Archiwum | Listopad, 2013

IFS logo

Tags:

Grupa EPS wybiera IFS Applications 8 w celu zwiększenia wydajności oraz wsparcia pracowników mobilnych

Dodany 29 listopada 2013 przez admin

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Grupa EPS, globalny dostawca produktów i usług dla branży wodno-kanalizacyjnej, wdroży system IFS Applications™ 8 jako nowe oprogramowanie ERP w celu zwiększenia dokładności informacji wymienianych w obrębie firmy i wsparcia pracowników mobilnych. Z rozwiązania będzie korzystać codziennie około 300 pracowników firmy EPS w oddziałach zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. IFS Applications™ 8 usprawni procesy biznesowe i ułatwi podejmowanie kluczowych decyzji.

Grupa EPS, z siedzibą w mieście Mallow (hrabstwo Cork) w Irlandii, to uznany dostawca rozwiązań do oczyszczania oraz przepompowywania wody i ścieków, zarówno na potrzeby złożonych projektów miejskich oraz przemysłowych, jak i prostych zastosowań domowych. Firma działa na terenie Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach europejskich. Obecnie eksportuje swoje rozwiązania do 20 krajów na świecie.

Grupa EPS wdroży system IFS Applications 8 jako główny system IT, zastępując nim 20 różnych, stworzonych wewnętrznie aplikacji. Korzyści ze stosowania jednego, zintegrowanego rozwiązania odczuje cały zespół. System wesprze realizację wszystkich kluczowych procesów biznesowych, od produkcji, zarządzania majątkiem, zarządzania projektami i łańcuchem dostaw, po zasoby ludzkie, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz finanse. Wdrożenie rozpocznie się w marcu 2014 roku.

Ponadto aplikacje mobilne firmy IFS pozwolą pracownikom terenowym rejestrować i wysyłać dane bezpośrednio z miejsca realizacji zadań, dzięki czemu zawsze dostępne będą aktualne informacje, a koszty związane z przetwarzaniem danych ulegną redukcji. Aplikacje mobilne IFS umożliwią rejestrację przeprowadzonych prac oraz zgłaszanie zapotrzebowania na materiały i składanie zamówień bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy i ręcznego wprowadzania danych do systemu.

Brian Barry, kierownik ds. IT w Grupie EPS, powiedział: „Osiągnęliśmy maksymalną wydajność, na jaką pozwalała nasza dotychczasowa infrastruktura składająca się ze zbioru przestarzałych systemów księgowych połączonych z szeregiem wewnętrznie stworzonych aplikacji. W obecnych warunkach wymiana danych między tymi systemami stała się nieskuteczna i w efekcie potrzebne nam narzędzia narzędzia eksploracji danych nie mogą spełniać swej roli. W ramach procedury przetargowej rozpatrzyliśmy oferty różnych dostawców systemów ERP, ale tylko rozwiązanie IFS Applications 8 spełniało wszystkie nasze wymagania. Pozwoli nam ono zwiększyć produktywność i skuteczność, a także ułatwi reagowanie na zmiany warunków rynkowych”.

„Rozwiązanie IFS pozwoli nam także w realizacji strategii mobilnego dostępu do danych, wspomagając pracowników terenowych i zapewniając niezmienną aktualność i najwyższą dokładność informacji” — dodał Brian Barry.

Paul Massey, dyrektor zarządzający IFS Europe West, powiedział: „Nawiązanie współpracy z Grupą EPS wzmacnia naszą pozycję w sektorze energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, pokazuje też nasze zaangażowanie w rozwój aplikacji mobilnych w pełni zintegrowanych z głównym systemem IT. Cieszymy się, że możemy pomóc Grupie EPS poprawić globalną wydajność i zrealizować jej ambitne plany rozwoju”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

hicron logo

Tags: ,

Hicron Polskim Czempionem

Dodany 28 listopada 2013 przez admin

Wrocławska firma IT, Hicron, dołączyła do prestiżowego grona Polskich Czempionów. To wyróżnienie jest przyznawane firmom o zasięgu globalnym, wywodzącym się z Wrocławia i okolic. Dla Hicron to wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć, zaś dla klientów firmy – potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.

Pomysłodawcą „Polskich Czempionów” jest Miasto Wrocław, zaś koordynatorem – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW). Program wystartował w 2011 roku; latem podjęto decyzję o przedłużeniu pilotażu na kolejne trzy lata oraz o akcesie nowych firm. Wśród nich znalazł się także Hicron, dostawca rozwiązań IT, w tym systemów klasy ERP.

Udział w programie to dla nas ogromne wyróżnienie. Hicron ma rodowód wrocławski, lecz działamy globalnie, tworząc spółki np. w krajach skandynawskich i Szwajcarii. Współpracujemy z klientami z całego świata, więc tytuł Czempiona jest dla nas potwierdzeniem dobrze obranej drogi biznesowej, a także szansą na dalszy rozwój – mówi Remigiusz Efinowicz, Managing Partner w firmie Hicron.

Polski Czempion oferuje silne wsparcie nie tylko wrocławskim firmom. W 2012 roku program został pod patronatem PwC i PAIiIZ rozszerzony na inne miasta. Deklarację przystąpienia podpisali przedstawiciele sześciu województw oraz sześciu miast, w tym Poznania, Gdańska, Katowic oraz Szczecina.

Ideą „Polskiego Czempiona” jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, ekspansji międzynarodowej i budowie prawdziwie globalnych marek. Hicron jest liderem w branży IT należącej do najbardziej dynamicznych i perspektywicznych dziedzin dzisiejszej gospodarki. Firma od lat dumnie reprezentuje Wrocław na arenie międzynarodowej i mam nadzieję, że tytuł Czempiona okaże się motywacją do kolejnych sukcesów – mówi Dariusz Ostrowski, Prezes ARAW.

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch Polska SA zrealizuje „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Dodany 27 listopada 2013 przez admin

27 listopada 2013 r. firma Comarch Polska SA podpisała umowę o wartości brutto 23.852.258,77 zł. Polski producent oprogramowania wygrał przetarg na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Comarch Polska SA (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch) dostarczy i wdroży systemy:

 • Platforma Regionalna w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów),
 • systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM  (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i lokalnej warstwy integracyjnej w 26 podmiotach medycznych z województwa, biorących udział w projekcie.

W ramach umowy został udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z tych systemów.
Stronami umowy są: Województwo Podlaskie w imieniu członków porozumienia partnerskiego, reprezentowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Jarosława Zygmunta Dworzańskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacka Piorunka oraz firma Comarch Polska SA reprezentowana przez prof. dr hab. Janusza Filipiaka.

Wykonawca: firma Comarch Polska SA została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 5 oferentów. Kryterium oceny ofert był, poza ceną, termin udzielonej gwarancji, termin wykonania dokumentu: „Specyfikacja wymiany danych” i termin przedstawienia prototypu Platformy Regionalnej.

Termin realizacji umowy to 16 miesięcy od daty jej podpisania. Po upływie tego okresu, przez kolejne 3 lata, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

Pierwszym etapem realizacji zapisów umowy jest przygotowanie planu projektu (2 tygodnie od podpisania umowy), analiza przedwdrożeniowa (6 tygodni od daty podpisania umowy) i dostarczenie, zgodnie z ofertą, w ciągu 4 tygodniu od daty podpisania umowy, specyfikacji wymiany danych, która jest kluczowym dokumentem w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Platformą Regionalną.
W kolejnym kroku powstanie prototyp Platformy Regionalnej, a następnie rozpoczną się wdrożenia systemów w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Na podstawie odrębnej, zrealizowanej już umowy, dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem, podmioty lecznicze, biorące udział w projekcie, otrzymały:

 • 824 stacje robocze z oprogramowaniem,
 • 824 monitory,
 • 44 notebooki wraz z oprogramowaniem,
 • 329 czytników kodów paskowych,
 • 138 drukarek kodów paskowych,
 • 25 skanerów dokumentów,

na łączną kwotę 3.474.558,20zł brutto.

Dostarczony sprzęt komputerowy służyć będzie usprawnieniu działań pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywniejszej obsłudze pacjentów.

Ponadto, w projekcie podpisano umowy na:

 • dostosowanie do jednego standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w podmiotach leczniczych – na kwotę 2.398.200,00zł brutto, termin realizacji: do 28 marca 2014r.,
 • dostawa, budowa i uruchomienie sieci WAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wraz z dostawą urządzeń i 5-letnią gwarancją w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 3.751.500,00zł brutto, termin realizacji: do 1 lutego 2014r.,
 • dostarczenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej i wdrożenie wszystkich elementów jako jeden system w podmiotach leczniczych i UMWP – na kwotę 8.267.350,00zł brutto, termin realizacji: do 22 kwietnia 2014 r.

Postępowanie w trakcie realizacji: rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego, które ma na celu rozbudowę funkcjonujących w podmiotach leczniczych systemów typu ERP i HIS wraz z ich integracją z Systemem e-Zdrowie; integracja przebiegać będzie na poziomie lokalnym w ramach podmiotu leczniczego oraz na poziomie regionalnym, w ramach Platformy Regionalnej, postępowanie dotyczy 9 podmiotów leczniczych.

Pełne uruchomienie systemu regionalnego i jego poszczególnych funkcji planowane jest na rok 2015 r.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: ,

Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

Dodany 26 listopada 2013 przez admin

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki.

W ramach projektu „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu” zostanie zaimplementowana platforma SIMPLE.EDU w obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały (Inwentaryzacja majątku rzeczowego uczelni w oparciu o kody kreskowe)
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem z rozbudową o elektroniczny rejestr czasu pracy
 • Zarządzanie Projektami (planowanie, zarządzanie i monitoring projektów naukowo-badawczych)
 • Budżetowanie
 • Moduł Ankietowanie i Śledzenie Losów Absolwentów

W ramach powyższego zadania w Uczelni zostanie wdrożone rozwiązanie klasy Bussines Intelligence do sprawnego harmonogramowania i kontrolingu finansów szkoły oraz Elektroniczny Obiegu Dokumentów dla 200 użytkowników, który zautomatyzuje obieg informacji.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego to państwowa szkoła wyższa w Poznaniu, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry w zawodach praktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.
Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na czterech kierunkach I i II stopnia prowadzonych w ramach dwóch wydziałów i jednego wydziału zamiejscowego.
O sprawność fizyczną studentów dba wykwalifikowana kadra ponad 100 pracowników zatrudnionych w Uczelni.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

QlikTech pierwszy wśród dużych dostawców w kategoriach: zadowolenie z wydajności i możliwości współpracy w badaniu opinii użytkowników rozwiązań BI

Dodany 25 listopada 2013 przez admin

QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence odkrywających znaczenie danych, dzięki czemu użytkownicy mogą na nich polegać, poinformował, że QlikView zajęło pierwsze miejsce w rankingu rozwiązań BI, w kategoriach współpraca oraz wydajność prestiżowej ankiety BI Survey 13, przeprowadzonej przez Business Application Research Center (BARC)[1]. Ranking powstał w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników systemów BI. QlikView było również najczęściej wymieniane jako przyszły cel zakupowy wśród dostawców kokpitów analitycznych, dostawców rozwiązań data discovery i rozwiązań do wizualizacji danych.

Po raz trzeci z rzędu wśród głosujących, było najwięcej użytkowników QlikView. 65% z nich wykorzystuje QlikView do wizualizacji oraz dogłębnej analizy danych. Według doktora Carstena Bange, założyciela i dyrektora generalnego BARC, QlikTech doskonale dostosował swoje rozwiązanie do wymagań użytkowników biznesowych, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i strategii wejścia na rynek. QlikTech efektywnie wykorzystuje również sieć partnerską i dlatego dociera ze swoim produktem zarówno do dużych, jak i średnich przedsiębiorstw.

„Choć QlikView wyróżnia się na wielu płaszczyznach, najbardziej przyciąga uwagę swoją wydajnością, możliwościami współpracy oraz innowacyjnością.” – mówi Carsten Bange – „Dodatkowo wyróżnia się w zakresie mobilnego BI oraz zaawansowanej prezentacji danych. QlikTech od początku skupił się na rozwijaniu właśnie tych obszarów, co w efekcie skutkuje uzyskaniem pozycji jednego z liderów innowacyjności.”

Wyprzedzając innych dostawców (SAP, Oracle, IBM, Microsoft), QlikTech znalazł się na 1 miejscu w następujących kategoriach:

 • Współpraca BARC podkreśla, że w QlikView 11 użytkownicy mogą wykorzystywać pole tekstowe, zaznaczać interesujące elementy czy dodawać komentarze, do których kolejni użytkownicy mogą dopisywać swoje uwagi. Wszystko to ułatwia dzielenie się odkryciami z innymi użytkownikami. Co więcej, w kolejnej wersji 11.2 współpraca może odbywać się bez konieczności posiadania licencji.
 • Zadowolenie z wydajności – Według BARC, QlikView jest wiodącym rozwiązaniem dla dużych firm. Ankietowani klienci wskazują na wysoki poziom zadowolenia z produktu, jak i z jego wydajności.

Wśród dostawców rozwiązań data discovery i narzędzi do wizualizacji danych (a także dostawców kokpitów analitycznych), QlikTech zajął pierwsze miejsce w dwóch kategoriach:

 • Szybkość zapytań – BARC podkreśla wysokie wyniki QlikView w zakresie szybkości odpowiadania na zapytania, dzięki bazie danych opartej na technologii in-memory. QlikView oferuje możliwość najszybszego uzyskiwania odpowiedzi, spośród wszystkich dostawców rozwiązań data discovery i narzędzi do wizualizacji danych, zaś w zestawieniu dużych międzynarodowych dostawców BI znalazł się w pierwszej trójce.
 • Cel zakupowy – Według BARC, na szczególne uznanie zasługuje strategia marketingowa i sprzedażowa QlikTech. W rezultacie QlikView jest najczęściej rozważanym zakupem przez klientów zainteresowanych wizualizacją analiz, odkrywaniem danym oraz wykorzystywaniem kokpitów analitycznych. Wyniki w tej kategorii nie mówią jedynie o potencjalnych rozważaniach zakupowych, ale przekładają się również na podpisywanie rzeczywistych kontraktów.

„QlikView jest wydajny, elastyczny i łatwy w obsłudze oraz ma bardzo dobrą pozycję na rynku samoobsługowych rozwiązań BI.” – kontynuuje Carsten Bange – „Szybko przekonuje do siebie użytkowników oraz pozwala im na osiąganie wymarzonych celów biznesowych.”

„Wyniki badania BI Survey 13 pokazują, jak potężnym narzędziem może być samoobsługowe rozwiązanie BI, jeśli organizacja będzie je wykorzystywała w pełni, w sposób spójny ze swoja strategią.” – mówi Lars Björk, dyrektor generalny QlikTech – „Wyposażenie użytkowników biznesowych w odpowiednie narzędzia i wiedzę może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji oraz prowadzić do większej elastyczności na rynku. Wyprzedzając konkurencję w takich obszarach jak wydajność oraz satysfakcja użytkowników, QlikView udowadnia, że platforma Business Discovery stała się naturalną i nieodłączną częścią każdej działalności biznesowej.”

Trzynasta edycja BI Survey zebrała odpowiedzi 3149 respondentów, analizujących trzydzieści różnych rozwiązań BI. Oceniano je w następujących obszarach: korzyści biznesowe, koszty użytkowania, odsetek osób w firmie wykorzystujących rozwiązanie, konkurencyjność, rekomendacje, wydajność w zakresie innowacyjności, satysfakcja użytkowników oraz elastyczność.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

           http://www.qlikview.com/us/explore/resources/analyst-reports/barc-bi-survey-13.[1] Ankieta BI Survey 2013 przeprowadzona przez organizację Business Application Research Center (BARC) jest największym na świecie, niezależnym badaniem użytkowników rozwiązań BI i zarządzania wydajnością.

Źródło: QlikTech

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Mercedes-Benz Leasing Polska wybrał TETA Personel

Dodany 22 listopada 2013 przez admin

Wiodące przedsiębiorstwo leasingowe w Polsce wdrożyło nowoczesny system HR firmy UNIT4 TETA, wspomagający obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych.

Szeroki zakres oferowanych usług finansowych oraz pierwszorzędna jakość produktów przyczyniają się do konsekwentnego umacniania pozycji Mercedes-Benz Leasing Polska na rynku polskim. Szybki postęp generuje potrzebę wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. Firma zdecydowała się na aktualizację użytkowanego oprogramowania w zakresie modułu umowy cywilnoprawne, przechodząc z interfejsu TETA 2000 na TETA Constellation.

Użytkownicy systemu TETA Constellation Personel mogą teraz łatwo i szybko ewidencjonować rachunki do umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, honoraria, umowy agencyjne itp., zawierane zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami spoza firmy.

W aplikacji występują mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzania danych przez użytkownika. System kontroluje jakim ubezpieczeniom podlegają zleceniobiorcy w zależności od rodzaju umów o charakterze cywilnoprawnym.


Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. pojawiła się na polskim rynku 14 października 1996r. Jest jednym z liderów na rynku spółek leasingowych w Polsce. Spółka zajmuje się finansowaniem wszystkich rodzajów pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG. Są to marki: Mercedes-Benz, Maybach, smart, Fuso i Setra.

Źródło: UNIT4 TETA

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

747 nowości w Comarch ERP XL 2014!

Dodany 21 listopada 2013 przez admin

Krakowska spółka informatyczna udostępniła nową wersję Comarch ERP XL 2014, będącą realizacją hasła strategii rozwojowej tego sztandarowego systemu klasy ERP: „Rok 2013 rokiem produkcji w Comarch ERP XL”.

Kluczowy nacisk rozwojowy w Comarch ERP XL 2014 położono na rozwiązania dla firm produkcyjnych. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby polskiego rynku. Zgodnie z danymi najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Polska ma najwyższy w Europie odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych wśród nowo zakładanych firm.

Nowa wersja Comarch ERP XL 2014 to łącznie 747 nowych funkcjonalności z każdego obszaru systemu.

Spośród zmian w obszarze produkcji warto zwrócić uwagę na Plan produkcji, nowe narzędzie szczególnie użyteczne dla planistów, umożliwiające raportowanie oczekiwanej w danym okresie ilości produktów oraz materiałów potrzebnych do ich wytworzenia. W systemie udostępniono także konfigurator produktu – ogólny „przepis” na produkt i technologię jego wytworzenia, którego szczegóły precyzowane są na ofercie/zamówieniu sprzedaży. Proces definiowania i aktualizacji technologii został usprawniony poprzez wprowadzenie słownika operacji standardowych, umożliwiającego wykorzystanie wzorców operacji produkcyjnych oraz aktualizację wielu technologii jednocześnie po zmianie parametrów wzorca.

Rozwinięto narzędzie Bilansu Stanu Towarów, pełniącego rolę panelu zaopatrzeniowca. Nowości w tym obszarze mają na celu rozwój możliwości automatyzacji procesów zaopatrzenia i automatycznego uzupełniania stanów magazynowych. Rozbudowano również portal B2B Pulpit Kontrahenta, który wzbogacił się m.in. o nową formę prezentacji drzewa grup towarowych dla kontrahenta za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne zmiany dotknęły także sfery analityczno-raportowej Business Intelligence. Pojawiły się m.in. nowe obszary analityczne, służące analizie danych kadrowo-płacowych, tras przejazdów przedstawicieli handlowych oraz informacji związanych z zarejestrowanymi w systemie umowami. Zaktualizowano dostępne w narzędziu dane GUS, pozwalające budować analizy uwzględniające nie tylko dane z wewnątrz organizacji, ale także dane demograficzne czy wskaźniki makroekonomiczne. Rozwiązanie pozwala także na pracę za pośrednictwem zupełnie nowej aplikacji mobilnej Comarch ERP Mobile BI. Tylko do końca roku każdy klient, który zdecyduje się na zakup Comarch ERP XL Business Intelligence, otrzyma w cenie smartfon oraz dostęp do Comarch ERP Mobile BI.

Wersja Comarch ERP XL 2014 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z narzędziami z pakietu Comarch ERP Mobile (Magazyn, Sprzedaż, Flota, BI), platformą handlową Wszystko.pl, oraz sklepem internetowym Comarch ERP e-Sklep. Comarch równolegle rozwija pełną paletę współpracujących ze sobą rozwiązań, zgodnie z ideą ERP 2.0. Dzięki temu Comarch ERP XL, oprócz gotowych funkcjonalności wspierających operacyjną działalność firmy w obszarze produkcji, logistyki czy księgowości, daje użytkownikowi narzędzia do natychmiastowego uruchomienia sprzedaży w Internecie (zarówno w segmencie B2C, jak i B2B), pozwala na wygodną pracę na urządzeniach mobilnych, udostępnia wbudowaną platformę analityczną Business Intelligence i kilkaset gotowych raportów i analiz, a także gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez ich automatyczny backup.

Comarch ERP XL może być zainstalowany bezpośrednio w firmie lub wynajmowany w modelu cloud computing, który eliminuje nakłady inwestycyjne na sprzęt i licencje. Instalacja jest wówczas zlokalizowana w jednym z własnych Centrów Danych Comarch w Krakowie, Warszawie, niemieckim Dreźnie lub francuskim Lille.

Comarch ERP XL od kilku lat jest niezmiennie najczęściej wybieranym systemem klasy ERP w Polsce, z liczbą wdrożeń przekraczającą 4000. Do końca października tego roku pozyskano 241 nowych klientów, a dynamika sprzedaży licencji za 10 miesięcy rok do roku wyniosła 5 procent.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Tags: , ,

SITA zbadała trendy IT w transporcie lotniczym – komfort pasażerów na pierwszym miejscu

Dodany 20 listopada 2013 przez admin

Lotniska na całym świecie zwiększą inwestycje w rozwiązania IT do prawie 6 miliardów dolarów w 2013 roku. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez firmę SITA i ACI – Trendy IT w Transporcie Lotniczym 2013.

Jak pokazują badania, porty lotnicze z optymizmem patrzą w przyszłość pomimo problemów ekonomicznych występujących w niektórych regionach. Niemal 90% z nich szacuje, że wydatki na IT wzrosną lub pozostaną na tym samym poziomie w roku 2014, a kluczowa stanie się poprawa obsługi pasażerów. Prognozy wynikają z rocznej stopy wzrostu na poziomie 12% w obszarze inwestycji w IT na przestrzeni trzech ostatnich lat, która jest wyższa od wzrostu przychodów lotnisk wynoszącego 2,83%.

Dziesiąte, doroczne badanie firmy SITA przeprowadzone we współpracy z Międzynarodową Radą Portów Lotniczych (ACI – Airports Council International) i magazyn Airline Business pokazuje, że rozwiązania w zakresie obsługi pasażerów są priorytetem dla lotnisk na całym świecie. Ponadto lotniska będą inwestowały także w poprawę technologii poprawiających usługi i dostęp do informacji dla pasażerów.

Francesco Violante, dyrektor generalny firmy SITA powiedział: “Lotniska kontynuują inwestycje w technologie informacyjne i poprawiają oferowane usługi. Nasze tegoroczne badanie pokazuje, że pasażerowie są w centrum zainteresowania inwestycji portów lotniczych. W miarę jak ruch pasażerski rośnie, a lotniska dążą do poprawy komfortu pasażerów, nowoczesne technologie dają kluczowe rozwiązania, pomimo wahań w przychodach portów lotniczych.”

Do 2016 roku prawie 95% lotnisk planuje inwestycje w mobilne aplikacje, aby dostarczyć pasażerom aktualne informacje o lotach i lotniskach oraz ułatwić poruszanie się po portach. Dodatkowo, 75% lotnisk planuje oferowanie usług za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktualnie usługi takie zapewnia zaledwie 56% portów lotniczych. Do 2016 roku pasażerowie mogą także spodziewać się upowszechnienia samoobsługi w zakresie bagażu – ponad 80% lotnisk ma wprowadzić drukowanie etykiet bagażowych i systemów ułatwiających nadanie bagażu.

Badanie zwraca także uwagę na rosnące znaczenie systemów business intelligence (BI), które przekształcają dane w użyteczne informacje pozwalające na podejmowanie konkretnych działań. Prawie 80% lotnisk planuje do roku 2016 inwestycje w nowe rozwiązania BI dla optymalizacji przychodów i zarządzania. Operacje lotnicze, monitoring przepływu pasażerów i zarządzanie zasobami lotnisk to pozostałe priorytety dla inwestycji w systemy BI. Zapowiedzi te są zgodne z deklaracjami portów lotniczych, mówiącymi że inwestycje w BI mają na celu zwiększenie świadomości podejmowanych działań oraz komfortu pasażerów.

Lotniska czeka jeszcze sporo pracy zanim zastosowanie systemów business intelligence w portach lotniczych osiągnie poziom deklarowany w badaniu. Dziś jedynie 8% z badanych portów w pełni spełnia wymogi jakości danych dla swoich aktualnych inicjatyw związanych z BI. Integracja i dostęp do danych będą stanowić największe wyzwanie dla lotnisk wdrażających systemy BI.

Dziesiąta edycja badania firmy SITA Trendy IT w Transporcie Lotniczym bazuje na odpowiedziach przedstawicieli ponad 255 lotnisk z całego świata. Badanie obejmuje lotniska we wszystkich głównych rejonach świata i 54% globalnego ruchu pasażerskiego.

*Raport został zaprezentowany 12 listopada 2013 r. w czasie konferencji Airport Exchange Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych w Doha. Szczegóły dotyczące wyników badania znajdują się tutaj wraz ze wszystkimi danymi z badań przeprowadzonych przez firmę SITA dostępnymi na stronie Trendy IT. Wyniki można także pobrać ze strony www.flightglobal.com/ITzone

Źródło: SITA

Komentarzy (0)

bpsc logo

Tags: , ,

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart-Milk przechodzi informatyczną rewolucję z Impuls EVO

Dodany 19 listopada 2013 przez admin

Mleczarnia Wart-Milk właśnie przygotowuje się do uruchomienia systemu ERP – Impuls EVO. Główne cele tego projektu wdrożeniowego to: konsolidacja, większa szczegółowość rejestracji informacji, bardziej kompleksowe zestawienia dla zarządzających. Oprogramowanie BPSC SA wystartuje w styczniu.

Obecnie w tej dynamicznie rozwijającej się spółdzielni funkcjonuje kilka niezintegrowanych aplikacji. Sytuacja ta diametralnie zmieni się po zastąpieniu ich jednym zintegrowanym oprogramowaniem. Wyjątek stanowi aplikacja monitorująca skup, eksperci BPSC opracowali w tym przypadku rozwiązanie integrujące ją z systemem Impuls EVO. Dzięki temu wszelkie dane z każdego obszaru firmy automatycznie trafiać będą do oprogramowania finansowo-księgowego. Poza nim, w ramach systemu Impuls EVO wdrożone zostaną funkcjonalności: kadrowo-płacowa, zarządzanie produkcją, gospodarka materiałowa, laboratorium oraz dystrybucja.

Realizowane obecnie wdrożenie to dla nas ogromne wyzwanie. Jesteśmy jednak przekonani, że to konieczna droga do poprawienia szczegółowości rejestracji danych. Liczymy również, że ścisła integracja pozwoli na dokładniejsze wyliczanie kosztów. Na produkcji wprowadzimy dzięki systemowi bardziej szczegółowy model rozliczenia, co przełoży się na jakość danych w księgowości. Nie mniej ważną korzyścią powinna stać się większa identyfikowalność wyrobu dostępna natychmiast z systemu. To pozwoli nam osiągnąć cel jakim jest realizacja standardu „4P” oznaczającego totalną identyfikowalność ścieżki wytworzenia naszych wyrobów – zauważa Dariusz Ostrouch, V-ce Prezes Zarządu  OSM Wart-Milk w Sieradzu.

Wart-Milk to rozpoznawalny na polskim rynku dostawca produktów mleczarskich, między innymi marki „MU” czy „Twisti”. Szybki rozwój spółdzielni w ostatnim czasie skłonił jej Zarząd do pozyskania oprogramowania, które pozwoli w pełni zapanować nad kontrolą kosztów. Umowa z BPSC SA obejmuje 30 licencji dla pojedynczych użytkowników systemu. Wdrożenie realizowane jest wraz z firmą ZETO Poznań.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

Tags:

Firma DUO TES podpisała umowę na wdrożenie systemów informatycznych od Infinite

Dodany 19 listopada 2013 przez admin

Rynek dóbr szybkozbywalnych (FMCG) charakteryzuje duża dynamika. Firmy, którym zależy na zachowaniu konkurencyjności muszą stale polepszać jakość swoich usług. To z kolei pociąga za sobą konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku FMCG firma DUO TES podpisała umowę na wdrożenie systemów informatycznych: ehurtownia, EDInet Communicator, Archiwum oraz EDInet Connector od Infinite.

DUO TES to jeden z liderów rynku spożywczego na Mazowszu. W swojej ofercie posiada asortyment największych i najlepszych producentów polskich oraz zagranicznych. Koncentracja firmy na wybranym rynku pozwala zapewnić klientom możliwie jak najkrótszy czas realizacji zamówień.  Wdrożenie systemów od Infinite przełoży się natomiast w sposób bezpośredni na usprawnienie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Zarówno składanie jak i realizacja zamówień staną się łatwiejsze, a zarządzanie stanami magazynowymi odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, co pomoże w wyeliminowaniu błędów związanych z ewentualnymi brakami. Zintegrowanie wdrażanych rozwiązań zminimalizuje też ryzyko pomyłek, które mogą się pojawić w trakcie ręcznego wprowadzania danych.

System ehurtownia zostanie również bez wątpienia doceniony przez wszystkich kontrahentów DUO TES. Dla nich oznacza on bowiem krótszy czas realizacji wszystkich zamówień oraz łatwy sposób regulowania należności. Nie bez znaczenia jest także możliwość integracji z systemem SFA przeznaczonym dla Producentów współpracujących z DUO TES, co ma na celu zwiększenie poziomu sprzedaży firmy.

W chwili obecnej już kilkaset sklepów współpracujących z wyżej wspomnianym przedsiębiorstwem może korzystać z systemu ehurtownia i tym samym szybko i sprawnie dokonywać zamówień niezbędnych produktów.

Źródło: Infinite

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING