Archiwum | Styczeń, 2014

IFS logo

Tags:

Rowan wdrożył system IFS Applications

Dodany 31 stycznia 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała, że Rowan Companies plc, jeden z największych dostawców usług wiertniczych, wdrożył system IFS Applications na jednym ze swoich statków do głębokowodnych wierceń.

W firmie Rowan wdrożono rozwiązanie do zarządzania zapotrzebowaniem, magazynem oraz majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) w celu poprawy efektywności działań z zakresu utrzymania ruchu i gospodarki magazynowej, w tym także zarządzania sprzętem i pracą. System obejmuje również narzędzie IFS Replikacja Danych, dzięki któremu zlokalizowane na morzu zasoby firmy Rowan mogą działać samodzielnie nawet bez kontaktu z centralą, mając dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji systemu kompleksowego utrzymania ruchu, a także możliwość odsyłania danych dotyczących obsługi technicznej do wykorzystania w centralnym planowaniu, analizach i innych czynnościach natury administracyjnej.

„Funkcjonalność systemu IFS Applications pozwalająca na integrację oceny ryzyka operacyjnego z profilaktyczną obsługą techniczną pomoże firmie Rowan opracowywać bardziej efektywne kosztowo strategie utrzymania ruchu i skrócić czas przestojów” — powiedział wiceprezes IFS Energy & Asset Management, Patrick Zirnhelt. „Ponadto niezależność, na jaką pozwala narzędzie IFS Replikacja Danych, zapewni samopodnoszącym się platformom i statkom wiertniczym firmy Rowan ciągły i bezpośredni dostęp do aplikacji oraz danych”.

„System wspomagania utrzymania ruchu, z którego obecnie korzystamy, okazał się mniej atrakcyjny biznesowo niż tego oczekiwaliśmy. Rozwiązanie IFS Applications powinno znacznie usprawnić procesy zarządzania utrzymaniem ruchu oraz magazynem, ułatwiając nam jednocześnie realizację coraz surowszych wymagań określanych przez przepisy prawne” — powiedział starszy wiceprezes firmy Rowan ds. działalności, Pharr Smith. „System firmy IFS ma intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Nasi pracownicy nie powinni mieć żadnych problemów z jego opanowaniem”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: , , , ,

Diamenty Forbesa 2014: Hicron w czołówce

Dodany 31 stycznia 2014 przez admin

Właśnie została rozstrzygnięta szósta edycja „Diamentów Forbesa”. W rozdaniu 2014 nominowanych zostało 2089 firm w trzech kategoriach. Wśród nich znalazł się Hicron – wrocławski dostawca technologii IT. W ostatecznym rankingu „Małych Diamentów” w województwie dolnośląskim spółka zajęła 15 miejsce spośród ponad 150 firm.

W corocznym rankingu „Diamentów Forbesa” biorą udział firmy z przychodami powyżej 5 milionów złotych i najszybszym wzrostem wartości w latach 2010 – 2012. Oceny przedsiębiorstw dokonuje wywiadownia Bisnode Polska opierając się na sprawozdaniach przesłanych do KRS. Oceniane wskaźniki to nie tylko suma przychodów, lecz także rentowność, wysoka płynność finansowa, brak zaległości finansowych oraz kapitał własny.

Metodologia rankingu

Ranking powstał w oparciu o tzw. metodę szwajcarską łączącą metodę majątkową i dochodową, która pozwala na wielowymiarową ocenę kondycji przedsiębiorstwa zarówno pod względem potencjału pracowników oraz know-how, jak i koniunktury.

Nominację do „Diamentów Forbesa” otrzymaliśmy po raz pierwszy. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ze względu na metodologię oceny uczestników. Do rankingu kwalifikowane są firmy, które uzyskały największy roczny wzrost wartości. W tym roku uzyskaliśmy tytuł w kategorii „Małych Diamentów” z przychodem w granicach 5 – 50 mln złotych. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju Hicron jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach zaistniejemy w gronie większych przedsiębiorstw – mówi Michał Guzek, Managing Partner w Hicron Sp. z o.o.

Systematyczny wzrost

Hicron osiągnął jeden z największych przychodów (42,5 mln zł) oraz zysków (8,2 mln) w rankingu wojewódzkim oraz zajął piętnaste miejsce w klasyfikacji największego wzrostu w dolnośląskim. Spośród 1483 małych firm z całej Polski Hicron uplasował się na mocnej, 129. pozycji.

Systematycznie pracujemy nad rozwojem firmy. Dobre wyniki finansowe idą w parze z ciągle rosnącą wartością Hicron. W badanym okresie wartość naszej marki wzrosła o niemal 72 procent i jest to wzrost ciągły – mówi Remigiusz Efinowicz, Managing Partner w Hicron.

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 20 marca we Wrocławiu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.diamenty.forbes.pl

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

ZOZ Strzyżów informatyzuje się z Comarch

Dodany 29 stycznia 2014 przez admin

Comarch e-Zdrowie wygrywa kolejne przetargi w obszarze informatyzacji jednostek ochrony zdrowia. W październiku 2013 r. spółka podpisała umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Szpital przeznaczył na informatyzację kwotę ok. 1,8mln zł. Wdrożenie jest projektem w ramach budowy podkarpackiego systemu informacji medycznej, a projekt ten został dofinansowany z funduszy unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego oraz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Informatyzacja ZOZ Strzyżów obejmie wiele obszarów, począwszy od zakupu sprzętu, poprzez doposażenie serwerowni, kończąc na wymianie rozproszonych systemów informatycznych na jedno zintegrowane rozwiązanie informatyczne.

W ramach projektu zostaną zinformatyzowane wszystkie oddziały szpitalne, poradnie oraz administracja szpitala. W jednostce zostanie zaimplementowanie programowanie Comarch OptiMED – kompleksowy i ergonomiczny system informatyczny do zarządzania szpitalem. System posiada pełen zakres modułów wymaganych do informatyzacji szpitala, zarówno w części białej, jak i szarej. Zaletą oprogramowania jest oferowanie kompatybilnych systemów peryferyjnych do obsługi dodatkowych pracowni. Dlatego wdrożenie w Strzyżowie przewiduje również dostarczenie rozwiązania informatycznego do specjalistycznych jednostek szpitala, takich jak zakład diagnostyki obrazowej oraz laboratorium. Projekt informatyzacji ZOZ w Strzyżowie zakłada także wdrożenie usług internetowych w zakresie e-rejestracji i wymiany danych z platforma regionalną PSIM.

Aktualnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z terenu województwa podkarpackiego, a podstawowym obwodem zapobiegawczo – leczniczym jest teren obejmujący: Miasto i Gminę Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa. Organem Założycielskim Zespołu jest Powiat Strzyżowski.

To kolejny szpital, który informatyzuje się korzystając z oprogramowania dla branży medycznej Grupy Comarch. Podpisanie umowy potwierdza mocną pozycje Comarch na rynku rozwiązań dla ochrony zdrowia oraz dobre postrzeganie marki przez klientów z tego segmentu rynku. To także powód dla którego Comarch bardzo mocno w tej chwili inwestuje w branżę medyczną i stale poszerza swoje portfolio rozwiązań IT dedykowanych medycynie.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , ,

Grupa Radpol wybrała IFS Applications 8

Dodany 27 stycznia 2014 przez admin

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla branży ciepłowniczej i energetycznej, wybrała system IFS Applications™ 8 w celu wsparcia realizacji kluczowych procesów biznesowych. System zostanie wdrożony w czterech zakładach produkcyjnych należących do grupy Radpol. Zakończenie projektu jest planowane na pierwszy kwartał 2015 roku.

Grupa Radpol, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizuje się w produkcji instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Grupa obejmuje pięć zakładów produkcyjnych na terenie Polski: Radpol (w Człuchowie), Finpol-Rohr, Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz. Wyroby grupy Radpol są eksportowane do wielu krajów w Europie, takich jak Włochy, Niemcy, Dania, Finlandia, Szwajcaria, Szwecja, Litwa, Estonia, Czechy i Rosja.

W celu zwiększenia efektywności operacyjnej zarząd grupy Radpol podjął decyzję o wdrożeniu nowego systemu klasy ERP. Po kilkumiesięcznym procesie oceny oferty rynkowej i poszukiwania optymalnego rozwiązania firma wybrała system IFS Applications. Jednym z głównych powodów tej decyzji było doświadczenie firmy IFS we współpracy z klientami z sektora energetyki i przemysłu.

System IFS Applications 8 wspomagający zarządzanie w grupie Radpol obejmie wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz analitykę biznesową.

„Z nowym systemem wiążemy duże oczekiwania w zakresie zwiększenia efektywności działania całej grupy” – powiedział Marcin Rusiecki, wiceprezes zarządu Radpol SA. „Ma on umożliwić m.in. lepsze planowanie procesów produkcyjnych oraz optymalizację stanów magazynowych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kapitału obrotowego. Największych oszczędności spodziewamy się w obszarach produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Dostęp do informacji zarządczej i wymiana informacji między naszymi spółkami, jaką zapewni nowy system, ułatwi integrację grupy. Spodziewamy się, że łączne oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego systemu pozwolą na zwiększenie marży EBIDTA o przynajmniej 0,6 mln zł rocznie oraz ograniczenie kapitału obrotowego o ok. 1 mln zł.”

Realizacja projektu trwa obecnie w czterech zakładach: Radpol (w Człuchowie), Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz. W przyszłości planowane jest również objęcie systemem IFS Applications spółki Finpol-Rohr przejętej w czerwcu 2013 roku.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

Tags:

SIMPLE S.A. wdroży Regionalną Platformę Danych do zarządzania 16 podmiotami leczniczymi Województwa Łódzkiego.

Dodany 27 stycznia 2014 przez admin

Zarząd firmy SIMPLE S.A. oraz przedstawiciele Województwa Łódzkiego 15 listopada 2013 roku podpisali umowę, której przedmiotem jest wdrożenie Regionalnej Platformy Danych w ramach projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi). Środki na realizację inwestycji pochodzą z Działania IV.2 E-Usługi Publiczne IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty leczenia oraz usprawni proces zarządzania budżetem jednostek. Lokalne Platformy Danych implementowane w jednostkach przez firmę SIMPLE to gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych systemów informatycznych i aplikacji działających w ramach jednego zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu danych z różnych obszarów możliwe jest stworzenie spójnego obrazu sytuacji i oceny działalności operacyjnej zakładu.
Natomiast zadaniem Regionalnej Platformy Danych jest gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych zakładów opieki zdrowotnej. RPD zawiera wszystkie dane, które dostępne są na poziomie Lokalnych Platform Danych (LPD) w poszczególnych zakładach, z wyjątkiem danych osobowych umożliwiających identyfikację pacjentów.

Zadanie będzie realizowane etapami. W początkowej fazie zostanie stworzona dokumentacja techniczna wdrożenia. Kolejny obejmie wdrożenie Lokalnych Platform Danych oraz Regionalnych Platform Danych. Zakończenie wdrożenia skutkować będzie cyklicznymi szkoleniami dla użytkowników oraz administratorów. Spółka SIMPLE przez okres 5 lat będzie świadczyła usługi gwarancyjne.

Wartość zamówienia to 5 748 973,03 zł brutto

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Kompleksowe wsparcie IT w zarządzaniu szkoleniami coraz ważniejsze dla firm

Dodany 23 stycznia 2014 przez admin

Silna zależność między sukcesem biznesowym firmy a rozwojem kompetencji pracowników powoduje, że o konieczności inwestowania w szkolenia nie trzeba przekonywać żadnej nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Na znaczeniu zyskują nie tylko same szkolenia, ale także sprawne i efektywne zarządzanie nimi, które nie byłoby możliwe bez specjalistycznych rozwiązań informatycznych. W ubiegłych latach średnie i duże firmy zwykle korzystały z takiego wsparcia w dość podstawowym wymiarze, dziś coraz chętniej sięgają po zaawansowane narzędzia umożliwiające kompleksowe obsłużenie całego procesu planowania, budżetowania i zarządzania szkoleniami.

Jak wykazało badanie Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2013, ponad 70 proc. badanych firm deklaruje, że inwestuje w swoich pracowników[1]. Dofinansowanie udziału zatrudnionych w różnego rodzaju kursach i szkoleniach deklarowało 75% średnich i 85% dużych przedsiębiorstw.  W tej wielkości organizacjach zarządzanie procesem planowania, budżetowania czy oceny efektywności szkoleń nie mogłoby się odbywać bez wsparcia wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.

Jeszcze niedawno firmy szukając narzędzi IT do zarządzania szkoleniami, decydowały się jedynie na wsparcie w bardzo podstawowym zakresie. Popularnością cieszyły się funkcjonalności umożliwiające ewidencję aktywności szkoleniowych pracowników.  Obecnie, w dobie przyspieszającego wyścigu o talenty i inwestowania w rozwój najcenniejszych pracowników, firmy coraz częściej decydują się na kompleksowe rozwiązania, które obsłużą proces zarządzania szkoleniami od momentu  ich precyzyjnego planowania i budżetowania w perspektywie pojedynczej osoby, zespołu czy całej jednostki organizacyjnej, poprzez ewidencję uczestnictwa, szczegółową rejestrację kosztów, aż po ocenę efektywności. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska. S.A.

Wsparcie oferowane przez rozwiązania dostępne m.in. w ramach systemu SAP HCM (Human Capital Management) zaczyna się już na etapie analizy potrzeb szkoleniowych. Takie rozwiązania zastosowane w dużej organizacji umożliwiają skrócenie tego procesu z około trzech miesięcy do nawet trzech dni, eliminując potrzebę wertowania tysięcy dokumentów. Cała analiza dokonuje się bezpośrednio w systemie, do którego menadżer podczas oceny pracownika   wprowadza informacje o niezbędnych dla niego szkoleniach, a specjalista z działu personalnego wykonuje raport, którego efektem jest zbiorcza informacja  o potrzebach szkoleniowych w firmie.

Po zebraniu tych danych można następnie łatwo wykonywać zestawienia potencjalnych kosztów zaplanowanych szkoleń w podziale na ich rodzaj czy według jednostek organizacyjnych. W ten sposób system IT pozwala na oszacowanie budżetu koniecznego do realizacji zgłoszonych wcześniej potrzeb. Dzięki temu menadżerowie oraz specjaliści HR w każdej chwili mogą sprawdzić w jakim stopniu i na co wykorzystywany jest budżet szkoleniowy.

Na znaczeniu zyskują także rozwiązania pozwalające na ocenę efektywności szkoleń. Pracodawcy chcą mieć możliwość nie tylko odpowiedniego ich planowania, ale także oceny, na ile inwestycja  w rozwój pracownika przekłada się na realizację celów firmy. Dostępne w systemie HCM powiązanie pomiędzy rodzajem szkolenia, a dostarczaną przez niego kompetencją, pozwala na przykład na wyliczenie jakie nakłady zostały poniesione na rozwój kompetencji krytycznych dla firmy. – dodaje Teresa Olszewska.[1] Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/BKL_broszura_2013.pdf?1371447997

Źródło: Gavdi

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SAP ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2013

Dodany 22 stycznia 2014 przez admin

SAP AG ogłosił dziś swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2013.

 • Dzięki szybko rosnącemu popytowi na rozwiązania i usługi w modelu tradycyjnym i w chmurze SAP czwarty rok z rzędu osiągnął dwucyfrowy wzrost: W całym roku 2013 oprogramowanie i związane z nim usługi pozwoliły wygenerować wzrost przychodu o 11% wg. stałych kursów walut (6% w rzeczywistych kursach walut, do 14,03 mld €), wg standardów odmiennych od MSSF
 • Liczba wykupionych subskrypcji i usług wsparcia wzrosła o 50% do około 1,2 mld € (stan na 31 grudnia 2013). Wg. standardów odmiennych od MSSF, z tytułu odłożonych subskrypcji i usług wsparcia przychody wzrosły o 25% do 447 mln € (stan na 31 grudnia 2013)
 • SAP HANA jest coraz chętniej wdrażana: W całym roku 2013 przychody z rozwiązania SAP HANA wzrosły o 69% wg. stałych kursów walut (o 61% w rzeczywistych kursach walut, do 663 mln €). SAP HANA staje się ogólnodostępną dla branży platformą przetwarzania danych w czasie rzeczywistym
 • Według standardów odmiennych od MSSF w całym roku 2013 zysk operacyjny wzrósł o 13% wg. stałych kursów walut do 5,9 mld €, powodując rozszerzenie marży operacyjnej o 150 punktów bazowych według stałych kursów walut do 33,5%
 • Według standardów odmiennych od MSSF w całym roku 2013 zysk z akcji wzrósł o 11% do 3,37 €
 • Jednym z priorytetów określonych na 2017 rok będzie m.in. rozwój usług w chmurze: co najmniej 22 mld € w przychodach ogółem, od 3 do 3,5 mld € w przychodach z biznesu w chmurze i 35% rozszerzenie marży operacyjnej do 2017 według standardów odmiennych od MSSF

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O BIZNESIE W CZWARTYM KWARTALE I CAŁYM ROKU 2013

SAP odnotował w 2013 roku znaczący wzrost przychodów. W całym roku 2013 oprogramowanie i usługi w chmurze pozwoliły wygenerować wzrost przychodu o 11% wg. stałych kursów walut (6% w rzeczywistych kursach walut, do 5,28 mld €), wg standardów odmiennych od MSSF. W całym roku 2013 oprogramowanie i związane z nim usługi pozwoliły wygenerować wzrost przychodu o 11% wg. stałych kursów walut (6% w rzeczywistych kursach walut, do 14,03 mld €), wg standardów odmiennych od MSSF. Przychody ogółem wzrosły o 8% według stałych kursów walut (4% w rzeczywistych kursach walut, do 16,90 mld €).

„Jesteśmy dumni z kolejnego roku, w którym odnotowujemy dwucyfrowy wzrost. Wyprzedzamy rynek i zwiększamy naszą marżę, inwestując jednocześnie w innowacje i chmurę” powiedzieli Bill McDermott i Jim Hageman Snabe, Dyrektorzy Zarządzający SAP AG. „Od 2013 dynamizujemy rozwój oferty usług w modelu cloud computing. Dzięki temu nasi klienci będą mieli większy wybór. Rozwiązania w chmurze będą oparte na platformie SAP HANA, która umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.”

“Ostatni czwarty kwartał, który zakończył rok 2013, był bardzo dobry. W skali roku podnieśliśmy marżę operacyjną o 150 punktów bazowych według stałych kursów walut, co przełożyło się na 11% wzrost w całym 2013 roku”, powiedział Werner Brandt, dyrektor finansowy SAP.

Wysoka dynamika popytu na usługi w chmurze pozwoliła umocnić wiodącą pozycję SAP w tym obszarze. Przychód z wykupionych subskrypcji i usług wsparcia wyniósł 787 mln € według stałych kursów walut. Tym samym przekroczono założenia firmy na 2013 rok, ustanowione na 750 mln € (w roku 2012: 343 mln €)

Z tytułu odłożonych subskrypcji oprogramowania w chmurze i związanych z nią usług wsparcia przychody wyniosły do 447 mln €, stan na 31 grudnia 2013, a rok do roku wzrosły o 25%. Zaległe subskrypcje i usługi wsparcia1 na dzień 31 grudnia 2013 wynosiły 1,2 mld €, wzrost rok do roku o 50%. Roczna stopa przychodów SAP z usług w chmurze przekracza obecnie 1,06 mld €. Liczba użytkowników aplikacji SAP w chmurze przekracza obecnie 35 mln. W ciągu dwunastu miesięcy wielkość obrotów w sieci2 Ariba przekroczyła 0,5 biliona $. Dziś Ariba jest największą na świecie biznesową społecznością handlową opartą na sieci Web, która łączy 1,4 mln firm.

Głównym motorem wzrostu w 2013 była platforma SAP HANA dla aplikacji biznesowych pozwalająca analizować dane w czasie rzeczywistym. Obecnie firma posiada ponad 3000 klientów, wykorzystujących SAP HANA. W roku 2013 wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania HANA wyniósł 69%, według stałych kursów walut, do 664 mln € (61% według rzeczywistych kursów walut, do 633 mln €). SAP Business Suite oparty na SAP HANA jest najlepszą w swojej klasie platformą dla aplikacji o wysokiej wydajności. Rozwiązanie zadebiutowało w maju 2013, a na koniec 2013 roku miało już 800 klientów. Popyt na SAP Business Suite oparty na SAP HANA przekroczył oczekiwania firmy.

1 Zaległe subskrypcje i usługi wsparcia to zamówione, zakontraktowane wdrożenia niezafakturowane, więc niewidniejące w przychodach.
2 Wielkość wydatków w sieci to łączna wartość zamówień będących przedmiotem transakcji w sieci Ariba w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Tags: ,

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dodany 21 stycznia 2014 przez admin

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.

W chwili obecnej pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w pełni korzystają z oprogramowania SIMPLE.ERP wdrożonego w następujących obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • INFO
 • Raporty
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem 
 • ePIT
 • Budżetowanie
 • Obieg Dokumentów w obszarze zamówienia publiczne

Spółka zrealizowała prace integracyjne systemu SIMPLE.ERP z Systemem Obsługi Toku Studiów w obszarach:

 • Import danych studentów
 • Import naliczeń – opłaty za studia
 • Import stypendiów
 • Płatności studentów – opłaty za studia
 • Wypłaty stypendiów
 • Pracownicy
 • Import naliczeń za akademiki
 • Płatności studentów za akademiki
 • Obsługa ulg dla studentów

Dzięki implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarze Budżetowania oraz obsługi Zamówień Publicznych UJK ma możliwość definiowania wielu rodzajów budżetów dla całej Uczelni, Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych, w podziale na budżety przychodów i budżety kosztów i planu zamówień publicznych. Z łatwością możemy teraz przygotowywać i generować Plan Rzeczowo – Finansowy Uczelni, informując przy tym użytkowników o realizacji Budżetu Jednostki i Planu Zamówień.
Pracownicy Uczelni mogą w postaci elektronicznego obiegu składać zapotrzebowanie/wnioski na zakup towarów, usług i robót budowlanych, która trafia do akceptacji przez osoby Odpowiedzialne.

Realizacja projektu przyniosła Uczelni wiele korzyści tj. skrócony proces decyzyjny przy wnioskach o zamówienie publiczne (, pozycja wnioskowana znajduje odzwierciedlenie w pozycji budżetowej danej jednostki), decyzje o przyznaniu środków zapadają na etapie planowania, z uwzględnieniem priorytetów ważności, co pozwala uniknąć błędów w zarządzaniu, samodzielność i odpowiedzialność jednostek na najniższym poziomie w zakresie wykonania własnych budżetów, większe zaangażowanie jednostek na najniższym poziomie w osiąganie wyników ekonomicznych na własnych budżetach, możliwość porównywania wskaźników na budżetach cząstkowych i lepszego zarządzania strategicznego
Jest to największy projekt w I priorytecie PO RPW i jedna z czołowych inwestycji kubaturowych pięciu regionów Polski Wschodniej dofinansowanych w ramach PO RPW.

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni, ale również socjalnego i naukowego. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 pracowników, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia i sprawną realizację spraw administracyjnych ponad 15 000 studentów.
SIMPLE S.A. zrealizowało wdrożenie systemu, przeprowadziło szczegółową integrację z aplikacjami funkcjonującymi w Uczelni oraz zapewniło pracownikom administracyjnym szkolenia wprowadzające w pracę w SIMPLE.ERP.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Nowe mobilne aplikacje SAP pomagają zwiększyć zaangażowanie klientów oraz sprzedaż detaliczną

Dodany 21 stycznia 2014 przez admin

SAP zaprezentował dziś spersonalizowaną aplikację mobilną dla handlu detalicznego SAP Shopper Experience. Aplikacja pozwala zmienić doświadczenia zakupowe konsumentów, wykorzystując w tym celu media społecznościowe, programy lojalnościowe oraz punkty, gdzie klienci mogą samodzielne zapłacić za zakupy. SAP udostępnił ponadto najnowszą wersję aplikacji SAP Retail Store Ops Associate, która umożliwia pracownikom sklepów m.in. zdalne zarządzanie zapasami oraz obsługą klienta.

Konsumenci coraz częściej korzystają z urządzeń przenośnych, aby nie tylko znaleźć produkty i opinie na ich temat w interenecie, ale też porównać z cenami konkurencyjnych ofert. Przez to jednak zmienia się rynek handlu detalicznego. Z danych Retail Systems Research* wynika, że 80 proc. sprzedawców uważa, że należy wdrożyć nowe technologie, by usprawnić sprzedaż. W tym celu 60 proc. respondentów stwierdza, że należy stworzyć bardziej komfortowe warunki do robienia zakupów. Jednocześnie 48 proc. uważa, że rozwiązaniem będą mobilne aplikacje do zarządzania sprzedażą.

Takie możliwości daje aplikacja aplikacja SAP Shopper Experience. Sprzedawcy mogą efektywniej dostosowywać oferty do poszczególnych sklepów, tworzyć na potrzeby klientów wspólne listy zakupowe oraz zarządzać kontami lojalnościowymi. Klienci z kolei mogą samodzielnie przeglądać towary, płacić oraz informować o ofertach swoich znajomych za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Funkcje SAP Shopper Experience są udostępniane na urządzeniach mobilnych w sklepie.

Aplikacja SAP Shopper Experience może być dostosowana do tożsamości marki sprzedawcy detalicznego. Po powiązaniu z kontem lojalnościowym konsumenci są natychmiast rozpoznawani. Do tego mogą sprawdzić swoje punkty lojalnościowe oraz dostępne nagrody. W prosty sposób również klienci mogą współpracować ze znajomymi przy tworzeniu listy zakupów, a także zlokalizować najbliższy sklep.

Po zalogowaniu się w aplikacji klienci otrzymują ponadto spersonalizowane oferty dla danego regionu, o których mogą powiadomić swoich znajomych. Podczas robienia zakupów mogą jednocześnie przeglądać oferty oraz zebrać więcej szczegółowych informacji o produktach. Prostym kliknięciem dodają produkt do mobilnego koszyka zakupów, który przenoszą do punktu sprzedaży (POS). W ten sposób unikają kolejek przy kasie. Płatność dokonują za pomocą urządzenia mobilnego.

Korzyści, jake daje aplikacja SAP Shopper Experience jest więcej. Sprzedawcy mogą nie tylko zaangażować swoich klientów, umożliwiając im zdalne przeglądanie i rekomendowanie ofert przez internet, ale też obniżyć koszty operacyjne sklepów. Aplikacja SAP Shopper Experience jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS.

Ofertę aplikacji mobilnych aplikacji SAP dla handlu uzupełnia najnowsza wersja aplikacji SAP Retail Ops Associate. Wprowadzone aktualizacje umożliwiają: zamawianie produktów, aktualizowanie cen, dokonywanie korekt stanu i transferów zapasów, odbieranie wiadomości od dostawców lub centrów dystrybucji oraz udostępnianie historii produktów i związanych z nimi informacji. Pracownicy sklepu mogą zarządzać poleceniami konsumentów, wykonując kilka ruchów palcem. Dzięki temu mogą zwiększyć sprzedaż i lojalność klientów, a także efektywniej zarządzać zapasami i zamówieniami. Aplikacja SAP Retail Store Ops Associate jest obecnie dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS.

„Naszym klientom chcieliśmy zapewnić w trakcie zakupów jak najwyższy komfort,” podkreślił Peter Bucher, kierownik działu IT dla Sklepów Detalicznych w firmie Migros, największego sprzedawcy detalicznego w Szwajcarii. „W tym celu wyposażyliśmy część naszych pracowników w intuicyjną i łatwą w użyciu aplikację SAP Retail Store Ops Associate, która zapewnia błyskawiczny dostęp do istotnych i aktualnych informacji na temat dostępności i cen produktów”.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Tags: ,

Zmiany w VAT – kolejne wyzwania dla księgowego

Dodany 20 stycznia 2014 przez admin

Rewolucyjne zmiany w VAT to jeden z głównych tematów konferencji, rozpoczynającej 3 lutego 2014 r. we Wrocławiu, ogólnopolski cykl spotkań branżowych pod hasłem „Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014”. Problemowe zagadnienia prezentować będą doświadczeni praktycy, specjalizujący się w podatku od towarów i usług. Organizatorem spotkań są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i producent oprogramowania ERP enova.

Konferencje skierowane są do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, pracowników działów księgowych, osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, przede wszystkim z sektora MŚP, ale przedstawiciele dużych przedsiębiorstw również nie będą zawiedzeni. Poruszane zagadnienia zainteresują także studentów finansów, ekonomii i rachunkowości. Kolejne spotkania odbędą się w Krakowie (5.02.14), Warszawie (6.02.14), Łodzi (12.02.14), Bydgoszczy (18.02.14) oraz w Poznaniu (25.02.14).

Celem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień podatkowych i zmieniających się przepisów, dyskusja na temat  perspektyw rozwoju firm księgowych, działów finansowo-księgowych, zastosowań nowych rozwiązań informatycznych, w tym technologii „cloud computing”. Prezentowane będą interesujące przykłady, ilustrujące omawiane problemy. Poruszone zostaną kwestie kluczowe dla pracy księgowego, korzystającego z nowoczesnych technologii w warunkach globalnej gospodarki. Konferencje są bezpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć w nich udział należy zarejestrować się na portalu: http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/konferencje

Cykl branżowych konferencji organizowany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu „Księgowi Przyszłości”, do którego zapisy ruszą w marcu br. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki oraz Minister Administracji i Cyfryzacji. Partnerami honorowymi konkursu zostali Prezes Związku Banków Polskich oraz Prezes Business Centre Club, a partnerem strategicznym firma Wolters Kluwer S.A. Patroni merytoryczni konkursu to: Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Zarządu Studenckiego Forum Business Centre Club oraz Prezydent AIESEC Polska.

Źródło: Księgowi Przyszłości

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING