Archiwum wg Tagów | "applications"

IFS logo

Tags: , , ,

Quad/Graphics Europe zwiększa efektywność działu finansowego o 30 procent dzięki IFS Applications

Dodany 07 września 2015 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. – jedna z największych firm poligraficznych w Europie − wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych, takich jak finanse, produkcja i dystrybucja.

Firma Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. jest jedną z największych i najnowocześniejszych firm poligraficznych w Europie. Spółka posiada dwie drukarnie oferujące zaawansowane usługi produkcji poligraficznej zlokalizowane w Wyszkowie oraz Radzyminie. Do Quad/Graphics Europe należy również firma CRT zaopatrująca obie drukarnie w farby poligraficzne.

System IFS Applications zapewnia pełny wgląd w realizację kluczowych procesów biznesowych, umożliwia szybki dostęp do informacji i usprawnia proces podejmowania decyzji zarządczych. Przyczynił się do istotnej poprawy efektywności działań w zakresie sprawozdawczości finansowej i podatkowej, zapewnił również szybszy obieg i przetwarzanie dokumentów.

„System IFS Applications pozwala nam skuteczniej zarządzać naszą działalnością. Zyskaliśmy pełny, szybki wgląd w dane finansowe. Już dziś system pozwala nam na zwiększenie efektywności o 30%, gdyż o tyle zwiększyła się liczba transakcji procesowanych w systemie IFS Applications. Spodziewamy się, że w ciągu kilku lat ten wzrost efektywności będzie kilkakrotnie wyższy” — powiedział Marek Gruszecki, wiceprezes ds. finansowych w firmie Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. i dodał: „Co bardzo ważne, system ten umożliwia nam elastyczne i sprawne dostosowywanie się do zmian zachodzących w branży i nadążanie za potrzebami klientów. A to pozwala nam skutecznie konkurować na rynku”.

Wdrożone rozwiązanie obsługuje wszystkie kluczowe obszary działalności firmy: finanse, produkcję, dystrybucję oraz kadry i płace. System IFS Applications jest używany przez ponad 130 pracowników Quad/Graphics Europe.

„Cieszymy się, że wdrożenie systemu IFS Applications w firmie Quad/Graphics Europe pozwoliło na usprawnienie działalności firmy, co w efekcie może się przełożyć na wyższy poziom obsługi klienta. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie będzie skutecznie wspierać firmę Quad/Graphics Europe w dalszym rozwoju jej działalności” — powiedział prezes zarządu IFS CEE Marcin Taranek.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , ,

Casino Gran Madrid inwestuje w system IFS Applications 9, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty działalności

Dodany 31 lipca 2015 przez admin

Wdrożenie zintegrowanego rozwiązania ERP firmy IFS pozwoli na usprawnienie zarządzania w takich obszarach, jak finanse, zaopatrzenie i zapasy.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Casino Gran Madrid, jedno z największych kasyn w Europie, wybrała system IFS Applications™ 9 w celu zwiększenia wydajności procesów administracyjnych i redukcji kosztów remontów.

Casino Gran Madrid, jedno z największych kasyn w Europie, wdroży system IFS Applications 9 w celu usprawnienia zarządzania w dziale administracyjnym i finansowym, a także aby zoptymalizować procesy w zakresie zaopatrzenia i magazynowania.

Firma potrzebowała usprawnić i rozwinąć swoje procesy biznesowe. W konsekwencji firma Casino Gran Madrid rozpoczęła poszukiwania rozwiązania ERP, które zapewniłoby większą wydajność i redukcję kosztów. Po analizie wielu różnych produktów oferowanych przez czołowych dostawców rozwiązań ERP na całym świecie, firma zdecydowała się wdrożyć system IFS Applications.

Casino Gran Madrid wybrało rozwiązanie firmy IFS, ponieważ zapewniało ono zaawansowane funkcjonalności i spełniało jego potrzeby. Rozwiązanie firmy IFS zostanie wdrożone przez lokalnego partnera firmy IFS — firmę Trece Consultoría y Servicios.

„System IFS Applications 9 wyróżniał się spośród innych oferowanych rozwiązań, ponieważ spełniał nasze obecne potrzeby, ale także zapewniał możliwość dostosowania go do przyszłych zmian w działalności. Połączenie tego rozwiązania z wiedzą i doświadczeniem firmy Thirteen Consulting Group daje nam pewność, że szybko osiągniemy zyski z realizacji tego projektu” — powiedziała Diana Cobaleda, dyrektor ds. IT w firmie Casino Gran Madrid. „Dzięki wdrożeniu systemu IFS Applications 9 planujemy zwiększyć wydajność naszych procesów administracyjnych, a także znacznie ograniczyć koszty”.

Dyrektor zarządzający IFS Ibérica Gustavo Brito dodał: „Cieszymy się ze współpracy z Casino Gran Madrid i jesteśmy pewni, że nasze rozwiązanie pomoże zwiększyć wydajność firmy i usprawnić jej procesy biznesowe. Firma Thirteen Consulting Group jest naszym zaufanym partnerem, którego bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań do zarządzania infrastrukturą będzie dodatkowym atutem podczas wdrażania nowego systemu”.

Pierwszy etap wdrożenia systemu w firmie Casino Gran Madrid będzie uwzględniał moduły do zarządzania finansami, zaopatrzeniem oraz zapasami, a także funkcjonalność do zarządzania dokumentacją, analityki biznesowej i współpracy wewnętrznej. W drugim etapie realizacji projektu skupimy się na zarządzaniu remontami i projektami.

O firmie Casino Gran Madrid

Casino Gran Madrid było pierwszym kasynem w tym regionie. Obecnie jest to jedno z najważniejszych kasyn w Europie, oferujące takie atrakcje, jak stoły do gier, automaty typu „jednoręki bandyta” oraz kilka restauracji. Od jego otwarcia Casino Gran Madrid odwiedziło 18 milionów osób, a każdego roku prawie 100 000 osób odwiedza je po raz pierwszy. Dodatkowo jest to pierwsze legalne kasyno internetowe w Hiszpanii. www.casinogranmadrid.es/.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , ,

C.S.CARGO zarządza międzynarodowym łańcuchem dostaw za pomocą IFS Applications

Dodany 10 lipca 2015 przez admin

Rozwiązanie firmy IFS obsługuje procesy finansowe i logistyczne w Czechach, Słowacji i Polsce po zaledwie 3-miesięcznym okresie wdrożeniowym.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma C.S.CARGO, jedna z największych środkowoeuropejskich firm z branży logistyczno-transportowej, wdrożyła system IFS Applications™.

Czeska firma C.S.CARGO zatrudnia 1600 pracowników i każdego dnia zarządza około 2200 pojazdami ciężarowymi. C.S.CARGO świadczy usługi logistyczne i transportu lądowego (samochody ciężarowe i kolej), wodnego oraz powietrznego.

Z uwagi na złożoność logistyczną firma poszukiwała solidnego systemu biznesowego, który stanowiłby ujednolicony punkt odniesienia dla całości personelu. Po wnikliwej ocenie kilku systemów ERP firma C.S.CARGO zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications.

Wdrożenie rozwiązania firmy IFS trwało zaledwie trzy miesiące. W dużej mierze tak krótki czas osiągnięto dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy na wszystkich szczeblach obu firm — C.S.CARGO i IFS. System IFS Applications umożliwił znaczną oszczędność kosztów operacyjnych. Ponadto zredukował wymagania administracyjne z zakresu operacyjnych procesów biznesowych. System IFS Applications uprościł również wiele procesów biznesowych oraz zwiększył ich wydajność.

„We współpracy z IFS udało nam się dostosować projekt wdrożeniowy do wąskich ram czasowych, tym samym zwiększając efektywność” − powiedział Martin Hrdina, dyrektor finansowy firmy C.S.CARGO. „Dzięki wsparciu kadry zarządzającej obu firm udało się nam wdrożyć i uruchomić system w dokładnie 100 dni”.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani wdrożeniem naszego systemu w firmie C.S.CARGO, które odbyło się w ramach wspólnego i zwieńczonego sukcesem wysiłku mającego na celu jak najszybsze zwiększenie odnoszonych przez firmę korzyści” − powiedział Pavel Bláhovec, dyrektor ds. sprzedaży IFS Czech. „System IFS Applications zapewnia niezawodną funkcjonalność wymaganą do obsługi złożonych procesów logistycznych firmy C.S.CARGO, oferując jednocześnie otwartą technologiczną platformę umożliwiającą obsługę jej autorskiego oprogramowania transportowego. Cieszymy się na myśl o długotrwałej i owocnej współpracy”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , ,

Norweskie Siły Zbrojne rozszerzają zakres zastosowania systemu IFS Applications

Dodany 15 kwietnia 2015 przez admin

Rozwiązanie firmy IFS zostało udostępnione dodatkowemu personelowi Marynarki Wojennej i obejmuje teraz 2500 użytkowników w Siłach Zbrojnych, umożliwiając zarządzanie konfiguracją, MRO oraz logistyką w sytuacjach krytycznych.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Królewska Marynarka Wojenna Norwegii zdecydowała się rozszerzyć zakres zastosowania systemu IFS Applications™ poprzez zakup dodatkowych licencji użytkownika.

Od 1999 roku Norweskie Siły Zbrojne (Siły Powietrzne, Armia Norweska oraz Marynarka Wojenna, w tym Straż Przybrzeżna) korzystają z systemu IFS Applications jako rozwiązania do logistyki wojskowej w celu zarządzania krytycznymi procesami, takimi jak zarządzanie konfiguracją, w tym zarządzanie dokumentacją i częściami zamiennymi, obsługą techniczną, naprawami i remontami (MRO), a także łańcuchem dostaw.

Niedawna decyzja Marynarki Wojennej dotycząca zakupu dodatkowych licencji użytkownika oznacza, że rozwiązanie firmy IFS dla tej branży będzie dostępne dla większej liczby pracowników stacjonujących na okrętach oraz na lądzie. Rozwiązanie jest wdrażane na okrętach oraz w placówkach lądowych i umożliwia integrację z rządowym systemem zarządzania finansami i kadrami. Aby spełnić wymagania operacyjne Marynarki Wojennej dotyczące sześciomiesięcznego działania w trybie autonomicznym, rozwiązanie firmy IFS umożliwia standardowe przetwarzanie zadań i replikowanie danych z główną bazą danych zarówno podczas działań, jak i po ich zakończeniu.

„System IFS Applications to jedyne rozwiązanie, które spełnia rygorystyczne wymagania operacyjne Sił Zbrojnych, a w szczególności Marynarki Wojennej” — mówi Graham Grose, dyrektor IFS A&D. „Sprawna logistyka obronna i efektywne zarządzanie zasobami są procesami krytycznymi, ponieważ wspomagają działania całego personelu wojskowego, zarówno stacjonującego na morzu, jak i w kraju”.

„Jesteśmy bardzo dumni z niezmiennego zaufania, jakim Królewska Marynarka Wojenna Norwegii darzy nasze rozwiązanie” — mówi Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia. „Ścisła współpraca z Norweskimi Siłami Zbrojnymi umożliwiła nam zintegrowanie sprawdzonych praktyk z naszą technologią, w wyniku czego otrzymaliśmy unikatowe rozwiązanie dla tej branży, obejmujące wszystko od zarządzania projektami i przebiegu zatwierdzania, zarządzania konfiguracją, zarządzania dokumentacją i archiwizacji, do realizacji projektu i zarządzania magazynowaniem, zaopatrzeniem, serwisem gwarancyjnym i zmianami”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , ,

Firma Sogepoc wybrała rozwiązanie firmy IFS, aby lepiej zarządzać rozwojem przedsiębiorstwa i zapewnić wsparcie globalnej ekspansji swojej działalności

Dodany 23 lutego 2015 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Sogepoc, jeden z największych producentów w portugalskim sektorze rolnym, wybrała system IFS Applications™ w celu ujednolicenia zarządzania w oddziałach ds. rolnictwa i hodowli całej grupy kapitałowej. Rozwiązanie umożliwi zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, produkcją, planowaniem, projektami, remontami, dokumentacją i magazynowaniem.

Firma Sogepoc wybrała system IFS Applications, ponieważ potrzebowała jednego, kompleksowego narzędzia wspierającego rozwój spółek zależnych w grupie kapitałowej należącej do firmy Ortigão Costa. Wdrażając rozwiązanie IFS jako jednolity system zarządzania, firma Sogepoc będzie mogła zintegrować wszystkie najważniejsze procesy biznesowe, umożliwiając tym samym zmniejszenie kosztów obsługi informatycznej w całej grupie, zapewnienie elastyczności i skupienie się na kluczowej działalności firmy.

Spośród ocenianych dostawców rozwiązań ERP tylko firma IFS i jej system IFS Applications okazały się optymalnym rozwiązaniem dla firmy Sogepoc, oferując rozbudowane i elastyczne funkcje oraz umożliwiając ich szybkie wdrożenie w wielu krajach. Początkowo firma opierała swoją działalność na spółkach zależnych w Portugalii. Obecnie grupa działa również na terenie Hiszpanii i Chile, dlatego też dodatkową korzyścią będzie dla niej globalna skalowalność oraz łatwe wdrażanie systemu IFS Applications, wspierające przyszły rozwój firmy na rynku międzynarodowym.

„System IFS Applications jest dużo bardziej wszechstronny i elastyczny niż nasze poprzednie rozwiązania ERP. Umożliwia obsługę międzynarodową oraz zapewnia elastyczność, której potrzebujemy, aby się dalej rozwijać” — powiedział Luis Ortigão Costa, prezes zarządu firmy Sogepoc.

W początkowej, 8-miesięcznej fazie system IFS Applications zostanie wdrożony w trzech spółkach zależnych, a następnie w dodatkowych jednostkach grupy.

„Wybór naszego rozwiązania przez tak ważnego klienta jest dowodem na skuteczność naszej strategii umacniania pozycji firmy IFS na rynku portugalskim” — powiedział Gustavo Brito, prezes IFS Ibérica. „Jesteśmy pewni, że firma Sogepoc skorzysta z naszego rozwiązania, ponieważ system IFS Applications zapewnia wymagane funkcje oraz wsparcie naszych konsultantów, którzy mają ogromne doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania na terenie Portugalii, gdzie obowiązuje więcej złożonych przepisów podatkowych i rozporządzeń w zakresie logistyki niż w innych krajach”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , , , ,

Izostal S.A., wiodący polski dostawca rur dla sektora gazowniczego, wdrożył IFS Applications

Dodany 13 stycznia 2015 przez admin

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Izostal S.A., jeden z wiodących na polskim rynku dostawców rur dla sektora gazowniczego, wdrożyła system IFS Applications™ 8 w celu usprawnienia zarządzania procesami w obszarze finansów, produkcji i dystrybucji.

Firma Izostal S.A. specjalizuje się w produkcji i dostawach zaawansowanych technologicznie zewnętrznych izolacji antykorozyjnych do rur stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów gazowych.

Izostal, który korzystał z systemu IFS Applications od ponad dziesięciu lat, używa obecnie wersji IFS Applications 8. Zaktualizowane rozwiązanie, wdrożone przez partnera biznesowego IFS w Polsce − firmę Advanced Business Solutions − poprawi ergonomię obsługi systemu, zwiększy wsparcie funkcjonalne w obszarze zarządzania dokumentacją oraz usprawni proces obsługi faktur dzięki wdrożeniu rozwiązania IFS e-Faktura. Rozwiązanie obejmuje ponadto obszary finansów, produkcji i dystrybucji.

„Główne korzyści biznesowe, które spodziewamy się osiągnąć w wyniku wdrożenia IFS Applications 8, to usprawnienie działań operacyjnych naszej firmy oraz poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz mechanizmów zarządzania dokumentacją” – powiedział Marek Mazurek, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Izostal S.A.

„Przed rozpoczęciem projektu wdrożenia nasi konsultanci przeprowadzili dokładną analizę procesów biznesowych realizowanych w firmie Izostal” – powiedział Mirosław Kamiński, prezes zarządu firmy Advanced Business Solutions Sp. z o.o. „W jej wyniku większość działań wymagających poprzednio modyfikacji systemowych, jest obecnie obsługiwana przy użyciu standardowej funkcjonalności systemu IFS Applications.”

„Aktualizacja systemu do wersji IFS Applications 8 pozwoli naszemu klientowi na zoptymalizowanie i zwiększenie efektywności działań, a także ułatwi dalszy rozwój firmy zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą” – powiedział Marcin Taranek, prezes IFS CEE.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , , , ,

Firma Huf Hülsbeck & Fürst rozszerza wdrożenie systemu IFS Applications na filie zagraniczne

Dodany 09 stycznia 2015 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, projektant i producent mechanicznych i elektrycznych systemów zabezpieczeń, systemów monitorowania ciśnienia powietrza w oponach oraz systemów telematycznych dla branży motoryzacyjnej, rozszerza obszar zastosowania systemu IFS Applications™. Wartość zamówienia wynosi 1,4 miliona euro.

W 2009 roku firma Huf Hülsbeck & Fürst wdrożyła system IFS Applications w celu usprawnienia pracy działów finansów, projektowania, sprzedaży, dystrybucji, produkcji oraz kadr. W związku z rozwojem przedsiębiorstwa w ostatnich latach firma IFS udostępni firmie Huf Hülsbeck & Fürst dodatkowe licencje, tak aby kolejni pracownicy w jej 16 placówkach na całym świecie mogli korzystać z systemu IFS Applications.

Ulrich Hülsbeck, prezes firmy Huf Hülsbeck & Fürst, mówi: „Kiedy początkowo wybraliśmy firmę IFS, oczekiwaliśmy takiego rozwiązania ERP, które nie tylko wspierałoby nasze bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności, ale również byłoby na tyle elastyczne, aby się mogło dostosować do zmian wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni z rozwoju firmy Huf wynikającego z udostępniania rozwiązań o wysokiej jakości wiodącym firmom z branży motoryzacyjnej. Będziemy nadal rozwijali nasze przedsiębiorstwo — a także opracowywane przez nas technologie — zgodnie z potrzebami naszych klientów.”

Peter Höhne, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w IFS Central Europe, mówi: „Jesteśmy dumni ze współpracy z firmą Huf Hülsbeck & Fürst w ostatnich pięciu latach. Cieszymy się, że uzyskała ona wartość biznesową dzięki zastosowaniu systemu IFS Applications w swoich filiach zagranicznych”. I dodaje: „Firma IFS podejmuje znaczne starania, aby nasze rozwiązania były atrakcyjne dla branży motoryzacyjnej”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , ,

Firma Mermaid Marine wdraża system IFS Applications w celu usprawnienia obsługi danych i podejmowania decyzji

Dodany 31 października 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że znajdujące się na liście ASX przedsiębiorstwo Mermaid Marine Australia Limited, które jest jednym z największych w Australii dostawców usług dla firm zajmujących się morskim wydobyciem ropy i gazu, zakończyło wstępny etap wdrażania systemu IFS Applications™. Celem wdrożenia systemu jest m.in. konsolidacja operacji morskich i lądowych w postaci jednej zintegrowanej platformy ERP skuteczniej wspierającej procesy i podejmowanie decyzji na bieżąco oraz zapewniającej dostęp do informacji użytkownikom mobilnym.

Faza wstępnej implementacji zakończyła się terminowo i zgodnie z budżetem w ciągu niecałych siedmiu miesięcy. Kluczowe procesy finansowe i operacyjne zostały uproszczone, w tym budżetowanie, kierowanie płatnościami, zarządzanie kosztami, majątkiem przedsiębiorstwa i zadaniami, archiwizowanie zleceń i fakturowanie oraz realizacja należności.

„Wdrożenie systemu IFS Applications sprawiło, że w jednym miejscu mamy dostęp do wszystkich informacji na temat działania naszej firmy” — powiedział Jon Fowler, dyrektor ds. ICT w firmie Mermaid Marine. „Dostęp do bardziej precyzyjnych i aktualnych informacji sprawia, że nasi pracownicy na bieżąco mają wgląd w procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i mogą podejmować decyzje w bardziej świadomy sposób.”

„Rozwiązanie firmy IFS zapewnia kierownikom działów dostęp do dokładnych informacji w czasie rzeczywistym, co ułatwia planowanie i kierowanie działaniami” — powiedział Peter Raynor, dyrektor ds. finansowych firmy Mermaid Marine.

Planowane są kolejne fazy wdrożeniowe w przedsiębiorstwie Mermaid Marine, obejmujące takie obszary, jak: zarządzanie morskimi jednostkami pływającymi i sprzętem, BHP, ochrona środowiska i kontrola jakości, obsługa aplikacji IFS Touch Apps na urządzeniach przenośnych. „Aplikacje IFS Touch Apps pomogą gromadzić dane bezpośrednio w terenie, co zapewni większą wydajność i pozwoli wyeliminować nadmiarowe operowanie informacjami przez kolejne osoby” — powiedział Fowler.

Po dogłębnej analizie rozwiązań ERP, firma Mermaid Marine zdecydowała się na produkt firmy IFS ze względu na łatwość obsługi, szybką implementację oraz najwyższej klasy wsparcie dla morskich jednostek pływających. Firma IFS zaprezentowała, w jaki sposób oferowany przez nią system pozwala zapewnić zgodność ze standardami ABS dotyczącymi statków oraz dostęp offline do systemów remontowych. „Wszystkie kluczowe grupy użytkowników były pod wrażeniem łatwości obsługi rozwiązania firmy IFS” — powiedział Fowler. „Innymi zaletami są łatwość konfiguracji oraz stałe wsparcie serwisowe i techniczne. Zależało nam na szybkim uruchomieniu systemu, a dzięki IFS teraz jesteśmy bardziej niezależni.”- powiedział Rob Stummer, dyrektor zarządzający w IFS Australia & New Zealand. „Dzięki pracy z czołowymi firmami z sektora ropy i gazu na całym świecie zdobyliśmy bogate doświadczenie i wiedzę na temat tej branży, co odzwierciedla skuteczność rozwiązania firmy IFS oraz szybkość, z jaką je wdrażamy. Jesteśmy przekonani, że firma Mermaid Marine będzie dalej korzystać z elastyczności i skalowalności systemu IFS Applications i czekamy na kontynuację naszej współpracy”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , , , ,

IFS wprowadza globalne rozwiązanie oparte na platformie w chmurze Microsoft Azure

Dodany 07 października 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje o udostępnieniu systemu IFS Applications™. na platformie Microsoft Azure. Nowa oferta redukuje konieczność zaopatrzenia się w sprzęt, dzięki czemu stanowi atrakcyjną kosztowo, szybko i łatwo dostępną oraz bezpieczną metodę korzystania z systemu IFS Applications.

Oprócz eliminacji znacznej części kosztów bezpośrednich, które zwykle towarzyszą lokalnej instalacji rozwiązań, oparta na chmurze wspólna oferta firm IFS i Microsoft zapewnia łatwość poszerzenia skali wdrożenia oraz zmiany liczby użytkowników w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Infrastruktura Azure to sprawdzone środowisko oparte na chmurze, zapewniające bezpieczeństwo danych i udostępniające funkcje gwarantujące ciągłość prowadzenia działalności, jakich typowa instalacja lokalna nie jest w stanie zaoferować.

Kompletny system IFS Applications, w tym rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz obsługi serwisowej (ESM), może działać w infrastrukturze Azure. Klienci, którzy zdecydują się korzystać z systemu IFS Applications w chmurze, mogą używać infrastruktury Azure w trybie IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruktura oferowana jako usługa) i samodzielnie zarządzać oprogramowaniem lub wybrać rozwiązanie polegające na zewnętrznym hostowaniu i zarządzaniu systemem IFS Applications w trybie SaaS (Software as a Service, oprogramowanie oferowane jako usługa). Model IaaS jest już dostępny, natomiast model SaaS, obejmujący zarówno zarządzanie w zakresie technicznym, jak i aplikacje, pojawi się w ofercie za pół roku.

„Współpraca z firmą Microsoft i wprowadzenie na rynek systemu IFS w infrastrukturze Azure nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Azure to doskonała odpowiedź na potrzeby naszych klientów” — mówi Mark Boulton, dyrektor ds. marketingu w firmie IFS. I dodaje: „Klienci chcą zaufanej platformy opartej na chmurze, która pozwoliłaby im szybko skonfigurować system IFS Applications zgodnie z konkretnymi potrzebami biznesowymi, po to, aby efektywnie wykorzystywać jego możliwości. Marka IFS kojarzy się ze sprawnością działania, więc ułatwienie klientom błyskawicznego wdrożenia nowych funkcji lub rozszerzenia zakresu zastosowań systemu IFS Applications na nowych rynkach jest znakomitą propozycją”.

Mike Schutz, dyrektor generalny ds. opartej na chmurze platformy Microsoft Azure twierdzi: „Chmura obliczeniowa jest coraz popularniejsza wśród firm, które dążą do zwiększenia szybkości działania oraz efektywności, ale nie chcą wydawać zbyt wiele. Potrzebują one rozwiązania dla przedsiębiorstw o globalnej dostępności. Oferta firmy IFS bazująca na platformie Azure pozwoli firmom wykorzystać potęgę chmury i ogromną skalowalność w odniesieniu do możliwości systemu IFS Applications”.

Aby potwierdzić funkcjonalność nowej oferty, firma IFS nawiązała współpracę z firmą Ebara − klientem i beta testerem, producentem przyrządów precyzyjnych.

Komentując efekt wdrożenia systemu IFS Applications na platformie Azure w firmie Ebara, Frank Lowery, dyrektor firmy ds. usług wewnętrznych, stwierdził: „Kierownictwo firmy Ebara podjęło ogólną decyzję o przeniesieniu najważniejszych systemów informatycznych do chmury, a ponieważ od lat jesteśmy klientem firmy IFS, z radością przyjęliśmy wiadomości o tej nowej inicjatywie z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure. Duże wrażenie zrobiła na nas szybkość i łatwość, z jaką udało się stworzyć pierwsze działające środowisko narzędzi z oferty firmy IFS w infrastrukturze Azure, czyli środowisku chmury, z którym dobrze nam się pracuje. Niedawno przeszliśmy zresztą na pakiet Office 365”. Nawiązując do tej wypowiedzi, Dan Matthews, Chief Technology Officer w korporacji IFS, dodaje: „Obsługa systemu IFS Applications na platformie Microsoft Azure nie jest trudna, a efekty są porównywalne z lokalnym wdrożeniem”.

Klienci mogą obecnie korzystać z systemu IFS Applications na platformie Microsoft Azure.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , ,

Firma IFS wprowadza rozwiązanie IFS-in-a-Box

Dodany 07 października 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, platynowy członek programu Oracle Partner Network (OPN), poinformowała o udostępnieniu rozwiązania IFS-in-a-Box. Zwalnia ono z konieczności organizowania zasobów niezbędnych do przeprowadzania instalacji systemu IFS Applications™. Nową ofertą firmy IFS jest gotowy system na platformie Oracle Database Appliance.

Nabywcy rozwiązania IFS-in-a-Box mogą wdrożyć rozwiązanie Oracle Database Appliance w dotychczas używanej szafie serwerowej i skonfigurować je zgodnie z jednym z dołączonych szablonów. Wersja „IFS-in-a-Box” to gwarancja optymalnej konfiguracji, idealnej dla przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzyć zakres funkcjonalny oraz liczbę użytkowników IFS Applications, nie zwiększając jednocześnie całkowitego kosztu posiadania. Z łatwością rozszerzą oni obecne instalacje IFS Applications o kolejne procesory i pamięć. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się również w organizacjach tworzących środowiska IT o wysokiej dostępności, ponieważ propozycja „in-a-box” dostarcza sposób ich konfiguracji.

Komentując łatwość wdrożenia systemu IFS-in-a-Box, Dan Matthews, Chief Technology Officer w korporacji IFS, stwierdził: „Firma Oracle zapewnia sprawdzone szablony tworzenia środowisk wysokiej dostępności, można więc szybciej zainstalować i skonfigurować środowisko klastrowe z bazą danych Oracle i klastrową pamięć masową dla IFS Applications. Mniej czasu zajmuje również instalacja oraz konfiguracja środowisk dla aplikacji i serwerów równoważących obciążenie”. Wyniki pochodzą z instalacji i konfiguracji testowych systemu IFS Applications 8 SP2 na sprzęcie Oracle Database Appliance w centrum Oracle Solution Center w szkockiej miejscowości Linlithgow.

System IFS Applications jest obecnie dostępny w postaci gotowej instalacji na platformie Oracle Database Appliance.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING