Archiwum | EDI

hicron logo

Tags: , , , ,

EDI w ERP dzięki umowie partnerskiej Hicron i Data Interchange

Dodany 06 września 2017 przez admin

Spółki Hicron i Data Interchange nawiązały współpracę biznesową, której celem jest możliwość oferowania zintegrowanych wdrożeń SAP ERP i rozwiązań EDI. W wyniku tej kooperacji klienci obu firm mogą liczyć na komplementarność oferowanych usług, a tym samym – na lepsze pokrycie ich potrzeb i krótszy czas implementacji.

Wraz z równoległym rozwojem licznych technologii jednym z kluczowych aspektów stała się możliwość ich integracji, wymiany danych i skutecznego zarządzania jednocześnie wieloma platformami. Ta potrzeba pociąga za sobą istotną zmianę filozofii biznesowej. Dostawcy usług i narzędzi często zamiast ze sobą konkurować, nawiązują współpracę handlową i tym samym są w stanie zaoferować klientom wspólne, komplementarne rozwiązanie, bardziej skuteczną współpracę, a często – niższą cenę.

Integracja = współpraca

W czerwcu bieżącego roku decyzję o nawiązaniu współpracy biznesowej podjęły spółki Hicron (integrator i dostawca m. in. systemów SAP ERP czy Enterprise Web) oraz Data Interchange (wiodący producent rozwiązań w zakresie integracji rozwiązań B2B i elektronicznej wymiany danych: EDI). Umowa partnerska zakłada wspólne realizowanie wdrożeń w oparciu o zintegrowane produkty oferowane przez obie spółki, bez konieczności angażowania stron trzecich. Portfolio obejmuje pełen cykl życia projektu, od koncepcji biznesowej poprzez audyt, wdrożenie i integrację aż po utrzymanie istniejącego środowiska IT w ramach wspólnego centrum kompetencyjnego.

Współpraca z Data Interchange to ważny kierunek w uzupełnieniu kompetencji Hicron o istotny komponent, jakim jest EDI. Możliwość integracji wspólnie ze sprawdzonym i profesjonalnym partnerem biznesowym daje nam szansę zaoferowania nie tylko konkurencyjnego spectrum działalności, ale też czasu i kosztu wdrożenia. Dla Hicron, wdrażającego na co dzień m. in. rozwiązania SAP ERP, możliwość połączenia ich z EDI jest dużym krokiem naprzód­ – mówi Adam Warszewski, Associated Partner w Hicron.

Trudno dziś mówić o budowaniu przewagi konkurencyjnej bez oparcia tego procesu o solidne technologiczne fundamenty. Może się zdarzyć, że jeden partner, któremu powierzymy informatyzację kolejnych obszarów funkcjonowania biznesu, a specjalizujący się w danym segmencie rynku, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb klienta. Dlatego warto zwrócić w procesie wyboru uwagę nie tylko na kompetencje danej firmy, ale także na jej partnerów, dzięki którym portfolio usług jest szersze i bardziej elastyczne: konsorcjum firm jest w stanie zaoferować usługi szyte na miarę.

Potrzeby klienta spełnione w 120%

Z tego założenia wyszły spółki Hicron i Data Interchange oferując w pełni zintegrowane wdrożenie rozwiązań SAP ERP i EDI. Integracja przełoży się na sprawniejsze wdrożenie, krótszy proces obsługi oraz utrzymanie rozwiązań klientów. Instalacja EDI bezpośrednio w systemie SAP ERP zwiększy efektywność łańcucha dostaw, poprawi dokładność danych i zmniejszy ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów. W prostej linii doprowadzi to do zoptymalizowania kluczowych procesów biznesowych generujących oszczędności czasu i pieniędzy.

Szukaliśmy partnera biznesowego, z którym wspólnie moglibyśmy oferować kompleksową usługę dostosowaną do potrzeb sektora automotive, ponieważ każda firma ma inne potrzeby i problemy, a naszym zadaniem jest  wyeliminowanie zbędnych czynności i pomóc spełnić cele biznesowe klienta. Myślę, że największą obustronną korzyścią  jest zdobycie nowych możliwości rynkowych i odpowiedź na zapotrzebowanie klienta – mówi Alessandro Poma, Head of South and East Europe Sales w Data Interchange.

Długoterminowa współpraca zakłada oferowanie innowacyjnych i elastycznych rozwiązań dopasowanych do wymagań klientów poprzez poszerzenie portfolio obu firm. To możliwość planowania wsparcia klienta w oparciu o skuteczne i sprawdzone na rynku narzędzia, które odpowiedzą na wymagania biznesu; zarówno obecne jak i przyszłe.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Comarch członkiem GS1 w Belgii i Hiszpanii

Dodany 15 grudnia 2015 przez admin

Comarch – światowej klasy producent i dostawca usług oraz rozwiązań z branży IT – rozszerza współpracę z GS1, globalną organizacją non-profit zajmującą się rozwijaniem i wdrażaniem standardów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Belgia i Hiszpania to kolejne kraje, w których Comarch podejmie współpracę w zakresie wdrażania  i promocji standardów GS1  oraz rozwiązań do optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach za pomocą elektronicznej wymiany danych zgodnie z obowiązującymi normami.  

Comarch od kilkunastu już lat współpracuje z organizacją GS1 w wielu krajach, w tym w Polsce, Francji, Niemczech, Rosji, Chorwacji czy na Ukrainie, gdzie aktywnie uczestniczy w pracach nad dostosowaniem standardów do potrzeb rynku i wypracowaniem rozwiązań, które usprawniają wymianę informacji między partnerami w całym łańcuchu dostaw.

Elektroniczna wymiana danych między przedsiębiorstwami oraz standaryzacja komunikatów pozwala na efektywną współpracę partnerów biznesowych niezależnie od systemów informatycznych przez nich używanych czy też zaawansowania technologicznego. W efekcie przekłada się to na usprawnienie działania organizacji i redukcję kosztów a przede wszystkim wzmocnienie pozycji firmy na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Od wielu lat współpracujemy z GS1, ponieważ nam również zależy, aby „język” stosowany w wymianie informacji między przedsiębiorstwami był czytelny a systemy informatyczne rozwijały się razem z potrzebami biznesu – mówi Bartłomiej Wójtowicz, Product Manager, Comarch EDI. 

GS1 to międzynarodowa organizacja non for profit , której celem jest rozwój i wdrażanie  standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w łańcuchach dostaw . W swoich pracach  GS1 skupia się  m.in. na kilku obszarach: standaryzacji nośników danych takich jak kody kreskowe (GS1 BarCodes) czy tagi radiowe (GS1 EPC) wykorzystywane np. przez detalistów, producentów i dostawców, standaryzacji komunikatów w elektronicznej wymianie danych (GS1 eCom), synchronizacji danych podstawowych o produktach (GS1 GDSN) a także zagadnieniach dotyczących wymiany informacji o zdarzeniach w oparciu o technologię RFID i Internet. Wypracowane standardy i rozwiązania wdrożone w firmie przyczyniają się do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności kosztów operacyjnych w łańcuchach dostaw.

Firma Comarch jest jednym z liderów wdrażania globalnych standardów GS1  w komunikacji B2B na polskim rynku. Od kilkunastu lat, razem propagujemy i wdrażamy rozwiązania oparte na międzynarodowych standardach GS1, które będąc formą globalnego języka biznesu, ułatwiają i upraszczają wprowadzenie automatycznej komunikacji między firmami w łańcuchu dostaw. Jednym ze znaczących wspólnych sukcesów jest uzgodnienie i wdrożenie standardów dla e-faktury. – Dzięki temu wiele firm z obszaru FMCG szybko zdecydowało się na rozwiązanie   elektronicznej faktury. Obecnie tylko nieliczne podmioty jeszcze z tego nie korzystają. Innymi przykładem wspólnych działań jest propagowanie i wdrożenie rozwiązań typu Order-to Cash, polegających na połączeniu elektronicznej awizacji z fizyczna dostawą, oznakowaną etykietą logistyczną oraz powiązaniu ich z ich procesami zamawiania, fakturowania i płatności. Mamy już pierwsze udokumentowane wdrożenia w Polsce, które pokazują duży potencjał oszczędności w kosztach logistycznych, który można szybko uruchomić dzięki rozwiązaniom Order-to-cash – mówi Elżbieta Hałas, CEO GS1 Polska.

Dodatkowo GS1 wspiera dostawców rozwiązań  IT pomagając im dostosować oferowane systemy do obsługi międzynarodowych standardów. Po pozytywnym przejściu audytu, firmy otrzymują certyfikat, potwierdzający zgodność audytowanego produktu ze standardami GS1. Znak ten jest gwarancją tego, że produkt dostawcy rozwiązań spełnia wszelkie wymagania niezbędne do wdrożenia i stosowania zgodnie z globalnymi standardami GS1. Oznacza to, że korzystając z takiego systemu można łatwo włączyć się w łańcuch dostaw nowego partnera handlowego oraz szybko dołączyć go do swojego łańcucha, bez konieczności dodatkowych inwestycji w sprzęt i oprogramowania.

Przykładowo, nasz produkt Comarch EDI e-Fakturowanie pozytywnie przeszedł audyt przeprowadzony przez GS1 w Polsce i we Francji oraz uzyskał certyfikat potwierdzający jego zgodność ze standardami i lokalnym prawodawstwem – zaznacza Bartłomiej Wójtowicz.

Comarch EDI

Platforma Comarch EDI to platforma B2B, która zapewnia przewagę konkurencyjną, dzięki szybkiej i bezpiecznej transmisji danych z każdym partnerem biznesowym na świecie. Gwarantujemy automatyzację przetwarzania danych w całym łańcuchu dostaw począwszy od procesu zamawiania, poprzez realizację dostaw, aż po fakturowanie i realizację płatności.

Platforma Comarch EDI posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie elektronicznej wymiany danych i oferuje wsparcie dla ponad 70 komunikatów a aplikacje dostępne są w 17 językach. Z rozwiązania korzysta m.in. ponad 400 sieci handlowych w całej Europie, wśród nich Tesco, Carrefour, Jeronimo Martins, Leroy Merlin a także takie firmy jak BP, Unilever.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Comarch EDI jako jedyny polski operator został odnotowany w raportach Gartnera

Dodany 26 października 2015 przez admin

Comarch po raz kolejny został zauważony w raporcie Gartnera „IT Market Clock for B2B Solutions”. Poprzedni raport Gartnera określił Comarch jako “vendor to watch”, czyli dostawcę, którego warto obserwować. Tym razem szybko rozwijająca się platforma, jaką jest Comarch EDI (Electronical Data Interchange), została wyróżniona. Analitycy podkreślili również geograficzną ekspansję Comarch w Europie Zachodniej.

Comarch został wskazany jako jedna z czołowych firm w nowym raporcie „IT Market Clock for B2B Solutions” opublikowanym przez Gartnera. Comarch został ponownie umieszczony wśród najbardziej zaufanych globalnych firm. Kolejny raport, zatytułowany “Market Guide for Integration Brokerage”, koncentrował się na problematyce Integration Brokerage (IB). Gartner definiuje tę ostatnią jako rodzaj outsourcingu IT w zakresie dostarczania kompleksowych usług obejmujących integracje oraz wdrożenie i zarządzanie usługami dla szeroko rozumianej komunikacji B2B., W obu przypadkach Comarch był jedyną polska firmą, którą wymienia Gartner w tych raportach.

Gartner wspomina, że wzrost zainteresowania usługami typu Integration Brokerage jest spowodowany nowymi wymogami wielu firm (m.in. narzędzia analityczne, faktury elektroniczne, zarządzanie danymi produktowymi, utrzymanie zgodności z lokalnymi regulacjami). Ponadto coraz więcej przedsiebiorstw uważa, że przeprowadzenie integracji jest wymagające, czasochłonne i stąd, szuka doradztwa dotyczącego rozwiązań outsourcingowych. Dodatkowo czas potrzebny na dokonanie wdrożenia jest bardzo ważny, ponieważ firmy uważają, że dostawcy usług są w stanie lepiej spełnić wymagania związane z terminem realizacji projektu (nawet jeżeli przeznaczają pewne środki na utrzymanie wewnętrznych działów IT).

Nasz nieustanny rozwój, nowe projekty i doświadczania zdecydowały, że zostaliśmy umieszczeni w elitarnym gronie dostawców usług w dwóch niezależnych raportach, które ukazały się w bardzo krótkim okresie. Nasze doświadczenie w zakresie integration brokerage, lecz również w innych obszarach, zostało docenione. Ponadto Gartner zauważył naszą ekspansję geograficzną. To nie tylko cieszy, lecz również motywuje. Dlatego wprowadzamy nowe funkcjonalności ułatwiające zarządzanie danymi produktowymi, efektywne podłączanie globalne partnerów handlowych do projektu, elektroniczne faktury, (np. AP, AR, self-billing) a także systemy B2B e-commerce – mówi Bartłomiej Wójtowicz, Product Manager w Comarch EDI.

Comarch EDI

Platforma Comarch EDI to platforma B2B, która zapewnia przewagę konkurencyjną, dzięki szybkiej i bezpiecznej transmisji danych z każdym partnerem biznesowym na świecie. Gwarantujemy automatyzację przetwarzania danych w całym łańcuchu dostaw począwszy od procesu zamawiania, poprzez realizację dostaw, aż po fakturowanie i realizację płatności. Platforma Comarch EDI posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie elektronicznej wymiany danych i oferuje wsparcie dla ponad 70 komunikatów a aplikacje dostępne są w 17 językach. Z rozwiązania korzysta m.in. ponad 400 sieci handlowych w całej Europie, wśród nich Tesco, Carrefour, Jeronimo Martins, Leroy Merlin a także takie firmy jak BP, Unilever.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , , ,

Comarch wyposażył Nowy Styl Group w platformę wymiany dokumentów EDI

Dodany 19 października 2015 przez admin

Nowy Styl Group – europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej – wybrał rozwiązanie Comarch EDI do budowy platformy elektronicznej wymiany dokumentów w łańcuchu dostaw. System obejmie automatyczną komunikację między oddziałami firmy oraz partnerami handlowymi w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Platforma Comarch EDI ma na celu usprawnić współpracę z partnerami handlowymi oraz komunikację w procesie realizacji dostaw, dostarczając informacji na temat m.in.: potwierdzania zamówień, terminu wysyłki czy przyjęcia towarów a także stanu magazynowego produktów.

Jestem przekonany, że elektroniczna forma dokumentów pozwoli wyeliminować błędy popełniane w trakcie ręcznego wprowadzania danych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wymiany informacji biznesowych, a także pozwoli ograniczyć do minimum liczbę wydruków, co znowu przyniesie nam redukcję kosztów operacyjnych. Ponadto da nam możliwość pełnego kontrolowania przesyłanych dokumentów od momentu wysłania do momentu otrzymania przez partnera. Duża zaletą rozwiązania Comarch EDI jest również fakt, że pozwoliło na uruchomienie komunikacji elektronicznej ze wszystkimi partnerami biznesowymi, niezależnie od ich zaawansowania technologicznego – mówi Mariusz Sobociński, IT & Business Analyst Director, Nowy Styl Group.

Projekt wdrożenia platformy Comarch EDI obejmował wprowadzenie kilku typów dokumentów elektronicznych. Pierwszym z nich jest „zamówienie” (ORDER), które pozwala na sporządzanie zapotrzebowań w formie elektronicznej. Kolejnym jest „awizo wysyłki” (DESADV), czyli dokument informujący o wysłanych towarach. Natomiast „potwierdzenie przyjęcia towaru” (RECADV) informuje o faktycznie wysłanym i przyjętym towarze. Ponadto w oddziałach Nowy Styl Group funkcjonuje „stan magazynowy” (INVRPT) dający precyzyjny komunikat o produktach na magazynie.

Nowy Styl Group planuje również wdrożyć Comarch EDI E-fakturowanie, które umożliwia zautomatyzowanie procesu tworzenia, wysyłania, odbierania i przechowywania faktur zakupowych i sprzedażowych a także archiwizację dokumentów w jednym miejscu. E-fakturowanie zostanie uruchomione z każdym partnerem biznesowym spółki i na bieżąco podłączani będą kolejni.

E-faktura to rozwiązanie, które od lat cieszy się zaufaniem klientów. Ogranicza koszty operacyjne związane z drukiem, wysyłką i archiwizacją dokumentów a jednocześnie skraca czas potrzebny na przeszukiwanie zawartych w nich informacji – mówi Iwona Kubisiak, Sales Department Manager, Comarch SA. Nasze rozwiązanie pozwala na dostosowanie formatu faktur do potrzeb danego partnera biznesowego.

Oprócz Comarch EDI spółka Nowy Styl Group zdecydowała się na usługę hostingu w Comarch Data Center.

O Nowy Styl Group

Grupa Nowy Styl to europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Firma posiada własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą 19 lokalnych struktur sprzedaży na całym świecie (na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie), a roczne przychody ze sprzedaży kształtują się ma poziomie 300 mln euro rocznie. W portfolio Grupy znajduje się 6 marek produktowych: Nowy Styl, BN Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Forum Seating i Baltic Wood. Ofertę rozwiązań meblowych można zobaczyć w 15 showroomach zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Londynie, Paryżu, Dusseldorfie, Monachium, Pradze, Bratysławie i Moskwie. Swoje produkty Grupa Nowy Styl wytwarza w kilkunastu zakładach produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, na Ukrainie i w Rosji.

Firma wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figurują m.in. wielkie międzynarodowe korporacje, instytucje kulturalne takie jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia czy Opera w Monachium oraz wszystkie polskie stadiony, na których odbyły się mistrzostwa EURO 2012. Na krzesłach Grupy obradowali przywódcy państw podczas szczytu NATO w Lizbonie; zasiadają na nich urzędnicy w niemieckim Urzędzie Kanclerskim oraz publiczność w Leicester Square Theatre w Londynie, a w najbliższym czasie również na stadionie Olympique w Lyon.

Więcej o Grupie Nowy Styl na: www.nowystylgroup.com

O Comarch

Comarch EDI to platforma, która posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie elektronicznej wymiany danych. Comarch EDI oferuje wsparcie dla ponad 70 komunikatów i aplikacje dostępne w 17 językach. Z platformy korzysta m.in. ponad 400 sieci handlowych w całej Europie, wśród nich Tesco, Carrefour, Jeronimo Martins, Leroy Merlin a także takie firmy jak BP, Unilever.

Więcej o Comarch EDI na www.comarchedi.pl

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Można wyeliminować przestępczość opartą na fałszywych e-fakturach

Dodany 18 grudnia 2014 przez admin

Od kiedy w Polsce zliberalizowano przepisy w zakresie posługiwania się elektroniczną formą faktury, przedsiębiorcy coraz chętniej odchodzą od papierowego dokumentowania sprzedaży. Masowi wystawcy faktur również skutecznie przekonują swoich klientów do odbierania rozliczeń w postaci elektronicznej. Zjawisko upowszechniania fakturowania elektronicznego coraz częściej wykorzystywane jest przez cyberprzestępców. W roku 2014 wyraźnie nasiliły się przypadki maili imitujących korespondencję dużych operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców mediów.

Dotąd zidentyfikowano kilka rodzajów ataków. Celem jednych jest wyłudzenie od odbiorcy pieniędzy. W tych przypadkach w mailu zwykle załączona jest imitacja faktury znanego dostawcy lub wezwania do zapłaty, przy czym w dokumencie wskazany jest niewłaściwy rachunek bankowy. W innych przypadkach (i te obecnie dominują) e-mail imitujący korespondencję nadawcy zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Celem przestępców nie jest więc wyłudzenie, lecz zainfekowanie komputera szkodliwym programem (np. w celu kradzieży tożsamości użytkownika).

Zazwyczaj adresy, z których nadawane są fałszywe e-faktury, są bardzo podobne do prawdziwych adresów nadawców” – mówi Bogdan Zatorski, ekspert konsultingu w Sage – „Zdarzają się jednak i takie przypadki, w których fałszywe faktury odbierano z domen operatorów, a adresy nadawców były takie same jak te, z których wysyłane są prawdziwe e-faktury„. W takich przypadkach nieuważnego odbiorcę dzieli jedynie krok od stania się ofiarą – jest bowiem chroniony jedynie przez zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. W tym miejscu warto dodać, że zazwyczaj (choć nie jest to bezwzględną regułą) zarażone e-faktury mają rozszerzenia zip lub exe. Prawdziwe e-faktury masowych wystawców mają zazwyczaj rozszerzenie pdf.

Nie jest prawdą, że fałszywe e-faktury dotykają przede wszystkim odbiorców. Ci, oczywiście, ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające ze skutecznych wyłudzeń oraz zarażenia sieci i własnych komputerów. Nadawcy jednak też ponoszą z tego tytułu poważne konsekwencje. „Fałszywa e-faktura nadana z domeny operatora i wykorzystująca jego znaki towarowe bezpośrednio dotyka jego reputacji” – kontynuuje Bogdan Zatorski. Poza tym, każda fala dystrybucji fałszywych e-faktur pociąga za sobą konieczność wzmożenia działań infolinii, której pracownicy muszą odpowiadać na zgłoszenia zdenerwowanych klientów. Wreszcie, coraz bardziej świadomi klienci również zaczynają działać. Po pierwsze, zastanawiają się nad powrotem do faktur papierowych, co nie opłaca się zarówno im, jak i wystawcom. Po drugie, zaczynają aktywniej wykorzystywać filtry poczty elektronicznej, które coraz częściej kierują maile z prawdziwymi fakturami w spamie czyli katalogu niechcianej i pomijanej poczty. Operatorzy już dziś skarżą się na to, że coraz więcej klientów dzwoni na infolinie, by prosić o ponowne przesłanie mailem poprawnie wysłanej faktury. Obsługa tego procesu w pełnej skali naprawdę sporo kosztuje i zabiera czas klienta, konsultanta infolinii oraz często dodatkowo pracownika operacyjnego, który wysyła ponownie e-fakturę. Zresztą w takich sytuacjach ponownie wysłane e-faktury często ponownie trafiają do spamu adresata. W kontekście masowego stosowania e-faktur zjawisko to zaczyna być problemem.

Jedno rozwiązanie

Istnieje co najmniej jedno skuteczne rozwiązanie, które eliminuje zagrożenia związane z otrzymywaniem fałszywych faktur oraz e-faktur z wirusami. To platforma (serwis internetowy), który świadczy usługi elektronicznego listonosza w obiegu faktur między firmami. Do serwisu trafiają z jednej strony faktury nadawców, którzy przed wysłaniem dokumentów muszą zostać zarejestrowani i zweryfikowani. Przesłane faktury odbiorcy odbierają bezpośrednio z serwisu, a nie przez e-mail. Wsparcie komunikacji e-mail w tym przypadku ogranicza się jedynie do powiadomień: adresata o tym, że ma do odebrania fakturę, a nadawcy o fakcie odbioru faktury przez adresata. Konieczność rejestracji nadawcy w serwisie i weryfikacja danych rejestrowych eliminuje możliwość przesyłania przez serwis zainfekowanych plików, a każda próba przesłania imitacji faktury np. z fałszywym kontem wierzyciela, skutkowałaby szybkim wykryciem sprawcy.

Wykorzystanie serwisu internetowego do wymiany e-faktur między firmami i konsumentami buduje przestrzeń zaufania. Co więcej, z perspektywy przedsiębiorstw, elektroniczny listonosz daje możliwości integracji z użytkowanymi systemami informatycznymi. Z jednej strony system rozliczeń lub sprzedaży u dostawcy może automatycznie wysyłać fakturę do serwisu. Natomiast po stronie odbiorcy system finansowo-księgowy może automatycznie te faktury odbierać i rejestrować tak by ułatwić pracę księgowym. W następnym kroku, po sprawdzeniu faktury są wprowadzane do firmowego procesu przetwarzania dokumentów (ewidencji, księgowania, archiwizacji).

Jest bardzo prawdopodobne, że bezpieczne rozwiązania wymiany faktur elektronicznych między nadawcą a odbiorcą, będą szybko zyskiwały popularność nie tylko ze względu na usprawnienie pracy, ale również ze względu na rosnącą lawinowo ilość cyberataków. Faktury elektroniczne mają wiele zalet, ale aby je w pełni wykorzystać warto zmienić powszechne przesyłanie faktur pocztą elektroniczną  na autoryzowaną, uniwersalną i bezpieczną strefę wzajemnego zaufania.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch EDI w Czerwonej Torebce

Dodany 12 sierpnia 2014 przez admin

Czerwona Torebka dynamicznie rozwija ogólnopolską sieć sklepów pod marką DYSKONT. Od początku w strategii rozwoju nowej sieci Czerwona Torebka postawiła na efektywną komunikację w łańcuchu dostaw.

Firma wybrała platformę Comarch EDI w celu kompleksowej wymiany danych i dokumentów ze swoimi dostawcami. Projekt uwzględniał także zintegrowany przepływ danych z operatorem logistycznym, co jest innowacyjnym podejściem w Polsce. W ciągu jednego miesiąca podłączono do platformy Comarch EDI około 300 dostawców. Comarch EDI to platforma przetwarzająca 250 mln dokumentów rocznie, z której korzysta ponad 30 000 użytkowników z 30 krajów z różnych branż.

– Projekt obejmował wdrożenie 9 komunikatów zapewniających pełną komunikację w łańcuchu dostaw – począwszy od wymiany danych lokalizacyjnych i produktowych, poprzez proces zamawiania, potwierdzania zamówień, wysyłki i przyjęcia towarów aż po e-fakturowanie – mówi Marta Frok, kierownik konsultingu Comarch EDI w Polsce.

Dostęp do wysokiej jakości danych pozwala na szybkie podejmowanie decyzji oraz odpowiednią reakcję na zmieniające się warunki biznesowe. Wpływa też na dobre relacje z dostawcami.

– Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie platformy Comarch EDI ze względu na doświadczenie i pozycję Comarch w Polsce. Gwarantowało to szybkie i skuteczne uruchomienie komunikacji z dostawcami. Cel został osiągnięty – w ciągu jednego miesiąca podłączyliśmy około 300 dostawców, którzy otrzymali zamówienia elektronicznie na zaopatrzenie pierwszych sklepów DYSKONT – mówi Piotr Pęcherski, dyrektor Departamentu IT i Prokurent w Czerwona Torebka S.A.

Comarch EDI posiada ponad 15-letnie doświadczenie w oferowaniu rozwiązań w zakresie wymiany danych produktowych (master data), zarządzaniu łańcuchem dostaw, e-fakturowaniu czy e-commerce.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: ,

Kompania Piwowarska oszczędzi 850 tys. zł rocznie dzięki rozwiązaniu Comarch EDI

Dodany 03 grudnia 2013 przez admin

Kompania Piwowarska, która jest liderem rynku piwa w Polsce i posiada w swoim portfelu najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd’s, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch, Peroni Nastro, czy Azzurro, jako pierwsza w branży zdecydowała się na całkowitą rezygnację z faktur papierowych i wykorzystanie e-faktur w rozliczeniach z handlem tradycyjnym. Firma szacuje, że pozwoli jej to zaoszczędzić co najmniej 850 tys. złotych rocznie. Wdrożenie e-faktur zostało przeprowadzone przez firmę Comarch, która w swojej ofercie posiada platformę Comarch EDI skupiającą 30 tysięcy użytkowników z 30 krajów. Liczba przeprocesowanych przez Comarch EDI dokumentów wyniesie w 2013 roku ok. 240 milionów.

– Od 2010 roku Kompania Piwowarska korzysta z usług Platformy Comarch EDI w komunikacji z handlem nowoczesnym, tj. sieciami handlowymi. W 2013 roku zdecydowała się na odważny krok uruchomienia e-fakturowania ze swoim hurtem. Na polskim rynku jest to projekt niewątpliwie pionierski pod względem skali i wykorzystania elektronicznej wymiany danych (EDI) w kanale tradycyjnym. Kompania Piwowarska podeszła do jego realizacji kompleksowo. Od samego początku partnerskie podejście do dystrybutorów było w projekcie mocno zaznaczane. Rozwiązanie dostarczone przez Comarch poza optymalizacją pracy po stronie Kompanii Piwowarskiej i oczywistymi korzyściami z tym związanymi miało być przyjazne dla hurtowników i znacznie ułatwiać im bieżącą współpracę z Kompanią Piwowarską – mówi Marta Frok, kierownik konsultingu Comarch EDI.

Comarch EDI to platforma, która posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie elektronicznej wymiany danych. Comarch EDI oferuje wsparcie dla ponad 70 komunikatów i aplikacje dostępne w 17 językach. Z platformy korzysta m.in. ponad 400 sieci handlowych w całej Europie, wśród nich Metro Group, Auchan, Tesco, Carrefour, Jeronimo Martins, a także takie firmy jak BP, Danone, Unilever, Samsung, Panasonic i wiele innych.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: ,

Sprawdź jak wykorzystać potencjał platform z grupy EDI w relacjach z partnerami handlowymi

Dodany 06 listopada 2013 przez admin

Sprawna, elektroniczna wymiana danych i dokumentów handlowych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to podstawa każdego efektywnie działającego przedsiębiorstwa. Poza usprawnieniem pracy systemy te pozwalają także na obniżenie kosztów firmy oraz znaczną redukcję błędów, które mogą pojawiać się np. podczas ręcznego wprowadzania danych. Warto jednak wiedzieć, że aby osiągnąć naprawdę dobre wyniki, wybrana platforma powinna być idealnie dopasowana do typu przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności.

Celem wdrażania platform z grupy EDI jest wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania danych, co również wpływa na przyspieszenie oraz zwiększenie dokładności w przepływie informacji handlowych.

Poznaj korzyści i wybierz dla swojej firmy odpowiednią wersję platformy EDI

Koncentrując się na sektorze B2B (business-to-business) warto wybrać kompleksową platformę, która pomoże zintegrować automatyczną wymianę elektronicznych dokumentów handlowych takich jak zamówienia, faktury, raporty oraz zsynchronizuje dane pomiędzy partnerami biznesowymi. Jedną z tego typu platform dostępnych na rynku jest EDInet Communicator od firmy Infinite. Jest ona dostępna w dwóch wersjach: EDInet Connector oraz Web EDInet.

Wybór wersji systemu oraz jego wdrożenie zależy od wielkości oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przyglądając się bliżej wspomnianym wyżej systemom warto poznać różnice występujące między nimi. EDInet Connector to narzędzie, które oprócz wykorzystywania tradycyjnych rozwiązań EDI, efektywnie korzysta z rozwiązań wykorzystujących Internet. Dzięki czemu możliwe są połączenia z każdym partnerem handlowym, niezależnie od systemu, EDI który posiada, kanału komunikacyjnego czy też formatu komunikatu.

EDInet Connector umożliwia m.in.:

 • Bieżące i stałe przekazywanie danych
 • Translację danych (mapy translacyjne, przykłady i specyfikacje)
 • Konwersję danych ( konwersję z/na różne formaty danych)
 • Routing komunikacyjny (po nagłówkach, nazwach plików, katalogach, typie dokumentu)
 • Konwersję protokołów komunikacyjnych (konwersja z/na różne protokoły komunikacyjne)
 • Workflow (zarządzanie procesem przepływu dokumentów)
 • Automatyzację (zarządzanie zautomatyzowanymi procesami i raportowaniem w obrębie aplikacji)

Dzięki tym funkcjonalnością wymiana informacji pomiędzy partnerami handlowymi jest znacznie szybsza i bardziej dokładna, co pozwala na systematyczne zwiększanie zysków firmy.

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo? Poznaj system EDI dla Twojego biznesu.

Nie każde przedsiębiorstwo potrzebuje zaawansowanego oraz skomplikowanego systemu EDI. Nie oznacza to jednak, że małe lub średnie firmy nie mają możliwości wdrożenia odpowiedniej platformy tego typu. Specjalnie dla tych przedsiębiorstw Infinite stworzyła system Web EDInet. To konkurencyjne w stosunku do EDInet Connector rozwiązanie, które jest zarazem tanim sposobem, umożliwiającym małym jak również średnim firmom zastosowanie w pełni kompatybilnego z zaawansowanymi systemami partnerów rozwiązania EDI. Platforma Web EDInet wyróżnia się tym, że umożliwia przetwarzanie dokumentów z wykorzystaniem portalu WWW. Cała komunikacja z partnerami odbywa się za pośrednictwem EDInet Connector, niezależnie od połączenia (VAN, AS2, inne). Nie ma też potrzeby instalacji żadnego oprogramowania.

Główne narzędzia dostępne w systemie Web EDInet to:

 • Historia zamówień
 • Wydruk zamówień
 • Śledzenie statusów dokumentów
 • Tworzenie dokumentów on-line (wz, faktury, potwierdzenia)
 • Sprawdzanie stanów magazynowych
 • Tłumacz indeksów
 • Powiadomienia e-mail o nowych zamówieniach

Jak pokazuje opis systemów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jak również wybranej wersji systemu EDInet Communicator można wymienić korzyści płynące z jego wdrożenia i użytkowania. Największą z nich jest sukcesywne zwiększanie zysków firmy poprzez redukcję błędów pojawiających się podczas manualnej obsługi dokumentów oraz szybsze ich przetwarzanie. Nie bez znaczenia jest również możliwość obniżenia kosztów wynikających z fizycznego przechowywania dokumentów. Wiadomo też, że szybsza reakcja firmy wpływa na większą satysfakcję i zadowolenie klienta, a przez to też zwiększenie jego zaufania i lojalności w stosunku do niej.

Źródło: Infinite

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Polpharma SA wybrała EDInet Communicator od Infinite

Dodany 22 października 2013 przez admin

Koncern farmaceutyczny Polpharma SA będzie korzystał z kompleksowego narzędzia klasy B2B opartego o technologię EDI (Electronic Data Interchange) przygotowanego przez Infinite. Nie pierwszy raz firma ta stawia na nowoczesne i efektywne narzędzia usprawniające prace oraz poprawiające wydajność.

Polpharma SA znalazła się na liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce opublikowanej przez  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.  Firma ta co roku wdraża nowe rozwiązania i systemy informatyczne, których celem jest wyeliminowanie ewentualnych błędów i poprawienie funkcjonowania koncernu na każdej płaszczyźnie. Dzięki platformie EDInet Communicator wymiana danych i dokumentów handlowych w Polpharmie ma być sprawna i bezproblemowa. System pozwoli też na zredukowanie kosztów koncernu oraz poprawi synchronizację danych przekazywanych pomiędzy partnerami biznesowymi.

Na europejskich rynkach bardzo widoczny jest trend do ograniczania tradycyjnej, papierowej dokumentacji. Jest to związane z jednej strony z dbałością o środowisko,  a z drugiej z większą funkcjonalnością dokumentacji zapisanej w formacie elektronicznym. Rozwiązanie to pozwala np. na wieloletnie przechowywanie faktur na wypadek audytu czy kontroli skarbowej. Taki sposób archiwizacji dokumentów jest całkowicie zgodny z wymogami prawnymi Unii Europejskiej.” – mówi Jarosław Trzpiel, Dyrektor Działu Sprzedaży i Rozwoju Rynku  z firmy Infinite.

W najbliższym czasie  Polpharma SA planuje pełne wdrożenie wspomnianego wyżej systemu Infinite. Ma ono przebiegać zgodnie ze standardami obowiązującymi na runku farmaceutycznym. 

Źródło: Infinite

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Infinite dostarczy systemy informatyczne dla Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku

Dodany 12 września 2013 przez admin

Na mocy podpisanej umowy firma SOT wdroży do swojej działalności trzy systemy dostarczone przez Infinite: ehurtownia, EDInet Communicator, EDInet Archive. Podstawą działalności firmy SOT jest handel artykułami mleczarskimi, dlatego też sprawna komunikacja z licznymi kontrahentami zarówno dostawcami jak i odbiorcami jest dla firmy kluczowa.

– Przy szybko rosnącej ilości zamówień szukaliśmy rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie SOT, oraz skrócą czas realizacji zamówień. Mamy nadzieję, że pozytywne skutki współpracy z firmą Infinite przede wszystkim odczują nasi odbiorcy jak i dostawcy.  – mówi Marcin Jankowski, Kierownik IT w SOT

Dzięki systemom dostarczonym przez Infinite sklepy zaopatrujące się w SOT będą mogły składać zamówienia poprzez system ehurtownia w trybie 24 godziny na dobę. Znajdą się tam informacje o dostępnych produktach, aktualne promocje i rabaty. System EDInet Communicator umożliwi wymianę komunikatów z dostawcami SOT od zamówień po fakturę w formie elektronicznej.  Zatwierdzone e-faktury będą przechowywane w EDInet Archive.

Infinite tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych. Wiodącą działalnością firmy jest dostarczanie rozwiązań takich: elektroniczna wymiana danych (EDI), aplikacje mobilne (SFA), systemy ERP jak również integracji B2B. Zadaniem tych narzędzi jest optymalizacja transakcji poprzez automatyzację relacji pomiędzy partnerami biznesowymi niezależnie od ich wielkości i zasobów technologicznych.

Źródło: Infinite

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING