Kategoria | ERP

Plast-Box usprawnia swoją działalność dzięki Microsoft Dynamics NAV

Dodany 06 maja 2015 przez admin

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., wiodący w Polsce producent wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych, wdrożył system Microsoft Dynamics NAV w celu integracji kilku obszarów swojej działalności w jednym, innowacyjnym rozwiązaniu.

Plast-Box korzystał wcześniej z kilku niezależnych systemów wspierających funkcjonowanie paru działów, jednak z upływem czasu ich możliwości przestały wystarczać. Co więcej, kilka rozwiązań przestało być oferowanych na rynku, co ostatecznie przyczyniło się do podjęcia decyzji o wdrożeniu nowego systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Ważnym wymogiem wobec nowego systemu było połączenie w nim danych z ukraińskiej spółki, szczególnie w kontekście przygotowania raportów dla inwestorów giełdowych. Istniała również konieczność elektronicznej wymiany danych z klientami oraz usprawnienia komunikacji z nimi. Ponadto ważne było udostępnienie odpowiednich informacji właściwym pracownikom z uwzględnieniem roli pełnionej przez nich w organizacji. Kluczowym elementem projektu miało być również uruchomienie platformy internetowej do obsługi klientów, a także przygotowanie kanałów wymiany danych poprzez standard EDI (Elektroniczna Wymiana Danych).

Plast-Box wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej i w rezultacie otrzymał dotację na realizację projektu „Rozwój spółki Plast-Box S.A. oraz wzrost efektywności w realizacji podstawowych procesów biznesowych realizowanych z klientami indywidualnymi, klientami przemysłowymi i dostawcami dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B”. Współfinansowanie projektu przez UE było możliwe dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz środkom budżetu państwa. W ramach projektu miały zostać również zakupione nowe serwery i sprzęt niezbędny do sprawnego działania wdrożonych aplikacji.

W rezultacie wdrożono system Microsoft Dynamics NAV z funkcjonalnościami do zarządzania księgowością, sprzedażą, zakupami oraz magazynem wysokiego składowania. Partnerem wdrożeniowym została firma IT.integro, posiadająca bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaawansowanej produkcji i dystrybucji oraz sieciach sprzedaży detalicznej.

Plast-Box zdecydował się również na równoległe wdrożenie modułu Microsoft Dynamics NAV odpowiedzialnego za zarządzanie produkcją wraz z jej szczegółowym planowaniem, tak aby odpowiednio efektywnie zarządzać spływającymi zleceniami od klientów i optymalizować swoje moce produkcyjne. Zakres zarządzania produkcją został bardzo szczegółowo opracowany w rozwiązaniu Tectura, które jest zintegrowane z podstawowym systemem ERP.

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV przyniosło firmie wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim udało się znacznie usprawnić komunikację z klientami poprzez szybkie i automatyczne potwierdzanie zamówień w formie maila, bieżący dostęp do danych dotyczących składanych zamówień w czasie rzeczywistym, generowanie wymaganych przez klientów statystyk i raportów bezpośrednio w systemie i udostępnianie ich na portalu B2B, a także spełnienie wymogów sieci handlowych w zakresie EDI. Usprawniono również komunikację między działami oraz spółką-córką, a także tworzenie skonsolidowanych raportów, uwzględniających również dane z ukraińskiej spółki. Poprawiła się także szybkość i efektywność realizacji zleceń produkcyjnych oraz efektywność działania pracowników, w tym magazynierów. Udało się również zoptymalizować planowanie produkcji, skrócić okres spływu należności dzięki elektronicznym fakturom, a także wprowadzić elektroniczną wymianę danych w zakresie odbioru zamówień sprzedaży i wysyłki dla dużych sieci. Co ważne, klienci zyskali dostęp do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym – zamówień i faktur sprzedaży, reklamacji oraz informacji o należnościach.

„Liczne funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV usprawniły działanie kluczowych obszarów firmy. Z uwagi na to, że jesteśmy spółką giełdową, bardzo ważne było dla nas przygotowanie odpowiednich raportów, które są wymagane przez ustawodawcę. Ponadto analityka kontrolingowa – także w ujęciu całej grupy – pozwala na osiągnięcie przewagi poprzez właściwe rozkładanie obciążeń na obie spółki. Integracja ze spółką-córką z Ukrainy pozwala nam optymalnie planować produkcję z zachowaniem maksymalnej marżowości. Jest to niewątpliwie także zasługa Dynamics NAV – zintegrowanego systemu ERP, jaki wybraliśmy” – mówi Krzysztof Kmita, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu PTS Plast-Box S.A.

„Dzięki wdrożonym programom i aplikacjom nie tylko podnieśliśmy standard produkcji, lecz przede wszystkim zwiększyliśmy przejrzystość naszej działalności względem klienta, gwarantując mu szybszy, niemal natychmiastowy dostęp do informacji związanych z realizowanymi zleceniami” – podsumowuje Adam Pawlak, Project Manager, PTS Plast-Box S.A.

Źródło: Microsoft

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING