Kolejny Instytut Badawczy wdraża oprogramowanie SIMPLE

Dodany 14 sierpnia 2015 przez admin

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie dokonał wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wynikiem postępowania przetargowego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, firma SIMPLE S.A. wdroży system SIMPLE.ERP, zapewni infrastrukturę techniczną oraz przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników Instytutu z zakresu użytkowania systemu.

W ramach projektu wdrożeniem zostaną objęte najważniejsze obszary funkcjonalne:

 • Finanse i Księgowość,
 • Majątek Trwały,
 • Kadry i Płace, w tym portal pracownika oraz planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • Zakup i Sprzedaż,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie projektami,
 • Budżetowanie i analizy ekonomiczne,
 • Obsługa certyfikatów.

Realizacja wdrożenia usprawni m.in. proces zarządzania i rozliczania realizowanych projektów. System SIMPLE.ERP umożliwi precyzyjne budowanie i zarządzanie budżetami jednostki i prowadzonych projektów, dokładne planowanie i rozliczanie kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych jak i całej jednostki, a także rozliczanie kadry naukowej z prowadzonych projektów badawczych. System zapewni elektroniczny proces obiegu dokumentów związanych z projektami badawczymi w ramach całej jednostki. Użytkownicy będą mieli możliwość tworzenia sprawozdań, deklaracji i raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej i finansowej oraz planowania i rozliczania budżetów kosztów i przychodów. Zintegrowany system informatyczny zapewnia obsługę różnych źródeł finansowania, co w przypadku jednostek naukowo – badawczych jest istotnym elementem, gdyż wiele projektów jest realizowanych z dotacji zarówno krajowych jak i unijnych.

ITS to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który kompleksowo zajmuje się problemami transportu samochodowego. Podstawowe obszary działalności (naukowej, wdrożeniowej i usługowej) Instytutu mają charakter interdyscyplinarny i obejmują m.in.: ekonomikę i organizację transportu, telematykę, psychologię, działania profilaktyczne podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, badania homologacyjne oraz dopuszczające pojazdy do ruchu, badania emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy, badania materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Źródło: Simple

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING