Archiwum wg Tagów | "macrologic"

macrologic logo new

Tags: , ,

Chcesz mnie zatrudnić? Zagwarantuj elastyczny czas pracy i rozwój!

Dodany 28 sierpnia 2017 przez admin

Gwarancja elastycznego czasu pracy to jedno z istotnych oczekiwań potencjalnych pracowników wobec pracodawcy. Tak wynika z badań zrealizowanych przez Antal na zlecenie firmy Macrologic. Według ekspertów zarządzania pracodawcy nie powinni się bać takiej formy pracy, bo przy wsparciu programów ERP nie tylko jest ona w ogóle możliwa, ale też można ją zdalnie kontrolować. Oczywiście pod warunkiem, że pracodawca jest przygotowany na efektywne planowanie czasu pracy, a z tym, w świetle badań, jest już gorzej.

Elastyczność czasu pracy — tego chcą młodzi pracownicy

— Z badania Antal i Macrologic przeprowadzonego w grudniu 2016 roku wynika, że dla 38% kandydatów warunkiem zmiany pracy jest zamieszczenie w ofercie informacji o możliwości elastycznego czasu pracy. Zwiększona mobilność pracowników oraz nowoczesne technologie, które ją wspierają sprawiają, że pracownicy oczekują możliwości wykonywanie obowiązków zawodowych w dowolnym miejscu i czasie – tłumaczy Agnieszka Wójcik, menedżer zespołu Market Research z firmy Antal.

Takie oczekiwanie stawia przed zarządzającymi liczne wyzwania, w tym kluczowe: jak monitorować efektywność pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie i jak planować ich czas pracy. By było to możliwe, muszą oni dysponować konkretnymi, twardymi danymi, na bazie których opracują stosowne KPI.

— Mimo że  takie rozwiązania jak magnetyczne karty, ewidencja czasu logowania do systemów czy prowadzenie elektronicznych kalendarzy ułatwiają monitorowanie czasu pracy, to badanie wykazało, że 40% menedżerów HR nie jest w stanie określić efektywności planowania pracy w ich organizacjach. Jednocześnie 36% z nich deklaruje, że chce usprawnić działania w tym obszarze. Z kolei tylko 24% uważa, że w ich firmie skuteczność planowania czasu pracy jest na optymalnym poziomie — mówi Anna Andraszek z Macrologic.

Takie wyniki nie dziwią, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że mimo rosnącej świadomości pracodawców w zakresie procesów zachodzących w ich organizacji, tylko połowa z nich przyznaje, że procesy te są w ich firmach zdefiniowane, mierzone i na bieżąco zarządzane. Efektem braku koncentracji na procesach biznesowych jest oczywiście mniejsza wydajność takich organizacji i spore utrudnienia w przypadku chęci wprowadzenia większej samodzielności pracowników, przy jednoczesnej chęci zdalnego ich kontrolowania.

Prawidłowe wdrożenie w obowiązki warunkiem samodzielności pracownika

Jeśli chcemy kontrolować pracowników, a jednocześnie dawać im możliwość samodzielnego planowania czasu pracy, musimy ich prawidłowo wdrożyć w obowiązki na danym stanowisku pracy. Tymczasem proces tzw. onboardingu również należy do tych, których organizacje nie mierzą. Według badania Antal i Macrologic aż 34% firm nie wie, ile czasu takie wdrożenie zajmuje.

— Onboarding jest ważny nie tylko dla pracodawcy, ale i dla pracownika. W dobie pokolenia Y i Z, dopiero wchodzącego na rynek pracy, szybkie wdrożenie tych ludzi w obowiązki służbowe jest koniecznością. Młodzi ludzie chcą bowiem dokładnie wiedzieć, co i jak mają robić oraz znać ścieżkę swojej potencjalnej kariery w organizacji. To często determinuje ich decyzje o wiązaniu się z firmą na dłużej — podkreśla Anna Andraszek.

Aby rozwijać pracowników, trzeba znać zarówno ich silne, jak i słabe strony

Według Agnieszki Wójcik z Antal pieniądze nie są już największą motywacją dla pracowników:

Rozwój kariery, jasno zdeklarowane cele oraz możliwość rozwoju stanowią często najważniejszy czynnik zadowolenia młodych ludzi – tłumaczy.

Według Anny Adraszek z Macrologic rozwój ten nie będzie możliwy bez bacznego monitorowania konkretnego pracownika.

— Pełna wiedza na temat efektywności poszczególnych działów oraz pracowników może pomóc w zwróceniu uwagi na silne i słabe strony konkretnych osób, na ich potrzeby, np. w zakresie szkoleń. To z kolei pozwoli na skuteczniejsze planowanie ścieżek rozwoju.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rolę narzędzi wspierających w realizacji procesów związanych z obsługą pracownika. Dzięki rozwiązaniom klasy ERP, zwłaszcza tych opartych na procesowości, pracodawcy mogą monitorować przebieg każdego procesu w odniesieniu do konkretnego pracownika, a następnie przygotowywać dla tego pracownika konstruktywny feedback. Ten staje się oczywiście podstawą do lepszego planowania czasu oraz do usprawnienia przebiegu procesów, co również jest przez pracowników doceniane. Zwłaszcza, jeśli mogą oni mieć wpływ na tego typu usprawnienia.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Polskie firmy stawiają na polski procesowy ERP — Macrologic Merit

Dodany 11 sierpnia 2017 przez admin

Firma Banach Outsourcing postawiła na polski procesowy system ERP — Macrologic Merit. Dzięki temu u swoich klientów może wdrażać procesowe zarządzanie w szybkim tempie i z zachowaniem najwyższych, światowych standardów zarządczych.

Banach Outsourcing oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz płacowo-kadrowego, zarządzania kapitałem ludzkim i rozwoju kadr, doradztwa podatkowo-prawnego oraz gospodarczego, a także konsultingu procesów biznesowych. Poza swoją podstawową działalnością firma doradza przedsiębiorcom w zakresie modelowania i usprawniania procesów biznesowych, dlatego właśnie na rynku IT poszukiwała rozwiązania, które byłoby integratorem działań w finansach, z naciskiem na obsługę procesów.

Ponieważ naturalnym sposobem funkcjonowania firm jest działanie w obrębie realizowanych procesów, a nie pionów organizacyjnych, nasz model biznesowy oparliśmy na zapewnieniu klientom opisu i uproszczeniu skomplikowanych procesów, a także przepływu informacji, ciągłego monitoringu aktywności uczestników procesów oraz kontroli tych procesów — mówi Katarzyna Banach, prezes zarządu Banach Outsourcing.

Zgodnie z tą filozofią firmie Banach Outsourcing zależało na tym, by mieć możliwość łatwego i szybkiego wdrożenia u klientów takiego rozwiązania ERP, które byłyby dla nich zrozumiałe, intuicyjne i które odzwierciedlałoby zachodzące w ich organizacjach zależności. Ponieważ firma oferuje swoim klientom także consulting biznesowy, kluczowym aspektem było, aby oferowany ssytem ERP dawał możliwość ekstrakcji w czasie rzeczywistym ważnych dla funkcjonowania firmy informacji zarządczych. Dzięki temu możliwe jest bowiem wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian, które umożliwiają np. skracane przebiegu procesu, jego modyfikowanie zgodnie z potrzebami rynku lub wręcz całkowitą zmianę, jeśli jest to konieczne ze względu na zaistnienie na rynku nowych zjawisk.

— Po szczegółowym rozpoznaniu rynku doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie Macrologic Merit jest w stanie sprostać zarówno naszym oczekiwaniom, jak i potrzebom naszych klientów, ponieważ to pierwszy polski system skoncentrowany właśnie na wspieraniu firm w realizacji ich procesów biznesowych — począwszy od ich modelowania, poprzez bieżącą obsługę i monitorowanie, po analizę efektywności. W rozwiązaniu Macrologic Merit zdefiniowane są procesy, co z jednej strony pozwala nam na sprawne wdrożenie systemu u klienta, a z drugiej — na szybkie ustawienie optymalnego przebiegu głównych procesów biznesowych, co z kolei przekłada się na zwiększenie ich efektywności i szybkie osiąganie wymiernych efektów biznesowych. Korzyści dla naszych klientów uzyskujemy za sprawą optymalizacji obsługi tych procesów oraz ich automatyzacji. Te czynniki w outsourcingu usług biznesowych są kluczowe, zatem przesądziły o naszym wyborze systemu — mówi Katarzyna Banach.

Macrologic Merit umożliwia firmie Banach Outsourcing procesową integrację biznesowego otoczenia klientów oraz wprowadzanie zmian, ze śladem rewizyjnym, na potrzeby wszystkich uczestników procesu. Pozwala także na śledzenie wąskich gardeł czy identyfikację nieaktywnych procesów. Istotną funkcją jest skalowalność rozwiązania oraz możliwość łatwego dołączania pracowników klientów do wybranych procesów, co pozwala na elastyczne budowanie grup zawodowych także w poprzek organizacji — z różnych departamentów. W systemie istnieje również możliwość tworzenia środowiska pracy opartego na dzieleniu się wiedzą — zarówno wewnątrz firmy klienta, jak i między jego pracownikami a ekspertami Banach Outsourcing.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

ATEM Polska z systemem Macrologic ERP

Dodany 26 lipca 2017 przez admin

Jedna z firm rynku teleinformatycznego, ATEM Sp. z o.o. ., podjęła decyzję o implementacji systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa Macrologic ERP. Projekt obejmie wdrożenie w obszarze HR.

ATEM Polska Sp. z o.o.. prowadzi projekty telekomunikacyjne z zakresu utrzymania ruchu telekomunikacyjnego, akwizycja i budowy stacji bazowych, rozwiązań opartych na technologiach radiowych, światłowodów, oraz doradztwa i audytów technicznych.

Spółka zdecydowała się na wdrożenie systemu Macrologic ERP w celu ulepszenia komunikacji pomiędzy działem HR, a pracownikami. W ramach projektu Macrologic wdroży w ATEM portal pracowniczy — wprowadzający elementy samoobsługi pracownika i ułatwiający komunikację pomiędzy pracownikiem, przełożonym i działem HR — a także narzędzie ułatwiające rozliczanie czasu pracy oraz elektroniczny obieg wniosków urlopowych.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Macrologic Merit z certyfikatami Instytutu Studiów Podatkowych

Dodany 18 lipca 2017 przez admin

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy przyznał spółce Macrologic SA certyfikaty potwierdzające zgodność systemu informatycznego Macrologic Merit z przepisami prawa. Audyt poprzedzający certyfikację wykazał, że nowy produkt autorstwa Macrologic ma optymalne parametry użytkowe, przez co skutecznie i zgodnie z przepisami wspiera pracę działów zajmujących się rachunkowością oraz rozliczeniami podatkowymi i kadrowo-płacowymi.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy potwierdził, że zastosowane w Macrologic Merit algorytmy obliczeniowe i funkcje gwarantują zgodność działania z ustawą o rachunkowości, jak również z ustawami o podatku CIT, VAT i obsługą JPK, a także z ustawami o PIT i ZUS. Przyznane certyfikaty są gwarancją spójności oprogramowania z obowiązującym prawem.

— Macrologic Merit otrzymał certyfikaty, które mają dla nas duże znaczenie oczywiście przede wszystkim z uwagi na ich zakres, ale także dlatego, że Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy jest renomowanym i uznanym na rynku audytorem. Proces certyfikacji trwał kilka tygodni, a prace prowadzone były bardzo wnikliwie. Tym bardziej zatem cieszy nas fakt, iż wynik tych prac jest tak korzystny dla naszego produktu — tłumaczy Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA. — Funkcjonowanie systemu Macrologic Merit poddane zostało analizie prowadzonej przez zespół ekspertów, którzy sprawdzili poprawność programu we wszystkich obszarach jego działania związanych z aspektami rachunkowości, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych — dodaje Renata Łukasik.

Eksperci Instytutu Studiów Podatkowych zbadali zgodność działania systemu Macrologic Merit z ustawą o rachunkowości. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in. sprawdzenie prawidłowości księgowań (rejestracji) w księgach w zakresie następujących zagadnień: zapasy, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe, środki trwałe, rozrachunki, koszty, sporządzenie bilansu otwarcia, sporządzenie zestawień obrotów i sald kont, zapisów na poszczególnych kontach, bilansu, rachunku zysków i strat.

W kontekście aspektów podatkowych i ubezpieczeń społecznych prace wykonane przez ekspertów obejmowały weryfikację m.in.: prawidłowości księgowań (rejestracji) w księgach, rozliczania oraz deklarowania podatku w zakresie: podatku dochodowego, podatku od towarów i usług,  podatku dochodowego od osób fizycznych — funkcja płatnika,  ubezpieczeń społecznych — funkcja płatnika składek oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego — w zakresie prawidłowości generowania struktur JPK.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

MRPiPS wprowadziło zmiany w świadectwie pracy

Dodany 16 czerwca 2017 przez admin

Do tej pory pracownicy zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej nie mieli zagwarantowanego prawa do otrzymywania świadectwa pracy z informacjami na temat każdego pracodawcy, na rzecz którego wykonywali prace tymczasowe. Nowe świadectwo pracy to zmienia i nakłada na agencje obowiązek uzupełnienia go o takie właśnie informacje wraz z wskazaniem okresu świadczenia takiej pracy.  Dla firm, które nie wdrożyły u siebie jeszcze systemu ERP oznacza to spore utrudnienia. Te, które mają taki system, powinny zwrócić uwagę na konieczność zmiany wzorca dokumentu i przemodelowanie systemu, by zasysał odpowiednie dane.

Od 1 czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło wymóg dotyczący zamieszczania na świadectwie pracy osoby wykonującej pracę tymczasową informacji o pracodawcy oraz okresie wykonywania tej pracy. Ponadto w życie weszły zmiany dotyczące wydłużenia czasu (z 3 do 7 dni) na sprostowanie lub wydanie nowego świadectwa pracy. W przypadku uwzględniania przez sąd powództwa o sprostowanie świadectwa (w tym także w przypadku przyznania pracownikowi odszkodowania np. z tytułu niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy), pracodawca będzie miał również 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na wydanie na żądanie pracownika nowego świadectwa. Stosowne zmiany we wzorze świadectwa pracy zostały już wprowadzone w życie na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmianą, która wymaga aktualizacji systemów klasy ERP, jest umieszczenie przez agencje pracy tymczasowej dodatkowych informacji na świadectwie pracy. Adam Tarkowski, szef obszaru personel w Macrologic SA, zwraca uwagę, że aktualizacja wymaga takich modyfikacji w systemie, które umożliwią w zautomatyzowany sposób pobieranie danych z karty pracy danego pracownika świadczącego pracę tymczasową i włączenie ich do wydawanego mu świadectwa.

Dobry system ERP nieocenioną pomocą w przypadku zmian prawnych

Dokumenty pracownicze bardzo często są zintegrowane z rozwiązaniami informatycznymi. Dlatego należy pamiętać o zmianach w dokumentacji pracowniczej, które weszły w życie wraz z początkiem czerwca. A tym samym o jej aktualizacji w systemie ERP. Dlatego, jak zauważa Adam Tarkowski, dobre oprogramowanie stanowi ogromne wsparcie dla właścicieli firm w kontekście wprowadzanych zmian prawnych w obszarze HR.

W przypadku organizacji korzystających z oferowanych przez nas rozwiązań operacja podmiany wzoru świadectwa pracy oraz pobrania niezbędnych danych jest prosta. Na podstawie posiadanych już w systemie danych o zatrudnionym brakujące informacje w świadectwie pracy uzupełniane są automatycznie — wyjaśnia Adam Tarkowski.

Firmy, które nie korzystają z odpowiednich narzędzi informatycznych muszą pamiętać o poinformowaniu pracowników działu kadr o nowych przepisach dotyczących zmian w świadectwie pracy i zaktualizowaniu wzoru świadectwa. Niezbędne jest też sprawdzenie, czy wszystkie stare wzory dokumentów zostały usunięte z firmowych zasobów, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych pomyłek.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , , , ,

Obowiązkowe codzienne raporty do KAS. Od 1 września kolejne zmiany w JPK

Dodany 13 czerwca 2017 przez admin

1 września 2017 r., na mocy planowanych zmian w prawie bankowym i podatkowym, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uzyska nowe uprawnienia. KAS ma codziennie otrzymywać  raporty z banków nie tylko o saldach rachunków firmowych, ale także dane dotyczące wszelkich transakcji dokonywanych na kontach przedsiębiorstw. W ten sposób rząd chce walczyć z firmami wyłudzającymi VAT. Takie działania natomiast przekładają się na większe zapotrzebowanie na systemy informatyczne pozwalające m.in. w łatwy sposób generować raporty i dostosowywać sposób działania firmy do obowiązującego prawa.

Zgodnie z planowanymi zmianami obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) realizowany byłby:

  • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o ile posiadają siedzibę w Polsce i po pisemnym upoważnieniu przedsiębiorcy;
  • bezpośrednio przez przedsiębiorcę — w przypadku firm posiadających rachunek bankowy w banku, który nie ma przedstawicielstwa w Polsce.

— Według zapisów projektu ustawy banki mają być zobowiązane do przesyłania raportów z kont firmowych do KAS. Oznacza to, że większość firm nie będzie musiała podejmować dodatkowych działań, aby spełnić nowe wymogi — mówi Renata Łukasik, członek zarządu Macrologic SA, dyrektor ds. oprogramowania. — Wyjątek stanowią podmioty korzystające z kont prowadzonych przez banki, które nie mają przedstawicielstwa w Polsce. Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do przesyłania raportów nt. kont firmowych we własnym zakresie. Takim przedsiębiorcom oferujemy kompleksowy zakres usług, począwszy od wdrożenia systemu generującego pliki w formacie JPK_WB, poprzez jego dalszą konfigurację w przypadku wprowadzania kolejnych zmian w systemie prawnym. 

JPK obejmuje zestawienie informacji dotyczących: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Tego rodzaju dane firmy muszą przesyłać drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym weszły w życie w lipcu 2016 roku. W pierwszej kolejności obowiązkiem tym zostały objęte największe firmy, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników oraz te, których roczny obrót netto wynosi ponad 50 mln euro albo suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. Od stycznia 2017 roku przepisami o JPK w zakresie rejestrów VAT zostały objęte także średnie i małe podmioty, a od lipca 2018 roku obowiązek JPK w pełnym zakresie będzie dotyczył już wszystkich przedsiębiorstw.

Eksperci z branży informatycznej zauważają, że wprowadzenie JPK to nie tylko nowy obowiązek, ale także korzyści dla firm. Ich zdaniem wprowadzenie JPK przyśpieszy informatyzację małych i średnich przedsiębiorstw. W kwestii wykorzystania rozwiązań informatycznych polskie firmy mają bowiem sporo do nadrobienia. Aktualnie jedynie połowa średnich firm w Polsce korzysta z systemów ERP. Wśród małych firm wskaźnik ten wynosi zaledwie 15%.

Coraz częściej firmy pytają o systemy ERP oparte na procesowości, bo to one należą do najbardziej przyjaznych i najlepiej odzwierciedlają sposób funkcjonowania współczesnych firm — stwierdza Renata Łukasik.

Takim rozwiązaniem jest np. program Macrologic Merit, czyli pierwszy polski i już sprawdzony przez firmy system klasy ERP, ułatwiający integrację danych pochodzących z różnych departamentów i poziomów organizacji oraz wspierający obsługę procesów biznesowych.

— Obecne zmiany w systemie prawnym powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej staje się trudniejsze — kontynuuje Renata Łukasik. — Przedsiębiorcy szukają przyjaznych rozwiązań, które pomogą sprostać temu zadaniu poprzez m.in. minimalizowanie ryzyka błędów w rozliczeniach z urzędem skarbowym. A kary za tego rodzaju błędy stają się coraz bardziej dotkliwe. Dlatego też warto zainwestować w systemy informatyczne, które tego rodzaju ryzyko skutecznie ograniczają.

Źródło: Macrlogic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

HR wyposażony w „twarde dane” dzięki systemom ERP

Dodany 07 czerwca 2017 przez admin

Zarządzanie zasobami ludzkimi „na miękko” jest utożsamiane z niską efektywnością. Działy HR zwracają więc coraz baczniej uwagę na mierzalne dane o pracownikach, które można uzyskać dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi IT. Zdobyte w ten sposób informacje mogą być przekuwane w konkretne rekomendacje dla biznesu. Raport Antal i Macrologic pokazuje, że najwięcej pracy czeka HR-owców w obszarach: adaptacji nowych pracowników, szkoleń i zarządzania czasem pracy. Tu analizy prowadzone są najrzadziej.

— Rolą HR jest przede wszystkim kreowanie i wprowadzanie w firmie zmian, które są odpowiedzią na konkretne oczekiwania biznesowe organizacji. Jednak, aby odpowiedzi te były rzeczowe, a proponowane rozwiązania optymalne, trzeba najpierw posiadać wystarczającą ilość informacji i danych z obszaru, który zamierzamy usprawnić. W dobie rewolucji cyfrowej informacje te najłatwiej pozyskać za pomocą systemów ERP — mówi Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic.

Zaawansowane systemy ERP oparte na procesowości umożliwiają spojrzenie na organizację horyzontalnie. A takie spojrzenie pozwala na analizę poszczególnych procesów zachodzących w organizacji oraz wykluczenie silosowości, która jest głównym hamulcem rozwoju.

Właśnie w celu sprawdzenia tego, czy polskie organizacje mierzą efektywność poszczególnych procesów HR, Macrologic i Antal przeprowadziły wśród menedżerów HR badanie, które pozwoliło wskazać najbardziej newralgiczne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w których mierzenie jakości i efektów prowadzone jest sporadycznie.

Obszar Pomiary są prowadzone Brak pomiarów
Oceny okresowe 92% 8%
Rekrutacja pracowników 82% 18%
Zarządzanie przez cele 82% 18%
Zarządzanie talentami 81% 19%
Zarządzanie zmianą 72% 28%
Proces adaptacji nowych pracowników 66% 34%
Szkolenia 64% 36%
Zarządzanie czasem pracy 60% 40%

Raport Antal i Macrologic „Procesy HR w firmach w Polsce”, czerwiec 2017

Wyniki badania pokazują nieco paradoksalną sytuację, w której młodsze obszary HR są mierzone częściej niż te, które utarły się jako tradycyjne zadania działów zarządzania zasobami ludzkimi, jak szkolenia czy wdrożenie nowo zatrudnionych osób — zauważa Agnieszka Wójcik, menedżer Antal Market Research. — Może wynikać to z faktu, że dziedziny takie jak zarządzanie talentami czy systemy ocen okresowych zaczęto od początku rozwijać w silnej współpracy z działami biznesowymi. Z kolei obszary traktowane jako domena HR podlegały i nadal podlegają ocenie bardziej jakościowej niż ilościowej — dodaje Agnieszka Wójcik.

Jak usprawnić wdrożenie pracownika?

34% respondentów deklaruje, że proces adaptacji nowych pracowników nie jest weryfikowany na poziomie mierzalnych kryteriów. Tymczasem szybsze i pełniejsze wdrożenie oznacza szybsze przełożenie na rezultaty biznesowe i sprawniejsze działanie całej organizacji. — Obecne trendy na świecie wskazują, że proces należy monitorować od akceptacji oferty przez kandydata, a nie od pierwszego dnia pracy, na co wskazuje praktyka wielu polskich przedsiębiorstw — zauważa Agnieszka Wójcik z Antal. — Firma powinna poinformować kandydata o zasadach wykonywanej pracy, dostarczyć materiały na temat organizacji, jej struktury i kultury organizacyjnej. Cenionym przez kandydatów rozwiązaniem jest tzn. HR Welcome Pack, czyli kompleksowy zbiór materiałów obejmujący ważne dla nowego pracownika obszary — radzi ekspertka.

Zarządzanie czasem pracy — rosnące wyzwanie

Chociaż technologie magnetycznych kart, czasu logowania do systemów, zarządzania przez cele znacząco ułatwiają monitorowanie czasu pracy, to aż 40% firm nie mierzy efektywności zarządzania czasem pracy w organizacji. To wyzwanie, z którym warto zmierzyć się jak najszybciej, ponieważ w tym zakresie oczekiwania kandydatów i pracowników dynamicznie rosną. — Z badania Antal przeprowadzonego w grudniu 2016 roku wynika, że dla 38% kandydatów warunkiem zmiany pracy jest zamieszczenie w nowej ofercie możliwości elastycznego czasu pracy — zauważa Agnieszka Wójcik.

Szkolenia — jak mierzyć ich skuteczność

Wyniki badania wskazują, że jakość szkoleń to newralgiczny obszar dla polskich działów HR. 36% badanych firm w żadnym stopniu nie mierzy jakości szkoleń, a szczegółowa analiza ukazuje dodatkowo, że kolejne 32% firm mierzy ich jakość, jednak wyniki nie są satysfakcjonujące. — Organizacja powinna ustalić wskaźniki, które określają jakość szkoleń. Można do nich zaliczyć np. ocenę uczestnika szkolenia czy ocenę postępu kwalifikacji pracownika przez przełożonego w określonym czasie — podpowiada Agnieszka Wójcik z Antal.

Jak załatać lukę informacyjną?

Wyniki oznaczają dużą lukę informacyjną — firmy nie mają wiedzy na temat tego, jakie wartościowe biznesowo informacje tracą, nie mierząc efektywności procesów —  niepokoi się Monika Grabowska, dyrektor sprzedaży w Macrologic. Obecnie działy HR stoją przed dużą szansą, aby stać się realnym partnerem dla biznesu w swoich firmach. Zmiana postrzegania procesów HRowych, kojarzonych do tej pory z „miękkimi” i trudnymi do określenia parametrami jest w tym zakresie kluczowa. — Stosując podejście procesowe, określając twarde mierniki biznesowe i wspierając się odpowiednimi narzędziami, działy HR mogą budować wzajemnie korzystną relację pomiędzy HR a biznesem — podsumowuje Monika Grabowska z Macrologic.

Wyniki badania były komentowane także podczas webinaru zorganizowanego przez HBRP w ramach Klubu HR, przy współpracy Macrologic i Grupy Progres, poświęconego roli HR Business Partnera. — Spośród dziewięciu procesów, o które zapytaliśmy w badaniu, dwa zdecydowanie zostały wskazane jako najważniejsze Pierwszy to proces rekrutacji, drugi — proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Te obszary zdaniem ankietowanych wymagają też najwięcej zmian — mówiła podczas spotkania Monika Grabowska z Macrologic. Z kolei zdaniem Bożeny Rycharskiej, menedżera ds. personalnych w Grupie Progres, wyniki badania odzwierciedlają realne potrzeby zarządzających. — W naszej organizacji przykładamy ogromną wagę do pozyskiwania talentów. Na rynku pracownika trzeba skutecznie docierać do kandydatów. Z drugiej strony bardzo istotny jest proces onboardingu, czyli adaptacja nowozatrudnionego — podkreślała ekspertka.

Pełna relacja z webinaru dostępna jest tu: http://organizacjahoryzontalna.pl/dobry-hr-business-partner-na-wage-zlota/, a raport Antal i Macrologic „Procesy HR w firmach w Polsce” można pobrać stąd: http://www.badania.macrologic.pl/.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , , ,

Jak stać się HR Business Partnerem? Weź udział w darmowym webinarze

Dodany 20 maja 2017 przez admin

Chcemy być bliżej biznesu i dla biznesu! – deklarują przedstawiciele działów personalnych. Niestety, często niski poziom kompetencji biznesowych i natłok bieżących obowiązków uniemożliwiają pracownikom HR wcielanie w życie idei HR Business Partneringu. Tymczasem, tylko w ten sposób mogą oni zapewnić sobie strategiczną pozycję w firmie i wywierać pozytywny wpływ na kluczowe obszary jej działania. Jak poprzez biznesowe partnerstwo wzmacniać pozycję HR w swojej organizacji?

Między innymi o tym dyskutować będą eksperci HR podczas wtorkowego webinaru zorganizowanego przez firmę Macrologic RP i Harvard Business Review Polska. Podczas spotkania uczestnicy porozmawiają między innymi o tym, jak wykorzystywać dobre praktyki z rodzimego i zagranicznego rynku w zakresie tworzenia partnerstwa między HR a kadrą zarządzającą. Zaprezentowane zostaną również wyniki badania nt. funkcjonowania procesów HR i wykorzystywanych narzędzi IT wspierających rolę HR Business Partnera.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy się tylko zarejestrować, wypełniając formularz zgłoszenia. Udział w webinarze jest darmowy.

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz nominowana do nagrody Postać Rynku IT

Dodany 07 maja 2017 przez admin

W organizowanym przez CRN Polska plebiscycie, Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, prezes spółki Macrologic SA dostarczającej zaawansowane technologicznie systemy ERP, otrzymała nominację w kategorii Postać Rynku IT. O wyborze zwycięzcy zdecyduje internetowe glosowanie, które potrwa do 7 maja.

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz od 5 lat pełni funkcje Prezesa Zarządu Macrologic SA. Z firmą związana jest od 20 lat. W tym czasie przeszła wszystkie szczeble kariery co umożliwiło jej holistyczne spojrzenie na kwestie zarządcze i identyfikację kluczowych procesów zachodzących w firmie. To spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów pomogło jej nie tylko ją usprawnić, ale przede wszystkim dało impuls do stworzenia w ubiegłym roku pierwszego, w 100 proc. polskiego procesowego systemu ERP dla dużych i średnich przedsiębiorstw, Macrologic Merit. Produkt ten w 2016 otrzymał szereg wyróżnień, w tym nagrodę Gazety Finansowej, jako  „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2016” w kategorii oprogramowanie. Macrologic Merit znalazł się także w zestawieniu 15 najbardziej innowacyjnych produktów i usług w rankingu „Innowacyjna Firma 2016” magazynu Home&Market.

System oparty jest na zarządzaniu procesowym, czyli zmienia sposób patrzenia na firmę przez pryzmat silosów, na rzecz efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w firmie (umożliwia spojrzenia na nią  „z lotu ptaka”).  Dzięki temu firmy mogą być bardziej elastyczne, szybciej reagować i wdrażać zmianę. System umożliwia też pracę w chmurze i jest oparty w całości o polską bazę danych MacroBASE, również stworzoną przez Macrologic. Dzięki temu jest nie tylko stabilny i zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych, ale także umożliwia szybsze wprowadzanie zmian, zgodnie z potrzebami organizacji, co również wpływa na wzrost konkurencyjności danej firmy.

Ubiegły rok był dla nas przełomowy. Świętowaliśmy bowiem 30-lecie, istnienia, kontynuując stabilny wzrost mimo zawirowań na rynku. Firma rokrocznie zwiększa liczbę klientów stale podnosi swoje przychody, utrzymując tę tendencję pomimo zwiększonej konkurencji ze strony firm zagranicznych. To bez wątpienia wynik ciężkiej pracy całego zespołu, którym mam przyjemność kierować. To właśnie im chciałam dedykować tę nominację – mówi Barbara Skrzecz-Mozdyniewcz.

Aby oddać głos w plebiscycie wystarczy zalogować się na stronie CRN i kliknąć w link:

https://www.crn.pl/artykuly/wydarzenia/plebiscyt-crn-polska-glosowanie-1

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: , ,

Badanie: firmy zarządzane procesowo bardziej niż inne zadowolone z użytkowanych systemów

Dodany 30 kwietnia 2017 przez admin

Polscy przedsiębiorcy są usatysfakcjonowani z zakresu funkcjonalnego firmowego oprogramowania — tak wynika z badania ICAN Institute na zlecenie Macrologic, przeprowadzonego wśród osób zarządzających firmami działającymi na polskim rynku. Ankietowani zwracali uwagę na istotną rolę systemów IT w procesie wdrażania zmian w ich organizacjach. Co ciekawe, największe zadowolenie wykazali szefowie organizacji horyzontalnych, w których zarządzanie opiera się na realizowanych procesach.

Adaptacja zmian, wdrożenie nowych pracowników i dostęp do informacji

Zdaniem aż 90 proc. badanych systemy informatyczne zaimplementowane w ich firmach pozwalają na błyskawiczne wprowadzenie zmian w przebiegu procesów. 85 proc. uważa, że użytkowane oprogramowanie umożliwia szybkie i płynne wdrażanie nowozatrudnionych pracowników. Z kolei 84 proc. ankietowanych przyznaje, że osoby zarządzające w ich firmach posiadają dostęp do bieżących informacji o stanie realizacji procesów.

— Stały dostęp do danych informujących o przebiegu i statusie danego procesu jest niezwykle istotny w kontekście sprawności obsługi procesów biznesowych, co przekłada się na efektywność działania przedsiębiorstwa. Dzięki temu osoby nadzorujące dany proces na bieżąco mogą go analizować, a w razie potrzeby dokonywać modyfikacji — mówi Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA, który jest polskim producentem systemów ERP

W opinii 82 proc. ankietowanych użytkowany przez nich system zawiera pełen pakiet informacyjno-edukacyjny z instrukcjami i zadaniami opisanymi dla każdego pracownika. Zdaniem 79 proc. badanych dzięki systemowi alertów pracownik jest w stanie na bieżąco planować swoją pracę, a co najważniejsze reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Na drugim biegunie jest automatyczna aktualizacja wiedzy pracowników uczestniczących
w danym procesie — pozytywnie ocenia ją jedynie nieco ponad połowa badanych.

Najwyższe oceny systemów IT w firmach zarządzanych procesowo

Z badania wynika także, iż na tle ogółu badanych wyróżniają się firmy zarządzane procesowo. Deklarują one znacznie większe zadowolenie z posiadanych systemów informatycznych,
a różnice te w poszczególnych aspektach oceny systemów wynoszą nawet 10 proc. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż zarządzanie horyzontalne lepiej oddaje sposób funkcjonowania danej organizacji, a skoncentrowanie na procesach — wsparte odpowiednimi narzędziami informatycznymi — pomaga w skuteczniejszej ich obsłudze.

Warto tu zauważyć, iż zapytani o liczbę systemów informatycznych wykorzystywanych
w zarządzaniu procesami ankietowani najczęściej wskazywali, iż jest to jeden system — tak odpowiedziało 56 proc. badanych. Jednak już firmy zarządzane procesowo częściej wykorzystują więcej niż jeden system — w przypadku aż 29 proc. badanych są to nawet 3 różne systemy. Powodem takiej sytuacji jest wciąż niewystarczająca oferta na rynku dostawców systemów IT. Potwierdzają to uczestnicy badania wskazując, iż korzystają z więcej niż jednego narzędzia z uwagi na występowanie wyspecjalizowanych modułów u różnych dostawców (75 proc. wskazań), a także ze względu na brak na rynku systemu oferującego wszystkie potrzebne funkcjonalności (27 proc. wskazań).

Na polskim rynku informatycznych systemów dla biznesu wciąż jeszcze jest sporo do zrobienia w kontekście narzędzi skoncentrowanych na wsparciu obsługi procesów biznesowych. Oferując Macrologic Merit, pierwszy polski procesowy system ERP, staramy się tę lukę wypełnić — komentuje Renata Łukasik.   

Badanie Harvard Business Review zostało przeprowadzone na zlecenie Macrologic SA wśród 215 respondentów — właścicieli i dyrektorów przedsiębiorstw działających na polskim rynku.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING