Kategoria | ERP

Programy Insertu gotowe do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dodany 19 maja 2016 przez admin

  • Zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej od 1 lipca br. przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani, na żądanie organu podatkowego, do przekazywania ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej o ustalonej strukturze – w tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym.
  • Wprowadzenie JPK wymaga dostosowania programów komputerowych wspierających podatników w wypełnianiu obowiązków fiskalnych.

Wypowiedzi Artura Wenne, analityka biznesowego w dziale rozwoju firmy InsERT S.A.

Czym jest JPK

Elektroniczne kontrole skarbowe (tzw. e-kontrole) nie są nowością. Jednakże 1 lipca 2016 r. zostanie wprowadzona fundamentalna zmiana. Od tej pory wszystkie dane będą przekazywane w łatwym do przetwarzania formacie stosowanym przez wszystkie podmioty. To właśnie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Taka zmiana pozwoli fiskusowi na szybkie przeprowadzenie kontroli i automatyczną weryfikację danych, a tym samym skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

JPK jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Będzie mógł być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku deklaracji podatkowych, lub na informatycznym nośniku danych (np. płyta DVD).

Przepisy nakładające obowiązek przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Dla małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) termin ten został odroczony do 1 lipca 2018 r., należy jednak mieć na uwadze fakt, iż stosowanie JPK znacząco przyspieszy przeprowadzenie czynności sprawdzających, skróci czas kontroli podatkowej, zmniejszy uciążliwość tych procedur oraz obniży ich koszty.

Obecnie w zakres Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi siedem szczegółowo opisanych struktur. Są to najważniejsze księgi podatkowe oraz dowody księgowe, w tym: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe oraz dokumenty związane z obrotem magazynowym. Ministerstwo Finansów zapowiedziało rozszerzenie JPK o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania podatku akcyzowego.

Kontrole skarbowe na nowych zasadach

W praktyce organ podatkowy wystąpi do podatnika z żądaniem przekazania ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych w postaci JPK. Wskaże rodzaj ksiąg i okres, którego dotyczą, a podatnik będzie zobowiązany spełnić to żądanie przesyłając JPK e-mailem lub przekazując na elektronicznym nośniku danych. Niespełnienie tego żądania lub przekazanie błędnego JPK będzie narażało podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.

Niezbędne narzędzie

Aby spełnić wymagania stawiane przez organ podatkowy, bez obawy przed sankcjami karno-skarbowymi, niezbędne będzie zastosowanie narzędzia, które umożliwi wygenerowanie JPK we wskazanym zakresie i weryfikację zawartości JPK przed przekazaniem fiskusowi. Narzędzie to powinno być aktualizowane wraz z wprowadzaniem zmian przez Ministerstwo Finansów.

Systemy InsERT gotowe na obsługę JPK

Na bieżąco aktualizujemy nasze systemy. Zgodność z wymogami prawa to podstawowa cecha i zaleta doceniana przez użytkowników oprogramowania InsERT. W ramach aktywnego abonamentu otrzymają oni wsparcie procesu przekazywania danych w formie JPK wraz z cyklicznie wydawanymi ulepszeniami.

Tworzenie JPK będzie możliwe w oparciu o dane wprowadzone w specjalnie przygotowanych do tego celu wersjach programów z linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) i Navireo. Ponadto udostępnimy moduł zawierający zestaw funkcji do zarządzania JPK, w tym: generowanie danych w zakresie określonym przez organ podatkowy, podgląd i weryfikację zawartości merytorycznej, przesłanie danych lub ich zapis na nośnik.

Wprowadzimy stosowne zmiany także w przypadku, gdy Ministerstwo Finansów doda nowe struktury lub zmodyfikuje istniejące albo gdy zmienią się okoliczności formalno-prawne. Będziemy także bacznie przyglądać się praktycznym aspektom wdrażania JPK i odpowiednio dostosowywać nasze oprogramowanie.

Źródło: InsERT

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING