Kategoria | BI

Zarządzanie danymi potrzebuje wsparcia na poziomie kierowniczym

Dodany 25 lutego 2014 przez admin

Badanie firmy Qlik, lidera rozwiązań Business Discovery, wykazało, że pomimo rosnącego znaczenia zarządzania danymi w dobie kryzysu finansowego, blisko dwie trzecie (63%) osób zajmujących stanowiska kierownicze w branży finansowej uważa, że kwestia ta nie jest kluczowa dla zarządu. Badanie przeprowadzone przez firmę Lepus na zlecenie Qlik, pokazuje, że niemal jedna trzecia (31%) instytucji finansowych nie zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie danymi, mimo iż wiele przesłanek biznesowych przemawia za tym.

W USA, w związku z gwałtownym wzrostem ilości codziennie przetwarzanych informacji, wprowadzono wiele regulacji prawnych związanych z zarządzaniem danymi np. Sarbanes-Oxley, SEC-17a, Basel III, Solvency II oraz BCBS 239. Instytucje finansowe musiały ustanowić standardowe praktyki w zakresie architektury i modelowania danych, dla których to właśnie zarządzanie danymi jest odpowiednim rozwiązaniem.

Badanie zostało przeprowadzone w bankach Europy, Ameryki Północnej oraz na obszarze Azji i Pacyfiku, w celu przeanalizowania inicjatyw związanych z zarządzaniem danymi, a także podkreślenia roli zarządów oraz właścicieli firm w upewnianiu się, że reguły zarządzania danymi wpisują się w cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Badania ujawniły również wiele czynników biznesowych wpływających na inicjatywy zarządzania danymi oraz różne podstawowe funkcje jakie praktyki zarządzania danymi mogą spełniać w firmach. Menadżerowie banków wskazali między innymi: osiągnięcie zgodności z regulacjami prawnymi oraz zmniejszenie ryzyka związanego z konsekwencjami nieprzestrzegania regulacji (94%), zapewnienie spójności danych w całym przedsiębiorstwie (88%) oraz zwiększenie przejrzystości informacji i danych finansowych (63%).

Jednak podstawowe korzyści płynące z zarządzania danymi znacząco różnią się w poszczególnych bankach. 44% respondentów za najważniejsze uznało minimalizowanie ryzyka oraz dostarczanie korzyści biznesowych, a tylko 13% za istotne uznało zapewnienie zgodności z normami prawnymi.

Biorąc pod uwagę wiele czynników biznesowych oraz obowiązków związanych z zarządzaniem danymi, nasze badania pokazują, że szczególnie ważnym jest, by zarządzanie danymi stało się jednym z kluczowych zagadnień dla zarządów firm. Dzięki temu będzie właściwie koordynowane, mierzone i wdrażane, by skutecznie sprostać biznesowym potrzebom.” – mówi Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy wschodniej, Grecji oraz Izraela w Qlik.

Profesjonalne zarządzanie danymi stało się jeszcze ważniejsze w czasie kryzysu finansowego, kiedy to instytucje finansowe zostały zmuszone do przeprowadzenia analiz swoich dotychczasowych strategii. Jednak bez wsparcia ze strony osób na kierowniczych stanowiskach oraz wspólnego ustalenia celów, nowe inicjatywy prawdopodobnie nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Zarządzanie danymi nie tylko pomaga instytucjom finansowym w osiągnieciu zgodności z regulacjami prawnymi i redukcji ryzyka, ale również zapewnia usunięcie nieprawidłowych danych. Aby banki przynosiły zyski, muszą opierać swoją działalność na dokładnych i sprawdzonych informacjach.” – kontynuuje Marcin Mazur. „Nawet, kiedy w zarządzanie danymi nie są zaangażowane osoby ze szczebla kierowniczego, widząc zyski płynące z jakości danych, instytucje finansowe zauważą potrzebę większego skupienia się nad tym aspektem. Dyrektorzy finansowi muszą mieć możliwość korzystania ze sprawdzonych danych, aby podejmować trafne decyzje – mając pewność, że dane są sprawdzone, będą mogli udowodnić, że ich decyzje zostały podjęte na podstawie właściwych przesłanek.”

Qlik, lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence odkrywających znaczenie danych, dzięki czemu użytkownicy mogą na nich polegać, dostarcza przedsiębiorstwom oraz organizacjom na całym świecie przyjazne systemy Business Intelligence (BI) – Business Discovery – na wszystkich rynkach oraz w każdej branży.

QlikView Expressor to rozwiązanie QlikView do zarządzania metadanymi. Pomaga firmom świadczącym usługi finansowe przejąć kontrolę nad danymi – zrozumieć skąd one pochodzą, kto i kiedy je modyfikował oraz zrozumieć wzory, które zostały im przypisane podczas cyklu ich życia.

Ponad 2,5 tys. instytucji świadczących usługi finansowe korzysta z platformy QlikView, wśród nich jest 15 największych banków z Ameryki Północnej oraz Europy[1]. Qlik zapewnia użytkownikom biznesowym oraz osobom decyzyjnym dostęp do natychmiastowych analiz, wniosków oraz odkryć biznesowych.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz raport: Data Governance: Streamlining and Enriching Data Across the Organization: bit.ly/1a713CT.


[1] Według listy „Forbes 2000” z roku 2010

Źródło: Qlik

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING