Kategoria | e-Health

Comarch Polska SA zrealizuje „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Dodany 27 listopada 2013 przez admin

27 listopada 2013 r. firma Comarch Polska SA podpisała umowę o wartości brutto 23.852.258,77 zł. Polski producent oprogramowania wygrał przetarg na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Comarch Polska SA (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch) dostarczy i wdroży systemy:

 • Platforma Regionalna w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów),
 • systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM  (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i lokalnej warstwy integracyjnej w 26 podmiotach medycznych z województwa, biorących udział w projekcie.

W ramach umowy został udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z tych systemów.
Stronami umowy są: Województwo Podlaskie w imieniu członków porozumienia partnerskiego, reprezentowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacka Piorunka oraz firma Comarch Polska SA reprezentowana przez prof. dr hab. Janusza Filipiaka.

Wykonawca: firma Comarch Polska SA została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 5 oferentów. Kryterium oceny ofert był, poza ceną, termin udzielonej gwarancji, termin wykonania dokumentu: „Specyfikacja wymiany danych” i termin przedstawienia prototypu Platformy Regionalnej.

Termin realizacji umowy to 16 miesięcy od daty jej podpisania. Po upływie tego okresu, przez kolejne 3 lata, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

Pierwszym etapem realizacji zapisów umowy jest przygotowanie planu projektu (2 tygodnie od podpisania umowy), analiza przedwdrożeniowa (6 tygodni od daty podpisania umowy) i dostarczenie, zgodnie z ofertą, w ciągu 4 tygodniu od daty podpisania umowy, specyfikacji wymiany danych, która jest kluczowym dokumentem w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Platformą Regionalną.
W kolejnym kroku powstanie prototyp Platformy Regionalnej, a następnie rozpoczną się wdrożenia systemów w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Na podstawie odrębnej, zrealizowanej już umowy, dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem, podmioty lecznicze, biorące udział w projekcie, otrzymały:

 • 824 stacje robocze z oprogramowaniem,
 • 824 monitory,
 • 44 notebooki wraz z oprogramowaniem,
 • 329 czytników kodów paskowych,
 • 138 drukarek kodów paskowych,
 • 25 skanerów dokumentów,

na łączną kwotę 3.474.558,20zł brutto.

Dostarczony sprzęt komputerowy służyć będzie usprawnieniu działań pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywniejszej obsłudze pacjentów.

Ponadto, w projekcie podpisano umowy na:

 • dostosowanie do jednego standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w podmiotach leczniczych – na kwotę 2.398.200,00zł brutto, termin realizacji: do 28 marca 2014r.,
 • dostawa, budowa i uruchomienie sieci WAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wraz z dostawą urządzeń i 5-letnią gwarancją w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 3.751.500,00zł brutto, termin realizacji: do 1 lutego 2014r.,
 • dostarczenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej i wdrożenie wszystkich elementów jako jeden system w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 8.267.350,00zł brutto, termin realizacji: do 22 kwietnia 2014 r.

Postępowanie w trakcie realizacji: rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego, które ma na celu rozbudowę funkcjonujących w podmiotach leczniczych systemów typu ERP i HIS wraz z ich integracją z Systemem e-Zdrowie; integracja przebiegać będzie na poziomie lokalnym w ramach podmiotu leczniczego oraz na poziomie regionalnym, w ramach Platformy Regionalnej, postępowanie dotyczy 9 podmiotów leczniczych.

Pełne uruchomienie systemu regionalnego i jego poszczególnych funkcji planowane jest na rok 2015 r.

Źródło: Comarch

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING