Archiwum wg Tagów | "zatrudnienie"

infakt logo

Tags: , , ,

Zatrudnienie obcokrajowców. O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Dodany 28 października 2018 przez admin

Już ponad pół miliona obcokrajowców opłaca w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne[1] – wynika z danych ZUS-u. Biorąc pod uwagę szarą strefę i nielegalne zatrudnienie, skala zarobkowej imigracji do Polski jest zapewne znacznie wyższa. Pracownicy zza wschodniej granicy chcą w Polsce pozostawać na dłużej niż pół roku, a pracodawcy oczekują zmiany procedur związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. Eksperci inFakt wyjaśniają, na jakich zasadach odbywa się to obecnie i o czym powinien pamiętać przedsiębiorca, który chce zatrudnić imigranta.

Dane pochodzące z „Barometru imigracji zarobkowej – II półrocze 2018” pokazują, że aż 75% pracowników z Ukrainy chce pozostać w naszym kraju dłużej niż pół roku[2]. Na tyle obecnie pozwala uproszczona procedura zatrudnienia. Wydłużenia tego terminu oczekują także pracodawcy, którzy mają trudności ze znalezieniem pracowników, a imigranci z Ukrainy i krajów azjatyckich wypełniają powstałą lukę na rynku pracy.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec?

Osoby, które chcą podjąć w Polsce pracę, a pochodzą z kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą to zrobić bez konieczności ubiegania się o zezwolenia, które z kolei jest wymagane dla wszystkich pozostałych obcokrajowców. Ponadto muszą oni przebywać legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. – O zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje jego pracodawca do właściwego wojewody. W przypadku, kiedy dotyczy ono pracy sezonowej, należy wystąpić o nie do właściwego starosty powiatu – wyjaśnia Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-płacowy w firmie inFakt.

Procedura uproszczona

Wyjątek od zasady, że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest pozwolenie na pracę, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

W ich przypadku może być zastosowana tzw. procedura uproszczona, nazywana także oświadczeniową. Pozwala ona na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy (niekoniecznie następujących po sobie) w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. – Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnej osoby, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego – podkreśla Aneta Socha-Jaworska.

Aby skorzystać z procedury uproszczonej, pracodawca musi uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), a cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy na terenie RP – na przykład odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W tym procesie ważne są następujące zasady:

  • nie może to dotyczyć pracy sezonowej;
  • pracodawca składa oświadczenie w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego;
  • do oświadczenia trzeba dodać potwierdzenie zapłaty kwoty 30 zł;
  • pracodawca musi posiadać i dołączyć do dokumentów własne oświadczenie o niekaralności;
  • wpisanie oświadczenia do ewidencji następuje w ciągu 7 dni od momentu jego przekazania;
  • starosta może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji, np. gdy pracodawca dopuścił się wcześniej przestępstw w zakresie zatrudniania cudzoziemcó

Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca?

Pracodawca po wpisaniu oświadczenia do ewidencji musi poinformować PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu faktycznego jej rozpoczęcia. Gdyby decyzja starosty była odmowna, to wówczas w terminie 7 dni od uzyskania decyzji należy poinformować o tym PUP.

Pracodawca musi zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę o pracę i przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla pracownika. Ponadto standardowo należy pracownika zgłosić do ZUS-u, opłacać za niego składki i zaliczki na podatek dochodowy, a także prowadzić dokumentację pracowniczą.

Po upływie 3 miesięcy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę pracodawca może złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku. Wówczas wydawane jest ono w trybie uproszczonym, czyli z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł również legalnie wykonywać pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy, oczekując na decyzję w sprawie zezwolenia na pracę w warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu.

[1] Wypowiedź prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej w: https://biznes.newseria.pl/news/w-zus-ubezpieczonych-jest,p1905481850

[2] http://personnelservice.pl/download.php?fid=314

Źródło: inFakt

Komentarzy (0)

Tags: ,

Chcą przyciągnąć specjalistów oferując im… równowagę

Dodany 31 maja 2016 przez admin

Onwelo, założona w minionym roku polska firma IT, planuje zatrudnić w ciągu trzech lat 2 tys. pracowników, głównie programistów. Przyciągnięcie tak dużej liczby nowych osób w krótkim czasie będzie możliwe dzięki strategii rekrutacyjnej i kulturze organizacyjnej firmy. Jej głównym założeniem jest umożliwienie pracownikom m.in. zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Ambitne plany rekrutacyjne podyktowane są tempem dynamicznego rozwoju Onwelo. Spółka z sukcesami umacnia swoją pozycję na globalnym rynku IT. Niedawno otworzyła oddział w USA, a w planach ma uruchomienie kolejnych biur w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Centra rozwoju oprogramowania w Polsce są zlokalizowane w Krakowie i Warszawie.

Tworząc naszą politykę rekrutacyjną przeanalizowaliśmy potrzeby osób na rynku pracy. Na tej podstawie stworzyliśmy strategię, która zapewnia naszym pracownikom możliwość kształtowania kierunków rozwoju firmy, ciągły rozwój zawodowy oraz pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii. Chcemy też zadbać o zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” – mówi Piotr Reichert, współzałożyciel Onwelo.

Pracownicy Onwelo mogą liczyć na pewność zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe gratyfikacje (m.in. opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport). Rozwój zawodowy członków zespołu Onwelo ma umożliwić nabywanie wiedzy od starszych stażem kolegów w oparciu o relację mentor-uczeń, jak również szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także udział w krajowych i międzynarodowych projektach (m.in. w USA, Niemczech, Skandynawii i krajach Beneluksu) z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Praca w Onwelo odbywa się w pełni wyposażonych i komfortowych warunkach – w biurach, które zostały zaprojektowane i przygotowane na potrzeby firmy. Wyróżnia je unikatowy projekt identyfikacji, który sprzyja tworzeniu kreatywnej atmosfery, a jednocześnie zapewnia miejsce do pracy, spotkań i relaksu. Budowaniu odpowiednich warunków i atmosfery sprzyja również specjalny program wdrożeniowy dla nowych pracowników, wspólne świętowanie sukcesów i stała opieka nad indywidualnym rozwojem każdego pracownika (system ewaluacji, program szkoleń). Ważne jest także – wpisane w kulturę organizacyjną – docenianie zaangażowania i sukcesów, relacje partnerskie i działanie zespołowe.

Staramy się też angażować naszych pracowników w działania społeczne m.in. przez wspólną organizację firmowych wydarzeń, wymianę wiedzy, działania CSR czy wyrównywanie szans zatrudnienia w wymiarze geograficznym, co oznacza, że mogą do nas dołączyć ludzie z całej Polski, pracując zdalnie. Wspieramy także pracowników w relokacji lub znalezieniu mieszkania w miejscu realizacji projektu” – mówi Dariusz Ossowski, współzałożyciel firmy.

Kolejnym ważnym aspektem filozofii działania Onwelo jest zagwarantowanie pracownikom możliwości rozwoju osobistego. Mogą oni liczyć na spersonalizowany rozwój (ścieżka kariery i szkoleń jest ustalana we współpracy z mentorem), elastyczne godziny pracy, zróżnicowane formy zatrudnienia (umowa B2B, umowa o pracę), a także mobilność (w tym praca zdalna, zadaniowa, praca u klienta).

Dzięki wielopłaszczyznowej strategii rekrutacyjnej i kulturze organizacyjnej nasi pracownicy mogą czerpać satysfakcję z pracy i jednocześnie mają przestrzeń do rozwoju osobistego i społecznego, co pozwala im na zachowanie równowagi w życiu. Cały czas doskonalimy tę strategię, aby jeszcze bardziej dopasować naszą ofertę do potrzeb pracowników. Jest to dla nas bardzo ważne, bo zadowoleni i zmotywowani pracownicy to siła naszej organizacji” – podkreślają założyciele Onwelo.

Źródło: Onwelo

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Polski startup za trzy lata chce zatrudniać 2 tys. ekspertów IT

Dodany 15 kwietnia 2016 przez admin

Założona w czerwcu minionego roku firma Onwelo, działająca na rynku profesjonalnych usług IT, planuje w ciągu trzech lat zatrudnić ponad 2 tys. specjalistów w Polsce i za granicą. Otwarcie nowego biura w Nowym Jorku to pierwszy krok w kierunku globalnej ofensywy rynku.

Pomysłodawcami, założycielami i współwłaścicielami Onwelo są: Piotr Reichert – ekspert w zarządzaniu projektami z obszaru finansowego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem (wcześniej m.in. członek zarządu firmy Comarch) oraz Dariusz Ossowski – ekspert w zarządzaniu operacyjnym w międzynarodowym środowisku, z ponad piętnastoletnim doświadczeniem (wcześniej na stanowiskach zarządzających m.in. w Atos, Comarch, Sygnity). Znaczący pakiet akcji należy m.in. do Helene Zaleski, byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alior Banku, oraz Nielsa Lundorffa, współzałożyciela i byłego wiceprezesa Alior Banku.

Zaufali nam poważni inwestorzy. W osiągnięciu tego celu pomaga nam ścisłe dopasowanie ekspertów IT do określonych zadań projektowych, a także przyjęta kultura organizacyjna firmy, której częścią jest mocne wsparcie mentorskie członków naszego zespołu” – mówi Piotr Reichert, współzałożyciel Onwelo.

Firma obecnie liczy 80 pracowników. Ponad 50 proc. z nich ma więcej niż 10 lat doświadczenia na rynku IT. Firma planuje dynamiczny wzrost zatrudnienia – za 3 lata będzie to ponad 2 tys. pracowników. Tak szybki rozwój umożliwia zaoferowanie usług na rynkach zagranicznych od początku działania przedsiębiorstwa. Firma właśnie otworzyła biuro w Nowym Jorku. To pierwszy krok do stworzenia prężnie działającego centrum wsparcia dla klientów w USA. Kolejne biura – na terenie Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu – mają pojawić się w najbliższym czasie.

Spółka realizuje liczne projekty dla polskich i zagranicznych klientówiodący gracze rynku finansowego. Firma adresuje swoją ofertę również do branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Przedstawicielom tych sektorów Onwelo oferuje usługi tworzenia, rozwoju i utrzymania oprogramowania, zarządzania projektami, analizy biznesowej, a także zarządzania serwisem.

W realizacji projektów kluczowe są twarde kompetencje techniczne, ale i szerokie doświadczenie biznesowe, np. w obszarach takich jak: aplikacje Front-End’owe, systemy wsparcia sprzedaży, aplikacje CRM i core-systemy operacyjne, systemy klasy ERP, modelowanie procesów biznesowych narzędziami BPM, Business Intelligence, Big Data oraz integracja w rozbudowanej infrastrukturze klienta. Projekty wykonywane są samodzielnie oraz w oparciu o umowy partnerskie z m.in. RedHat, Clico.

Firma oferuje elastyczne modele współpracy, które pozwalają na optymalizację terminów i kosztów projektów informatycznych.

Tworzymy nowoczesne przedsiębiorstwo, które z powodzeniem konkuruje na globalnym rynku IT. Budujemy globalny zespół ekspertów oraz sieć międzynarodowej sprzedaży. Przekonaliśmy do udziału w naszym projekcie wielu bardzo doświadczonych specjalistów, którzy tworzą trzon naszej firmy, co już zaowocowało pierwszymi umowami usługowymi z klientami” – podsumowuje współzałożyciel Dariusz Ossowski.

Źródło: Onwelo

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING