Kategoria | HR

Wdrażany w Grupie PZU system kadrowo-płacowy SAP HCM wchodzi w etap testów

Dodany 17 czerwca 2015 przez admin

Grupa PZU wybrała w maju 2014 roku rozwiązanie SAP ERP Human Capital Management (SAP HCM) aby  wdrożyć  nowy,  zintegrowany  system  kadrowo-płacowy  do  obsługi  110  tys.  pracowników  i zleceniobiorców. Wdrożenie prowadzi firma S&T Services Polska Sp. z o.o. przy udziale firm  Quercus  Sp. z o.o. oraz Gavdi S.A.

Od początku maja bieżącego roku rozpoczęły się testy rozwiązania, które objęły swoim zakresem całość systemu wraz z elementami integracji z systemami otoczenia funkcjonującymi w Grupie PZU.

Wdrożenie  SAP  HCM  w  Grupie  PZU  pozwoli  ujednolić  oraz  usprawnić  procesy  kadrowo-płacowe poprzez integrację wsparcia zarządzania kadrami, stworzenie do tego spójnego systemu raportowo-analitycznego  oraz  dostarczenie  szeregu  nowych  funkcjonalności  HR,  umożliwiających  m.in. samoobsługę pracowniczą, automatyzację kluczowych procesów, w tym naliczania korekt i tworzenia dokumentów zgłoszeniowych, a także zarządzanie danymi pracowników, zatrudnionych równolegle w kilku  spółkach  grupy.  Docelowo  SAP  HCM  będzie  obsługiwać  w  Grupie  PZU  ponad  110  tysięcy pracowników i zleceniobiorców. Uruchomienie platformy SAP HCM w Grupie PZU planowane jest na 2016 r.

PZU jest największą instytucją ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Przy tak dużej skali działania,  stałe  usprawnianie  procesów  kadrowo-płacowych  jest  absolutnym  priorytetem. Wdrożenie rozwiązania  SAP  umożliwi  osiągnięcie  tego  celu  przez  ujednolicenie  procesów  pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy oraz wprowadzenie większej samoobsługi pracowniczej.

„SAP HCM jest na bieżąco aktualizowany oraz dostosowany do unijnego i polskiego systemu prawno-podatkowego” – wyjaśnia Piotr Staszczak, Prezes S&T Services Polska Sp. z o.o. „Atutami SAP HCM jest także wygoda obsługi, wydajność oraz elastyczność. Dzięki temu integracja i współpraca z blisko 30 systemami IT powiązanymi z systemem kadrowo-płacowym może być prostsza i stabilniejsza. Ponadto  technologia  SAP  umożliwia  wprowadzenie  szeregu  praktycznych  funkcjonalności, ułatwiających pracę zarówno działów kadr, jak i samych pracowników i menedżerów.”

Firma S&T jest odpowiedzialna za architekturę techniczną systemu, częściową realizację interfejsów oraz nadzór nad testami systemu. Ponadto S&T Services Polska Sp. z o.o. zarządza całością projektu i dostarcza potrzebne licencje na oprogramowanie, a także niezbędny do uruchomienia całości systemu sprzęt. W ramach tego wdrożenia firma Quercus Sp. z o.o. odpowiada za zakres merytoryczny projektu, jego  architekturę  biznesową  oraz  spójność  zawartości  informacyjnej  wszystkich  interfejsów  z funkcjonalnościami/procesami planowanymi do uruchomienia w Systemie.

„Wdrożenie nowego Systemu Kadrowo- Płacowego w Grupie PZU to jeden z największych projektów w Polsce. Jego skomplikowanie polega przede wszystkim na wolumenie danych do migracji (cała historia danych  pracowniczych  i  zleceniobiorców)  oraz  na  umiejscowieniu  systemu  w  złożonym wielowymiarowym środowisku informatycznym PZU” – powiedział Paweł Wysocki – Prezes Quercus Sp z o.o.

Zostanie  również  wdrożony  portal  samoobsługi  pracowniczej, który  pozwoli  odciążyć  dział  kadrowo-płacowy. Przełożeni będą mogli samodzielnie m.in. koordynować nadgodziny, monitorować obecność pracowników,  wyznaczać  zastępstwa,  a  pracownicy  –  składać  wnioski  urlopowe  czy  aktualizować informacje  osobowe.  Pracę  ułatwi  również  integracja  dostępu  do  danych  pracowników,  którzy  są zatrudnieni  w  więcej  niż  jednej  spółce  Grupy  PZU  jednocześnie  –  nie  będzie  konieczności przelogowania się między systemami.

Udogodnieniem  powinien  być  także  mechanizm  automatycznych  korekt  wstecznych  wraz  z  obsługą dokumentów  zgłoszeniowych  (tzw.  rozliczenia  wsteczne  w  przypadku  urlopów,  zwolnień  lekarskich, itd.), systemowe zawiązywanie rezerw na wynagrodzenia oraz funkcja zapytania ad-hoc, która umożliwi raportowanie wybranych danych z obszaru kadr i płac. Dodatkowo Grupa PZU będzie mogła czerpać korzyści z funkcjonalności, jak automatyczna kontrola przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy składek  na  ubezpieczenia  emerytalno-rentowe,  pilnowanie  limitu  zwolnienia  z  podatku  świadczeń  wypłacanych z ZFŚS oraz – opcjonalnie – progu podatkowego wszystkich pracowników.

Źródło: S&T Services Polska Sp. z o.o.

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING