Archiwum | wrzesień, 2014

IFS logo

Tags: , , , , ,

Firma Kangra Coal wybrała IFS Applications w celu optymalizacji procesów biznesowych

Dodany 29 września 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Kangra Coal, firma zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego z siedzibą w RPA, będzie korzystać z systemu IFS Applications™ w celu migracji dwóch swoich oddziałów na jedną platformę ERP. Pozwoli to zoptymalizować funkcjonowanie firmy i zarządzanie działalnością biznesową.Wdrożenie rozpocznie się we wrześniu 2014 roku, a przewidywany termin uruchomienia rozwiązania to listopad 2015 roku.

System IFS Applications w głównej mierze posłuży do usprawnienia działań związanych z logistyką i utrzymaniem ruchu w firmie Kangra Coal. Rozwiązanie będzie obejmować zarządzanie remontami, zaopatrzeniem i zapasami, przy czym zakres ten może zostać poszerzony w przyszłości.

Kangra Coal jest spółką, która w większości należy do firmy Gas Natural Fenosa z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania). Kangra Coal zarządza kopalnią węgla Savmore mieszczącą się w prowincji Mpumalanga na terenie RPA.

Wdrożenie systemu IFS Applications pozwoli firmie Kangra zastąpić szereg przestarzałych, wymagających ręcznej obsługi rozwiązań, pojedynczą platformą do zarządzania pracami remontowymi i logistyką, co pozwoli zwiększyć wydajność prowadzonej działalności.

„Zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie firmy IFS, ponieważ szereg innych firm należących do grupy Gas Natural Fenosa już korzysta z IFS Applications. Oprócz tego firma IFS posiada bogate doświadczanie w realizacji tego typu projektów w przedsiębiorstwach z naszej branży. Firma IFS doskonale rozumie potrzeby wiążące się z naszą działalnością, a ich system jest łatwy w obsłudze i pomaga skrócić czas realizacji zadań. IFS Applications oferuje też wiele standardowych funkcji, które świetnie sprawdzają się w środowisku branży wydobywczej” − mówi Ana Jardón, dyrektor zarządzający w firmie Kangra Coal.

„Ten projekt jest okazją umocnienia pozycji naszej marki w tym sektorze przemysłu. Funkcje oferowane przez IFS Applications świetnie pasują do potrzeb charakterystycznych dla międzynarodowych firm zajmujących się wydobyciem, wśród których już cieszymy się szerokim zaufaniem”− mówi Gustavo Brito, prezes IFS Ibérica.

Implementacja systemu potrwa około pięć miesięcy i będzie realizowana w ramach współpracy ekspertów firm IFS i Kangra Coal.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN będzie rozliczał projekty z SIMPLE.ERP

Dodany 29 września 2014 przez admin

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłonił SIMPLE S.A. na wykonawcę zadania „Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI)”.

Realizacja projektu obejmie wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarach: Zarządzanie Projektami, SIMPLE.BI (budżetowanie, planowanie, kontroling oraz analizy ekonomiczne), Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel, Portal Pracowniczy,  Zamówienia Publiczne, e-Kancelaria, e-Sekretariat oraz Zarządzanie Produkcją Rolną.

Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego zapewni Instytutowi pełną kontrolę i dostęp do danych ze wszystkich obszarów działalności oraz umożliwi obsługę zapotrzebowań i zakupów, rozliczanie projektów, planowanie i wykonanie budżetów, kontrolę kosztów na poziomie prowadzonych projektów badawczych lub jednostek organizacyjnych.

Z oprogramowania SIMPLE.ERP w chwili obecnej korzysta ponad 25 Instytutów. Ilość zrealizowanych projektów w tej branży klasyfikuje SIMPLE S.A.  jako lidera w tym segmencie.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jastrzębcu prowadzi badania w zakresie genomiki funkcjonalnej obejmujące: transkryptomikę, proteomikę, nutrigenomikę i bioinformatykę, oraz badania w obszarze: biologii molekularnej embriologii doświadczalnej, zachowania się zwierząt, bioróżnorodności, cyto- i imunnogenetyki. Z kolei, badania stosowane koncentrują się głównie na poprawie odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zróżnicowanych systemach produkcji z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko. Instytut zatrudnia w chwili obecnej ponad 140 osób.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

Macrologic partnerem konferencji naukowej

Dodany 29 września 2014 przez admin

Podobnie jak w ubiegłym roku, Macrologic objął główny patronat tegorocznej, czyli II już konferencji naukowej z cyklu „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, której celem jest wymiana poglądów oraz prezentacja badań naukowych z obszaru zastosowań wiedzy i technologii informacyjnych w szeroko rozumianej dziedzinie zarządzania.

Podczas konferencji przedstawiciele uznanych polskich uczelni zabiorą głos w sprawie zagadnień związanych ze wspomaganiem przedsiębiorczości i kreatywności przy pomocy współczesnych rozwiązań ICT. Głównymi tematami poszczególnych sesji konferencyjnych oraz udostępnionych publikacji będą m.in.: przedsiębiorczość w e-gospodarce, biznesowe zastosowania technologii internetowych, systemy informatyczne wspierające w zarządzaniu, wpływ technologii ICT na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wśród prelegentów ze sfery naukowej wystąpią także przedstawiciele firmy Macrologic. Najpierw Grzegorz Ząbkiewicz, konsultant obszaru Produkcja, od strony praktycznej zaprezentuje aspekty wsparcia procesów wielopoziomowego planowania produkcji narzędziami informatycznymi. Następnie Janusz Jakóbczak, doradca zarządu oraz ekspert ds. rozwiązań outsourcingowych i w modelu CC, przedstawi zalety usługi udostępniania funkcji programów w modelu cloud computing oraz odpowie na kluczowe pytania dotyczące oferowanych przez Macrologic rozwiązań chmurowych.

Konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy sferą biznesu a środowiskiem naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni i kierunków ekonomicznych. Dla Macrologic to także szansa na szerszą współpracę ze sferą badawczo-rozwojową w zakresie transferu wiedzy oraz możliwość wykorzystania tej wiedzy w tworzonych przez Macrologic rozwiązaniach dla biznesu.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2014 r. w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy. Organizatorem spotkania jest Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji o konferencji: http://konferencja.czest.pl/o-konferencji/

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Rozwój Chmury pozwala zaoszczędzić koszty

Dodany 29 września 2014 przez admin

Dzięki wdrażaniu rozwiązań opartych na technologii Chmury (cloud computing) i wycofywaniu rozwiązań stacjonarnych (on-premise), europejskie firmy średniej wielkości osiągają oszczędności przekraczające 25 procent. Co piąta taka firma osiąga aż 50. procentowe ograniczenie kosztów. Systemy ERP wciąż pozostają jednak w tyle za innymi, popularnymi obecnie usługami opartymi na technologii Chmury.

Zgodnie z wynikami badań zleconych przez Sage, niemal dziewięć na dziesięć firm średniej wielkości (87 proc.) wykorzystuje rozwiązania udostępniane w Chmurze. Ostatnio wzrosło tempo sięgania po aplikacje i usługi z Chmury – w ostatnich dwóch latach do działalności swojej wprowadziło je aż cztery na pięć firm.

Pomimo rosnącej popularności, technologia Chmury jeszcze nie dominuje – szczególnie w zakresie rozwiązań ERP. W Europie obecnie jedynie 20 proc. firm wykorzystuje rozwiązania ERP oparte na technologii Chmury, choć badania Sage dowodzą, że wkrótce ma się to zmienić. 60 procent firm, które nie korzystają z ERP opartych na chmurze, wyraża zainteresowanie taką usługą, a 55 proc. chciałoby skorzystać z takiego systemu wzbogaconego o funkcjonalności mobilne.

Główne czynniki wpływające na migrację rozwiązań ERP do Chmury:

  • chęć ograniczania kosztów (50%)
  • potrzeba zwiększania efektywności (40%)
  • budowanie przewagi strategicznej (32%)
  • potrzeba wzrostu (31%)

Główne bariery dla wprowadzania ERP w Chmurze:

  • obawy o bezpieczeństwo i ryzyko naruszenia danych poufnych (57%)
  • bariery wewnętrzne, takie jak brak zrozumienia modelu Chmury (23%)
  • cena (20%)

– Wyraźnie widać, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla systemów ERP, a przedsiębiorcy mówią nam, że nadeszła odpowiednia chwila, aby przenieść się do Chmury. Jeszcze dwa lata temu przedsiębiorcy byli ostrożni w kwestii technologii Chmury. Jednak wraz z rosnącym gronem firm, korzystających z różnych usług w tym modelu, zaczęto wyraźnie dostrzegać główne korzyści – możliwość wyboru, skalowalność oraz elastyczność – mówi Christophe Letellier, dyrektor generalny Sage ds. europejskiego segmentu średnich firm.

– Dla wielu firm główną motywacją do zainwestowania w technologię Chmury jest: możliwość ograniczania kosztów, zwiększania konkurencyjności i wydajności. Misją Sage jest pomaganie małym i średnim firmom w przechodzeniu na technologię Chmury, przy zachowaniu bezpieczeństwa i warunków sprzyjających rozwojowi organizacji – podsumowuje Chistophe Letellier.

W sierpniu br. odbyła się premiera rozwiązania Sage ERP X3 Online. Jest ono udostępniane w Chmurze i adresowane do przedsiębiorstw, które cenią łatwość wdrożenia, dostępność i prostotę zarządzania, a jednocześnie chcą korzystać z usług online ponosząc niskie koszty, bez rezygnacji z pełnej funkcjonalności i skalowalności systemu on-premise, jakim jest Sage ERP X3 w wersji 7.

Europejscy pionierzy Chmury – stopień wykorzystywania technologii Chmury w systemach ERP, w poszczególnych państwach (wyniki badania Sage):

• 33% Hiszpania
• 32% Holandia
• 23% Francja
• 20% Wlk. Brytania
• 20% Portugalia
• 18% Polska
• 16% Rumunia
• 12% Niemcy
•  6% Belgia


Metodyka badania

Badanie przeprowadzono wśród 670 decydentów w obszarze IT, wybranych z grupy specjalistów biznesowych z 10 krajów. Wszyscy respondenci pracują w średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających od 100 do 499 pracowników.

Wywiady poprowadziła drogą elektroniczną spółka Redshift Research. Badanie odbyło się na przełomie sierpnia i września 2014 r. z wykorzystaniem zaproszeń e-mailowych i kwestionariusza elektronicznego. Próbka respondentów została wybrana z grup panelowych Crowdology panel & partner firmy Redshift.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Konferencja: Jak komercyjnie wykorzystać dane?

Dodany 25 września 2014 przez admin

Już za dwa tygodnie w warszawskim Hotelu Courtyard by Marriott odbędzie się trzecia edycja Konferencji Customer Intelligence, której tematem przewodnim jest właściwe wykorzystanie danych w celu zdobycia i zatrzymania klienta. Spotkanie, organizowane w dniach 8-9 października, zgromadzi szerokie grono ekspertów odpowiedzialnych za złożony proces analizy danych o kliencie, w tym ich pozyskanie, integrację, analizę i wykorzystanie w obszarach marketingu i sprzedaży. Partnerami konferencji są: firma Microsoft i jej dział aplikacji biznesowych – Microsoft Dynamics, firma Stralfors – producent rozwiązań komunikacyjnych, a także firma Bonair SA, dostawca usług i systemów informatycznych, takich jak ERP, CRM i BI oraz rozwiązań dedykowanych dla różnych branż.

 Spotkanie stanowi unikalną okazję do wymiany kontaktów biznesowych, doświadczeń i wiedzy w zakresie customer analytics, prezentacji najciekawszych case studies oraz dyskusji na temat najlepszych metod pozyskania wiedzy o kliencie. Uczestnicy konferencji będą również dyskutować o optymalizacji działań marketingowych w dobie powiększających się wolumenów danych i wielokanałowości, sprawdzonych metodach wzbogacenia bazy klientów przez kanały online i mobile, wykorzystaniu segmentacji klientów w tworzeniu dedykowanych ofert sprzedaży oraz o tym, w jaki sposób ocenić potencjał danych, które już zostały zgromadzone i maksymalnie wykorzystać zasoby dostępne w organizacjach.

 – Cieszymy się, że możemy wziąć udział w spotkaniu i włączyć się do dyskusji na temat najskuteczniejszych metod zdobywania i zatrzymywania klientów – mówi Przemysław Szuder, Dyrektor Działu Marketing & Operations w polskim oddziale firmy Microsoft. – Podczas konferencji poruszmy kwestię umiejętności wykorzystania zgromadzonych informacji w procesie podejmowania decyzji biznesowych mających wpływ na działalność firmy – dodaje.

 – W czasie spotkania podzielimy się wiedzą na temat modelu automatyzacji wspierającego utrzymanie klientów w relacjach B2B, skupiając się na obszarze segmentacji, automatyzacji procesów w ramach utrzymania bazy obecnych klientów oraz poprawy jakości pracy zespołu sprzedaży – komentuje Tomasz Kozłowski, CRM Team Leader w firmie Bonair SA.

 Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://cee-bi.com/ci/.

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , , ,

Offshoring usług IT – Polscy specjaliści cenieni za granicą

Dodany 25 września 2014 przez admin

507 miliardów dolarów – tyle według amerykańskiego Instytutu Badawczego Plunkett Research wyniesie wartość outsourcingu i offshoringu na globalnym rynku w 2014 r. Szczególnie dobrze rozwijać się będą usługi w ramach takich obszarów jak: logistyka, zaopatrzenie i dystrybucja, usługi technologii informacyjnych, w tym tworzenie oprogramowania i zarządzenie centrami komputerowymi oraz outsourcing procesów biznesowych BPO (call center, transakcje finansowe i zarządzanie zasobami ludzkimi).

 Obecnie usługi w formie outsourcingu są wykonywane w ponad 100 państwach na świecie. Według „2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations” najbardziej atrakcyjnym kierunkiem przeniesienia procesów biznesowych jest Azja Południowa – osiem z dziesięciu najbardziej topowych destynacji to kraje tego regionu. Zaraz za światowymi gigantami na outsourcingowej mapie plasuje się Polska. Kraków zajął 9 miejsce w rankingu, wyprzedzając tym samym Dublin, Moskwę, Kijów i Pragę. Raport analityków Tholons daje powody do radości. Międzynarodowe koncerny zaczynają spoglądać na nasz kraj coraz bardziej przychylnie. Szczególnie cenieni są nasi wykwalifikowani eksperci oraz wysoka jakość życia, bardzo dobra infrastruktura, stabilne środowisko ekonomiczne i bezpośrednia bliskość Europy Zachodniej.

 Offshoring usług IT to coraz większy obszar działalności Hicron. Szczególne zainteresowanie zagranicznych firm skupia się na naszych kompetencjach w branży automotive oraz wiedzy w zakresie programowania. Firmom zainteresowanym skorzystaniem z naszych usług biznesowych, programistycznych i doradczych potrafimy wskazać rozwiązania, które będą najlepiej dopasowane do ich potrzeb biznesowych i uwarunkowań danego kraju. Nasze unikalne w skali Europy doświadczenie jest cenione także przez globalnego producenta oprogramowania SAP SE w Walldorf, który poleca Hicron jako dedykowanego realizatora projektów dla branży motoryzacyjnej – to duże wyróżnienie i świetny sposób na dotarcie do klientów poza granicami kraju – mówi Remigiusz Efinowicz, członek zarządu Hicron.

Polski sektor usług biznesowych – optymistycznie i rozwojowo

Ostatni raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – daje wiele powodów do optymizmu. Według analityków ABLS – sektor nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju, urósł w ciągu ostatnich dwóch lat o 50%.  Obecnie w Polsce funkcjonuje już 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, należących do 325 inwestorów i zatrudniających 128 000 osób. Od 2013 roku powstało w naszym kraju aż 66 tego typu ośrodków – z czego 60% utworzyli nowi inwestorzy, lokujący swój kapitał w Polsce po raz pierwszy.

W Polsce głównymi ośrodkami offshoringu usług biznesowych są: Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin i Lublin. Swoje centra finansowo-księgowe mają tu m.in. Affiliated Computer Services, IBM, Elektrolux, Shell, Capgemini, HCL, ACS i HSBC, France Telecom i Hitachi.  Przeniosły się do nas takie firmy jak: Hewlett-Packard, Infosys, General Electric. Motorola ulokowała w Krakowie Centrum Oprogramowania a IBM centrum R&D. W ostatnim czasie w centra usług w Polsce zainwestowali przedsiębiorcy z 28 krajów. Większość z nich to firmy amerykańskie, na drugim miejscu plasuje się Francja a tuż za nią Wielka Brytania.

Blisko 80% naszych zagranicznych klientów pochodzi z Europy Zachodniej. Holandia, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Rosja, Włochy, Francja, Belgia, Japonia, USA – to tylko niektóre kraje, w których jesteśmy cenieni za naszą ekspercką wiedzę w obszarze rozwiązań IT dla automotive. Obecnie wdrażamy u jednego z naszych klientów w Katarze pilotażową wersję systemu SAP for Automotive. W ubiegłym roku  ponad 60% przychodów Hicron pochodziło z eksportu usług – mówi Remigiusz Efinowicz.

Polski informatyk – talent do wynajęcia

Przyczyną sukcesu Polski, jako coraz bardziej liczącego się centrum usług informatycznych jest przede wszystkim wiedza i talent naszych pracowników. Polscy specjaliści coraz częściej świadczą usługi dla klientów zagranicznych. Nic dziwnego – nasi naukowcy przez lata odnosili sukcesy na polu światowej technologii informacyjnej. Polscy inżynierowie już od lat 70 – tych wpływali na kształt dzisiejszej informatyki: uczestniczyli w procesie uzyskania monokryształów krzemu wykorzystywanego dziś na masową skalę do produkcji mikroprocesorów, opracowali ponad dekadę temu niebieski laser – który umożliwił dalsze prace nad technologią BluRay, zaprojektowali także minikomputer K-202 – który znacznie wyprzedzał swoją epokę. Dziś te tradycje są kontynuowane przez polskich informatyków, programistów i specjalistów IT/ICT, którzy reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Polscy studenci są finalistami prestiżowych konkursów takich jak Top Coder, Microsoft Imagine Cup oraz Google Code Jam. Ostatnim dużym sukcesem jest zwycięstwo studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej w światowym konkursie programistów komputerowych „Hello World Open”, który odbył się w czerwcu w Helsinkach. Talent polskich informatyków został dostrzeżony przez zagraniczne firmy. Według ABSL największe zatrudnienie w naszym kraju odnotowują zagraniczne ośrodki biznesowe obsługujące procesy informatyczne (aż 29%), na drugim miejscu plasują się centra finansowo – rozliczeniowe (22%) a na trzecim centra bankowe (14%). Od początku 2012 roku zatrudnienie w sektorze usług biznesowych wzrosło, o co najmniej 40%. Największy wzrost zanotowano we Wrocławiu (68%), Krakowie (59%) i Łodzi (57%). Największa liczba nowych miejsc pracy w tym okresie powstała w Krakowie (11,4 tys.) i we Wrocławiu (8,3 tys.).

Pora na… inwestora

Kluczowym czynnikiem dla zagranicznych inwestorów jest nadal talent i koszt prowadzenia działalności. Według ABSL, coraz większego znaczenia nabierają jednak takie kwestie jak współpraca biznesu z uczelniami, współdziałanie wewnątrz branży usług oraz wsparcie administracji lokalnej w zakresie: przyciągnięcia inwestora, wstępnej współpracy, regularnej działalności oraz w fazie wzrostu. Polska polityka zachęt inwestycyjnych przyznaje szczególne preferencje sektorowi nowoczesnych usług biznesowych. Do najważniejszych należą: ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (zwolnienie z podatku CIT), bezpośrednie dotacje budżetowe na nową inwestycję / zatrudnienie (od 3,2 do 15,6 tys. PLN na 1 miejsce pracy) oraz wsparcie działalności R&D – dotacje do 65% kosztów R&D.

Według ABSL ogólna perspektywa dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce jest bardzo pozytywna. Polska jest i nadal będzie postrzegana, jako dojrzały rynek i to tutaj właśnie będą otwierały kolejne centra firmy zagraniczne. Polscy informatycy są i nadal będą na wagę złota. Ostatnie inwestycje mówią same za siebie: programistów szuka największa norweska grupa mediowa  Schibsted Media Group, która w maju otworzyła swój oddział w Gdańsku. W tym samym miesiącu amerykański koncern EPAM światowy potentat w branży informatycznej i największy w środkowo-wschodniej Europie dostawca usług z dziedziny tworzenia nowoczesnego oprogramowania ogłosił nabór na specjalistów IT – do końca roku potrzebują 100 osób, docelowo 500. Optymizm trwa.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Telefónica wybiera Comarch na rekomendowanego dostawcę rozwiązań do planowania i konfiguracji sieci w Niemczech i Ameryce Łacińskiej

Dodany 25 września 2014 przez admin

Comarch, dostawca kompletnych rozwiązań IT dla telekomunikacji, ogłosił dzisiaj, że Telefónica, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie, z 316 milionami klientów, wybrała go na rekomendowanego dostawcę rozwiązań IT służących do konfiguracji i planowania sieci. Rekomendacja dotyczy rynku niemieckiego i wybranych krajów Ameryki Łacińskiej. Umowa jest kolejną tego typu, po decyzji operatora z listopada 2013, która mianowała Comarch rekomendowanym dostawcą rozwiązań do planowania sieci i dostarczania nowych usług dla Grupy Telefónica w Europie.

Modernizacja sieci i narzędzi IT poprzez przyspieszenie wdrożenia technologii FTTH (Fiber To The Home) i LTE (Long Term Evolution), jak również systematyczne zwiększanie zasięgu sieci to jedne z filarów strategii firmy Telefónica. Celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych usług cyfrowych, przy jednoczesnej poprawie ogólnej wydajności sieci i operacji sieciowych operatora.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań Comarch, Telefónica chce zoptymalizować i ustandaryzować procesy planowania sieci, jak również uprościć i zautomatyzować jej konfigurację w ramach grupy. Rozwiązania do planowania oraz zarządzania konfiguracją sieci transportowej pomogą Telefónica rozwijać nową infrastrukturę w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemczech i Peru. Plan użycia tego samego rozwiązania OSS Comarch i ustandaryzowanych procesów biznesowych w różnych krajach, w których działa Grupa Telefónica jest zgodny z globalną strategią operatora dotyczącą wyboru dostawców. Plan ten ma również na celu przyspieszenie i obniżenie kosztów transformacji OSS dzięki synergiom uzyskanym w skali grupy.

–       Wraz z rosnącą ilością danych przesyłanych w obrębie naszych sieci oraz oczekiwaniami klientów dotyczącymi niezakłóconego korzystania z innowacyjnych usług na smartfonach, musimy dostosować naszą strategię i zmodernizować sieć, by stać się “Digital Telco” (operatorem oferującym usługi cyfrowe). Nie da się tego jednak dokonać bez uproszczenia i transformacji naszych systemów OSS. Tak duży projekt wymaga partnera biznesowego, który wie, jak przekładać globalną strategię na lokalny kontekst. Fakt, że Comarch rozumie nasze potrzeby i wyzwania i umie w elastyczny sposób dostosować do nich oferowane rozwiązania IT, jak również udane projekty realizowane przez nich z Grupą Telefónica w przeszłości, były głównymi czynnikami, które zdecydowały o naszym wyborze, mówi Juan Manuel Caro Bernat, Dyrektor Operacji Sieciowych i OSS w Telefónica S.A.

–       Jesteśmy przekonani, że w tej strategicznej transformacji możemy wesprzeć firmę Telefónica wysokiej jakości produktami, jak również wiedzą i dobrymi praktykami, jakie Comarch zdobył dzięki realizacji licznych projektów BSS/OSS obejmujących kilka rynków lokalnych. Chcemy pomóc Telefónica w realizacji ich strategii i osiągnięciu celów projektu, mówi Piotr Piątosa, Dyrektor Sektora Telekomunikacji i Członek Zarządu w Comarch.

 Comarch Next Generation Network Planning jest rozwiązaniem wspierającym zadania związane z planowaniem i zarządzaniem siecią mobilną (radiową, transportową i szkieletową). Rozwiązanie umożliwia uproszczenie i automatyzację zadań sieciowych poprzez integrację planowania, optymalizacji, zarządzania konfiguracją sieci oraz obszaru network provisioning.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Luxoft wśród liderów IT dla finansów na Finovate Fall 2014

Dodany 25 września 2014 przez admin

 Luxoft, jeden z wiodących dostawców usług outsourcingu IT w Europie Środkowo-Wschodniej, należał do wąskiego grona marek prezentujących swoje produkty na tegorocznej, nowojorskiej konferencji Finovate Fall 2014. To najważniejsze na świecie spotkanie poświęcone rozwiązaniom IT dla instytucji finansowych. Firma zaprezentowała na nim platformę Luxoft Horizon, służącą do zarządzania ryzykiem i zasobami przedsiębiorstw. Produkt przedstawił Przemysław Berendt, Globalny Wiceprezes Luxoft ds. Marketingu.

 Wśród gości konferencji znajdują się co roku menedżerowie takich uznanych marek świata finansów i technologii, jak m.in. Barclays, Ernst&Young, IBM, MasterCard i Microsoft, a także opiniotwórczy dziennikarze i blogerzy. Każda z prezentujących się firm przedstawia swoje produkty podczas 7-minutowych prezentacji, ukazujących praktyczne wykorzystanie prezentowanych rozwiązań. Nie mogąc korzystać z gotowych slajdów czy też nagrań wideo, firmy obecne na Finovate muszą się skupić na praktycznym ukazaniu najbardziej kluczowych zalet swoich rozwiązań IT.

 W tym roku w prestiżowym gronie firm obecnych na nowojorskiej konferencji ponownie znalazł się Luxoft, który był laureatem nagrody „Best of Show” podczas lutowej edycji konferencji w Londynie. Tym razem firma zaprezentowała uczestnikom Finovate platformę Luxoft Horizon. Jest to produkt dedykowany dla osób zajmujących wysokie stanowiska menedżerskie i wykorzystywany m.in. banki inwestycyjne znajdujące się wśród 30 największych globalnych podmiotów tej branży.

 – Luxoft Horizon może być używany zarówno z poziomu przeglądarek internetowych, jak i aplikacji na tablety. W przystępnej formie wizualizuje różnorodne dane z działalności firmy, wcześniej rozbite na dziesiątki różnych raportów. Nie zastępuje istniejących dotąd rozwiązań BI, ale uzupełnia je pozwalając członkom zarządu na intuicyjną interakcje z kluczowymi danymi firmy. Luxoft Horizon  zastępuje statyczne raporty papierowe jak i elektroniczne np. w Excelu, PDF czy Wordzie, umożliwiając dostęp do aktualnego stanu firmy z tabletu-  opowiada Przemysław Berendt.

 Jak dodaje Marcin Majda, Business Development Director w Luxoft Poland, w odróżnieniu od wielu narzędzi klasy Business Intelligence, platforma Luxoft Horizon nie kalkuluje czy przelicza danych, a skupia się na jednym aspekcie, a mianowicie wizualizacji danych.

 – Każdy raport „szyty jest na miarę” i dostosowany do potrzeb danej osoby czy departamentu, wizualizując kluczowe dla tej grupy dane. W Luxoft Horizon dynamiczne raporty za pomocą zaledwie pięciu kliknięć umożliwiają dostęp do danych, które odpowiadają objętością raportowi w formacie PDF zajmującemu ok. 5000 stron. W przypadku największego obsługiwanego przez nas globalnego klienta, z rozwiązania tego korzysta ponad 4000 osób z różnych departamentów na całym świecie – mówi Marcin Majda.

Oprócz nowojorskiej edycji, co roku odbywają się także dwie kolejne konferencje Finovate w San Jose i Londynie. Poświęcone najciekawszym globalnym innowacjom technologicznym dla instytucji finansowych, gromadzą one każdego roku od kilkuset do ponad 1 tys. uczestników. Podczas wszystkich dotychczasowych edycji, na Finovate zaprezentowało się kilkuset dostawców usług IT dla finansów z całego świata. Uczestnicy poznali rozwiązania technologiczne poświęcone m.in. narzędziom marketingowym, systemom bezpieczeństwa, mobilnym urządzeniom czy też zarządzaniu Big Data. Wśród triumfatorów z ubiegłych lat znajduje się mBank, który otrzymał w 2013 r. nagrody „Best of Show” na konferencjach w Londynie i Nowym Jorku za swoje nowe serwisy rabatowe i transakcyjne.

Źródło: Luxoft

Komentarzy (0)

insert logo

Tags: , , ,

InsERT Liderem Dekady wśród producentów programów dla MSP

Dodany 24 września 2014 przez admin

InsERT – największy pod względem liczby sprzedanych licencji producent systemów dla małych i średnich firm – otrzymał tytuł Lidera Dekady 2004-2014 w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta. Twórca InsERT nexo, najnowszej linii programów dla MSP, został uhonorowany jubileuszowym godłem, ponieważ w kolejnych edycjach plebiscytu osiągał najwyższe wyniki.

InsERT otrzymał tytuł Lidera Dekady (2004-2014) w 10., jubileuszowej edycji ogólnopolskiego plebiscytu najpopularniejszych produktów, marek i usług Laur Klienta w kategorii „Programy do zarządzania i kierowania MSP”. Nagroda jest ukoronowaniem wieloletnich sukcesów systemów InsERT w konkursie. Redakcyjna Kapituła Konkursowa w swojej ocenie brała pod uwagę popularność marki na polskim rynku oraz w projekcie Laur Klienta w ciągu ostatniej dekady. Analiza obecności InsERT w projekcie szczególnie uwzględniała wszystkie głosy oddane przez użytkowników w ogólnopolskim sondażu. W poprzednich edycjach konkursu polscy przedsiębiorcy wielokrotnie uznawali markę InsERT za najlepszą w swojej kategorii. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt, Rachmistrz i Rewizor – zarówno z najnowszej linii nexo, jak i linii GT oraz Gratyfikant GT, Gestor GT, a także ERP Navireo.

– To szczególnie cenne wyróżnienie. Nasza firma już ponad 20 lat wspiera małe i średnie polskie firmy. Dlatego cieszy nas, że w kolejnych edycjach plebiscytu przedsiębiorcy oceniali najwyżej jakość oferowanych przez nas systemów. Wiemy, jak ważna jest dla nich odpowiednia funkcjonalność, łatwość obsługi czy stała zgodność ze stanem prawnym i tym kierujemy się przy tworzeniu programów – mówi Tomasz Sokołowski, dyrektor marketingu i sprzedaży, InsERT S.A.

Laur Klienta to ogólnopolski program konsumencki, którego efektem jest wyłanianie każdego roku najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. Plebiscyt przynosi producentom i dystrybutorom towarów oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: „które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie”. W każdej z kategorii prowadzony jest plebiscyt na grupie min. 1000 respondentów. W tegorocznej edycji klienci przekazywali informacje i opinie w sondażu telefonicznym, za pośrednictwem witryny internetowej www.laur-konsumenta.pl, a także poprzez sondy na portalach informacyjno-społecznościowych należących do Mediów Regionalnych.

Organizatorem programu Laur Klienta jest redakcja i wydawca dodatków: „Rzecz o Biznesie” w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Strony Rynku” w dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz „Strony Biznesu Plus” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , ,

Raport IDC: wzrost wartości rynku aplikacji biznesowych, BPSC utrzymuje pozycję

Dodany 23 września 2014 przez admin

Wartość rynku oprogramowania biznesowego wyniosła w ubiegłym roku 242,68 miliona dolarów i wzrosła o 2,2% – tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej IDC. BPSC SA utrzymało piątą pozycję wśród największych dostawców systemów wspomagających zarządzanie i jest drugą polską spółką ujętą w zestawieniu TOP5.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dla BPSC rok 2013 był czasem intensywnego promowania systemu Impuls EVO, który wzbogacany był o kolejne mobilne funkcjonalności. Firma analityczna wskazała również na główne zalety oferowanego rozwiązania ERP – przyjazny interfejs użytkownika, dostęp do takich funkcjonalności jak MES, WMS, HCM oraz BA, a także dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW. Mobilność systemu to jeden z najważniejszych powodów, dla których na wdrożenie rozwiązania chorzowskiego dostawcy zdecydował się m.in. Ekoplon producent nawozów oraz środków żywienia zwierząt.

BPSC dywersyfikuje przychody

Jak zauważa IDC, tradycyjnie większość przychodów BPSC wygenerowały wdrożenia w branży produkcyjnej. System wdrożył m.in. Wart-Milk – producent nabiału, Conbelts Bytom – producent taśm wykorzystywanych w górnictwie oraz Poland Tokaya Okaya Manufacturing, producent komponentów do telewizorów LCD. IDC zwraca jednak uwagę, że dostawca szuka możliwości rozwoju adresując produkty do innych branż, np. mniejszych podmiotów ochrony zdrowia.

Wzrost wartości rynku

Wartość rynku oprogramowania biznesowego wyniosła w ubiegłym roku 242,68 miliona dolarów i wzrosła o 2,2% – Choć ten wynik jest lepszy niż oczekiwaliśmy, w dużym stopniu był to efekt wzrostu wartości dolara. Gdybyśmy analizowali wysokość kontraktów w złotych, wtedy wartość rynku zmniejszyłaby się o 0,8%. – tłumaczy Edyta Kosowska z IDC.

 Według firmy analitycznej przedsiębiorstwa w dalszym ciągu ostrożnie podchodziły do nowych inwestycji, bo nie było wyraźnych sygnałów poprawy koniunktury gospodarczej. Mimo to, w oprogramowanie biznesowe chętnie inwestowały te podmioty, którym zależało na zwiększeniu efektywności i obniżeniu kosztów operacyjnych.

 Największym odbiorcą oprogramowania biznesowego w Polsce są duże przedsiębiorstwa. Udział firm zatrudniających powyżej 500 pracowników wyniósł niemal połowę wartości całego rynku EAS. Podobnie jak przed rokiem, prawie jedna trzecia przychodów z oprogramowania biznesowego została wygenerowana przez firmy z sektora produkcyjnego.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING