Archiwum wg Tagów | "IPOsystem"

Tags: , ,

„Inteligentne Fabryki w praktyce” – 5 kwietnia profesjonaliści spotkają się w Katowicach

Dodany 16 lutego 2016 przez admin

Jakie są najważniejsze współczesne wyzwania związane z planowaniem i sterowaniem produkcją wieloasortymentową? Czym wyróżniają się stosowane dotychczas narzędzia zarządzania procesami produkcyjnymi? Które przedsiębiorstwa można określić mianem Inteligentnych Fabryk? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas konferencji pt. „Inteligentne Fabryki w praktyce”. Co więcej, uczestnicy spotkania będą mogli bezpośrednio przekonać się jak w praktyce funkcjonują pierwsze polskie przedsiębiorstwa, w których produkcją samodzielnie zarządza innowacyjny system decyzyjny. Wydarzenie adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem odbędzie się 5 kwietnia br. w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem sprawują jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej i Politechniki Opolskiej.

 


„Inteligentne Fabryki w praktyce” – 5 kwietnia profesjonaliści spotkają się w Katowicach

 

Naszą intencją jest dostarczenie uczestnikom konferencji nie tylko wiedzy na temat najnowszych metod zarządzania produkcją, ale także umożliwienie im zapoznania się z najlepszymi dostępnymi narzędziami. Dzięki wydarzeniu, każdy zainteresowany będzie mógł bezpośrednio przekonać się jak działają przedsiębiorstwa zarządzane przez autonomiczny system, sztuczną inteligencję i sprawdzić jakie korzyści pozwala to osiągnąć – zapowiada Krzysztof Fiegler, współwłaściciel firmy UIBS Teamwork, która jest organizatorem kwietniowego spotkania profesjonalistów w Katowicach.
Rybnicka firma jest twórcą IPOsystem, pierwszego na świecie uniwersalnego systemu Inteligentnej Fabryki, który samodzielnie i bezpośrednio zarządza dowolną produkcją.

Konferencja będzie się składała z dwóch części. Pierwszą wypełnią prelekcje na temat współczesnych trendów rynkowych związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją, stosowanych dotychczas narzędzi (takich jak ERP, APS, czy MES) oraz korzyści związanych z implementacji w przedsiębiorstwie nowoczesnych, samodzielnych systemów decyzyjnych.
Druga część spotkania w znacznym stopniu będzie miała charakter warsztatowy. – Uczestnicy spotkania, bez wychodzenia z sali konferencyjnej, przeniosą się do Inteligentnych Fabryk mieszczących się w Andrychowie i Rybniku, a następnie sami będą współuczestniczyć w procesie produkcyjnym zarządzanym przez IPOsystem – dodaje K. Fiegler. Do dyspozycji gości spotkania będą m. in. terminale IPOsystem – produkty firmy ZPAS Group, która jest partnerem wydarzenia.

Konferencja została objęta patronatem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Spotkanie będzie miało miejsce 5 kwietnia br. w Katowicach, w Hotelu Angelo (ul. Sokolska 24). Szczegółowe informacje na jego temat będą dostępne na stronie www.inteligentnafabryka.pl.
Swój udział w konferencji należy potwierdzić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres konferencja@iposystem.com


Program wydarzenia

9.30 – 9.40 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
9.40 – 10.10 Wyzwania planowania i sterowania produkcją wobec współczesnych trendów   rynkowych
Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Politechnika Opolska
10.10 – 10.40 Dlaczego zarządzanie produkcją nie jest proste – informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie produkcją okiem praktyka
Grzegorz Kucia, GetMore
10.40 -11.20 IPOsystem – innowacyjna odpowiedź na potrzeby zarządzających produkcją  Krzysztof Fiegler, UIBS Teamwork
11.20 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.20 Spacer on-line po halach produkcyjnych przedsiębiorstw, które wdrożyły IPOsystem
Marek Ruta, AFM Defum S.A. i Paweł Śliwonik, Ice Group
12.20 – 12.50 IPOsystem źródłem optymalizacji produkcji w toku i zapasów – case study na przykładzie firm z branży mechanicznej i metalowej
Bogdan Niegolewski, IPOtech
12.50 – 13.30 Oferta ZPAS GROUP jako element wspomagający jakość zarządzania i przepływu informacji
Piotr Sobczak, ZPAS S.A.
13.30 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.45 Warsztaty cz. 1 – definiowanie procesu w IPOsystem
Maciej Markowicz, IPOteam
14.45 -15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 16.30 Warsztaty cz. 2 – realizacja produkcji i dane do analiz w IPOsystem
Maciej Markowicz, IPOteam
16.30 – 16.40 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

IPOsystem nagrodzony Srebrnym „Laurem Innowacyjności 2015”

Dodany 26 listopada 2015 przez admin

Rozstrzygnięto konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015”. Laureaci przedsięwzięcia realizowanego pod patronatem ministerialnym i sejmowym zostali uhonorowani podczas gali zorganizowanej 25 listopada w Warszawie. W prestiżowym gronie wyróżnionych znaleźli się twórcy IPOsystem – pierwszego na świecie systemu samodzielnie zarządzającego dowolną produkcją, wpisującego się w ideę Przemysłu 4.0. To kolejne cenne wyróżnienie przyznane rozwiązaniu rybnickiej firmy UIBS Teamwork.

Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna, natomiast za jego realizację odpowiada Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. Przedsięwzięcie promuje innowacyjne produkty, technologie, usługi oraz rozwiązania mogące mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Konkurs im. Stanisława Staszica

Patronat na konkursem sprawują Ministerstwa: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, a także resort Infrastruktury i Rozwoju. Patronem parlamentarnym jest natomiast sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT).
Kapitułę konkursu tworzy szerokie gremium specjalistów reprezentujących m.in. ministerstwa patronujące przedsięwzięciu, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz uczelnie wyższe. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Eugeniusz Budny, Prezes RS NOT, z kolei prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej przewodniczy zespołowi ekspertów. Sekretarzem kapituły jest natomiast Jacek Kubielski, Sekretarz Generalny NOT.

Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty są poddawane trzem różnym ocenom. Pierwsza z nich ma charakter wstępny (formalny). Druga, zasadnicza, ocena jest dokonywana przez ekspertów i rzeczoznawców stowarzyszeń naukowo-technicznych, których tożsamość nie jest ujawniana. Natomiast za trzecią fazę oceny jest odpowiedzialna kapituła konkursu, która wyłania finalistów.

IPOsystem – innowacja na skalę świata

Decyzją międzynarodowej kapituły konkursu Srebrny „Laur Innowacyjności 2015” zdobył IPOsystem, pierwszy na świecie system samodzielnie zarządzający produkcją.
Serdecznie gratuluję zdobycia tej prestiżowej nagrody zwłaszcza w sytuacji niezwykle silnej konkurencji, jaka miała miejsce w tegorocznej edycji tego cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem konkursu – napisał Zbigniew Bućko, prezes ZUT RS NOT w liście adresowanym do firmy UIBS Teamwork, która jest twórcą nagrodzonego rozwiązania.
Gala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Fiegler, dyrektor handlowy i współwłaściciel firmy UIBS Teamwork z Rybnika. – Bardzo się cieszymy z tego cennego wyróżnienia. Nasza radość jest tym większa, że (jak dowiedzieliśmy się od organizatorów) w tym roku o „Laur Innowacyjności” ubiegało się wyjątkowo dużo projektów. To kolejna prestiżowa nagroda, którą IPOsystem zdobył w ostatnim czasie. Jest ona jednak dla nas szczególnie cenna, ponieważ – podobnie jak przyznane w czerwcu godło „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” – podkreśla rewolucyjny charakter tego rozwiązania – mówi K. Fiegler.

Pochodzące z języka łacińskiego słowo innowacja (innovare znaczy „tworzyć coś nowego”) definiuje się jako proces pozwalający przekształcić istniejące możliwości w nowe projekty mające praktyczne zastosowanie. – Biorąc pod uwagę tę definicję i właściwości naszego rozwiązania, można z całą stanowczością stwierdzić, że IPOsystem jest innowacją i to na skalę światową. Zdanie to podzielają nie tylko przedstawiciele przedsiębiorstw, które zaimplementowały już rozwiązanie, ale także eksperci, m.in. prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska” – zaznacza Krzysztof Fiegler.

W przedsiębiorstwach korzystających z nagrodzonego rozwiązania, pracą zarządza sztuczna inteligencja, dzięki czemu wszystkie procesy na halach fabrycznych są realizowane w najlepszy możliwy (na dany moment) sposób. Każda zmiana wpływająca na harmonogram jest natychmiast uwzględniana w nowym planie. Potrzeba zaledwie 5 sekund, by IPOsystem przetworzył dane i zoptymalizował harmonogram, dostosowując go do nowych warunków. Pracownicy otrzymują klarowne polecenia, nie ma ryzyka wystąpienia chaosu spowodowanego dezinformacją, a wszelkie niespodziewane sytuacje są na bieżąco uwzględniane w kolejnych decyzjach systemu. – Nawet największy zespół doświadczonych specjalistów nie jest w stanie zarządzać produkcją w taki sposób. Wdrożenie IPOsystem pozwala osiągnąć korzyści różnego typu, jedną z najważniejszych jest wzrost wydajności pracy o 20-30 procent. Żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Niegdyś krokami milowymi w przemyśle były maszyna parowa, energia elektryczna i technika cyfrowa. Obecnie IPOsystem rewolucjonizuje produkcję przemysłową i pozwala osiągnąć przedsiębiorstwom zupełnie nowy poziom funkcjonowania – kończy Krzysztof Fiegler.

Przyznana przez Naczelną Organizację Techniczną nagroda to kolejny dowód uznania dla twórców IPOsystem. Tylko w bieżącym roku rozwiązanie zdobyło godło „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Polska 2015. Co więcej, IPOsystem zwyciężył w plebiscycie „Wybór Konsumentów”, wyprzedzając tym samym wszystkie pozostałe produkty nagrodzone Złotym Medalem podczas poznańskich targów ITM Polska 2015. W poprzednich latach IPOsystem został uhonorowany m.in. Medalami EXPO Silesia, rozwiązanie zdobyło również tytuł „Najciekawsze z najlepszych”.

Źródło: UIBS Teamwork

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Rewolucja w zarządzaniu produkcją dzięki oprogramowaniu polskich specjalistów

Dodany 03 września 2015 przez admin

System, który samodzielnie i bezpośrednio zarządza dowolną produkcją, dokonuje oceny aktualnego stanu zasobów i potrzeb produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje skutkujące pełnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz umożliwia łączenie ze sobą procesów realizowanych w różnych halach produkcyjnych, a nawet przedsiębiorstwach w inteligentne sieci, które same się optymalizują – to nie wizja przyszłości i marzenie zarządzających, ale z powodzeniem funkcjonujący system stworzony przez polskich specjalistów. IPOsystem, bo o nim mowa, to innowacyjne narzędzie, które rewolucjonizuje nie tylko zarządzanie produkcją w firmach, ale funkcjonowanie gospodarki i to na globalną skalę.

 


REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ DZIĘKI OPROGRAMOWANIU POLSKICH SPECJALISTÓW

IPOsystem stanowi rezultat 6-letniej pracy zespołu polskich programistów, technologów i managerów z rybnickiej firmy UIBS Teamwork. Wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0 (tzw. czwartej rewolucji przemysłowej). Jest innowacją na skalę światową – pierwszym na świecie uniwersalnym systemem Inteligentnej Fabryki. Jego najistotniejszą cechą charakterystyczną jest samodzielność, polegająca na autonomicznym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wszystkimi zasobami bez udziału planistów i dozoru bezpośredniego. Dzieło polskich specjalistów nie jest jedynie modelem matematycznym – IPOsystem z powodzeniem steruje produkcją w ośmiu polskich przedsiębiorstwach, a w kolejnych jest wdrażany. Ambicją twórców IPOsystem jest jego zaimplementowanie w firmach produkcyjnych na całym świecie. Biorąc pod uwagę wymierne korzyści z wdrożenia systemu oraz wielość jego funkcjonalności – IPOsystem jest realną odpowiedzią na potrzeby zarządzających, którzy pracują pod każdą szerokością geograficzną.

 

W przypadku IPOsystem nie mam wątpliwości, że jest to innowacja na skalę światową. To pierwszy system decyzyjny, który automatyzuje proces zarządzania produkcją. Ma wszelkie przesłanki ku temu, by wnieść istotny wkład w podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jest modelowym przykładem na to, że Polacy potrafią tworzyć innowacje, które coraz częściej są doceniane na całym świecie – uważa prof. Michał Kleiber, Kierownik Zakładu Metod Komputerowych, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. W czerwcu br. IPOsystem został uhonorowany tym prestiżowym godłem w kategorii „Innowacje”.

To właściwie jedyne rozwiązanie, które samodzielnie, w sposób automatyczny i bezpośredni, zarządza procesami produkcyjnymi, jednocześnie w przeciągu paru sekund uwzględniające każde bieżące uwarunkowanie. Porównywanie tworzenia harmonogramów z funkcjonalnościami IPOsystem jest bezzasadne. Niemożliwe jest, by planiści w tak krótkim przedziale czasowym – i przy uwzględnieniu w czasie rzeczywistym każdej, nawet pozornie nieistotnej zmiany – zdołali sporządzić harmonogram obejmujący każdy etap produkcji, jego specyfikę i związane z nim odstępstwa od istniejącej sytuacji – podkreśla Krzysztof Mocek, współwłaściciel Fabryki Urządzeń Kolejowych sp. k. Mocek, Rzeźnik. Mieszcząca się w Kościanie firma jest jednym z ośmiu przedsiębiorstw, w których zaimplementowano IPOsystem.

 

REAGOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

IPOsystem (Intelligent Production Organization System) to pierwszy na świecie inteligentny system zarządzający produkcją, który samodzielnie i bezpośrednio steruje pracą zasobów (pracowników, maszyn) na hali produkcyjnej. Uzupełnia i wspomaga systemy klasy ERP, dostarczając zarządzającym bieżących informacji w zakresie m.in. aktualnego stanu zasobów i zleceń produkcyjnych, terminów realizacji zamówień, rozliczania czasu pracy, kosztów, wyników kontroli jakości, braków produkcyjnych, awarii. Reakcja na wszelkie zmiany przyjętego harmonogramu, bez względu na ich przyczynę, jest w pełni automatyczna i zajmuje maksymalnie 5 sekund – mówi Bartłomiej Skowron, współwłaściciel UIBS Teamwork, Dyrektor Działu Informatyki i Rozwoju Produktu.

IPOsystem zdecydowanie różni się od dotychczasowych narzędzi informatycznych stosowanych w zarządzaniu produkcją, których zadaniem było dostarczanie informacji wspierających podejmowanie decyzji przez ludzi. System nie tylko samodzielnie zarządza pracą załogi i maszyn, ale przede wszystkim na bieżąco uwzględnia wszelkie zmiany (dotyczące zarówno zasobów, jak i zleceń produkcyjnych) które zachodzą na poszczególnych etapach produkcji. – I właśnie m.in. na tym polega jego rewolucyjność. Każde odstępstwo od przyjętych założeń jest bezzwłocznie uwzględniane, system wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo unika nieplanowanych przestojów, a co za tym idzie, wymiernych strat w produkcji. Tu nie ma przypadku, ani też konieczności zastanawiania się „co dalej”. To system, a nie ludzie, podejmuje decyzje. Kolejnym atutem jest możliwość niemalże natychmiastowego zlokalizowania każdego problemu, np.. wady materiałowej czy tez błędu w realizacji konkretnej operacji technologicznej. To z kolei zdecydowanie wpływa na efekt finalny, czyli jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. IPOsystem umożliwia bardzo precyzyjne zdiagnozowanie momentu, w którym doszło do błędu, zidentyfikowanie jego przyczyny i wyeliminowania jej w przyszłości. Podsumowując: funkcje IPOsystem pozwalają nie tylko zarządzać procesem produkcji, ale także znacząco usprawniają kontrolę jakości gotowych wyrobów – wyjaśnia Krzysztof Fiegler współwłaściciel UIBS Teamwork i Dyrektor Handlowy, ekspert zajmujący się m. in. nadzorem nad realizacją wdrożeń IPOsystem w przedsiębiorstwach.

Autonomiczne reagowanie systemu w czasie rzeczywistym na dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia to kluczowa cecha IPOsystem.
To nieoceniona wartość systemu – mówi wprost Marek Ruta, Wiceprezes Zarządu Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A. Producent obrabiarek wdrożył oprogramowanie jako jeden z pierwszych zakładów w Polsce. – IPOsystem oferuje funkcjonalności, jakich szukaliśmy i których potrzebowaliśmy. Inne programy nie dawały nam takich możliwości; nie pozwalały w dynamiczny sposób reagować na zmiany. W przypadku tego oprogramowania wszystkie procesy dzieją się w czasie rzeczywistym. System na bieżąco reaguje na każde, nawet najdrobniejsze odstępstwo. Inne programy, tworzące harmonogramy jednodniowe lub kilkudniowe nie uwzględniają sytuacji (np. awarii maszyny), które bezpośrednio wpływają na produkcję. Tymczasem natychmiastowa zmiana umożliwiająca kontynuację zleceń jest bardzo ważna. Dzięki IPOsystem komputer na moim biurku dokładnie odzwierciedla to, co aktualnie dzieje się na hali produkcyjnej. Mam bieżący dostęp do wszystkich danych i natychmiastowy wgląd we wszystkie procesy – obrazowo przedstawia wiceprezes Marek Ruta. W Andrychowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A. IPOsystem jest zintegrowany z oprogramowaniem ERP XL firmy Comarch – ten system jest nadrzędny, lecz to IPOsystem dostarcza informacji, dokumentów rozliczeniowych oraz wszystkich danych dotyczących produkcji.

ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ORGANIZACJI
Jak system działa w praktyce? Po zalogowaniu się pracownik otrzymuje precyzyjną informację na temat zadania, które ma zrealizować. Rodzaj operacji do wykonania i sam moment wydania polecenia nie są przypadkowe. System rejestruje wszystkie procesy zachodzące na hali produkcyjnej, umożliwiając dzięki temu opracowanie analiz niezbędnych w procesach Lean Management i Kaizen. Na bieżąco kontroluje czas pracy, wydajność i oblicza aktualne terminy realizacji wszystkich zleceń z dokładnością do 1 minuty.

Rozwiązanie zarządza jednocześnie wszystkimi etapami produkcji: od działań na hali począwszy, poprzez transport wewnętrzny, pracowników magazynów i zaopatrzenia, na kontroli jakości skończywszy.

Kolejną z firm, która zdecydowała się wdrożyć IPOsystem jest Ice Group, producent maszyn do przemysłowej produkcji lodów. Siedziba firmy mieści się w Rybniku, spółka zatrudnia 90 osób, 45 z nich pracuje na produkcji. System został zaimplementowany w zakładzie na przełomie 2013 i 2014 roku. – Przemysłowa produkcja prototypów, tak – biorąc pod uwagę unikalność projektów – można scharakteryzować dużą część naszych realizacji – mówi Mariusz Goik, Wiceprezes Zarządu Ice Group sp. z o.o. Ze względu na specyfikę produkcji rybnickiej firmy, fundamentalne znaczenie dla jej działalności ma nie tylko zarządzanie zasobami ludzkimi, ale i archiwizacja każdej operacji technologicznej realizowanej w trakcie produkcji. Zaimplementowanie w przedsiębiorstwie systemu pozwoliło zdigitalizować te obszary. – Planowanie zadań, wydawanie poleceń pracownikom i nadzór nad ich realizacją są zautomatyzowane. IPOsystem nie tylko optymalizuje harmonogram pracy, ale dokumentuje wszystkie etapy produkcji. Powstająca w ten sposób biblioteka danych jest niezwykle użyteczna. Wystarczy dosłownie jedno kliknięcie, aby przekonać się ile czasu potrzeba na wykonanie konkretnego zadania i kto je zrealizował. Ta wiedza ma ogromne znaczenie nie tylko w kontekście bieżącego planowania pracy, jest także niezwykle użyteczna, gdy trzeba precyzyjnie wyliczyć koszty i czas realizacji zbliżonego projektu – wyjaśnia wiceprezes M. Goik.

Dla wiceprezesa Ice Group wdrożenie IPOsystem jest rewolucją porównywalną do przejścia z prowadzenia papierowych kartotek do systemu komputerowego. Zestawienie to najbardziej obrazowo oddaje jedną z korzyści zaimplementowania systemu w firmie oferującej jednostkowe urządzenia cechujące się wysokim stopniem skomplikowania i wieloma detalami.
Gdy zajdzie taka konieczność potrzeba jedynie 2 minut, by odtworzyć nawet najdrobniejsze etapy realizacji projektu sprzed kilkunastu miesięcy. System natychmiast dostarcza dokładnych informacji; bez IPOsystem ich odszukanie zajęłoby kilka dni – przekonuje wiceprezes Ice Group.

IPOsystem jest dla nas nieoceniony. Gdybym miał raz jeszcze podjąć decyzję o jego zaimplementowaniu, bez wahania uczyniłbym to samo raz jeszcze. Żałuję, że system nie został wdrożony wcześniej; weryfikacja i analiza danych dot. projektów sprzed jego wprowadzenia byłaby teraz znacznie łatwiejsza – podsumowuje Mariusz Goik.

– IPOsystem nie ma na celu zastąpienia ludzi. Nadrzędnym jego zadaniem jest optymalizacja poszczególnych procesów w taki sposób, aby przebiegały one efektywniej. To z kolei jest korzystne dla wszystkich: dla przedsiębiorstwa, gdyż eliminuje zbędne przestoje technologiczne, dla klienta, ponieważ daje gwarancję odpowiedniej jakości produkowanych elementów oraz dla pracowników, gdyż miejsca pracy zależą od opłacalności produkcji – zaznacza Krzysztof Fiegler.

Zdanie to podziela Marek Ruta Wiceprezes Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A. i podczas wizyt referencyjnych prezentuje przedstawicielom firm wymierne korzyści wynikające z korzystania z IPOsystem.
System budzi zainteresowanie. W wielu firmach które przyjeżdżają do nas istnieje realna możliwość jego zaimplementowania, ale towarzyszą jej obawy dotyczące przyszłości pracowników zatrudnionych w np. w dziale planowania. Tymczasem obawy te nie zawsze są uzasadnione. Po wdrożeniu IPOsystem żadna osoba z działu planowania naszej firmy nie straciła pracy: wszystkim powierzyliśmy zadania wynikające m. innymi z potrzeb samego systemu, zmienił się charakter ich pracy, ale cel pozostał niezmieniony. Tak jak każdy inny system, potrzebuje on zasilenia danymi oraz nadzoru, tak aby w efekcie zrealizować produkt lub usługę w uzgodnionym z klientem terminie i to właśnie między innymi jest zadaniem tych pracowników – mówi Marek Ruta. – To innowacyjne rozwiązanie, warte polecenia. Ja osobiście nie wyobrażam już sobie pracy bez tego narzędzia. System zmienił możliwości naszej firmy, staliśmy się bardziej elastyczni, efektywni i wydajni a za tym bardziej konkurencyjni. Zachęcam do rozpoznania systemu i podjęcia próby jego implementacji – dodaje wiceprezes Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A.

WYMIERNE KORZYŚCI WDROŻENIA IPOsystem
Rezultaty działania IPOsystem są determinowane charakterem produkcji. Do tej pory rozwiązanie wdrożyły firmy o produkcji jednostkowej, mieszanej i masowej. Koszt implementacji systemu zwraca się nawet po roku od jego uruchomienia. Przez ten czas, czyli już po roku, IPOsystem zwiększa wydajność obszaru produkcji przedsiębiorstwa o minimum 15-30 proc. Oprogramowanie znacząco ogranicza koszty zarządzania produkcją, a także produkcję w toku. We wszystkich firmach, które zaimplementowały rozwiązanie poprawiła się wydajność, zwiększyła zyskowność, a terminy dostaw uległy skróceniu. Przedsiębiorstwa te zwiększyły swój udział w rynku i osiągnęły niedostępny dotychczas poziom funkcjonowania – podsumowuje Krzysztof Fiegler z UIBS Teamwork.

W przypadku innowacyjnych rozwiązań decydujące są praktyczne zastosowanie w warunkach przemysłowych i potwierdzone efekty. To zderzenie z rzeczywistością rynkową, indywidualnymi oczekiwaniami klienta i wielu zmiennymi, o które trudno w warunkach laboratoryjnych jest najważniejszym testem dla każdego rozwiązania. IPOsystem został już z powodzeniem zaimplementowany w ośmiu polskich przedsiębiorstwach, kolejne wdrożenia są w trakcie realizacji.

***

IPOsystem – (Intelligent Production Organization System) – to pierwszy na świecie inteligentny system zarządzający produkcją, który samodzielnie steruje pracą i przydziałem zasobów (pracowników, maszyn i materiałów) na hali produkcyjnej. IPOsystem uzupełnia i wspomaga systemy klasy ERP, dostarczając zarządzającym bieżących informacji w zakresie aktualnego stanu zasobów i zleceń produkcyjnych, terminów realizacji zamówień, rozliczania czasu pracy, kosztów, wyników kontroli jakości, braków produkcyjnych, awarii itp. Wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0. Jest efektem pracy zespołu polskich programistów, technologów i managerów firmy UIBS Teamwork z Rybnika.

UIBS Teamwork Sp. z o.o. – Firma z branży IT, oferująca kompleksowe usługi doradcze z zakresu planowania i zarządzania produkcją. Skupia ekspertów z wielu dziedzin, m.in. programistów, managerów, technologów. Siedziba firmy mieści się w Rybniku (woj. śląskie).

Źródło: UIBS Teamwork

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING