Kategoria | BI

QlikView w Grupie Impel – do usług

Dodany 08 grudnia 2015 przez admin

QlikView w Impelu – największy dostawca usług outsourcingowych w Polsce wykorzystuje QlikView® do raportowania wyników oraz sprawnej ich komunikacji pomiędzy wszystkimi szczeblami zarządzania. Obecnie z QlikView korzysta 740 pracowników Grupy Impel.

Grupa Impel to czołowy dostawca usług dla instytucji i przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek świadczących szeroki zakres usług – od obsługi nieruchomości, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa aż po obsługę procesów biznesowych. Zarządzanie informacją w tak wielu podmiotach działających w różnych segmentach rynku wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych jak i elastycznych modeli danych. Dlatego poszukiwano narzędzia, które byłoby odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą. Dynamiczny rozwój Grupy, zmienność otoczenia wymuszają konieczność szybkiego dostosowania procesu raportowania do bieżących potrzeb informacyjnych. Wymienione czynniki stawiały przed potencjalnymi narzędziami wspierającymi duże wymagania.

„Szukaliśmy elastycznego narzędzia, które w znaczący sposób skróci czas implementacji zmian w raportowaniu, pozwoli w dużo szerszym zakresie integrować dane z różnych źródeł oraz zwiększy wpływ użytkowników biznesowych na kreowanie informacji potrzebnej im do zarządzania podległym obszarem. – mówi Liliana Sęk – Dyrektor Biura Standaryzacji Informacji Zarządczej w Grupie IMPEL, odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego narzędzia.

Wybór systemu był poprzedzony wieloma działaniami: zapoznawaniem się z rankingami, opiniami, prezentacjami i wizytami referencyjnymi. Do testów wybraliśmy podobne narzędzia czołowych dostawców oprogramowania. Każde rozwiązanie ocenialiśmy pod kątem elastyczności, wydajności, możliwości wizualizacyjnych, czasu implementacji zmian i oczywiście ceny.” – mówi Grzegorz Stasiak – Doradca ds. Teleinformatyki Grupy IMPEL.

Ostateczną weryfikacją okazał się projekt pilotażowy „Seeing is Beliving”, przeprowadzony przez konsultantów z firmy MIS S.A.– partnera wdrożenia oraz Qlik, we współpracy z pracownikami Grupy Impel. Podczas 3-dniowego warsztatu zaprojektowano dwie aplikacje, umożliwiające analizę wybranych wskaźników finansowych w różnych przekrojach analitycznych, które udostępniono osobom z różnych szczebli zarządczych celem oceny przyjazności narzędzia. Do rozwiązania udało przekonać się Zarząd Grupy Impel, który dał zielone światło na rozpoczęcie prac oczekując jednocześnie szybkich efektów.

„Podjęliśmy się ambitnego zadania udostępnienia jednocześnie kilku aplikacji, z różnych obszarów w ciągu 6 miesięcy. Każdy raport miał mieć swoją wartość dodaną w postaci integracji danych z tych obszarów, tak aby dane i liczby odzwierciedlały procesy biznesowe.” – mówi Paweł Musztyfaga – Kierownik Projektu Impel SA.

Cel został osiągnięty. W pierwszym etapie udostępnionych zostało 6 różnych aplikacji raportowych. Dobra współpraca z firmą MIS zaowocowała wyszkoleniem wewnętrznego zespołu developerów u Klienta, który poprowadził dalszy rozwój raportowania za pomocą narzędzia QlikView. Firma MIS stała się opiekunem serwisowym.

„Sukces tego wdrożenia jest wynikiem bardzo dobrej współpracy konsultantów MIS z pracownikami merytorycznymi Klienta. Ten składający się z pracowników różnych biznesów zespół zarządzany przez Kierownika Projektu Impela – Pawła Musztyfagę, potrafił doskonale dopasować możliwości narzędzia do potrzeb biznesowych Grupy.” – mówi Bożena Skibicka, Prezes Zarządu MIS S.A. „Powstały bardzo dobre rozwiązania również dlatego, że wszystkim bardzo zależało na sukcesie. Wszyscy czuli ogromne zainteresowanie ze strony Zarządu oraz Komitetu Sterującego Projektu, w skład którego wchodzili pani Liliana Sęk, Grzegorz Stasiak, członkowie zarządów wiodących biznesów oraz jego Przewodnicząca Danuta Czajka – V-ce Prezes Zarządu Impel SA.”

 

Zaangażowanie koordynatorów z jednostek i zespołu QlikView Grupy Impel, łatwość wdrożenia oraz adaptacji QlikView do potrzeb użytkowników, skutkowało powstaniem na przestrzeni dwóch lat kolejnych aplikacji. Obecnie 740 pracowników (m.in. operacji, czy też działów administracji, kontrolingu, handlu i finansów) korzysta z 42 aplikacji. Aktualnie do QlikView podłączonych jest 5 systemów: SAP ERP, SAP CRM, Probit, Symfonia, CDN Optima, a także kilkadziesiąt instancji poszczególnych systemów dziedzinowych. Aktualnie przetwarzanych jest ok. 10 mld rekordów danych. QlikView stał się narzędziem integrującym dane między modułami, obszarami a przede wszystkim pomiędzy różnymi systemami źródłowymi.

Według użytkowników największą zaletą QlikView jest jego elastyczność, szybkość przetwarzania danych oraz łatwy dostęp. Te same aplikacje mogą być wykorzystywane w całej Grupie, a użytkownicy mają pewność, że posługują się spójną i zawsze aktualną informacją.

Dziś możemy powiedzieć, że QlikView to strzał w dziesiątkę. Uruchomienie raportowania w obszarach operacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, handlowym i innych pozwoliło na zaangażowanie tych obszarów w dalszy rozwój narzędzia w Grupie” – Liliana Sęk.

„Cieszymy się, że rozwiązania Qlik zyskują uznanie w oczach tak ważnych i dużych firm jak Impel, co pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa są już gotowe na to, aby optymalizować swoje działania celem maksymalizacji zysków i poprawienia pozycji konkurencyjnej.” – mówi Piotr Kowal, Sales Support Teamleader w firmie Qlik.

Źródło: Qlik

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING