyzacji. Z naszej znajomości rynku wynika, że wiele średnich firm wciąż korzysta z systemów „pudełkowych”, wdrożonych wiele lat temu.” – zauważa Maryla Pawlik z BPSC.

Według firmy analitycznej IDC, w ubiegłym roku wartość rynku aplikacji biznesowych w Polsce wzrosła o 12,8% i wyniosła 273 miliony dolarów, głównie dzięki zamówieniom firm produkcyjnych i realizacji dużych projektów wdrożeniowych.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

Impuls EVO na 10 rocznicę współpracy

Dodany 07 września 2015 przez admin

Guala Closures DGS Poland SA (dawna nazwa DGS SA), jeden ze światowych liderów zakrywek do opakowań szklanych uruchomił system Impuls EVO. To następca użytkowanych przez lata wcześniejszych wersji systemu ERP autorstwa BPSC SA.

Uruchomienie systemu Impuls EVO pozwoliło między innymi na znaczne zmniejszenie obiegu tradycyjnej papierowej dokumentacji na rzecz e-dokumentów. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu modułów eDeklaracji i e-Faktury. O wyborze systemu zadecydowała również duża otwartość w obszarze konfigurowania aplikacji oraz tworzenia własnych raportów i widoków.

Decyzja o wdrożeniu Impuls EVO była naturalną konsekwencją wieloletniej współpracy. Dziesięć lat użytkowania jednego z najpopularniejszych systemów wspomagających zarządzanie pozwoliło Guala Closures DGS Poland przede wszystkim zoptymalizować procesy produkcyjne w obszarach technologii, zleceń oraz ewidencji. Gruntownie zmienił się również system rozliczania pracowników dzięki wprowadzeniu szczegółowej ewidencji pracy. System ERP wsparł także firmę w optymalnym wykorzystaniu gwałtownie rosnącej ilości danych, przyrastających wraz z rozwojem prowadzonego biznesu.

Firma przez lata współpracy z chorzowskim dostawcą oprogramowania osiągnęła również wysoki poziom samodzielności w rozwijaniu systemu oraz integrowaniu go z licznymi zewnętrznymi aplikacjami wykorzystywanymi w swojej działalności.

Firma Guala Closures DGS Poland SA (dawna nazwa DGS SA) jest światowej klasy producentem zakrywek do opakowań szklanych. W ciągu 22 lat firma wyprodukowała ponad 20 miliardów zakrywek PilferProof. Istotną część sprzedaży stanowi eksport, m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Współpraca obejmuje również producentów win w Australii i Nowej Zelandii.

W październiku 2011 roku, Guala Closures International, światowy lider wśród producentów zakrywek dla przemysłu alkoholowego, spożywczego i farmaceutycznego, nabyła 70% pakiet akcji DGS SA. Właścicielem 30% pakietu mniejszościowego jest Krzysztof Grządziel-aktualny prezes firmy i jej założyciel.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

Grupa ATAL z systemem Elektronicznej Akceptacji Faktur

Dodany 24 sierpnia 2015 przez admin

Grupa ATAL, jeden z liderów rynku deweloperskiego w Polsce, wdrożyła Elektroniczną Akceptację Faktur. Aplikacja opracowana przez firmę BPSC przyśpieszyła proces akceptacji dokumentów kosztowych i skróciła czas potrzebny na finansowe zamknięcie miesiąca.

Wdrożenie aplikacji rozpoczęło się w katowickiej filii spółki jesienią ubiegłego roku, w lutym br. zakończono realizację projektu w ostatnim oddziale firmy.

Elektroniczna Akceptacja Faktur to część systemu Impuls EVO wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniająca szybki dostęp do aktualnej informacji na temat poziomu kosztów w firmie: harmonogramu płatności czy wysokości naliczonego podatku VAT. EAF pozwala na szybkie rozliczenie projektów, zleceń czy zadań i ma bezpośredni wpływ na kontrolę budżetów i ewidencję kosztów.

Grupa ATAL zdecydowała się na wdrożenie aplikacji ze względu na specyfikę oraz skalę działalności. Spółka rozlicza miesięcznie około 3 tysięcy faktur kosztowych, głównie dotyczących zakupu materiałów i usług budowlanych. Dodatkowo realizacja projektów deweloperskich zlokalizowanych w 5 miastach, bezpośrednio przekładała się na proces akceptacji dokumentów kosztowych. Uznano, że zarządzanie kosztami wymaga dodatkowego wsparcia informatycznego.

Dokładna ewidencja obrotu, przejrzystość finansowa i terminowość zawsze były dla nas bardzo ważne. Jeszcze większego znaczenia te kwestie nabrały w momencie rozpoczęcia przygotowań do debiutu giełdowego. Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby nam przyśpieszyć obieg faktur.” – tłumaczy Aleksandra Michalska, Główna Księgowa w ATAL S.A.

Aplikacja dostarczona przez BPSC pozwoliła ten cel osiągnąć. Obecnie większość faktur jest przesyłanych bezpośrednio do centrali. Każdy dokument na etapie kancelaryjnym jest skanowany i przesyłany do systemu Impuls, który wspiera zarządzanie firmą w obszarze gospodarki materiałowej, zasobów ludzkich i finansów. Dzięki tej automatyzacji dokument od razu staje się widoczny dla osoby zarządzającej sferą finansów. Wprowadzenie systemu powiadomień i alertów oraz dokładna informacja na temat lokalizacji faktury skróciły czas potrzebny na finansowe zamknięcie miesiąca w przedsiębiorstwie.

Nasi dostawcy zapisują na fakturze informację, jakiej budowy ona dotyczy, dzięki czemu osoba odpowiedzialna za rozliczanie danej inwestycji od razu dostaje fakturę do weryfikacji.” – opowiada Aleksandra Michalska.

Polskie firmy: obieg faktur to duży problem

Z badań przeprowadzonych przez firmę BPSC wynika, że ponad 50% firm ma problem z obiegiem faktur. Winę za taki stan rzeczy ponoszą przede wszystkim pracownicy, którzy nie przekazują na czas informacji kosztowych do działu finansowo-księgowego. Brak informacji na temat kosztów nie tylko uniemożliwia szybkie rozliczenie projektów, zleceń i zadań, ale ma bezpośredni wpływ na kontrolę stanu zobowiązań, planowanie płatności i przede wszystkim – na prawidłowe obliczenie podatku dochodowego czy podatku od towarów i usług.

„Jeśli wartość faktur kosztowych w firmie wynosi 1 mln zł, to nierozliczenie w terminie tylko 10% z nich przynosi straty na poziomie blisko 40 tys. zł, nie uwzględniając kosztów osobowych związanych choćby z poszukiwaniem i obiegiem dokumentów.”– tłumaczy Sławomir Kuźniak, dyrektor koordynator w BPSC.

Oferowany przez BPSC system Elektronicznej Akceptacji Faktur wykorzystuje już ponad 100 przedsiębiorstw.

Grupa ATAL specjalizuje się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka jest jednym z liderów rynku, w pierwszym półroczu 2015 roku sprzedała 806 mieszkań. Obecnie ATAL realizuje inwestycje w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi oraz Warszawie. W czerwcu br. firma zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

PZU Finanse z Impuls EVO

Dodany 24 lipca 2015 przez admin

PZU Finanse, Spółka wchodząca w skład Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej będzie korzystać z obsługi finansowo-księgowej w oparciu o rozwiązania systemu Impuls EVO. Wdrożenie systemu autorstwa BPSC SA towarzyszy projektowi konsolidacji procesów księgowych, finansowych i podatkowych spółek zależnych Grupy w jednej organizacji.

Wdrożenie funkcjonalności finansowo-księgowych systemu Impuls EVO należało do jednych z najszybciej i najsprawniej przeprowadzonych. Wynikało to między innymi ze ścisłej współpracy kilkudziesięciu osób reprezentujących poszczególne centra spółek Grupy oraz ekspertów BPSC. Zakładało ono również pilotażowe uruchomienie systemu w wybranych spółkach Grupy, które brały udział w stabilizowaniu poszczególnych procesów.

„PZU Finanse łączy pozaubezpieczeniową księgowość spółek zależnych Grupy PZU. Takie rozwiązanie to gwarancja jednego standardowego procesu, z ewentualnymi, małymi wyjątkami, i jednego systemu finansowo-księgowego, na koniec dnia generującego wspólny raport” – wyjaśnia Tomasz Grabarczyk, Prezes Zarządu PZU Finanse. „Oczekiwany poziom usług świadczonych spółkom Grupy PZU mogliśmy szybko osiągnąć między innymi dzięki oprogramowaniu dobrze spełniającemu nasze oczekiwania oraz sprawnej współpracy z jego dostawcą, firmą BPSC SA.”

Oprogramowanie dostarczone przez BPSC SA to funkcjonalność finansowo-księgowa systemu Impuls EVO z elementami obsługi środków trwałych, gospodarki materiałowej oraz kadr-płac w obszarze wspierającym integrację z rozwiązaniami tej klasy firmy SAP. Oprogramowanie typu work-flow obejmuje przede wszystkim system Elektronicznej Akceptacji Faktur. Rozwiązania pakietu Impuls EVO wykorzystywane są przez PZU Finanse od maja br.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , ,

Impuls EVO dla Grup Kapitałowych

Dodany 16 lipca 2015 przez admin

BPSC rozwinęło system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem – Impuls EVO – o moduł do obsługi grup kapitałowych. Pozwala on na tworzenie sprawozdań i analizowanie informacji finansowych z dokładnością do dowolnego klasyfikatora księgowego i firmy w ramach grupy kapitałowej. Dzięki swojej funkcjonalności system może zastąpić rozwiązanie klasy Business Intelligence.

„Wiele firm produkcyjnych, dystrybucyjnych czy handlowych dobrze wykorzystało ostatnie kilka lat. W okresie spowolnienia gospodarczego zamiast wstrzymywać inwestycje, część przedsiębiorstw realizowała projekty informatyczne i modernizowała linie produkcyjne. Dzięki temu ze średnich organizacji przekształciły się one w duże, wielofirmowe przedsiębiorstwa działające często także na rynkach zagranicznych. Nowe rozwiązanie w dużym stopniu ułatwi im zarządzanie finansami, raportowanie oraz analizę informacji w grupie kapitałowej” – tłumaczy Jarosław Iwanek, Dyrektor ds. Konsultingu i Analiz w BPSC SA

Moduł stworzony przez BPSC przetwarza i konsoliduje dane finansowe z rozproszonych źródeł. Dzięki możliwości prowadzenia ksiąg wielu podmiotów, „drillowania” danych, system dostarcza na tyle szczegółowych informacji, że może zastąpić rozwiązanie Business Intelligence.

W systemie można zdefiniować dowolną grupę kapitałową i analizować rozrachunki, kontrakty, sprawozdania czy wyłączenia – w podziale zarówno na grupę firm, jak i dany okres rozliczeniowy. Dzięki automatyzacji, system sumuje wartości rachunków zysków i strat z uwzględnieniem wyłączeń, co ułatwia sprawozdawczość dla grup kapitałowych.

„W systemie możemy zobaczyć kartotekę dowolnie skonfigurowanej grupy kapitałowej dla wszystkich firm jednocześnie lub dla wybranej. Jesteśmy też w stanie szybko przeanalizować rozrachunki według firm oraz zagregowanych danych dla zdefiniowanej grupy kapitałowej . Dla konkretnej grupy kapitałowej z danego roku możemy zobaczyć informację z dokładnością do każdego kontrahenta. Możemy za pomocą wbudowanych tabel przestawnych analizować dane, zobaczyć np. zapotrzebowania z każdej firmy z grupy i łączyć je w jedną analizę zamówień towarów/surowców dla grupy.” – opowiada Jarosław Iwanek z BPSC.

Dużym ułatwieniem dla grup kapitałowych jest możliwość analizy zapotrzebowań i kontraktów. System pozwala prześledzić rodzaj kontraktu, posegregować go według rodzajów i firm. Moduł pozwala też na definiowanie wielofirmowych stanowisk kosztów i kursów funkcjonalnych pomiędzy firmami.

Mocną stroną funkcjonalności systemu Impuls EVO w tym zakresie jest możliwość budowania sprawozdań skonsolidowanych dla grup z automatycznym uwzględnieniem wyłączeń. Analiza tych sprawozdań odbywa się z poziomu jednej formatki z możliwością przejścia do danych źródłowych.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , , ,

Virtu automatycznie zaakceptuje e-faktury

Dodany 29 czerwca 2015 przez admin

Virtu, producent dań gotowych wdrożył elektroniczną akceptację faktur. Aplikację do zarządzania obiegiem faktur kosztowych dostarczyło Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych (BPSC). System zastąpił rozwiązanie wykorzystywane wcześniej przez spółkę.

„Zdecydowaliśmy się wdrożyć aplikację BPSC, bo system, z którego korzystaliśmy do tej pory był mało funkcjonalny i w dodatku trudny w integracji. Gdy przeprowadziliśmy kalkulację okazało się, że koszt połączenia rozwiązania z systemem wspierającym zarządzanie przewyższyłby zwrot z inwestycji.” – tłumaczy Anna Giewon, Kierownik Działu Finansów, Virtu-Services Sp. z o. o.

Elektroniczna Akceptacja Faktur to aplikacja BPSC upraszczająca i przyśpieszająca akceptację oraz rozliczenie faktur kosztowych. System zmniejsza liczbę nierozliczonych faktur i skraca czas potrzebny na zamknięcie miesiąca z kilkunastu do kilku dni.

„Poprawie wskaźników sprzyja przede wszystkim to, że faktura na etapie kancelaryjnym jest skanowana i od razu staje się widoczna dla osoby zarządzającej sferą finansów. Dzięki mechanizmom ponagleń, a także dokładnej informacji na temat lokalizacji faktury możliwe jest znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zamknięcie miesiąca w przedsiębiorstwie. W konsekwencji także na przyśpieszenie płatności.” – tłumaczy Sławomir Kuźniak, dyrektor aplikacji internetowych z BPSC.

Potwierdzają to doświadczenia Virtu. „W systemie mogę zobaczyć, które faktury nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dzięki aplikacji znacznie więcej informacji od razu trafia do systemu finansowo-księgowego. Plusem tego rozwiązania jest też to, że nie muszę obecnie przewozić faktur do zewnętrznego biura księgowego.” – przekonuje Anna Giewon

Elektroniczna Akceptacja Faktur to kolejne już rozwiązanie BPSC wprowadzone przez Virtu. Wcześniej producent dań gotowych wdrożył system Impuls. Wspiera on obszar księgowości, finansów, środków trwałych, kadr i płac, dystrybucji, produkcji procesowej oraz gospodarki magazynowej. Virtu korzysta też z rozwiązania EDI oraz kolektorów kodów kreskowych. „Jesteśmy firmą produkcyjną działającą w sektorze spożywczym, monitorowanie stanu magazynowego jest więc dla nas bardzo ważne. Dzięki kolektorom kodów kreskowych możemy identyfikować wyroby z dokładnością do partii produktu. Impuls usprawnił cały przepływ materiałowy.” – opowiada Anna Giewon.

Virtu to założona w 1992 r. firma specjalizująca się w produkcji garmażeryjnej. Dostarcza dania gotowe do wszystkich liczących się sieci detalicznych w Polsce. Wyroby tej marki dostępne są również na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch.

Oferowany przez BPSC system Elektronicznej Akceptacji Faktur wykorzystuje już ponad 100 przedsiębiorstw.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , , ,

Impuls EVO z planowaniem budżetu zakupowego

Dodany 25 czerwca 2015 przez admin

Funkcjonalności systemu Impuls EVO dedykowane obsłudze procesów dystrybucji i gospodarki materiałowej zostały wzbogacone o nowe rozwiązania do planowania procesów zakupowych. Rozwinięcie to dedykowane jest zarówno specjalistom ds. zakupów, działom finansowo-księgowym, jak i kadrze zarządzającej.

Głównym założeniem wprowadzonej innowacji jest segmentacja, automatyzacja oraz integracja informacji zawartych w budżecie i procesie zakupowym. Istnieje możliwość tworzenia struktury budżetów, które powiązane są z grupami materiałowymi w module dystrybucji. Poszczególne „pod-budżety” dzielone są również na wybrane okresy rozliczeniowe – roczne, miesięczne czy tygodniowe. Zgodnie z tym układem plan główny rozbijany jest na budżety cząstkowe. Pozwala to osobom odpowiedzialnym za zakupy analizować poziom realizacji swoich planów poprzez zestawienie ich z wszystkimi dokumentami magazynowymi, zamówieniami zakupu oraz fakturami – zapłaconymi oraz niezapłaconymi. Stopień realizacji planu prezentowany jest w formie wykresów, co znacznie ułatwia analizę danych.

„Rozwiązanie to pełni również funkcję kontrolną, – zaopatrzeniowcy są informowani, jeśli kolejne składane zamówienie nie mieści się w założonym dla danego okresu budżecie” – tłumaczy Ireneusz Krak, Dyrektor ds. Rozwoju i Serwisu Aplikacji w BPSC SA. „Graficzna prezentacja wykorzystania budżetów to równolegle wygodne rozwiązanie raportowe dla zarządzających firmą” – dodaje Ireneusz Krak.

W pakiecie rozszerzającym dotychczasową funkcjonalność systemu Impuls EVO znalazły się również rozwiązania zestawiające planowane przyjęcia na magazyn surowców z planami pracy obsługi magazynu oraz dostępnością i przepustowością samego magazynu.

Gospodarka magazynowa systemu Impuls EVO uwzględnia obecnie również sytuację, kiedy zamówienia o długim terminie realizacji mogą posiadać terminy płatności liczone od momentu wysłania bądź dostarczenia towaru. W efekcie zamówienie wprowadzone do systemu w momencie wygenerowania pokazuje koszt w terminie zapłaty przewidzianej dla danego zamówienia. Takie rozwiązanie ułatwia służbom finansowym planowanie wydatków z dużym wyprzedzeniem, co jest szczególnie ważne jeśli zakupy generują konieczność dokonywania znacznych płatności.

Impuls EVO został wprowadzony na rynek w maju 2012 roku. System łączy w sobie funkcjonalności systemu ERP z rozwiązaniami takimi jak: MES (system realizacji produkcji), WMS (zarządzanie przestrzenią magazynową), HRM (zarządzanie kapitałem ludzkim) oraz BI (Business Intelligence).

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING