Nowy system oceny wiarygodności kredytowej od Scoring4U

Dodany 23 listopada 2016 przez admin

Poznański StartUp, firma Scoring4U wchodzi na rynek systemów do analizy biznesowej. Nowy produkt nosi nazwę co jego producent i jest przeznaczony do automatyzacji procesu oceny wiarygodności finansowej współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Docelowymi odbiorcami produktu są wszystkie przedsiębiorstwa sprzedające produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności – mówi dr Sebastian Chęciński, Prezes Zarządu Scoring4U Sp. z o.o. – Inną grupą potencjalnych nabywców są instytucje finansowe, takie jak przedsiębiorstwa leasingowe, które do tej pory nie wykorzystywały narzędzi przeznaczonych do oceny wiarygodności finansowej potencjalnych leasingobiorców  W praktyce gospodarczej bardzo często przedsiębiorstwa, które dążą do maksymalizacji przychodów ze sprzedaży zapominają lub nie są w stanie zweryfikować wiarygodności swoich kontrahentów. Taki stan rzeczy wynika również z tego, że pracownicy działów handlowych nie dysponują odpowiednimi kompetencjami oraz narzędziami umożliwiającymi natychmiastowe sprawdzenie historii płatności, zapisów w rejestrach dłużników, lub też nie dysponują specjalistycznymi narzędziami przeznaczonymi kompleksowej analizy ryzyka  kredytowego. W skrajnych wypadkach to prosta droga do utraty płynności czy też pogorszenia innych wskaźników ekonomicznych na skutek niewypłacalności kontrahenta lub pochopnie podjętych decyzji o wysokości udzielanych rabatów czy przedłużeniu terminów płatności.

Scoring4U – jak to działa:

„Scoring4U”  jest wyposażony w szereg rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz ryzyka finansowego na podstawie uniwersalnych lub zindywidualizowanych modeli scoringowych. System określa poziom wiarygodności finansowej klientów na podstawie określonych danych wejściowych, w tym przede wszystkim: danych finansowych podmiotu ubiegającego się o przyznanie kredytu kupieckiego oraz czynników o charakterze jakościowym, które determinują poziom wiarygodności badanego przedsiębiorstwa. Ponadto, końcowy rating kontrahenta określany jest również na podstawie zautomatyzowanej, punktowej oceny danych o charakterze makroekonomicznym.

W celu wyznaczenia ostatecznej oceny wiarygodności finansowej kontrahenta, aplikacja wykorzystuje szereg źródeł informacji. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: bazy danych udostępniające informacje finansowe o podmiotach gospodarczych. Dane pobierane są również z rejestrów dłużników oraz biur informacji kredytowej. Ponadto aplikacja współpracuje z dowolnymi systemami klasy ERP lub innym oprogramowaniem ewidencjonującym sprzedaż,  stany magazynowe i inne procesy istotne w procesie oceny scoringowej.  Dzięki temu, w jednym miejscu powstaje pełny obraz sytuacji finansowej kontrahenta ubiegającego się o odroczenie terminu płatności faktury, przyznanie pożyczki, czy też innego instrumentu finansowego, np. leasingu. Warto podkreślić, iż obraz ten może powstać niemal od razu, np. w trakcie rozmów handlowych, a do obsługi rozwiązania nie jest potrzebne wsparcie specjalistów IT.

Efekty?

Jak dodaje S. Chęciński: wdrożenie „Scoring4U” pozwala osiągnąć szereg wymiernych korzyści. W zależności od branży nabywcy mogą to być: np. redukcja liczby złych kredytów, spadek kosztów operacyjnych, poprawa rentowności sprzedaży w ujęciu produktów jak i poszczególnych klientów, ujednolicenie zasad finansowania odbiorców, a także standaryzacja kryteriów branych pod uwagę w procesie oceny wiarygodności klientów. Pochodną tego jest zwykle wyższa efektywność służb handlowych. Przestają bowiem gonić za każdym klientem który deklaruje chęć kupna, a koncentrują na tych, którzy gwarantują bezpieczeństwo finansowe transakcji. Inne, mniej wymierne korzyści, to np. oszczędności czasu potrzebnego na ocenę ryzyka, automatyzacja wielu rutynowych czynności czy pełna niezależność od działów IT. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak nasze, analitycy kredytowi czy służby handlowe odpowiedzialne za politykę cenową mogą samodzielnie weryfikować wiarygodność finansową kontrahentów.

Źródło: Scoring4U

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING