it.integro logo

Tags: , ,

6 powodów, dla których warto wdrożyć Business Intelligence

Dodany 10 sierpnia 2018 przez admin

Bieżące informacje dotyczące procesów zachodzących w firmie są podstawą dobrych decyzji biznesowych. Pozwalają zrozumieć zachodzące zmiany i usprawniają interpretację wyników działań przedsiębiorstwa. Ograniczony dostęp do istotnych danych może spowolnić lub zatrzymać rozwój organizacji. Tym bardziej warto poznać 6 oznak wskazujących na konieczność usprawnień w zakresie dostępu do danych oraz procesów podejmowania decyzji.

Lepiej uprościć niż komplikować

Rozpoczynając analizę, warto zwrócić uwagę na stosowane w przedsiębiorstwie metody monitorowania i ewaluacji. Sprawdzeniu poddaje się aktualną sytuację w firmie, jej wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów biznesowych. Informacje, którymi zarządzasz, pochodzą z wielu różnych źródeł: oprogramowania ERP, DMS i CRM oraz z systemów różnych dostawców.

Możesz mieć złudne poczucie kontroli nad realizacją przyjętych celów strategicznych, jeśli w Twojej firmie sprawozdania generuje się raz w miesiącu lub rzadziej.

Jeśli pojawiają się pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć, a Twoja niepewność może mieć związek między innymi z aktualnym poziomem stanów magazynowych lub brakiem możliwości natychmiastowego wglądu w bieżące działania poszczególnych działów. Brakuje Tobie pełnego rozeznania w sytuacji finansowej firmy, a kluczowe decyzje biznesowe podejmujesz w oparciu o przewidywania, domysły i mało precyzyjne dane.

Jeśli tak jest w przypadku Twojej organizacji, najwyższy czas zweryfikować wiedzę na temat jej funkcjonowania oraz rozważyć możliwości jej optymalizacji.

Sygnały ostrzegawcze

Istnieje wiele znaków ostrzegawczych, mogących wskazywać konieczność wdrożenia rozwiązania klasy Business Intelligence (BI) i podjęcie nowych decyzji.

Opisane wcześniej przykłady to zaledwie kilka możliwych scenariuszy. Warto zwrócić uwagę na 6 najczęstszych i niepokojących sygnałów zwiastujących konieczność wprowadzenia ulepszeń.

  1. Systematycznie, manualne tworzenie raportów w oparciu o wiele źródeł danych

Znaną praktyką wśród firm jest tworzenie działów, zarządzających budżetem i realizowanymi procesami niezależnie od siebie. Różni pracownicy odpowiadają za funkcjonowanie poszczególnych obszarów. Kierownik ds. sprzedaży nadzoruje działania sprzedażowe. Kierownik działu części jest odpowiedzialny za zarządzanie asortymentem części zamiennych. Kierownik ds. wynajmu obsługuje wypożyczenia części i sprzętu. Kierownik serwisu zajmuje się realizacją działań serwisowych.

Aby zarządzający poszczególnymi działami mieli wgląd w rzetelne dane firmy, szczególnie te dotyczące finansów, prognozowania, wyników sprzedaży, a także ogólnej kondycji organizacji, konieczne jest pobranie danych z oddziałów i skonsolidowanie ich w formie jednego raportu.

Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to konieczność manualnego pobierania danych z kilku źródeł oraz tworzenie raportu w programie Microsoft Excel. Jest to proces czasochłonny, żmudny i narażony na występowanie błędów. Zazwyczaj, zajmują się tym działy IT. Natomiast osoby, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, nie mają możliwości wglądu w wymagane dane, ani ich dostosowania w dowolnym miejscu i czasie.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Narzędzia klasy Business Intelligence, takie jak Targit zintegrowany z systemem ERP – Microsoft Dynamics NAV, pozwalają na automatyczne zebranie informacji ze wszystkich źródeł dostępnych w obrębie przedsiębiorstwa oraz ich ujednolicenie i wyświetlenie w formie czytelnych pulpitów, raportów i analiz. Posiadają funkcje dynamicznych analiz, dzięki którym pracownicy mają możliwość wyświetlania danych na różnych poziomach szczegółowości, analizy trendów, a także identyfikacji przyczyn zmian.

Określeni wcześniej pracownicy mogą dzielić się wiedzą oraz kontrolować poziom uprawnień i dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników bezpośrednio w systemie. Wystarczy stworzyć raport lub pulpit menedżerski, a dostosuje się automatycznie do potrzeb konkretnego użytkownika lub działu. Dokument będzie zawierał wyłącznie niezbędne dane.

  1. Generowanie raportu może pochłonąć nawet kilka dni

Jeśli w twojej organizacji sprawozdania są przygotowywane ręcznie, wymagane jest przejścia kilku kroków: pobrania danych, ręcznego przetworzenia – dostosowując do potrzeb użytkownika, a także ich ostatecznej weryfikacji. Podczas tworzenia raportu, użytkownik nie ma pewności, czy dane uwzględnione w dokumencie są prawidłowe.

Realizacja tego procesu może zająć kilka dni, znacznie opóźniając poprawne wykonanie analizy tendencji rynkowych oraz kluczowych wskaźników wydajności. Jeśli wystąpią niezgodności, może upłynąć sporo czasu zanim błędy zostaną wykryte i skorygowane. Zalecane jest stałe monitorowanie wskaźników efektywności (KPI). Jeśli nie jest to możliwe, śledzenie pomiarów powinno odbywać się co najmniej raz dziennie.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Do pobierania i przetwarzania danych, poleca się wykorzystanie skutecznego i efektywnego rozwiązania do analityki biznesowej, które w kilka sekund, za pomocą jednego kliknięcia wygeneruje raport. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak agent powiadomień, dane napływające z systemów ERP, DMS, CRM oraz oprogramowania innych dostawców są na bieżąco monitorowane. W przypadku wystąpienia zmian, użytkownik zostanie o nich natychmiast poinformowany.

  1. Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności raz w miesiącu

Jednak, śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) raz w miesiącu jest niewystarczające. Aby raport opierał się na aktualnych i precyzyjnych danych, a także wiernie odzwierciedlał faktyczny stan funkcjonowania firmy, wskaźniki powinny być aktualizowane na bieżąco.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby ich śledzenie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, kontrola KPI powinna odbywać się przynajmniej raz dziennie. Jeśli natomiast proces generowania raportu trwa aż kilka dni, sprawne i szybkie podejmowanie decyzji strategicznych jest niemożliwe.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Aktualizacja danych powinna odbywać się na bieżąco, przez cały dzień. Organizacje korzystające z narzędzi Business Intelligence konfigurują je pod kątem szybkiego pobierania danych. W ten sposób, mają możliwość trzymania ręki na pulsie, kontroli kondycji firmy oraz identyfikacji przyczyny porażek i sukcesów, a także śledzenia mniejszych i większych zmian.

Podczas pojawienia się problemu, firmy są w stanie sprawniej określić jego przyczynę oraz wdrożyć działania naprawcze. Czy w Twoim przedsiębiorstwie brakuje narzędzi umożliwiających precyzyjną kontrolę stanów magazynowych? Czy istnieje duża rozbieżność pomiędzy liczbą przepracowanych godzin a tych rozliczonych? Odpowiedzenie na te pytania umożliwi usprawnienie funkcjonowania firmy, dzięki możliwości szybkiej identyfikacji procesów, które działają i tych, które są mało skuteczne.

Z pomocą zaawansowanego i wydajnego rozwiązania Business Intelligence, proces generowania raportów, pulpitów menedżerskich i analiz odbywa się automatycznie, podobnie jak w przypadku wysyłki powiadomień bezpośrednio do skrzynek odbiorczych użytkowników w sytuacji, gdy oczekiwane wartości KPI zostały osiągnięte. Dzięki temu, pracownicy mogą się bezzwłocznie zaangażować w realizację przypisanych zadań.

  1. Ograniczony i mało przejrzysty wgląd realizowanych operacji

Zdarzają się sytuacje, kiedy kierownicy poszczególnych działów mają trudności z uzyskaniem dostępu do szczegółowych informacji, a potrzebują stałego i szybkiego dostępu do wyników finansowych, prognoz i wydatków, przygotowując się do spotkań z kadrą zarządzającą.

Niestety, potrzebne im dane trafiają do nich w formie raportu generowanego tylko raz miesięcznie. Jak również w przypadku, kiedy Prezes Zarządu chciałby uzyskać wgląd w statystyki oraz informacje na temat zamówień czy produktów cieszących się największą popularnością w poszczególnych oddziałach, dane, których potrzebuje nie są dostępne.

To zaledwie kilka przykładów trudności, z jakimi osoby decyzyjne borykają się podczas codziennej pracy.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Narzędzia klasy Business Intelligence oraz oprogramowanie klasy ERP jak Microsoft Dynamics NAV pozwalają na wizualizacje danych za pomocą przejrzystych i czytelnych tabel i wykresów, zastępujących skomplikowane obliczenia arkuszy programu Excel. Wystarczy spojrzeć na wygenerowany raport, by znaleźć potrzebne informacje.

Wybór właściwego narzędzia analityki biznesowej ułatwia prognozowanie i śledzenie trendów na rynku, a także przetwarzanie i prezentowanie informacji na dowolnym poziomie szczegółowości. Im więcej danych biznesowych zostanie poddanych analizie, tym zwiększa się prawdopodobieństwo podjęcia słusznej i przemyślanej decyzji.

Proces decyzyjny obejmuje kilka kroków: obserwację, analizę i zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami, podjęcie ostatecznej decyzji oraz jej realizację. Dzięki wdrożeniu narzędzi Business Intelligence wspierających podejmowanie decyzji, proces ten przebiega szybko i sprawnie.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązania BI w Twoim przedsiębiorstwie jest możliwość wyposażenia pracowników w zestaw specjalistycznych narzędzi do tworzenia zaawansowanych i kompleksowych analiz, umożliwiających natychmiastowy wgląd w dane niezbędne do ich wygenerowania. W środowisku pracy, w którym kluczowe dane są na wyciągnięcie ręki, łatwiej realizować wyznaczone cele.

  1. Niespójność danych

W rozwijających się firmach liczba źródeł, z których pobiera się dane do analizy, podobnie jak ich złożoność, stale rośnie. Tworzenie sprawozdań dla pracowników, korzystających z coraz to nowszych źródeł danych, zajmuje analitykom coraz więcej czasu. Przy zwiększonym obciążeniu pracą, zespoły analityczne składające się zazwyczaj z kilku specjalistów, nie nadążają z terminową realizacją zadań. Pracownicy coraz częściej korzystają również z rozmaitych metod przetwarzania danych. W takim przypadku, zachowanie jednolitej struktury danych staje się sporym wyzwaniem.

Łatwo na to zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy pracownik generuje raporty za pomocą programu Microsoft Excel, a wprowadzone przez niego modyfikacje są widoczne tylko dla niego. Zmiany są udostępniane i przekazywane dalej innym użytkownikom – w formie papierowej, załącznika w wiadomości e-mail lub podczas bezpośredniej rozmowy, tracąc tym samym kontrolę nad spójnością i zgodnością danych.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Jedno zintegrowane rozwiązanie BI, zawiera zestaw narzędzi do samodzielnego tworzenia analiz, pulpitów menedżerskich i raportów w przejrzystym dla użytkownika środowisku. Niezależnie od tego, kto i gdzie wprowadza zmiany, są one aktualizowane na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Pracownicy mają możliwość udostępniania dokumentów w przestrzeni całej organizacji oraz poddania analizie danych, które są im niezbędne. Dzięki zaawansowanym funkcjom, raporty i analizy prezentują zawsze bieżące i jednolite dane.

  1. Ograniczenia dostępu danych

Solidna baza danych nie przełoży się na sukces Twojej firmy, jeśli osoby zarządzające procesami w przedsiębiorstwie nie będą miały do nich łatwego dostępu. Ważne jest, aby pracownicy posiadali możliwość monitorowania i analizy nie tylko danych wewnętrznych, ale także danych napływających z zewnętrznych źródeł, spoza przedsiębiorstwa. Już wkrótce, ilość danych zewnętrznych znacznie przewyższy ilość danych wewnętrznych. Przedsiębiorstwa, które nie będą potrafiły efektywnie wykorzystać tych zasobów, pozostaną w tyle za konkurencją.

Biorąc pod uwagę kompleksowość źródeł danych, a także złożoność większości rozwiązań BI dostępnych na rynku, zadania dotyczące przygotowywania raportów i analiz spoczywają najczęściej na pracownikach działów IT. Jest to żmudne, złożone działanie. Pracownicy nie posiadający odpowiedniej wiedzy informatycznej, nie będą w stanie samodzielnie opanować zasad obsługi systemu.

Istnieje lepsze rozwiązanie

Zaawansowane i wydajne narzędzia Business Intelligence pomagają w codziennej pracy oraz w podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy technicznej. Tworzenie raportów i analiz jest niezwykle proste.

Za pomocą kilku kliknięć, użytkownik ma możliwość sprawnego przejścia do różnych poziomów szczegółowości danych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wiarygodności. Takie warunki pracy sprzyjają zastosowaniu biomodalnego podejścia do rozwiązań BI, zakładającego samodzielną eksplorację danych.

Czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie narzędzi BI?

Jeśli pojawi się choć jeden z przedstawionych sygnałów ostrzegawczych w Twojej firmie, przemyśl, czy to nie jest dobry moment na wprowadzenie zmian. Będziesz zaskoczony, jak wiele możliwości usprawnienia procesów biznesowych oferują nowoczesne narzędzia klasy BI.

Wśród rozwiązań funkcjonujących na polskim rynku, które pozwalają na zarządzanie procesami oraz analityką biznesową, warto wspomnieć o systemie Microsoft Dynamics NAV. Jest to najpopularniejsze rozwiązanie klasy ERP z rodziny produktów Microsoft, które zintegrowane z narzędziami analitycznymi Targit pozwala na samodzielne tworzenie analiz, raportów z różnego typu źródeł, a także intuicyjnych pulpitów menedżerskich.

Rozwiązania informatyczne wspierające pracę przedsiębiorców są obecnie dostępne nie tylko dla dużych graczy, ale również dla małych i średnich firm. Przy stosunkowo niewielkim koszcie mogą przynieść ogromne korzyści dla organizacji.

Źródło: www.IT.integro.pl

Komentarzy (0)

quercus logo m

Z życia menedżera, czyli 5 powodów, dla których warto korzystać z systemów Business Intelligence

Dodany 12 września 2017 przez admin

Sprawne zarządzanie wymaga od menedżera umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. To prawdopodobnie najtrudniejszy element pracy kadry zarządzającej – przeprowadzenie wnikliwej analizy wielu danych, a następnie wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które stanowią bazę do wytyczenia kolejnych celów biznesowych. Niezależnie od doświadczenia czy działu, którym kieruje – menedżer musi radzić sobie z jednym z największych wyzwań współczesnego zarządzania – dostępnością niemal nieograniczonej ilości danych. Jak je wyselekcjonować, przeanalizować i wykorzystać? Inteligentnie!

BIG DATA to termin, który dobrze określa współczesność. Gromadzimy i przekazujemy niezliczone ilości danych, które dotyczą bardzo wielu aspektów naszego życia. Dla biznesu, na przykład na szczeblu zarządczym, jest to prawdziwa kopalnia wiedzy i nieodkrytych jeszcze możliwości, oczywiście pod warunkiem odpowiednio sprawnego i precyzyjnego przetworzenia danych. Liczba tych zmiennych powoduje, że współczesny menedżer musi korzystać z rozwiązań inteligentnych, które zostały stworzone właśnie po to, aby ułatwić mu pracę. „Inteligentne systemy, jak SAP BI, to narzędzia, które pozwalają menedżerom na dostęp do potrzebnych danych z dowolnego miejsca i przy wykorzystaniu różnych urządzeń, jak np. tablet czy coraz częściej smartfon. To rozwiązania stworzone dla strategów, wizjonerów, którzy czasem wpadają na nowe pomysły poza biurem i muszą w krótkim czasie sprawdzić, czy te koncepcje są realne w odniesieniu do dostępnych danych firmowych. To jednak nie jedyna korzyść, jaką system BI przynosi kadrze zarządzającej” – mówi Małgorzata Marchwant, Dyrektor Działu BI (SAP Business Intelligence) z firmy Quercus, zajmującej się wdrożeniami SAP.

# 1 Wielopłaszczyznowa analiza

Dane w systemach BI pokazywane są z różnych perspektyw. Badane są wzorce oraz powiązania między różnymi zbiorami danych. Na postawie tak zbudowanego systemu możliwa jest dogłębna analiza, a w efekcie podjęcie trafnych decyzji. Nieustannej analizie podlegają również kluczowe wskaźniki przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości analizy danych na różnych płaszczyznach otrzymujemy pełniejszy obraz badanego problemu. A może on dotyczyć bardzo różnych kwestii: identyfikacji trudnych momentów dotyczących zatrudnienia, np. czasu, gdy duża część personelu przejdzie na emeryturę lub działów, w których jest niewspółmiernie wysoka rotacja pracowników, co może wskazywać na jakiś konflikt w zespole (system pozwala dostrzec pewne zachowania oraz zdiagnozować ich przyczyny).

# 2 Oszczędność czasu

W standardowych bazach danych codziennie gromadzone są ilości danych trudne do interpretacji ze względu na swoją niejednorodność oraz mnogość. Są przechowywane w różnych systemach, formatach plików, co znacznie komplikuje ich analizę metodą tradycyjną. System BI czerpie dane z wszystkich tych systemów, lecz udostępnia je w jednym, przyjaznym dla użytkownika środowisku, pozwalając skupić się na analizie, a nie na kompilowaniu danych. „To ogromna oszczędność czasu. Nie trzeba przeszukiwać plików i danych z różnych baz, wystarczy po prostu zdefiniować odpowiednie zapytanie, a system wykona analizę za nas, prezentując czytelny i łatwy do zinterpretowania raport” – wyjaśnia Małgorzata Marchwant. „Warto zauważyć, że system BI idealnie nadaje się również do badania pewnych odchyleń czy wyznaczania biznesowych trendów” – dodaje.

# 3 Obniżenie kosztów

Oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu analiz BI przekłada się także na ogólne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. „Narzędzia analityczne mogą być udostępnione wszystkim pracownikom, oczywiście z zachowaniem pewnych poziomów uprawnień. Oznacza to duże odciążenie działów IT, które nie muszą już przygotowywać analiz dla poszczególnych obszarów. W efekcie może to oznaczać możliwość zmniejszenia liczby etatów. Pracownicy mogą samodzielnie i szybko tworzyć raporty i analizy, nawet te niestandardowe, gdyż systemy BI dostarczają narzędzi do tworzenia analiz ad hoc ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, wzrasta więc produktywność pracowników” – podkreśla Dyrektor Działu BI w Quercus Sp. z o.o.

# 4 Wiarygodność danych

„Na jakiej podstawie opierają się te wnioski?” – to pytanie, które bardzo często słyszą menedżerowie chcący wprowadzić jakieś zmiany w organizacji. Często muszą też udowadniać wiarygodność danych, na których się oparli oraz swój tok analizy. Wykorzystanie systemu Business Intelligence jest gwarancją (dla pracownika, menedżera i dla przełożonych), że analiza została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych informacji, a nie na subiektywnych doświadczeniach. „Wszyscy pracownicy firmy operują tymi samymi, rzetelnymi danymi i – dzięki odpowiednim uprawnieniom – mogą tworzyć własne analizy, zgodne z konkretnymi, bieżącymi potrzebami. Nie ma zatem potrzeby zastanawiania się, czy wybrali odpowiedni zakres informacji, czy są one aktualne itp.” – mówi Małgorzata Marchwant.

# 5 Precyzyjne planowanie

Zaletą BI jest również możliwość planowania oraz prognozowania. Dzięki danym historycznym można przewidzieć pewne trendy zachowań, np. klientów, a więc również zaplanować odpowiednią reakcję. Narzędzia BI pozwalają również śledzić zachowania „co-jeżeli” (ang. what-if), czyli przeprowadzać symulację pewnych zachowań i ich wpływu na firmę. „Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom systemu BI jesteśmy w stanie w kontrolowanym środowisku dokonać analizy możliwych zachowań, np. związanych ze zmianą cen produktów czy usług oraz ich wpływu na kondycję firmy, a tym samym zapobiec niepożądanym sytuacjom oraz zauważyć i wykorzystać szanse biznesowe” – podsumowuje Dyrektor Działu BI Quercus Sp. z o.o.

Źródło: Quercus Sp. z o.o.

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , ,

Hicron oferuje pakiety szybkich wdrożeń Business Intelligence

Dodany 14 kwietnia 2017 przez admin

Współczesny biznes obraca coraz większymi wolumenami danych, w których mogą być ukryte cenne informacje. Trendy rynkowe, możliwe oszczędności czy wskazówki strategiczne mogą ujrzeć światło dzienne dzięki Business Intelligence: analityce biznesowej, która wspiera planowanie w biznesie. Czy wdrożenie musi być czaso- i kosztochłonne? Hicron opracował wyskalowane pakiety usług BI, które pokrywają potrzeby większości klientów i pozwalają przetestować możliwości analityki.

Potrzeba gromadzenia, porządkowania i analizy pozyskiwanych danych jest dziś nie tyle paląca co obowiązkowa. Możliwe optymalizacje, oszczędności czy wsparcie w planowaniu strategicznych coraz częściej oparte jest o „twarde dane” i specjalistyczne narzędzia analityki biznesowej. Pojęcie BI stało się słowem-kluczem i tak zwanym biznesowym „must have”, którego nie wypada nie mieć. Ale aby w pełni skorzystać z profitów analityki biznesowej, warto wybrać rozwiązanie na miarę potrzeb i oczekiwań.

W pracy z klientami często okazuje się, że firma opóźniała wdrożenie narzędzi Business Intelligence ze względu na spodziewane duże koszty oraz czasochłonność projektu. Nie wszyscy są też gotowi na pełne wdrożenie, a chcieliby przetestować możliwości BI w środowisku funkcjonującego systemu SAP ERP. Stąd pomysł na 5 rozwiązań „pudełkowych”, które skroiliśmy na miarę dwóch głównych grup potencjalnych zainteresowanych – mówi Michał Gruszecki, Solution Architect w Hicron, autor koncepcji.

Wdrożenie dobrze zaplanowane

Na bazie swoich doświadczeń z klientami zespół Business Intelligence Hicron przygotował pakiety skierowane do małych i średnich firm dopiero rozpoczynających swoją przygodę z analityką oraz dla tych, którzy chcą rozwinąć potencjał posiadanej hurtowni Business Warehouse i dokonywać pogłębionych analiz.

To bardzo ważne, aby biznes widział możliwe korzyści z wdrożenia Business Intelligence. Można oczywiście te narzędzia wykorzystywać do generowania standardowych sprawozdań, ale zaprzecza to filozofii BI. Celem nie jest wdrożenie samo w sobie, ale gromadzenie ustrukturyzowanych danych, które po przekroczeniu pewnego progu będą pomagały w głębokich analizach i wizualnych raportach. Oprócz wdrożenia samego systemu potrzebne też jest wytworzenie kompetencji analitycznych u klienta, gdzie na dane popatrzymy szerzej niż tylko źródło zasilające raporty. W dane trzeba się zagłębić, przeglądać i je analizować, wyciągać wnioski, a następnie znów spojrzeć na nie pod innym kątem. To proces, który należy powtarzać. Nie kończy się on na wdrożeniu systemu i utworzeniu sprawozdań – dodaje Gruszecki.

Jaki jest plus pudełkowych pakietów? To przede wszystkim krótki czas wdrożenia oraz bazowanie na infrastrukturze już posiadanej przez klienta. Umożliwia to wykorzystanie potencjału posiadanych rozwiązań i rozwinięcie ich w kierunku dobrego zarządzania opartego na różnorodnych źródłach wartościowych danych. Pakiety zostały podzielone według minimum licencyjnego, jakie powinien posiadać klient. Podstawą jest system SAP ERP, a także rozwiązania, które można wykorzystać do raportowania i wizualizacji, m. in.: Crystal Reports Server, SAP Lumira czy SAP BusinessObjects.

Początek drogi

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero planują zacząć swoją przygodę z analityką biznesową, Hicron przygotował propozycje „Analityka na start” i „Analityka online”, które dzięki minimalnym wymaganiom licencyjnym umożliwiają start rozwiązania po około 30-dniowym procesie wdrożenia i konfiguracji. To podstawowe pakiety o dużych możliwościach rozwijania wraz z rosnącymi potrzebami firmy. Opierają się one między innymi o utworzenie modelu danych oraz zestaw trzech raportów z Crystal Reports lub Web Intelligence i kokpitu w Dashboards lub Design Studio.

Warto bliżej przyjrzeć się Crystal Reports Server 2016: to łatwe narzędzie do tworzenia zarówno prostych jak i zaawansowanych raportów. Pakiet „Analityka na start” pozwala na objęcie Business Intelligence jednego z trzech kluczowych dla biznesu obszarów SAP ERP: Finanse, Controlling lub Sprzedaż.

Dla posiadaczy pełnej licencji SAP BusinessObjects Hicron przygotował szerszy pakiet „Analityka online” oparty o wdrożenie i przeszkolenie użytkowników z narzędzia Web Intelligence i skonfigurowaniu zestawu trzech raportów oraz kokpitu w Design Studio.

Więcej z SAP Business Warehouse

Tworząc ofertę pakietową wzięliśmy pod uwagę także potrzeby użytkowników posiadających już hurtownię SAP BW lecz niewykorzystujących pełni jej możliwości.  Jeden z naszych pakietów zakłada wzbogacenie warstwy prezentacyjnej i analitycznej narzędziami z pakietu SAP BusinessObjects. Zapewniając komplementarność usług dbamy także o odpowiednie przygotowanie warstwy danych i przeszkolenie użytkowników końcowych, dzięki czemu w stu procentach skorzystają z wdrażanych rozwiązań  – mówi Michał Gruszecki z Hicron.

SAP HANA jako pewna inwestycja

Oferta Hicron obejmuje także dwa pakiety dla firm, które zainwestowały już w platformę SAP HANA i chcą wzbogacić podstawowe funkcjonalności SAP ERP o nowe możliwości analityczne. Pierwszy z nich, „Analityka Online dla wymagających”, obejmuje przeszkolenie i przygotowanie raportów w Web Intelligence bezpośrednio na bazie HANA, co pozwoli raportować w czasie rzeczywistym; dodatkowo tworzony jest kokpit/aplikacja w Design Studio. Klient zostanie przeszkolony z używania SAP HANA do analityki ad-hoc i tworzenia sformatowanych analiz.

Dla tych, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki z analityką i nie chcą od razu angażować się w zaawansowane narzędzie, Hicron proponuje warsztaty z Data Discovery, które umożliwią samodzielne korzystanie z wglądów HANA w prostym narzędziu analitycznym jakim jest SAP Lumira. Dodatkowo implementowany jest kokpit menadżerski z jednego obszaru danych, który dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, umożliwi kontrolę i widok „z lotu ptaka” na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowy system oceny wiarygodności kredytowej od Scoring4U

Dodany 23 listopada 2016 przez admin

Poznański StartUp, firma Scoring4U wchodzi na rynek systemów do analizy biznesowej. Nowy produkt nosi nazwę co jego producent i jest przeznaczony do automatyzacji procesu oceny wiarygodności finansowej współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Docelowymi odbiorcami produktu są wszystkie przedsiębiorstwa sprzedające produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności – mówi dr Sebastian Chęciński, Prezes Zarządu Scoring4U Sp. z o.o. – Inną grupą potencjalnych nabywców są instytucje finansowe, takie jak przedsiębiorstwa leasingowe, które do tej pory nie wykorzystywały narzędzi przeznaczonych do oceny wiarygodności finansowej potencjalnych leasingobiorców  W praktyce gospodarczej bardzo często przedsiębiorstwa, które dążą do maksymalizacji przychodów ze sprzedaży zapominają lub nie są w stanie zweryfikować wiarygodności swoich kontrahentów. Taki stan rzeczy wynika również z tego, że pracownicy działów handlowych nie dysponują odpowiednimi kompetencjami oraz narzędziami umożliwiającymi natychmiastowe sprawdzenie historii płatności, zapisów w rejestrach dłużników, lub też nie dysponują specjalistycznymi narzędziami przeznaczonymi kompleksowej analizy ryzyka  kredytowego. W skrajnych wypadkach to prosta droga do utraty płynności czy też pogorszenia innych wskaźników ekonomicznych na skutek niewypłacalności kontrahenta lub pochopnie podjętych decyzji o wysokości udzielanych rabatów czy przedłużeniu terminów płatności.

Scoring4U – jak to działa:

„Scoring4U”  jest wyposażony w szereg rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz ryzyka finansowego na podstawie uniwersalnych lub zindywidualizowanych modeli scoringowych. System określa poziom wiarygodności finansowej klientów na podstawie określonych danych wejściowych, w tym przede wszystkim: danych finansowych podmiotu ubiegającego się o przyznanie kredytu kupieckiego oraz czynników o charakterze jakościowym, które determinują poziom wiarygodności badanego przedsiębiorstwa. Ponadto, końcowy rating kontrahenta określany jest również na podstawie zautomatyzowanej, punktowej oceny danych o charakterze makroekonomicznym.

W celu wyznaczenia ostatecznej oceny wiarygodności finansowej kontrahenta, aplikacja wykorzystuje szereg źródeł informacji. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: bazy danych udostępniające informacje finansowe o podmiotach gospodarczych. Dane pobierane są również z rejestrów dłużników oraz biur informacji kredytowej. Ponadto aplikacja współpracuje z dowolnymi systemami klasy ERP lub innym oprogramowaniem ewidencjonującym sprzedaż,  stany magazynowe i inne procesy istotne w procesie oceny scoringowej.  Dzięki temu, w jednym miejscu powstaje pełny obraz sytuacji finansowej kontrahenta ubiegającego się o odroczenie terminu płatności faktury, przyznanie pożyczki, czy też innego instrumentu finansowego, np. leasingu. Warto podkreślić, iż obraz ten może powstać niemal od razu, np. w trakcie rozmów handlowych, a do obsługi rozwiązania nie jest potrzebne wsparcie specjalistów IT.

Efekty?

Jak dodaje S. Chęciński: wdrożenie „Scoring4U” pozwala osiągnąć szereg wymiernych korzyści. W zależności od branży nabywcy mogą to być: np. redukcja liczby złych kredytów, spadek kosztów operacyjnych, poprawa rentowności sprzedaży w ujęciu produktów jak i poszczególnych klientów, ujednolicenie zasad finansowania odbiorców, a także standaryzacja kryteriów branych pod uwagę w procesie oceny wiarygodności klientów. Pochodną tego jest zwykle wyższa efektywność służb handlowych. Przestają bowiem gonić za każdym klientem który deklaruje chęć kupna, a koncentrują na tych, którzy gwarantują bezpieczeństwo finansowe transakcji. Inne, mniej wymierne korzyści, to np. oszczędności czasu potrzebnego na ocenę ryzyka, automatyzacja wielu rutynowych czynności czy pełna niezależność od działów IT. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak nasze, analitycy kredytowi czy służby handlowe odpowiedzialne za politykę cenową mogą samodzielnie weryfikować wiarygodność finansową kontrahentów.

Źródło: Scoring4U

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Onwelo pomoże zautomatyzować raportowanie TFI

Dodany 26 października 2016 przez admin

Już od stycznia 2017 roku wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w Polsce, mające w swojej ofercie Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO), będą miały obowiązek rozszerzonego raportowania danych na temat zarządzanych przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W dostosowaniu się do nowych przepisów pomoże im aplikacja OnReporting od Onwelo, które automatyzuje cały proces.

OnReporting to dedykowane rozwiązanie do zarządzania procesem generowania raportów ZAFI/AFI w formacie XML. Wymóg takiego raportowania nakładają na TFI wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Nowe przepisy zostały wprowadzone, aby dostosować polskie prawo do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 231/2013. Nałożyło ono na Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (ZAFI) we wszystkich krajach UE obowiązek okresowego raportowania, co ma zwiększyć monitoring ryzyka oraz transparentność inwestycji tych funduszy.

Raport AFI to plik z ponad 300 informacjami do uzupełnienia, w kilkudziesięciu możliwych wersjach, np. w zależności od typu funduszu, polityki inwestycyjnej. Z kolei raport ZAFI to 38 różnych informacji do zebrania na podstawie zagregowanych danych z raportów AFI. Aby wypełnić cały raport, należy udzielić odpowiedzi na ponad 40 pytań, które wymagają dokładnej analizy i wykonania obliczeń. To bardzo czasochłonny proces i dlatego warto go zautomatyzować” – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za zarządzaniem działem rozwoju aplikacji OnReporting w Onwelo.

TFI mogą skorzystać z kilku opcji, np. wykorzystać aplikację OnReporting Converter do importu samodzielnie wypełnionych raportów ZAFI i AFI, sprawdzania poprawności technicznej wstawionych tam danych, a także do ich konwersji do formatu XML, zgodnego ze specyfikacją ESMA. Aby w pełni zautomatyzować cały proces raportowania, należy dodatkowo zintegrować aplikację z systemami TFI, które stanowią źródło danych do generowania raportów. Taką funkcjonalność zapewnia moduł o nazwie OnReporting Creator.

Onwelo oferuje wraz ze swoim oprogramowaniem usługę, która polega na kompleksowej analizie danych oraz przygotowaniu gotowych raportów AFI/ZAFI. Jest ona świadczona przez zespół specjalistów Onwelo z dużym doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań i obsłudze firm z branży finansowej. Wszyscy klienci korzystający z aplikacji OnReporting zyskują także dostęp do wsparcia serwisowego oraz usługi bieżącego dostosowania oprogramowania do przepisów prawa.

OnReporting można zainstalować albo na serwerze w ramach infrastruktury sprzętowej TFI, albo korzystać z niej w modelu usługowym (SaaS). Warto wspomnieć, że specjaliści Onwelo zapewniają także dodatkowe usługi, np. audyty bezpieczeństwa po wdrożeniu wytycznych KNF, audyty okresowe oraz usługi zarządzania całą infrastrukturą sprzętową i programową klienta.

OnReporting jest częścią platformy OnFinance, która jest kompleksowym rozwiązaniem Onwelo do automatyzacji procesów raportowania finansowego i zarządczego. Oprócz raportowania TFI według nowych przepisów, może ona także zautomatyzować takie obszary, jak np. raportowanie podatkowe,  w postaci pliku JPK.

Źródło: Onwelo

 

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Z analityką jutro zaczyna się dziś – SAS Forum 2016

Dodany 20 października 2016 przez admin

Doroczne spotkanie ekspertów, praktyków i użytkowników analityki biznesowej w Polsce zgromadziło ponad 900 uczestników reprezentujących różne sektory rynku

 17 października w Warszawie odbyła się 22. edycja konferencji SAS Forum Polska zorganizowana przez firmę SAS Institute – lidera rynku zaawansowanej analityki i oprogramowania Business Intelligence. Motywem przewodnim konferencji była rola analityki biznesowej w kreowaniu nowej kultury biznesu otwierającej możliwość tworzenia niespotykanych dotąd usług i produktów. Dzięki powszechnemu stosowaniu analityki przedsiębiorstwa mogą automatyzować procesy podejmowania decyzji, kreować innowacje, optymalnie i sprawnie realizować procesy biznesowe oraz zarządzać strategicznymi transformacjami. Coraz większym wyzwaniem staje się również bezpieczeństwo i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Konferencja była okazją do zapoznania się z innowacyjnymi technologiami i przykładami ich zastosowań w rożnych branżach i obszarach biznesowych, gdzie analityka daje możliwość oferowania usług jutra.

– Wykorzystanie analizy danych do podejmowania decyzji biznesowych od wielu lat było kluczem do sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw. A w cyfrowych czasach jedyną drogą do utrzymania wiodącej pozycji na rynku jest analiza wielkich zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Dlatego zaawansowana analityka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarki i ma ogromny wpływ na jej innowacyjny rozwój. SAS od 40 lat towarzyszy tym przemianom, dostarczając klientom na całym świecie wyjątkową w swojej klasie technologię wraz z branżową wiedzą ekspercką. Rozwiązania SAS odegrały znaczącą rolę w transformacji firm i instytucji w Polsce i są wykorzystywane na co dzień przez tysiące aktywnych użytkowników w obszarze finansów, zarządzania ryzykiem i wykrywania nadużyć, a także w marketingu, sprzedaży, produktach i operacjach. Przykłady takich nowatorskich projektów znalazły się w agendzie naszej konferencji mówi Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Polska.

Sesja plenarna

SAS Forum rozpoczęła sesja plenarna, a po południu uczestnicy mieli do wyboru kilka równoległych sesji tematycznych w bloku biznesowym i technologicznym. Podczas ceremonii otwarcia konferencji PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą SAS Enterprise Award za najbardziej kompleksowe wykorzystanie analityki w Polsce w 2016 roku. Strategiczne wykorzystanie analityki big data do rozwoju i optymalizacji działań w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie relacjami z klientem, pozycjonuje PKO Bank Polski w gronie najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce i na świecie.

W imieniu Banku nagrodę z rąk Jacka Czarnoty, Executive Director w SAS Polska, odebrał Bartosz Baranowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w PKO Bank Polski.

– Jesteśmy nowoczesnym Bankiem, wdrażamy innowacyjne projekty i wspieramy rozwój e-państwa. Najnowsze rozwiązania technologiczne, doświadczenie pracowników oraz kompleksowe wykorzystanie analityki stanowią narzędzia naszego rozwoju. Dzięki nim jesteśmy bliżej naszych klientów, dostrzegamy szanse rynkowe i jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed zagrożeniami. – mówi Bartosz Baranowski.

Nowa kultura biznesu oparta na wykorzystaniu analityki, wymaga nie tylko przygotowania infrastruktury technicznej, ale również zmiany sposobu działania firm i odpowiednich umiejętności użytkowników. Podczas sesji plenarnej różne aspekty technologicznej i organizacyjnej transformacji biznesu prezentowali zaproszeni eksperci: Jerzy Kalinowski Partner w KPMG, Marcin Bednarski, Dyrektor Departamentu Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego – PKO Bank Polski oraz Kimberly Nevala z SAS Best Practices. Odbyła się również dyskusja panelowa poświęcona roli analityki w rozwoju innowacji i budowaniu konkurencyjnych strategii rynkowych w cyfrowych czasach.

Forum Biznesowe

W popołudniowej części biznesowej SAS Forum Klienci SAS reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy prezentowali praktyczne doświadczenia z wdrożeń rozwiązań analitycznych w kluczowych obszarach zastosowań, takich jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zarządzanie łańcuchem dostaw, badania naukowe i ochrona zdrowia.

Podczas sesji Customer Intelligence była mowa o strategicznym znaczeniu obszaru CRM i wyzwaniach, które niesie paradygmat marketingu czasu rzeczywistego, o wykorzystaniu analityki w identyfikacji nowych wzorców zachowań klientów, szybkiej analizie ich potencjału oraz automatyzacji i operacjonalizacji procesów analitycznych w komunikacji z klientami. Sesja Fraud Management była okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie wykrywania nadużyć, w tym nadużyć aplikacyjnych, wewnętrznych i transakcyjnych oraz wyłudzeń odszkodowań w ubezpieczeniach. W sesji Risk Management zaprezentowane zostały rozwiązania SAS, które wspierają banki w realizacji kluczowego w dzisiejszych realiach rynkowych wyzwania, którym jest efektywne zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem płynności oraz zarządzanie kapitałem. Podczas sesji Analytics prezentowane były innowacyjne zastosowania zaawansowanych metod i narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych – także wielkich zbiorów Big Data i danych niestrukturalnych oraz najlepsze praktyki innowacyjnego wykorzystania analityki w wielu branżach – od ochrony zdrowia po handel i dystrybucję.

Forum Technologiczne

Część technologiczna konferencji dawała możliwość zapoznania się z ofertą produktową SAS oraz sprawdzenia w praktyce szerokiego zakresu funkcjonalności dostępnych narzędzi i rozwiązań. W agendzie znalazły się cztery równoległe sesje tematyczne poświęcone najnowszym trendom i kierunkom rozwoju oprogramowania, w tym nowej otwartej platformie analitycznej SAS Viya.

Uczestnicy sesji warsztatowej mieli okazję poznać funkcjonalności wybranych narzędzi pod okiem specjalistów z Działu Edukacji SAS Polska.

Konferencja SAS Forum Polska 2016 była doskonałą okazją do spotkań w gronie liderów i ekspertów branżowych, dyskusji o przyszłych trendach i wyzwaniach, przed którymi stoi współczesna gospodarka oraz zdobycia praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć analityki w różnych obszarach zastosowań.

Źródło: SAS

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags:

Ekspert Macrologic: Trzy powody, dla których warto korzystać z BI

Dodany 19 września 2016 przez admin

Szybka analiza bardzo dużej ilości danych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Dlatego, jak przekonują eksperci od zarządzania, warto w tym celu skorzystać z nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence (BI).

Jakie są główne zalety narzędzi analitycznych BI? Michał Nurzyński, brand manager obszaru Qlik w spółce Macrologic, w rozmowie z portalem Organizacjahoryzontalna.pl wymienia trzy powody, dla których warto wykorzystywać je w prowadzeniu firmy.

Pierwszy z nich to fakt, że w organizacjach najczęściej występują różne źródła danych, których całościowa analiza bez odpowiedniego rozwiązania IT może być bardzo trudna, a czasami nawet niemożliwa. „Procesy przebiegają przez różne działy w przedsiębiorstwie, dlatego też dane z nimi związane znajdują się w różnych systemach: ERP, CRM, specjalistycznych systemach produkcyjnych czy transportowych. Możliwości raportowania tych systemów nie dają nam zwykle dobrej oceny całości procesu” — mówi ekspert Macrologic.

Drugi powód, na jaki wskazuje Michał Nurzyński, to łatwość budowania wskaźników, które często wymagają powiązania danych z wielu źródeł. Jak zauważa ekspert, aby rzeczywiście spełniały one swoje zadania, trzeba ciągle nad nimi pracować, poprawiać je i testować, czyli szukać coraz lepszych rozwiązań. A nowoczesne narzędzia BI pomagają przedsiębiorcy w tym zadaniu.

Istotny powód, dla którego warto zainwestować w rozwiązania Business Intelligence to również możliwość błyskawicznej analizy wszystkich informacji. Ilość danych, którymi dysponują firmy od kilku lat lawinowo rośnie, a zdolność do sprawnej ich analizy decyduje dzisiaj o możliwości dalszego usprawniania procesów, które od lat uważaliśmy za zoptymalizowane” – twierdzi Michał Nurzyński.

BI w praktyce

Aby zrozumieć, na czym polega wykorzystanie najnowszych narzędzi BI w praktyce, ekspert Macrologic podaje przykład z branży odzieżowej. „Zdarza się, że, będąc na zakupach w sobotnie popołudnie w popularnej galerii handlowej np. w sklepie obuwniczym, słyszymy od sprzedawcy: „Nie mamy takiego rozmiaru”. Ile jeszcze takich sprzedażowych szans traci  właściciel sklepu z powodu braku typowych rozmiarów butów w weekend w godzinach szczytu?” – zauważa Michał Nurzyński.

Dlatego właśnie w tym sektorze firmy od lat prowadzą działania w kierunku optymalizacji procesu zatowarowania sklepów.  „Użycie bardzo dokładnych danych o godzinie wystąpienia braku każdego modelu i rozmiaru, a następnie powiązanie go z dodatkowymi informacjami, np. o liczbie klientów odwiedzających sklep w określonym czasie, w połączeniu z możliwością łatwego przetestowania kilku scenariuszy analizy daje nowe możliwości pracy nad efektywnością procesu zatowarowania” – wyjaśnia.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Gdańska firma laureatem konkursu Liderzy IT 2016

Dodany 09 września 2016 przez admin

Nagrodzony produkt firmy Goyello wykorzystuje technologię maszynowego uczenia.To jeden z wiodących obecnie trendów IT. Z tego innowacyjnego rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej, sprzedaży i obsługi klienta korzystają już klienci firmy w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Statuetki Lider IT 2016 wręczono wczoraj w Warszawie, w przeddzień 4. edycji targów IT Future Expo, organizatora konkursu. Na czym polega wyjątkowość produktu stworzonego przez Goyello?

Advanced Risk Management Suite, w skrócie ARMS, to samouczący się system, który nie tylko zbiera dane i je analizuje. ARMS wyciąga wnioski ze swoich analiz, dzięki czemu jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków oraz danych – wyjaśnia Paweł Paluch, Business Development Manager w Goyello. – To doskonałe narzędzie m.in. do zaawansowanej analizy ryzyka w bankowości i ubezpieczeniach. Stosowane jest też w sprzedaży. Pomaga trafnie ustalić poziom cen oraz ułatwia działania typu cross- i up-selling. Wspiera również pracę infolinii. Analizując zawansowane i różnorodne dane o klientach, pozwala konsultantom lepiej ich obsługiwać – dodaje Paweł Paluch, odbierający w imieniu firmy statuetkę Lidera IT.

Z zalet ARMS od dłuższego czasu z sukcesem korzysta brytyjska firma z branży ubezpieczeń. W tym roku wdrożono produkt na rynku polskim, również w sektorze ubezpieczeniowym.

Pierwsze miejsce w kategorii Business Intelligence w konkursie Liderzy IT 2016 to duży sukces Goyello, polsko-holenderskiej spółki, która w tym roku świętuje 10-lecie istnienia. Ten sukces został wypracowany przez wspaniały zespół i naszych klientów – mówi Katarzyna Szemro, Dyrektor Marketingu Goyello. – A jeszcze większą dumą napawa fakt, że to jedyna statuetka w kategorii, która trafiła do Gdańska, miasta gdzie nowe technologie są tak kluczowym elementem ekosystemu biznesowego – dodaje.

Źródło: Goyello

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Nowa wersja InForum BI Studio już dostępna

Dodany 25 sierpnia 2016 przez admin

Producent oprogramowania klasy BI i BPM: firma DomData AG Sp. z o.o. oddała do użytku nową wersję systemu InForum BI Studio. Zakres modyfikacji objął takie obszary jak poprawa wydajności obliczeniowej i automatyzacja wybranych procesów biznesowych.

Czym jest InForum?

InForum BI Studio to platforma do budowy zaawansowanych systemów klasy Business Intelligence, wspomagających m.in. takie obszary jak: zarządzanie rentownością, planowanie i budżetowanie, controlling produkcji, controlling personalny, rachunek kosztów działań czy zarządzanie inwestycjami. Platforma InForum jest wyposażona w szereg narzędzi i scenariuszy umożliwiających prowadzenie wielowymiarowych analiz zarządczych, a także pozwalających na tworzenie kompleksowych systemów raportowania i planowania oraz bieżącego monitorowania dowolnych wskaźników ekonomicznych firmy i jej otoczenia.

Co nowego: Wyższa wydajność obliczeniowa, integracja z ORACLE.

W najnowszej wersji wprowadziliśmy szereg usprawnień, które pozwolą lepiej dopasować nasz system do wymagań klientów pod względem wydajności i automatyzacji przeliczeń stosowanych np. w systemach do planowania i budżetowania czy w narzędziach do analizy zdolności kredytowej kontrahentów. Dodatkowo, część procesów, która kiedyś była dostępna tyko dla administratorów rozwiązań budowanych na bazie InForum, teraz stanie się standardowym wyposażeniem użytkowników biznesowych – mówi Adam Janczewski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Produktów BI w DomData AG Sp. z o.o. Kolejna istotna zmiana dotyczy integracji z bazami danych produkowanymi przez koncern ORACLE.  Dotychczas platforma InForum jak i budowane na niej dedykowane rozwiązania były osadzone na SQL Server. Najnowsza wersja będzie współpracować z wersjami Oracle 9g lub nowszymi. Same aplikacje biznesowe w dalszym ciągu będą wymagały systemu operacyjnego Windows. – kończy A. Janczewski.

Źródło: DomData AG

Komentarzy (0)

Tags: ,

Dane dobrze podane – 5 kroków do skutecznej wizualizacji danych

Dodany 08 sierpnia 2016 przez admin

Wnikliwa analiza i interpretacja danych jest dziś dla większości firm jednym z najistotniejszych elementów procesów decyzyjnych. W związku z rosnącą ilością informacji oraz potrzebami związanymi z ich analizą, przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w rozwiązania klasy Business Intelligence, które pozwalają nie tylko na gromadzenie rekordów w hurtowniach danych, ale również na ich zestawianie, interpretację i graficzną prezentację.

Większość tradycyjnych rozwiązań Business Intelligence opiera swoją funkcjonalność na wielowymiarowych kostkach analitycznych OLAP, do których „podłączone” są dziesiątki, setki, a nierzadko i tysiące statycznych raportów, zawierających tabele proste i przestawne, wykresy słupkowe, kołowe czy nawet wskaźniki. Dokumenty takie zakładają wprawdzie dostęp do sporej dawki informacji przedstawionych w graficznej formie, ale czy kilkunastostronicowy dokument, zawierający te wszystkie rzeczy, może być wartościowy? Obecnie biznes oczekuje odpowiedzi na zadawane pytania w czasie niemalże rzeczywistym, bez konieczności „produkowania” kolejnych raportów i tabel cząstkowych, pośród których bardzo trudno jest odnaleźć pożądane informacje, a tym bardziej je zinterpretować i w sposób intuicyjny odszukać między nimi zależności, potrzebne do wyciągnięcia wniosków.

Od dziesięcioleci używamy wykresów, aby łatwiej zrozumieć informacje biznesowe. Jednak nawet jeśli dane różnią się między sobą, to same wykresy pozostają do siebie bardzo podobne. Właśnie to sprawia, że stają się one nieczytelne i mało intuicyjne. Projektanci czy analitycy często koncentrują się na danych, zamiast pomyśleć o ujednoliceniu samych analiz, co pozwoliłoby na ich intuicyjny odbiór.

Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania, takie jak choćby oferowany przez Novacura system Qlik, które skupiając się na analizie i wizualizacji, pozwalają nam pracować bezpośrednio na wyświetlanych danych. Dzięki temu możemy aktywnie wykorzystywać obiekty wizualizacji, aby dowiedzieć się więcej. Dodana do takiego oprogramowania możliwość przeszukiwania rekordów, udostępnia wszystkie nasze informacje jak nigdy dotąd – nagle wszystkie skomplikowane dane stają się bardziej zrozumiałe i przystępne, dzięki czemu możemy zauważyć elementy odstające, wzory, trendy i korelacje. Nie widać tego w zwykłych wierszach i kolumnach, czy nawet w tak uwielbianych wykresach 3D, które wprowadzają jedynie szum informacyjny od natłoku grafiki.

Nowoczesne systemy Business Intelligence zapewniają użytkownikom pełną kontrolę nad analizą danych i umożliwiają podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Wspierają firmy w zakresie sprawnej analizy i wizualizacji danych, umożliwiając wykonywanie analiz cross i up-sellingowych, wyznaczanie trendów i sezonowości oraz złożoną segmentację klientów w analizach sprzedaży – tłumaczy Artur Buła, Managing Director w Novacura Poland.

Jak, wobec powyższego, możemy ułatwić sobie wyciąganie z posiadanych informacji poprawnych wniosków i podejmowanie słusznych decyzji? By analiza nie nastręczała nam problemów, w czasie projektowania kokpitów analitycznych należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad:

1. Starannie dobierz kolory do wizualizacji

Stosowanie niewłaściwych kolorów lub ich nadużywanie dezorientuje odbiorców, a nawet może doprowadzić do błędnych interpretacji. Przykładowo, jeżeli stosujemy gradient kolorów od zielonego do czerwonego, to musimy mieć na uwadze, że ludzki mózg postrzega kolor czerwony jako ostrzeżenie. Dlatego też najwyższe wartości, np. marży, nie powinny być czerwone, tylko zmierzać w stronę zielonego, z odpowiednio dobraną skalą zmiany barw w poszczególnych grupach wartości. Projektując wizualizacje z wykorzystaniem kolorów starajmy się również pamiętać, że nie wszyscy postrzegamy barwy w identyczny sposób, a osoby dotknięte tzw. ślepotą barw powinny móc we właściwy sposób je zinterpretować. Dlatego też używajmy kształtów oraz kolorów, które dla większości ludzi będą najłatwiej widoczne.

2. Używaj wykresów zgodnie z ich przeznaczeniem

Wykresy kołowe najlepiej sprawdzają się w przypadku ograniczonych zestawów danych, które pozwalają łatwo odróżnić każdy wycinek koła. Zaprezentowanie na takim diagramie kilkudziesięciu obiektów spowoduje, że będzie on kompletnie nieczytelny. Pamiętać należy również o tym, aby używać wykresów kołowych do porównywania elementów całości, a nie, jak to często ma miejsce, do porównywania różnych zestawów danych. Warto uporządkować wycinki od największego do najmniejszego, co znacznie ułatwi ich porównanie.

3. Unikaj chaosu

Wyszukiwanie informacji na nieuporządkowanej i chaotycznej wizualizacji jest jak szukanie igły w stogu siana. Nadmierna liczba wskaźników na kokpicie rozprasza i odciąga uwagę od rzeczy istotnych. Niepotrzebne elementy utrudniają wyłapanie meritum, a stąd już tylko krok do niewłaściwych wniosków. Na nic przepiękne kolory, gdy od nadmiaru informacji diagram traci przejrzystość i staje się bezużyteczny. Pamiętajmy zatem, że „więcej nie znaczy lepiej”! W wizualizacji danych najważniejsza jest prostota przekazywanych informacji. Dobrą praktyką jest stosowanie w kokpicie maksymalnie do 9 wskaźników KPI. Im mniej danych do zinterpretowania, tym łatwiej je zrozumieć.

4. Dbaj o wartość

Efektywne wizualizacje wykorzystują? najlepsze praktyki projektowania w celu poprawy przejrzystości danych. Bardzo często za stronę wizualną odpowiedzialni są profesjonalni projektanci, którzy wspierają właściwe połączenie analiz w jedną spójną całość. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, warto przygotować prototyp diagramów i spróbować „opowiedzieć” dane. W procesie projektowania i prototypowania pamiętajmy o słynnych słowach, wypowiedzianych niegdyś przez Steve’a Jobsa: „We wzornictwie nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny. Projekt ma stanowić odzwierciedlenie istoty produktu”. To, że wizualizacja jest ładna, kolorowa i wszystko na niej migocze, nie oznacza niestety, że jest równie przydatna.

5. Przeanalizuj i zweryfikuj dane

By nie paść ofiarą błędu, nie zapominajmy o sprawdzeniu poprawności treści prezentowanych w raportach. Czym innym jest odkrywanie zależności pomiędzy danymi i odkrywanie danych, zwłaszcza w trakcie prezentacji, a czy innym jest nieumyślny błąd, który wprowadza użytkownika w dezorientację i powoduje dezinformację. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby za pomocą analizy odkrywać błędy w danych, ważne jest jedynie to, aby wyeliminować je przez prezentacją.

Firmy zbierają dziś ogromne ilości danych o swojej działalności i klientach. Prawdziwym wyzwaniem staje się właściwe ich zaprezentowanie i poprawna analiza. Odejście od tradycyjnych metod raportowania na rzecz obrazowego prezentowania danych jest obecnie najważniejszym trendem w Business Intelligence. Ten kierunek rozwoju analityki biznesowej nie powinien nikogo dziwić – wszak nie od dziś mówi się, że jeden obraz przedstawia więcej niż tysiąc słów.

Autor: Damian Skipioł – Senior Solution Manager w firmie Novacura Poland, zajmujący się projektowaniem rozwiązań analitycznych, predykcyjnych oraz Sales & Operation Planning

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING