Archiwum wg Tagów | "NAV"

Tags: , , , ,

Nowy wymiar integracji czyli Microsoft Dynamics NAV 2017

Dodany 09 lutego 2017 przez admin

Strategia Microsoft od lat zmierza do integracji rozwiązań biznesowych tak by funkcjonalności przenikały się i uzupełniały. Najnowsza wersja Microsoft Dynamics NAV 2017 jest kontynuacją panującego trendu. Jeszcze mocniej połączyła możliwości systemu ERP z takimi rozwiązaniami jak Office 365, Power BI, Microsoft Azure, czy Microsoft Dynamics CRM. Pojawiło się również kilka nowych, ciekawych funkcji, które na pewno znajdą swoich zwolenników wśród obecnych i przyszłych użytkowników systemu Dynamics NAV.

Co nowego w Microsoft Dynamics NAV 2017?

NAV 2017 to mieszanka innowacji i doskonale już znanych użytkownikom systemu możliwości. Najnowsza wersja posiada rozbudowane funkcjonalności, dostępne już w poprzednich latach. Rozszerzeniu uległy obszary finansów, zleceń, zapasów i CRM. Pojawiły się także nowe rozwiązania jak Cortana Intelligence, Microsoft Flow i PowerApps.

Funkcjonalności oparte na integracji

W wersji Microsoft Dynamics NAV 2017 pojawiła się wtyczka do Microsoft Outlook, która oferuje użytkownikom interesujące funkcje. Dzięki niej wystarczy wyłącznie jedno kliknięcie, aby użytkownik uzyskał dostęp do danych finansowych, dotyczących raportu powiązanego z adresem e-mail. Są one prezentowane w widoku, umożliwiającym na szybkie przejście do informacji zawartych w systemie ERP. W NAV 2017 wszystkie czynności realizowane są z poziomu Outlook, a zmiany są automatycznie rejestrowane w systemie.

Nowa odsłona pozwoliła na integrację z aplikacją Microsoft Outlook także z poziomu kalendarza. Funkcja jest przydatna szczególnie organizacjom, wykorzystującym kalendarz w planowaniu realizacji usług dla swoich klientów. Oznacza to, że użytkownik bezpośrednio ze zdarzenia, które jest zaplanowane w kalendarzu, może zarządzać odpowiednimi zadaniami finansowymi. Po zakończeniu realizacji usługi istnieje możliwość wysłania faktury wygenerowanej wcześniej ze spotkania, znajdującego się w kalendarzu.

W wersji NAV 2017 pojawiła się wtyczka, która umożliwia otwarcie z poziomu pliku Excel wybranych widoków systemu ERP, które po uzupełnieniu można przesłać do Dynamics NAV.

Pojawiła się także usługa Microsoft Bookings. Dostępna jest dla subskrybentów Office 365. Służy do zarządzania rezerwacjami terminów spotkań czy realizacji usług.

Integracja z rozwiązaniem Power BI rozpoczęła się już w poprzedniej wersji. Obecnie pojawiła się możliwość generowania raportów i wykresów, a także udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika. Dzięki temu nie ma potrzeby przełączania się między aplikacjami.

Wyższa wydajność

W nowej wersji rozbudowano funkcjonalności w obszarze finansów. Możliwy jest szybszy wgląd w kondycję finansową firmy poprzez łatwiejszy dostęp do sprawozdań finansowych jak bilans, rachunek zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz raportów zysków zatrzymanych.

W obszarze płatności bankowych wprowadzono Dziennik uzgodnienia płatności. System pozwala na zaimportowanie wyciągu bankowego oraz jego automatyczne przypisane do nabywcy lub dokumentu dostawcy, opierając się na zdefiniowanych regułach.

W obszarze zleceń pojawił się ulepszony widok główny użytkownika. Wśród głównych zmian warto wymienić nowe wykresy dotyczące projektów. Pozwalają one na porównanie cen i kosztów rzeczywistych w stosunku do zabudżetowanych.

Rozbudowano obszar zapasów o atrybuty zapasów, które pozwalają na zarejestrowanie danych specyficznych dla danego zapasu jak kolor, kraj produkcji, rozmiar, wymiary produktu. Dane uzupełniają informacje zawarte w standardowych polach globalnych. Pojawiły się również kategorie zapasów, które umożliwiają grupowanie zapasów w ramach hierarchicznej struktury.

W obrębie modułu CRM zbudowano nowy widok główny użytkownika, umożliwiający szybki dostęp do kontaktów, ofert sprzedaży oraz wykresów takich jak lejek sprzedaży, prospekty w podziale na handlowców. Dostęp do widoku głównego możliwy jest także z poziomu klienta na smartfon.

Nowością są scenariusze konfiguracji, dzięki którym można szybciej definiować ustawienia w poszczególnych obszarach. Usprawnienia polegają na ograniczeniu interakcji użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji oraz przy korzystaniu z predefiniowanych zestawów danych przy konfiguracji głównych funkcji.

Nowa wersja oferuje zestaw gotowych kreatorów ustawień, które wspierają użytkowników systemu w niektórych elementach konfiguracja prognozy przepływów pieniężnych jak ustawienie integracji z systemem Microsoft Dynamics CRM, ustawienie integracji z Microsoft Outlook, ustawienia akceptacji dla określonych dokumentów, ustawienia w zakresie migracji danych i ustawienia danych pod kątem raportowania zewnętrznego.

Nowością są także powiadomienia kontekstowe, które prowadzą użytkownika poprzez procesy powiązane z jego rolą. Dzięki powiadomieniom niewyszkoleni użytkownicy mogą realizować złożone zadania.

Innowacyjne rozwiązania

W nowej wersji Microsoft Dynamics NAV dodano usługę zaawansowanej analizy predykcyjnej o nazwie Cortana Intelligence. Jest to pakiet z funkcjami obsługi dużych ilości danych i zaawansowanej analizy. Pozwala wykorzystać dane jako bazę dla inteligentnych działań i ułatwia podejmowanie decyzji, bazując na analizach danych historycznych.

Pojawiła się możliwość modyfikacji Dynamics NAV bez potrzeby ingerowania w kod źródłowy. Aktualizacja i instalacja modyfikacji oraz rozszerzeń jest szybsza.

Wprowadzono także Microsoft Dynamics NAV 2017 Connector, który zapewnia dostęp do danych zarejestrowanych w zintegrowanych aplikacjach takich jak Power BI, Microsoft Excel, Microsoft Flow oraz PowerApps.

W nowej wersji pojawiła się funkcja ułatwiająca klientom płacenie za faktury, za pośrednictwem łącza do usługi płatniczej. Łącze można umieścić na fakturze, umożliwiając różne sposoby płatności np. kartą kredytową lub poprzez konto PayPal.

Dostępna we wcześniejszej wersji funkcja OCR została ulepszona w Dynamics NAV 2017. Umożliwia rejestrowanie całych dokumentów oraz jej określonych wierszy.

Microsoft Dynamics NAV 2017 w Polsce

System miał swoją światową premierę w październiku 2016 w Pradze. Na polską premierę jeszcze musimy chwilę poczekać. Planowana jest w pierwszym kwartale 2017 roku. Jednak już dzisiaj możesz sprawdzić koszt wdrożenia nowej wersji systemu ERP na stronie http://www.dynamicsnav.pl/koszt-wdrozenia-systemu-erp/

Źródło: Microsoft

Komentarzy (0)

it.integro logo

Tags: , , ,

Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata

Dodany 30 maja 2016 przez admin

Decyzja o wyborze systemu ERP może być jedną z tych, które w znaczący sposób wpłyną na zmianę sposobu funkcjonowania firmy. Dzięki możliwości zintegrowania księgowości, finansów, sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich i innych obszarów działalności, wdrożenie systemu ERP może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W ciągu ostatnich 20 lat, oprogramowanie tego typu stało się niezwykle zaawansowane i wszechstronne. Na temat kierunku rozwoju współczesnego rynku ERP rozmawiamy z Przemysławem Kniatem, Menadżerem Sprzedaży, IT.integro.

Kiedy firmy uznają, że nadeszła najwyższa pora na inwestycję w system ERP?

Z moich doświadczeń wynika, że klienci dostrzegają potrzebę zmian w momencie, gdy ich system przestaje wystarczać. Gdy kadra menadżerska zauważa, że traci kontrolę nad firmą, nad zarządzaniem zapasami, a także nad finansami. Rozwiązania, z których korzystają, nie dają możliwości analiz w czasie rzeczywistym, dlatego ich działania często oparte są na przeczuciu, a nie na wiarygodnych danych. Najczęściej dotyka to firmy o dużym potencjale wzrostu, w momencie gdy zarząd widzi coraz więcej przeszkód dla wzrostu firmy. Okazuje się, że niezbędny jest system, który zapewni lepszą przejrzystość procesów oraz większą dokładność i integrację danych.

Coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie oprogramowania ERP. Dlaczego?

Jeszcze kilkanaście lat temu przeciętny, polski przedsiębiorca nie mógł sobie pozwolić na zakup oprogramowania klasy ERP. Systemy były drogie, a wdrożenie nie zawsze było gwarancją sukcesu. Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Dla przykładu powstają systemy, których wdrożenie wiąże się z relatywnie niskim kosztem i ryzykiem. NAV365 jest doskonałym przykładem oprogramowania ERP, który obala barierę wejścia dla mniejszych przedsiębiorców oraz startupów. Jest to rozwiązanie dostępne w abonamencie, na prostych, przejrzystych zasadach oraz możliwe do wdrożenia w niewiele ponad miesiąc. Dodatkowo, NAV365 może być zintegrowany z chmurą Microsoft Azure oraz Office 365.

A propos chmury. Model chmurowy to jeden z największych trendów. Co menadżerowie powinni wiedzieć na jego temat?

Rzeczywiście model chmurowy staje się coraz popularniejszy, ale póki co to trend, który rozwija się głównie w krajach Europy Zachodniej oraz w USA. W Polsce nadal najpopularniejsze są systemy oparte na tradycyjnej infrastrukturze, czyli na lokalnych serwerach. I o takie rozwiązania mamy najwięcej zapytań. W ofercie posiadamy system Microsoft Dynamics NAV dostępny zarówno w chmurze, jak i w modelu on premise.

Jakie firmy najczęściej pytają o infrastrukturę chmurową?

Najczęściej są to firmy z sektora MŚP, które szukają tańszej, ale równie wydajnej alternatywy dla serwerów lokalnych. Nie chcą inwestować pieniędzy w zakup serwerów, skoro mogą wykorzystywać zasoby ulokowane na platformie chmurowej. Są to także firmy o dużym potencjale, poszukujące rozwiązań, które będą rosły wraz z nimi. Takie możliwości daje im chmura.

Jakie przykłady firm może Pan podać?

Ciekawym przykładem jest firma FBSerwis S.A., która korzysta z systemu Microsoft Dynamics NAV na platformie Microsoft Azure. Spółka świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości oraz infrastruktury. Dostrzegalny jest jej bardzo szybki rozwój. Początkowo wystarczyło jej nieskomplikowane oprogramowanie, jednak z czasem potrzeby wzrosły. System ERP w chmurze jest w pełni skalowalny, więc dopasowuje się do jej wymagań. Niedawno realizowaliśmy wdrożenie w RD bud – firmie budowlanej, która szukała systemu ERP, ale nie chciała inwestować w serwery. Platforma chmurowa zapewnia jej doskonałą elastyczność bez potrzeby zakupu własnego sprzętu bądź utrzymywania własnych specjalistów IT.

Czy dane w chmurze są bezpieczne?
Wiele osób waha się przed podjęciem decyzji o migracji do chmury z obawy przed utratą kontroli nad bezpieczeństwem, a także utratą samych danych. W rzeczywistości, dostawcy usług chmurowych przykładają jeszcze większą wagę do kwestii bezpieczeństwa niż pracownicy typowego dział IT.

 

Coraz częściej się słyszy o strategii One Microsoft. Czym ona właściwie jest?

Strategia One Microsoft wpisuje się we współczesne trendy. Jej założeniem jest stworzenie ścisłej integracji między rozwiązaniami dla biznesu, tak aby przedsiębiorca mógł działać jeszcze efektywniej i by mógł odnosić coraz większe korzyści. Takim przykładem jest wspomniany wcześniej NAV365, mogący integrować system ERP z chmurą obliczeniową oraz Office 365. Ale trend ten widoczny jest także w najnowszej wersji Microsoft Dynamics NAV 2016.

 

W czym uwidacznia się strategia One Microsoft w NAV 2016?

Po pierwsze, Microsoft Dynamics NAV stał się czymś więcej niż systemem ERP. Dzięki integracji z innymi rozwiązaniami od Microsoft, pozwala na dużo więcej niż typowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. System NAV 2016 został zintegrowany z Microsoft Dynamics CRM, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami sprzedaży, począwszy od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, poprzez złożenie zamówienia, aż po realizację płatności. NAV 2016 współpracuje natywnie z Power BI. Integracja z narzędziami analitycznymi pozwala na dostęp do pulpitów i raportów poprzez portal PowerBI.com lub aplikację, generowanie raportów zawierających wykresy oparte o zestawy danych oraz przekazywanie danych finansowych i sprzedażowych prosto z systemu Microsoft Dynamics NAV. Nie wspominając już o wcześniej omawianej integracji z Microsoft Azure.

Źródło: IT.Integro

 

Znakiem czasu jest szybkie wdrożenie. Czy Microsoft także zaproponował jakieś rozwiązania w tym obszarze?

Oczywiście. Microsoft Dynamics NAV 2016 został zaprojektowany w taki sposób, aby wdrożenie systemu ERP było szybkie, a zarazem proste. Dzięki odpowiednim narzędziom partnerzy są w stanie przygotowywać gotowe pakiety ustawień, które są wspólne dla firm o określonych profilach czy też branżach. Pozwala to na ograniczenie czasochłonności procesu wdrożenia, ale wymaga pewnej elastyczności ze strony klientów. Dodatkowo NAV 2016 wprowadza rozszerzenia, mechanizmy pozwalające partnerom na rozbudowę systemu bez potrzeby modyfikacji kodu źródłowego. Pakietowość rozszerzeń w znaczącym stopniu przyśpiesza aktualizacje.

 

Ważną kwestią jest uniwersalność systemu ERP. Czy każdy system może być wykorzystywany we wszystkich branżach?

Niestety nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że uniwersalność systemu ERP jest jego atutem. Kluczowa, z mojego punktu widzenia jest wertykalizacja, czyli skupienie się na procesach specyficznych dla poszczególnych branż. Microsoft Dynamics NAV wyróżnia się licznymi dodatkowymi rozwiązaniami, które rozbudowują standardowe możliwości systemu ERP. Tak zwane addony (rozszerzenia) pozwalają dopasować system Dynamics NAV do konkretnych potrzeb, konkretnych firm w konkretnych branżach. Praktycznie bez ograniczeń. Jest to jego największa siłą.

Komentarzy (0)

it.integro logo

Tags: , , , , ,

Premiera nowej wersji systemu NAV 2016 dla partnerów Microsoft Dynamics

Dodany 14 stycznia 2016 przez admin

12 stycznia 2016 b.r., w Warszawie odbyła się premiera najnowszej wersji oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics NAV 2016. Spotkanie skierowane było do partnerów Microsoft Dynamics. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że sieć partnerska intensywnie się rozbudowuje, co jest konsekwencją coraz to większej popularności systemu Dynamics NAV.

Prezentację systemu NAV 2016 poprowadzili przedstawiciele Microsoft oraz IT.integro. Wśród prelegentów pojawili się Tomasz Kaczorowski, Partner Channel Development Manager SMB, Microsoft Corp., Witold Szal, Wiceprezes, IT.integro Sp. z o.o., Jacek Szczepański, Starszy konsultant NAV, IT.integro oraz Paweł Przybylski, Menadżer ds. rozwoju i zarządzania siecią partnerską, IT.integro.

„Wersja systemu NAV 2016 daje aktualnym klientom sporo nowych funkcjonalności wspierających ich codzienną pracę. To ma bezpośredni wpływ na projekty aktualizacyjne systemu Dynamics NAV, dlatego należy się spodziewać, iż tendencja wyprzedania u partnerów się utrzyma na dłużej. Efektem tego jest stały nabór nowych konsultantów przez wszystkich partnerów” – mówi Paweł Przybylski.

Co nowego w NAV 2016 ?

NAV 2016 rozwija się od 1987 roku. Każda kolejna wersja wprowadziła nowe funkcjonalności. Od kilku lat Microsoft obrał strategię częstych zmian oraz aktualizacji systemu. Wynika ona z szybkiego rozwoju rynku, a zarazem potrzeb firm z sektora małych i średnich firm. Najnowsze wydanie wprowadza liczne zmiany z zakresu możliwości, technologii oraz rozwiązań w obszarze Polskiej Funkcjonalności.

Jeszcze bogatsza funkcjonalność

Microsoft dba o najmniejsze szczegóły. Każda wersja zaskakuje kolejnymi ulepszeniami. Podobnie NAV 2016 otrzymał jeszcze bogatszy pakiet funkcjonalności, a tym samym stał się jeszcze bardziej uniwersalny.

Wśród nowości funkcjonalnych wersji Microsoft Dynamics NAV 2016 warto wymienić:

– Przepływy pracy

– Rozszerzenia w obszarze finansów

– Współpracę natywną z Microsoft Dynamics CRM

– Współpracę natywną z Power BI

– Zarządzanie dokumentami i OCR

– E-everything

– Aplikację na smartfon

– Integrację z Windows 10

– Rozbudowane funkcjonalności klienta sieci Web

NAV 2016 stał się znacznie bardziej mobilny i przyjazny użytkownikowi niż poprzednicy. Aplikacja na smartfon pozwala nie rozstawać się kluczowymi procesami biznesowymi oraz trzymać rękę na pulsie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Integracja z Microsoft Dynamics CRM oraz Power BI pozwoliła stworzyć z NAV 2016 znacznie więcej, niż system ERP. NAV 2016 umożliwia na lepsze zarządzanie relacjami z klientem, dzięki czemu pozwala podnieść jakość świadczonych usług. Dodatkowo połączenie z usługą PowerBI wpływa na jeszcze wydajniejsze analizy i raporty. Klienci otrzymują bogaty zestaw narzędzi, który stanowi kompletne wsparcie dla ich biznesu.

NAV 2016 dopasowany do polskich wymogów prawnych

Jacek Szczepański, Starszy konsultant NAV z IT.integro, zaprezentował część polskich funkcjonalności, wprowadzonych do NAV 2016. Są one istotne, gdyż są stworzone z uwzględnieniem potrzeb polskiego przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych funkcjonalności znajduje się Bankowość elektroniczna oraz możliwość importu kursów wymiany walut NBP.

Nowości technologiczne

Programiści NAV 2016 zadbali o to, by system ERP można było wdrażać szybciej. Możliwe jest to dzięki kilku rozwiązaniom, które w znaczącym stopniu przyśpieszają proces wdrożenia. Są to między innymi automatyczne testy wydajności, rozszerzenia oraz współpraca natywna z Microsoft Azure SQL.

Sieć partnerska Microsoft Dynamics

Zdaniem przedstawicieli Microsoft, sieć partnerska rośnie w siłę. Widoczne to było również podczas spotkania, których liczba z roku na rok wzrasta. „Warto podkreślić fakt rozwoju sieci partnerskiej IT.integro ERP Master League. Dzięki tej inicjatywie systemem Dynamics NAV w ostatnim czasie zajęło się kolejnych 7 partnerów z całej Polski – od Szczecina, przez Warmię i Mazury, aż po Wrocław, a skończywszy na Lublinie. Należy się spodziewać, że dzięki nim ilość klientów systemu Dynamics NAV 2016 jeszcze mocniej wzrośnie” – mówi Paweł Przybylski, IT.integro, Menadżer ds. rozwoju i zarządzania siecią partnerską. „Podsumowując mamy super produkt (NAV 2016), coraz więcej klientów, coraz więcej partnerów oraz bardzo dobrą ofertę – możliwość zakupu systemu w wersji lokalnej, jak i abonamentowej w Chmurze Microsoft Azure.” – dodaje.

Źródło: www.IT.integro.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Ponad 700 uczestników konferencji Microsoft Dynamics dla Biznesu 2015!

Dodany 14 maja 2015 przez admin

W dniach 12-13 maja br. w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się największa konferencja firmy Microsoft na temat aplikacji biznesowych w Polsce i jedno z najważniejszych wydarzeń firmy w tym roku. Spotkanie „Microsoft Dynamics dla Biznesu 2015” zgromadziło kilkuset obecnych i potencjalnych klientów Microsoft Dynamics AX, CRM i NAV, a także partnerów firmy, którzy wzbogacili swoją wiedzę na temat najnowszych rozwiązań Dynamics, zapoznali się z przykładami wdrożeń zrealizowanych w przedsiębiorstwach różnej wielkości oraz wymienili doświadczenia na temat najnowszych trendów technologicznych związanych z chmurą, nowoczesną analityką biznesową oraz mobilnością.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja główna z udziałem gości specjalnych. Rozpoczęło ją wystąpienie Ronalda Binkofskiego, Dyrektora Generalnego Microsoft, który opowiedział o aktualnych trendach i oczekiwaniach rynku oraz roli Microsoft w kształtowaniu nowego podejścia do biznesu: „Chcemy być firmą, która daje jak najlepsze możliwości w obszarze produktywności. W świecie mobilności i chmury Microsoft będzie pomagać biznesowi w zwiększaniu wydajności”.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Microsoft – Dariusz Piotrowski, Paweł Jakubik, Agnieszka Zarzycka i Janusz Małgorzaciak, którzy opowiedzieli m.in. o kluczowych trendach, roli systemów w dobie transformacji do chmury oraz rodzinie rozwiązań Dynamics. Sesję główną zakończyła prelekcja prof. dr. hab. Mariusza Flasińskiego pt. „Nowoczesne systemy informatyczne jako narzędzie wsparcia dynamicznego biznesu”. Kolejnym punktem spotkania były sesje tematyczne podzielone na 3 ścieżki dotyczące kompleksowych rozwiązań dedykowanych różnym branżom (handlowej, logistycznej, dystrybucyjnej, produkcyjnej czy usług profesjonalnych), bezpiecznych usług w chmurze oraz pokazujące przykłady klientów Microsoft, którzy osiągnęli sukces dzięki aplikacjom biznesowym Dynamics.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli odwiedzić strefę EXPO ze stoiskami partnerów (m.in. Netwise, IT.integro, IT Vision, Integris, XPLUS, Bonair, NAV24, Intersys, Arcus SI, SaaS Solutions, MS POS) i rozmawiać z ekspertami podczas sesji networkingowych oraz wziąć udział w turnieju XBOX. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja oraz koncert zespołu Drugi Tydzień.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach tematycznych podzielonych na 3 ścieżki dotyczące narzędzi analitycznych wspierających produktywność i zarządzanie procesami, sposobów podnoszenia efektywności w firmie z wykorzystaniem rozwiązań z rodziny Dynamics oraz rozwiązań mobilnych.

Dodatkowo w trakcie 2 dni konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi urządzeniami z systemem Windows – tabletami, laptopami i telefonami oraz uzupełniającymi je akcesoriami, a także mogli dokonać zakupu akcesoriów na miejscu w specjalnych cenach oraz spróbować swoich sił na Torze Sphero.

– Chcemy bardzo podziękować wszystkim gościom – klientom, partnerom i mediom – za przybycie na naszą konferencję – powiedział Paweł Jędrusik, dyrektor działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale firmy Microsoft. – W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, które aktywnie uczestniczyły w sesjach tematycznych i networkingowych oraz dyskusjach. Wspólnie debatowaliśmy nad obecną sytuacją rynku aplikacji biznesowych, próbując stworzyć swoistą mapę potrzeb i przyszłych oczekiwań użytkowników naszych rozwiązań. Wierzymy, że tego rodzaju dialog z naszymi partnerami i klientami przyczyni się do tworzenia jeszcze doskonalszych rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnego biznesu – podsumowuje Paweł Jędrusik.

Źródło: Microsoft

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Plast-Box usprawnia swoją działalność dzięki Microsoft Dynamics NAV

Dodany 06 maja 2015 przez admin

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., wiodący w Polsce producent wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych, wdrożył system Microsoft Dynamics NAV w celu integracji kilku obszarów swojej działalności w jednym, innowacyjnym rozwiązaniu.

Plast-Box korzystał wcześniej z kilku niezależnych systemów wspierających funkcjonowanie paru działów, jednak z upływem czasu ich możliwości przestały wystarczać. Co więcej, kilka rozwiązań przestało być oferowanych na rynku, co ostatecznie przyczyniło się do podjęcia decyzji o wdrożeniu nowego systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Ważnym wymogiem wobec nowego systemu było połączenie w nim danych z ukraińskiej spółki, szczególnie w kontekście przygotowania raportów dla inwestorów giełdowych. Istniała również konieczność elektronicznej wymiany danych z klientami oraz usprawnienia komunikacji z nimi. Ponadto ważne było udostępnienie odpowiednich informacji właściwym pracownikom z uwzględnieniem roli pełnionej przez nich w organizacji. Kluczowym elementem projektu miało być również uruchomienie platformy internetowej do obsługi klientów, a także przygotowanie kanałów wymiany danych poprzez standard EDI (Elektroniczna Wymiana Danych).

Plast-Box wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej i w rezultacie otrzymał dotację na realizację projektu „Rozwój spółki Plast-Box S.A. oraz wzrost efektywności w realizacji podstawowych procesów biznesowych realizowanych z klientami indywidualnymi, klientami przemysłowymi i dostawcami dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B”. Współfinansowanie projektu przez UE było możliwe dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz środkom budżetu państwa. W ramach projektu miały zostać również zakupione nowe serwery i sprzęt niezbędny do sprawnego działania wdrożonych aplikacji.

W rezultacie wdrożono system Microsoft Dynamics NAV z funkcjonalnościami do zarządzania księgowością, sprzedażą, zakupami oraz magazynem wysokiego składowania. Partnerem wdrożeniowym została firma IT.integro, posiadająca bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaawansowanej produkcji i dystrybucji oraz sieciach sprzedaży detalicznej.

Plast-Box zdecydował się również na równoległe wdrożenie modułu Microsoft Dynamics NAV odpowiedzialnego za zarządzanie produkcją wraz z jej szczegółowym planowaniem, tak aby odpowiednio efektywnie zarządzać spływającymi zleceniami od klientów i optymalizować swoje moce produkcyjne. Zakres zarządzania produkcją został bardzo szczegółowo opracowany w rozwiązaniu Tectura, które jest zintegrowane z podstawowym systemem ERP.

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV przyniosło firmie wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim udało się znacznie usprawnić komunikację z klientami poprzez szybkie i automatyczne potwierdzanie zamówień w formie maila, bieżący dostęp do danych dotyczących składanych zamówień w czasie rzeczywistym, generowanie wymaganych przez klientów statystyk i raportów bezpośrednio w systemie i udostępnianie ich na portalu B2B, a także spełnienie wymogów sieci handlowych w zakresie EDI. Usprawniono również komunikację między działami oraz spółką-córką, a także tworzenie skonsolidowanych raportów, uwzględniających również dane z ukraińskiej spółki. Poprawiła się także szybkość i efektywność realizacji zleceń produkcyjnych oraz efektywność działania pracowników, w tym magazynierów. Udało się również zoptymalizować planowanie produkcji, skrócić okres spływu należności dzięki elektronicznym fakturom, a także wprowadzić elektroniczną wymianę danych w zakresie odbioru zamówień sprzedaży i wysyłki dla dużych sieci. Co ważne, klienci zyskali dostęp do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym – zamówień i faktur sprzedaży, reklamacji oraz informacji o należnościach.

„Liczne funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV usprawniły działanie kluczowych obszarów firmy. Z uwagi na to, że jesteśmy spółką giełdową, bardzo ważne było dla nas przygotowanie odpowiednich raportów, które są wymagane przez ustawodawcę. Ponadto analityka kontrolingowa – także w ujęciu całej grupy – pozwala na osiągnięcie przewagi poprzez właściwe rozkładanie obciążeń na obie spółki. Integracja ze spółką-córką z Ukrainy pozwala nam optymalnie planować produkcję z zachowaniem maksymalnej marżowości. Jest to niewątpliwie także zasługa Dynamics NAV – zintegrowanego systemu ERP, jaki wybraliśmy” – mówi Krzysztof Kmita, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu PTS Plast-Box S.A.

„Dzięki wdrożonym programom i aplikacjom nie tylko podnieśliśmy standard produkcji, lecz przede wszystkim zwiększyliśmy przejrzystość naszej działalności względem klienta, gwarantując mu szybszy, niemal natychmiastowy dostęp do informacji związanych z realizowanymi zleceniami” – podsumowuje Adam Pawlak, Project Manager, PTS Plast-Box S.A.

Źródło: Microsoft

Komentarzy (0)

it.integro logo

Tags: , , , , ,

Firma IT.integro otrzymała tytuł LS Retail Gold Partner 2015

Dodany 06 maja 2015 przez admin

IT.integro, lider wdrożeń systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV, został uhonorowany tytułem LS Retail Gold Partner 2015, wchodząc tym samym po raz kolejny, do światowej grupy strategicznych Partnerów LS Retail. Członkowie grupy wyróżniają się wysokim poziomem sprzedaży oraz zaangażowania.

LS Retail to światowej klasy dostawca kompleksowego oprogramowania dedykowanego Microsoft Dynamics oraz innych technologii m.in. dla sklepów jedno- i wielooddziałowych.

„Każdego roku honorujemy za wzorcową współpracę partnerów LS Retail z całego świata.”, mówi Magnus Norddahl, CEO, LS Retail. „LS Retail ma przyjemność uhonorować tytułem LS Retail Gold Partner 2015 firmę IT.integro. Doceniamy ich osiągnięcia w sprzedaży oraz wkład i profesjonalne podejście.”

Firma IT.integro posiada wiele lat doświadczeń we wdrażaniu systemu ERP Microsoft Dynamics NAV oraz innych rozwiązań dla biznesu, takich jak system LS Retail – będący światowej klasy oprogramowaniem dla sieci sklepów. IT.integro od 1997 wdraża system klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy jest niekwestionowanym liderem wdrożeń Dynamics NAV w Polsce. Firma przeprowadziła ponad 250 wdrożeń oraz 700 projektów zakończonych sukcesem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. IT.integro wdrażała rozwiązania LS Retail m.in. w sieci sklepów MIG (salony Sizeer, 50 style, Timberland oraz Symbiosis) oraz w sieci niemieckich sklepów Cross Jeans. Wielokrotnie zaangażowanie pracowników oraz osiągnięcia firmy IT.integro zostały docenione przez LS Retail.

LS Retail, przez ponad dwie dekady rozwija rynek oprogramowania, które obecnie jest wykorzystywane przez ponad 3000 firm, w 50 000 sklepów na całym świecie, dzięki wsparciu ponad 190 certyfikowanych partnerów Microsoft oraz LS Retail z 70 krajów.

LS Retail to w pełni skalowalne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie kompleksowym zestawem operacji w różnych organizacjach pracujących w branży: odzieżowej, elektronicznej, meblarskiej, a także w sklepach wolnocłowych, restauracjach, kawiarniach i wielu innych.

Rozwiązania LS Retail pozwalają przedsiębiorcom na całym świecie podnieść poziom przychodów, budować lojalność, docierać do nowych klientów oraz obniżyć koszty działalności.

Źródło: IT.integro

Komentarzy (0)

it.integro logo

Tags: , , , , , , , ,

NAV365. Rewolucyjne rozwiązanie na rynku ERP Microsoft Dynamics NAV dostępny w abonamencie!

Dodany 21 kwietnia 2015 przez admin

W kwietniu 2015 roku, premierę miał nowy produkt na rynku systemów ERP – NAV365. NAV365 to zestaw aplikacji i oprogramowania dla firm, wspomagający procesy zarządzania. Łączy w sobie korzyści nowoczesnego systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV z w pełni zintegrowanym Office 365. Całość dostępna jest na platformie Microsoft Azure w atrakcyjnym abonamencie. Produkt wprowadził na rynek lider we wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV w Polsce – IT.integro.

NAV365 jest pierwszym tego typu produktem na polskim rynku. To kompletne narzędzie wspierające procesy biznesowe oraz usprawniające pracę w grupie. Powstało z myślą o firmach handlowo-usługowych z sektora MŚP, a pakiet dostępnych funkcjonalności został dopasowany do ich potrzeb. System ERP posiada bogaty zestaw funkcjonalności, w skład którego wchodzą: zarządzanie finansami, środkami pieniężnymi, środkami trwałymi, zakupami, łańcuchem dostaw, zapasami, kontaktami i zadaniami.

NAV365 powstał z myślą o tym, by zarządzanie firmą stało się łatwiejsze. Zestaw zintegrowanych produktów Microsoft podnosi wydajność pracowników, minimalizuje ilość błędnie podjętych decyzji. Wpływa także na optymalizację procesów w całej firmie, zarówno w sferze zarządzania poszczególnymi działaniami, jak i na współpracę między pracownikami.

Nowe rozwiązanie eliminuje barierę wejścia, jaką jest cena inwestycji. Teraz światowej klasy system ERP – Dynamics NAV, z którego korzysta już ponad 100 000 firm na całym świecie dostępny jest w rocznym abonamencie.

Przy wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV, dostępnego w produkcie NAV365, wykorzystuje się metodę wdrożeniową o nazwie NAV.express. Jest to zestaw gotowych narzędzi, szablonów, powtarzalnych procesów oraz zbiór dobrych praktyk, które są gwarancją szybkiego wdrożenia i konfiguracji systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV. Dzięki zastosowanie NAV.express możliwe jest wdrożenie podstawowych funkcjonalności systemu ERP, które mogą być rozbudowane w dowolnym czasie wraz z rozwojem firmy.

NAV365 jest prawdziwym przełomem na rynku oprogramowania ERP. Zintegrowanie produktów Microsoft w jednym zbiorze funkcjonalności nie tylko wpływa na ich wydajność i efektywność, ale również na niższą cenę w pakiecie.

Po więcej informacji zapraszamy na www.NAV365.pl

Źródło: IT.integro

Komentarzy (0)

Tags: , , , , , ,

Retail Grupa Wójcik Fashion usprawnia zaopatrzenie i dystrybucję z Microsoft Dynamics NAV 2015

Dodany 08 kwietnia 2015 przez admin

Retail Grupa Wójcik Fashion, jedna ze spółek wchodzącej w skład Grupy Wójcik Fashion, wiodącego producenta odzieży dziecięcej, zdecydowała się na wdrożenie najnowszej wersji systemu klasy ERP firmy Microsoft – Dynamics NAV 2015 – wraz z rozwiązaniami specjalizowanymi dla branży Retail. Partnerem wdrożeniowym została firma NAV24, dostarczająca usługi informatyczne w obszarze aplikacji biznesowych, doradztwa i konsultingu oraz wsparcia technicznego.

Wdrożenie w firmie Retail GWF trwało 4 miesiące, a jego głównym celem była optymalizacja zaopatrzenia oraz dystrybucji towarów do własnej sieci sklepów, w tym sklepu internetowego. Firma NAV24 wprowadziła zaawansowane funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV 2015 obejmujące zarządzanie finansami, sprzedaż i należności, zakupy i zobowiązania, zarządzanie magazynem i zaopatrzenie sklepów. Co więcej, wdrożono szereg rozwiązań specjalizowanych autorstwa NAV24 umożliwiających automatyzację wymiany danych z innymi spółkami w grupie, obrót towarami i rozliczenia sprzedaży komisowej, zarządzanie magazynem z obsługą kodów kreskowych (WMS), ewidencję sprzedaży detalicznej wraz z obsługą kart stałego klienta oraz obsługę sprzedaży internetowej. Wprowadzono także autorski moduł sprzedaży detalicznej POS oraz program lojalnościowy do zarządzania kartami stałego klienta i monitorowania efektywności kampanii marketingowych.

NAV24 opracował dla nas rozwiązania specjalizowane, które w stu procentach spełniły nasze oczekiwania. Wdrożenie systemu to nie tylko prace programistyczne, lecz także wsparcie i doradztwo biznesowe, o czym mieliśmy okazję przekonać się w czasie tej owocnej współpracy – komentuje Wojciech Borowiec, Kierownik ds. Informatyki, Retail GWF Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązania umożliwiły Retail GWF budowanie kampanii marketingowych i tworzenie promocji kierowanych do określonych segmentów klientów dzięki możliwości gruntownej analizy sprzedaży w oparciu o wdrożony program lojalnościowy. Przyczyniły się również do usprawnienia procesów zaopatrzenia dzięki wdrożeniu kodów kreskowych, a także wzrostu sprzedaży dzięki skróceniu procesów logistycznych. Co więcej, poprawie uległo raportowanie dot. sprzedaży detalicznej, a optymalizacji – zaopatrzenie towarowe sklepów firmowych oraz logistyki na poziomie centrala–sklep i sklep–sklep. Nowe rozwiązania wspierają również firmę w podejmowaniu odpowiednich decyzji związanych z zaopatrzeniem sieci sprzedaży detalicznej.

Źródło: Microsoft

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Dopasuj system ERP do potrzeb swojej firmy

Dodany 23 marca 2015 przez admin

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe potrzebują obecnie rozwiązań, które dopasowują się do ich indywidualnych wymagań, usprawniając procesy, zwiększając produktywność i optymalizując koszty. O tym, jak ważne jest uwzględnienie specyficznych potrzeb biznesowych organizacji przy wyborze systemu ERP, można dowiedzieć się więcej podczas bezpłatnej konferencji „Microsoft dla biznesu – elastyczne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy” organizowanej przez firmy NAV24 i Microsoft, która odbędzie się  17 kwietnia 2015 roku o godz. 9.00 w Hotelu Qubus w Bielsku-Białej. Spotkanie dedykowane firmom z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej będzie obfitować w szereg prelekcji dotyczących zaawansowanych możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV, które pozwalają firmom podnosić wydajność, a – tym samym – zwiększać konkurencyjność rynkową.

Chcemy zaprezentować uczestnikom spotkania ogromny potencjał rozwiązania Microsoft Dynamics NAV. To nie tylko nowoczesne, elastyczne i kompleksowe oprogramowanie biznesowe klasy ERP, które dopasowuje się do potrzeb każdej organizacji z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, lecz także odpowiedź na współczesne wyzwania biznesu i solidna baza do podejmowania decyzji – komentuje Arkadiusz Leśniak, Prezes Zarządu NAV24 Sp. z o.o.

Podczas konferencji oprócz przedstawicieli firmy NAV24 i Microsoft swoimi doświadczeniami w zakresie systemu Microsoft Dynamics NAV podzieli się Grzegorz Tymofiewicz, Dyrektor Sprzedaży w firmie Silspek Rubber, i Wojciech Borowiec, Dyrektor Operacyjny w Grupie Wójcik Fashion, a także gość specjalny – prof. dr hab. inż. Józef Matuszek z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Tematykę finansowania projektów IT poruszą natomiast Izabela Żelichowska, Współwłaściciel IR Consulting S., oraz Piotr Pająk, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych w IBM Global Financing.

– Systemy ERP to rozwiązania szyte na miarę XXI wieku. Zapewniają automatyzację procesów biznesowych, mobilność, otwartość i dedykowaną funkcjonalność, intuicyjność i łatwość użytkowania, a także stabilność i bezpieczeństwo. Oferują przy tym nowoczesną architekturę organizacji przedsiębiorstwa, nowoczesne narzędzia kontrolingowe i usprawnienie komunikacji z kontrahentami. Możliwości rozwiązań ERP są przeogromne, o czym najlepiej świadczy ich popularność. Z systemu Microsoft Dynamics NAV korzystają blisko 2 miliony użytkowników w prawie 100 tysiącach firm na całym świecie, a liczba ta ciągle wzrasta. Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji, podczas której będzie można poznać wszystkie korzyści, jakie oferuje Dynamics NAV – dodaje Arkadiusz Leśniak, Prezes Zarządu NAV24 Sp. z o.o.

Cieszymy się, że wspólnie z NAV24 będziemy mogli zaprezentować innowacyjne możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia z obsługi i spełnienie ich potrzeb związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Uczestnicy konferencji będą mogli sami się o tym przekonać – podsumowuje Monika Burdach, Partner Sales Executive for Dynamics NAV, Microsoft.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie www.nav24.pl.

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

eSKY.pl korzysta z systemu ERP firmy Microsoft

Dodany 26 lutego 2015 przez admin

Internetowe Centrum Podróży eSKY.pl oferuje wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi turystyczne oraz kompleksowe informacje dotyczące podróży. Firma jest liderem w sprzedaży biletów lotniczych online w Polsce oraz wiodącym operatorem w Bułgarii i Rumunii. Funkcjonuje również na rynku brazylijskim pod nazwą eDestinos.com.br.

Dynamiczny rozwój eSKY.pl i konieczność dopasowania procesów do warunków rynkowych przyczyniły się do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu klasy ERP. Internetowe biuro podróży poszukiwało elastycznego i łatwego w integracji rozwiązania, które umożliwiłoby jego dostosowanie do potrzeb firmy, a także zapewniło stabilność i kompleksową funkcjonalność w obszarze finansów i księgowości (FK). W rezultacie eSKY.pl wybrało rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV 2013, które miało objąć obszar sprzedaży, zakupów, księgowości, środków trwałych i administracji. Partnerem wdrożeniowym została firma JCommerce, od 2005 roku specjalizująca się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w tym aplikacji biznesowych takich jak systemy ERP, Business Intelligence i CRM.

Zależało nam przede wszystkim na uproszczeniu, ujednoliceniu i uporządkowaniu procesów biznesowych poprzez ich standaryzację i parametryzację, a także na integracji naszego systemu sprzedażowego i systemu obiegu dokumentów z rozwiązaniem Dynamics NAV. Chcieliśmy również wypracować standardy możliwe do zastosowania we wdrożeniach w naszych zagranicznych oddziałach – komentuje Mirela Środowska, Project Manager, eSKY.pl.

Microsoft Dynamics NAV 2013 został pomyślnie zintegrowany z funkcjonującymi już w firmie systemami ewidencji sprzedaży i obiegu dokumentów, a także zastąpił oprogramowanie wykorzystywane w obszarze finansów (WF-FAKIR), co pozwoliło na automatyzację, usprawnienie i ujednolicenie procesów biznesowych.

– Jako lider w dziedzinie internetowej sprzedaży biletów lotniczych w Polsce nie możemy sobie pozwolić na obniżenie jakości oferowanych usług, co może być efektem nieprawidłowego działania naszych systemów informatycznych. Microsoft Dynamics NAV to stabilne rozwiązanie, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych obszarów naszej firmy, co przekłada się na wzrost wydajności pracy naszych konsultantów oraz dalsze umacnianie naszej pozycji rynkowej – komentuje Piotr Stępniewski, Prezes eSky.pl.

Dzięki systemowi udało się przygotować globalne rozwiązanie dla eSKY.pl i zagranicznych oddziałów firmy, które umożliwia przeprowadzenie konsolidacji i przygotowanie sprawozdań z tego procesu. Co więcej, w ramach wdrożenia zostały przygotowane interfejsy integracji z systemami zewnętrznymi oraz modyfikacje w zakresie rozbudowy i dostosowania funkcjonalności rozwiązania do potrzeb klienta (głównie w obszarze FK).

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV 2013 było procesem dość złożonym i wymagało dużego zaangażowania zespołów wdrożeniowych zarówno na etapie prac analitycznych, jak i dostosowania funkcjonalności oraz danych integrowanych systemów. Profesjonalne podejście, pełne zaangażowanie i determinacja oraz zgodna współpraca zespołów eSKY.pl i JCommerce pozwoliły osiągnąć założony cel – podsumowuje Andrzej Krawiec, ERP Project Manager, JCommerce.

Źródło: Microsoft

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING