Archiwum wg Tagów | "DPS Software"

dps logo

Tags: , ,

Filary udanego wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie

Dodany 10 sierpnia 2018 przez admin

Wdrożenie rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie nigdy nie jest łatwe. Bez względu na wielkość organizacji czy poziom skomplikowania procesów biznesowych, każda zmiana jest pewnego rodzaju rewolucją i zmusza niejako do zmiany dotychczasowych nawyków oraz trybu pracy. Podjęcie się realizacji projektu ERP nakłania również do dokładniejszego przyjrzenia się funkcjonowaniu całej organizacji oraz każdej z jej jednostek z osobna, co nieraz okazuje się trudne, bo bezlitośnie obnaża wszelkie braki i zaniedbania.

Od czego zależy powodzenie projektu ERP?

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że powodzenie projektu wdrożenia systemu ERP nigdy nie jest dziełem przypadku. O jego sukcesie decydują różne czynniki, począwszy od samej motywacji, inicjującej cały proces, i gotowości do zmian, poprzez wszelkie prace w projekcie (programistyczne, wdrożeniowe i inne), na osadzeniu tego projektu w szerszej perspektywie i w strategii biznesowej firmy kończąc.

Większość wdrożeń ERP trwa dłużej, niż planowano, kosztuje więcej niż szacowano i przebiega nieco inaczej, niż zakładano. Niektórym jednak przedsiębiorstwom udaje się sprostać wyzwaniom projektu i zrealizować go bez wykraczania poza ustalone ramy.

Szersza perspektywa biznesowa

Brak umiejscowienia projektu ERP w ogólnej strategii biznesowej firmy jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia wdrożenia, a nawet zaprzestania używania systemu w niedługim czasie po zakończeniu projektu. Strategia i plan wdrożenia powinny wynikać i być dostosowane do ogólnej strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

Nierealistyczne oczekiwania wobec ERP

Inną przyczyną niepowodzenia projektu są nierealistyczne oczekiwania, skutkujące podejmowaniem błędnych decyzji i koniecznością poradzenia sobie z tego konsekwencjami. Nierealistyczne oczekiwania wobec projektu w oczywisty sposób zwiększają ryzyko przekroczenia budżetu czy harmonogramu, wobec czego często już od samego początku skazują cały projekt na porażkę.

Optymalizacja procesów biznesowych

Ważne dla powodzenia projektu jest również efektywne zarządzanie procesami biznesowymi i ich optymalizacja. Jednym z najczęstszych błędów jest odraczanie wyboru oprogramowania czy też odsuwanie w czasie lub sztuczne przedłużanie czasu samego z powodu braku pewności, jak te procesy biznesowe będą się kształtowały w przyszłości. Często zapomina się (lub po prostu jest to wynikiem niewiedzy), że dzisiejsze systemy ERP są zdecydowanie bardziej stabilne i elastyczne niż były jeszcze dekadę temu. Stąd też koniecznym elementem wdrożenia jest zdefiniowanie i szczegółowe opisanie procesów, jak również wspomniane już osadzenie projektu ERP w długofalowej strategii biznesowej firmy. Dzięki temu system będzie odpowiadał zarówno bieżącym potrzebom organizacji, jak również będzie gotowy sprostać przyszłym wyzwaniom, związanym z rozwojem jej i rynku, na którym funkcjonuje.

System kontroli i nadzoru

Nie wolno zapominać także o procedurach i mechanizmach kontroli nad projektem, które koniecznie muszą zostać ujęte w karcie projektu. Należy jasno określić role i obowiązki dla kierownika projektu, komitetu wykonawczego i innych kluczowych ról projektowych wewnętrznych i zewnętrznych. Pamiętać też trzeba o tym, że zarządzanie projektem wdrożenia ERP musi być zgodne z unikalnymi potrzebami i dynamiką organizacji, w której to wdrożenie ma być przeprowadzone. Ramy tego zarządzania zaś muszą być kompleksowe i jednocześnie dynamiczne, ale także specyficzne i powtarzalne.

Ponieważ implementacje ERP mogą być złożonymi transformacjami biznesowymi (a nie tylko inicjatywami technologicznymi), ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu wdrożyć odpowiednie osoby, kontrole i zarządzanie.

Ryzyko w projekcie

Każde wdrożenie ERP obarczone jest ryzykiem, związanym zarówno z typowymi błędami ludzkimi, jak również z mniej przewidywalnymi i dającymi się kontrolować czynnikami, jak np. zmianami legislacyjnymi, awariami, opóźnieniami podwykonawców. W niemal każdym projekcie zachodzi konieczność zmierzenia się z tego typu sytuacją i takiego zarządzenia tymże ryzykiem, by zminimalizować możliwe niekorzystne konsekwencje.

Nie każde jednak ryzyko da się przewidzieć. Nie oznacza to jednak, że należy się biernie przyglądać nadchodzącej katastrofie. Wręcz przeciwnie – reagować należy jak najszybciej, bo tylko tak można zminimalizować negatywne skutki rodzącego się kryzysu. Zacząć zaś należy od zrozumienia zagrożenia – skąd pochodzi, któremu obszarowi projektu zagraża, czym może skutkować. Taka analiza pozwoli z kolei zidentyfikować możliwe sposoby i obszary radzenia sobie z zagrażającym czynnikiem. Inaczej bowiem będzie wyglądała strategia i zarządzanie ryzykiem, związanym z błędami w zakresie procedur kontrolnych, inaczej z nierealistycznymi wymaganiami co do personalizacji i kastomizacji systemu, a jeszcze inaczej w przypadku choćby zatrzymania przez służby celne sprzętu komputerowego, zakupionego za granicą.

Kiedy już zidentyfikujemy zagrożenia, pora na określenie sposobów poradzenia sobie z ich potencjalnymi skutkami. Można to zrobić, tworząc formalny plan naprawczy lub też zaktualizować harmonogram i strategię wdrożenia.

Plan naprawczy powinien być kompleksowy i obejmować wszystkie aspekty projektu – ludzkie, technologiczne i procesowe. Warto pamiętać, że nie od razu Rzym zbudowano i że często naprawa już niewielkiej rzeczy przynosi poprawę rzutującą na całokształt projektu.

Złote zasady

Nie ma możliwości całkowitego uniknięcia ryzyka, które już występuje. Niemniej należy podjąć podstawowe kroki, by projekt doznał jak najmniejszego uszczerbku.

Utrzymanie projektu bazuje na dogłębnej wiedzy o nim – na jakim etapie realizacji się znajduje, jaki status mają poszczególne prace w tym projekcie, które jego pierwotne założenia uległy zmianie i/lub są zagrożone. Powinien być to możliwie najbardziej obiektywny ogląd zarówno elementów technologicznych, jak i procesów oraz ludzi zaangażowanych w projekt. Warto również dokonać takiej oceny z różnych perspektyw – dostawcy systemu i klienta, zespołu projektowo-wdrożeniowego, testerów oprogramowania, architektów systemowych, itd.

Zawsze jednak lepiej zapobiegać niż leczyć. Rzetelne i drobiazgowe zidentyfikowanie czynników ryzyka we wstępnej fazie projektu umożliwia wczesne ich wykrycie i pozwala uniknąć szeregu problemów.

Autor: Anna Młynarczyk, DPS Software

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , , ,

DPS Software nowym partnerem Sage w Polsce

Dodany 30 maja 2018 przez admin

Firma DPS Software, jeden z czołowych dostawców usług doradczych i rozwiązań informatycznych dla polskiego przemysłu, została partnerem firmy Sage w Polsce na rynku rozwiązań klasy ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozszerzenie portfolio DPS Software o systemy do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym umożliwi polskim firmom zakup rozwiązań i wsparcie dla wszystkich kluczowych procesów w organizacji u jednego dostawcy.

DPS Software działa na niemieckim, austriackim, szwajcarskim oraz polskim rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP. Współpracuje z Sage w zakresie produktów ERP oraz z Dassault Systemes w obszarze produktów SOLIDWORKS. Grupa kapitałowa DPS Software zajmuje pozycję światowego lidera w sprzedaży SolidCAM. Jest największym dostawcą rozwiązań SOLIDWORKS w Europie i czwartym co do wielkości na świecie. W Niemczech DPS Software jest największym dystrybutorem produktów Sage w obszarze systemów ERP, HR, CRM.

Sage jest liderem na rynku zintegrowanych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, a także jedynym z czołowym dostawców oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem na rynku dostawców rozwiązań dla małych i średnich firm na świecie.

Współpraca z DPS Software jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy poszukują kompleksowych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem czy zarządzania produkcją. U jednego dostawcy mogą uzyskać wsparcie dla wszystkich kluczowych procesów w organizacji. Razem wprowadzamy bowiem do oferty DPS Software moduł zarządzania produkcją uzupełniony o system finansowo-księgowy, analityczny (Business Intelligence), kadrowo-płacowy oraz handlowo-magazynowy. Sage oraz DPS Software współpracują już na bardzo wymagającym rynku niemieckim. Liczymy, że uda się przełożyć te wspólne doświadczenia na polski grunt, oferując klientom nową jakość – mówi Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

W ofercie DPS Software z portfolio Sage znajdą się takie produkty jak Sage Symfonia Start, program dla mikro przedsiębiorstw rozliczających się uproszczoną księgowością, Sage Symfonia 2.0 oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym z zakresu księgowości, kadr oraz handlu oraz Sage Symfonia ERP – program do zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiający pełną integrację danych z wielu obszarów działalności.

– Od ponad 20 lat wspieramy polskie przedsiębiorstwa w zakresie oprogramowania do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją. Nasi klienci zgłaszali potrzebę otrzymania kompleksowych rozwiązań od jednego dostawcy  – od projektowania, poprzez produkcję, finanse, logistykę, kadry, sprzedaż, po analitykę biznesową – mówi Wojciech Obst, dyrektor techniczny DPS Software – Chcąc sprostać tym oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Sage na polskim rynku. W biznesie najważniejsze jest zaufanie, a nasze wspólne działania na niemieckim rynku gwarantują, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym obecnym i przyszłym klientom najwyższą jakość.   

Inauguracją współpracy była debata zorganizowana w połowie maja i poświęcona wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań programowych w polskich przedsiębiorstwach „Inteligentne przedsiębiorstwa 2020 – polskie doświadczenia a światowe osiągnięcia. Gdzie jesteśmy?”. W spotkaniu wzięli udział obok Wojciecha Obsta, dyrektora technicznego DPS Software, oraz Piotra Ciskiego, dyrektora zarządzającego Sage w Polsce, dr Aleksandra Przegalińska z MIT Center for Collective Intelligence, ekspertka w zakresie rozwoju nowych technologii, w tym m.in. sztucznej inteligencji, a także Jakub Bobusia, prezes zarządu EBA, firmy produkcyjnej specjalizującej się w obróbce metalu i wykorzystującej w produkcji nowoczesne technologie informatyczne.

Eksperci dyskutowali o tym, jak polski biznes radzi sobie z nowymi technologiami? Co już mamy, a co nadal pozostaje poza zasięgiem? Jak wyglądają najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji? Co już niedługo może stać się standardem? Jak przygotować biznes i produkcję na innowacje? Czy z wyprzedzeniem można zaplanować integrację systemów informatycznych ze sztuczną inteligencją i internetem rzeczy?

Źródło: DPS Software

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , , ,

Liderzy rynku z zakresu rozwiązań CAD/ CAM/ CAE/ PDM/ ERP łączą siły

Dodany 04 września 2017 przez admin

Firma Ratio Systems dołączyła do DPS Software, tworząc spółkę DPS Systems. Dzięki połączeniu dwóch rynkowych liderów grupa jako jedyna w Polsce oferuje klientom kompleksowe rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM/ERP

Współpraca dwóch podmiotów to reakcja na potrzeby rynku – W świecie inżynierskim czujemy się jak ryba w wodzie, jednak nasi klienci oczekują od nas kompleksowych rozwiązań, obejmujących swoim zakresem nie tylko obszary konstrukcyjne, ale także finanse, produkcję, logistykę, kadry, sprzedaż i analitykę biznesową, czyli systemy ERP wspomagające zarządzanie całym przedsiębiorstwem. – wyjaśnia Paweł Dziadosz, dyrektor zarządzający DPS Software (zdj.). – Nasza elastyczna reakcja na potrzeby płynące z rynku sprawiła, że 1 sierpnia 2017 weszliśmy w mariaż z liderem w dostarczaniu i wdrażaniu systemu IMPULS EVO, spółką RATIO Systems, tworząc wspólnie nowy podmiot działający pod marką DPS Systems.

Robert Gondek, prezes i współwłaściciel DPS Systems (zdj.), firmy od niemal 25 lat specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, w tym wdrażaniu systemów klasy ERP mówi: – Stworzenie nowego podmiotu we współpracy z DPS Software, to doskonała szansa na poszerzenie i udoskonalenie dotychczasowej oferty. Doświadczenie inżynierskie DPS Software w dziedzinie integrowania procesów przemysłowych od projektu do produktu oraz kompetencje i sukcesy wdrożeniowe DPS Systems w zakresie systemów ERP – to gwarancja bezpiecznego rozwoju dla naszych klientów.

DPS Systems i DPS Software wspólnie tworzą, jedynego w Polsce, dystrybutora rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/ERP – To unikalne w skali kraju połączenie dwóch liderów, kontynuujących swój dotychczasowy rozwój w wiodących obszarach, przy jednoczesnym wzmocnieniu wspólnej, kompleksowej oferty rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/ERP. –  zaznacza Paweł Dziadosz.

– Łącząc kompetencje obu zespołów zyskujemy na elastyczności i sprawności, a dla naszych klientów stajemy się wszechstronnym partnerem – mówi Robert Gondek.

DPS Software jest największym w Polsce dystrybutorem oprogramowania SOLIDWORKS i dostarcza zaawansowane rozwiązania CAD, CAM, CAE, PDM, wspomagające procesy w obszarach projektowania i produkcji. Zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń, audytami oraz doradztwem w zakresie sprzętu IT.

DPS Systems to największy dystrybutor  zintegrowanego systemu klasy MRPII/ERP tworzonego przez BPSC S.A. DPS Systems specjalizuje się w realizacji złożonych, kompleksowych projektów informatycznych. Zajmuje się zarówno doradztwem, dotyczącym wyboru rozwiązania jak i wdrożeniami systemów informatycznych, a także sprawnym świadczeniem usług serwisu technicznego i powdrożeniowego.

Źródło: DPS

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , ,

Polski projekt dla Elona Muska nabiera hiperprędkości

Dodany 21 lipca 2016 przez admin

Hyperloop jest to innowacyjna koncepcja komunikacji pasażerskiej między miastami. Stanowi swoiste połączenie transportu lotniczego z kolejowym, w założeniu pozwalając na rozpędzenie kapsuły do prędkości ponad 1000 km/h. Orędownikiem tej koncepcji jest sam Elon Musk, który ogłosił konkurs na wykonanie projektu i prototypu tej technologii. Nad konceptem pracują grupy inżynierów z całego świata, w tym reprezentanci Polski, skupieni w ramach grupy Hyper Poland.

Młodzi, zdolni

– Kiedy w czerwcu 2015 r. Elon Musk ogłosił konkurs na projekt piątego środka transportu: HYPERLOOP POD, postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Mieliśmy świadomość, ze porywamy się z motyką na słońce. Do konkursu zgłosiło się 1200 drużyn z całego świata. Wiele z nich mogło liczyć na wsparcie sponsorów i bogatych Uniwersytetów – mówi Krzysztof Tabiszewski, lider grupy Hyper Poland. My mogliśmy liczyć na własne pomysły i zapał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stworzyliśmy oryginalny projekt supernowoczesnej kapsuły z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań i udało się! Jesteśmy już w drugim etapie konkursu – dodaje Krzysztof Tabiszewski.

Zespół Hyper Poland tworzą absolwenci Politechniki Warszawskiej, którzy pracują pod opieką merytoryczną prof. Janusza Piechny. Ich zadaniem było stworzenie koncepcji aerodynamicznej kabiny i napędu. Ponadto, inżynierowie z Hyper Poland zaprojektowali także stację wraz ze śluzą buforującą (wyrównującą ciśnienie pomiędzy atmosferycznym, a tym panującym wewnątrz rury). Odważne pomysły i oryginalne podejście do tej problematyki, poparte dokładnymi obliczeniami, dały efekt w postaci przejścia do kolejnego etapu w konkursie zorganizowanym przez spółkę Elona Muska, SpaceX.

Hyperloop, czyli co?

Na czym w ogóle polega idea Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99% powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, „wagonik” poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h. Rura o średnicy kilku metrów, postawiona ma być na kilkumetrowych wspornikach. Całość zasilana będzie energią słoneczną, czerpaną poprzez kolektory mieszczące się na rurze Hyperloop. Dzięki temu podróż z Warszawy do Gdańska mogłaby trwać ok. 40 minut, a bilet byłby dużo tańszy od miejscówki w Intercity. Czy są więc jakieś słabe strony tego projektu?

– Oczywiście możemy doszukiwać się tutaj słabych stron. Kapsuła prawdopodobnie będzie dość ciasna i pozbawiona okien. Można też mieć wątpliwości, czy taka postawiona na kilkumetrowych wysięgnikach rura będzie elementem wpływającym pozytywnie na krajobraz? Z pewnością będzie wiele tego rodzaju wątpliwości, lecz póki co, my skupiamy się na problemach technicznych związanych z tą koncepcją. A ich nie brakuje – mówi Krzysztof Tabiszewski.

Wprawdzie w Stanach Zjednoczonych inwestowane są duże środki w rozwój koncepcji, a minister transportu USA Anthony Fox stwierdził, że pod znakiem zapytania nie jest to, czy technologia powstanie, ale kiedy i kto ją zrealizuje, to cały projekt ciągle jest na wstępnym etapie.

– Potrzebne są oczywiście ogromne pieniądze. Nie zdziałamy wiele bez pomocy przemysłu, a przede wszystkim państwa. Liczymy na współpracę z każdym chętnym. Cel jest naprawdę możliwy do realizacji, także tu, w Polsce, ale potrzebna jest do tego ciężka i systematyczna praca. I jeszcze więcej pieniędzy – konstatuje Krzysztof Tabiszewski.

Jak oni to robią?

Inżynierowie z Hyper Poland całą koncepcję, projekt, modelowanie oraz obliczenia opracowują i wykonują na specjalistycznym oprogramowaniu inżynierskim SOLIDWORKS. Każdy element projektu wykonuje się osobno, dopiero później łącząc go w całość. Wyzwaniem jest tutaj właściwa koordynacja projektu.

– Zasadniczym efektem naszych dotychczasowych prac było wykonanie szczegółowego prototypu rury, kapsuły i stacji Hyperloop. Model w skali 1:15 składał się z kilkudziesięciu części, które po opracowaniu wydrukowaliśmy na drukarce 3d. Teraz przed nami dokończenie etapu koncepcyjnego, wykonanie gruntownych badań obliczeniowych oraz przygotowania do budowy toru testowego – twierdzi Krzysztof Tabiszewski.

Wsparcie z zewnątrz

Dziś zespół Hyper Poland składa się z kilkunastu osób. Wsparcie merytoryczne zapewnia Politechnika Warszawska, Wrocławska, a osobisty nadzór sprawuje prof. Janusz Piechna z PW. Współpracują również inne biura inżynierskie oraz firmy.

– Do tej pory spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i życzliwością ludzi, którzy na różny sposób nas wspierają. Na prowadzenie prac koncepcyjnych udało nam się zdobyć wsparcie finansowe w wysokości 65 tys. zł. przez portal crowdfundingowy odpalprojekt.pl. Nieoceniona jest również nasza współpraca z firmą DPS Software, która w ramach sponsoringu udzieliła nam bezpłatnych licencji na oprogramowanie SOLIDWORKS, wraz z potrzebnymi nam modułami. Z pewnością bez tego wsparcia jakiekolwiek prace nad tym projektem nie byłyby możliwe – zapewnia Krzysztof Tabiszewski.

Chcemy ten projekt przekazywać dalej. Przygotowaliśmy obszerną dokumentację, wstępny projekt koncepcyjny, więc każdy kto chce z nami współpracować i rozwijać dalej ten projekt, może do nas dołączyć – dodaje.

Inżynierowie z Hyper Poland zabiegają o wsparcie także agendy rządowe, m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zapewniły grupie swój patronat. Nadzieję budzi także zainteresowanie projektem ze strony bydgoskiej PESY.

– Z pewnością inwestycje w Hyperloop mają sens. Może to być rewolucja na miarę wynalezienia silnika parowego, czy popularyzacji lotnictwa. Niedostępne do tej pory możliwości szybkiego poruszania się między miastami mogą otworzyć nieznany potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego – podsumowuje Krzysztof Tabiszewski.

Źródło: DPS Software

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , , ,

Projektanci spotkają się na PGE Narodowym już w październiku

Dodany 01 września 2015 przez admin

XIV SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW SOLIDWORKS – DPS FORUM 2015

28 października 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się czternasta edycja spotkania użytkowników SOLIDWORKS – DPS Forum 2015. Na tegorocznej konferencji zostanie zaprezentowana najnowsza wersja oprogramowania SOLIDWORKS 2016, a także nowe funkcjonalności, takie jak SOLIDCAM, SWOOD, Alphacam oraz Surfcam Evo. Co więcej, na spotkaniu uczestnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać ze strefy SOLIDWORKS EDUCATION. Inną, jakże ciekawą atrakcją będzie specjalnie przygotowana Strefa Skanu i Druku 3D z wieloma wystawcami, którzy zaprezentują swoje produkty.

Coroczne spotkanie DPS Forum jest jedyną w swoim rodzaju szansą spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami SOLIDWORKS oraz ekspertami firmy DPS Software i przedstawicielami Dassault Systems Solidworks.

– Na tej największej konferencji poświęconej oprogramowaniu projektowemu zostaną przedstawione najnowsze funkcje i dodatki SOLIDWORKS. Co więcej, na spotkaniu odbędą się m.in. warsztaty projektowe, konkurs Modelmania, a także pokaz produktów zaprojektowanych przez SOLIDWORKS. Najważniejszym punktem Forum będzie premiera najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS 2016 – mówi Dawid Fionik z DPS Software Polska.

Po raz pierwszy na konferencji pojawi się specjalna strefa skanu i druku 3D.

Rejestracja na DPS Forum startuje 1 września o godzinie 12:00.

Dla studentów została przewidziana niższa cena, natomiast dla firm, które pojawią się na konferencji w gronie większym niż 3 osoby firma przewidziała atrakcyjny rabat.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia pod adresem www.dps-software.pl/konferencja.

* * *

DPS Software Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań informatycznych klasy CAD/CAM/CAE/PDM/PLM wspomagających pracę projektantów, konstruktorów i technologów. Od ponad 18 lat firma skoncentrowana jest na wsparciu polskich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją. Firma jest pierwszym i największym w Polsce autoryzowanym dostawcą systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SOLIDWORKS. Portfolio firmy zawiera także oprogramowanie AlphaCam, Surfcam, SolidCAM, CabinetVision, iMold, SWOOD, DraftSight. DPS Software Polska specjalizuje się w tworzeniu i wspieraniu środowiska pracy inżynierów w oparciu o rozwinięte Centra Kompetencyjne, Centrum Wsparcia Technicznego oraz Centrum Szkoleniowe. Firma DPS Software Sp. z o.o. wchodzi w strukturę niemieckiej grupy kapitałowej DPS Software GmbH.

DPS Software GmbH działa na niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP od 1997 roku. Współpracuje z Dassault Systemes w obszarze produktów SolidWorks oraz Sage – systemy ERP, HR, CRM. Firma zajmuje pozycję światowego lidera w sprzedaży SolidCAM. Jest największym dostawcą rozwiązań SolidWorks w Europie i czwartym co do wielkości na świecie, zatrudniając ponad 250 pracowników, którzy obsługują ponad 6 tysięcy klientów. W 2014 roku firma wygenerowała przychód na poziomie ponad 40 mln €.

Dodatkowych informacji udziela:

Dawid Fionik

DPS Software Sp. z o.o.

fionik@dps-software.pl

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , , , ,

Młodzi projektanci z pomysłem na biznes

Dodany 06 sierpnia 2015 przez admin

SOLIDWORKS for Entrepreneurs to program sponsorski dla start-upów, który jest szansą dla młodych przedsiębiorców na rozwój i komercjalizację ich pomysłów. Innowacyjni projektanci, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory akademickie oraz przedstawiciele przestrzeni twórczych, tzw. „maker spaces” czy pracowni typu fab lab, już dzisiaj mogą zgłaszać swoje pomysły do projektu organizowanego przez jednego z czołowych twórców oprogramowania dla projektantów – firmę SOLIDWORKS. Nagrodą w konkursie są jest nie tylko profesjonalne oprogramowanie, ale także opieka konsultantów oraz możliwość wypromowania swojego pomysłu w ramach wspólnej akcji marketingowej.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne może być rozpoczęcie działalności od podstaw. Wszystkie etapy powstania produktu – projektowanie, testy, przygotowanie do produkcji – wymagają nie tylko ogromnego nakładu pracy, ale przede wszystkim wysokich kosztów. Znajdujący się na początku drogi projektanci często nie dysponują odpowiednimi środkami na zbudowanie marki na światowym poziomie już na starcie. Dla takich właśnie osób powstał program SOLIDWORKS for Entrepreneurs”. – podsumowuje Dariusz Żebrowski, Specjalista ds. Edukacji w firmie DPS Software oraz koordynator akcji “SOLIDWORKS for Entrepreneurs”.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą spełniać określone wymagania:

  • Zaprojektować innowacyjny fizyczny produkt, który może być zaprojektowany przy użyciu oprogramowania 3d CAD.
  • Przedstawić gotowy biznesplan oraz referencje.
  • Roczny budżet start-upu musi być niższy niż milion dolarów.
  • Działalność gospodarcza musi być prowadzona na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub Kanady.

Następnym krokiem jest weryfikacja poprawności wniosków przez lokalnego reprezentanta firmy SOLIDWORKS (np. firmę DPS Software). Wyłonieni autorzy najlepszych konceptów otrzymają roczną licencję oprogramowania wspomagającego projektowania oraz pakiet szkoleń oraz konsultacji ze specjalistami firmy SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Corp. już od ponad 20 lat wspiera powstawanie najbardziej innowacyjnych firm i produktów. Udział w programie SOLIDWORKS for Entrepreneurs pomógł setkom firm osiągnąć rynkowy sukces, budując jednocześnie aktywną społeczność dzielącą się wiedzą i doświadczeniami.

Partner konkursu, firma DPS Software, od lat aktywnie działa na rzecz społeczności użytkowników oprogramowania SOLIDWORKS wspierając m.in. Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS oraz organizując największą w naszym kraju konferencję skupiającą fanów oprogramowania – DPS Forum.

Szczegóły projektu są dostępne na stronie http://www.dps-software.pl/program-sponsorski-solidworks-dla-start-upow/

Źródło: DPS Software

Komentarzy (0)

dps logo

Tags: , , , , ,

CNS Solutions zmienia się w DPS Software

Dodany 02 lipca 2015 przez admin

CNS Solutions Sp. z o.o. lider rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM w Polsce, wspierających pracę inżynierów, projektantów i technologów, po ponad 18 latach istnienia zmienia swoją nazwę na DPS Software Sp. z o.o. Ten symboliczny krok jest zwieńczeniem procesu włączenia firmy do międzynarodowej Grupy DPS, które miało miejsce w listopadzie 2012 roku.

CNS Solutions zmienia swoją nazwę oraz znak towarowy dla zapewnienia lepszej spójności wizerunkowej z Grupą DPS, działającą obecnie w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, pod wspólną marką DPS Software. – Przyjęcie marki DPS Software w Polsce wiąże się z planami dalszego rozwoju naszej organizacji. Jest efektem pozytywnych doświadczeń płynących z dotychczasowej współpracy w ramach Grupy DPS – mówi Paweł Dziadosz, Członek Zarządu DPS Software Sp. z o.o. Transformacja wspiera również nasze działania, zmierzające do wzmocnienia pozycji kluczowego partnera polskich przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM – dodaje. Grupa DPS jest największym dostawcą rozwiązań z rodziny Dassault Systemes SOLIDWORKS, a także SolidCAM oraz SWOOD w Europie.

Rozwój w ramach Grupy DPS

Obecnie zespół DPS Software w Polsce liczy ponad 60 pracowników, rozmieszczonych w 6 lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. W minionym roku organizacja osiągnęła najlepszy wynik sprzedaży w swojej historii, który przekroczył 17 mln zł. Jako pionier rozwiązań 3D CAD firma wdrożyła ponad 12 tysięcy licencji komercyjnych i edukacyjnych SOLIDWORKS w Polsce. Centra Kompetencyjne CAD, CAM, CAE oraz PDM/PLM obsługują ponad 1200 klientów, reprezentujących m. in. przemysł maszynowy, branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł meblarski oraz sektor edukacji. W portfolio klientów znajdują się takie firmy, jak PMPoland, Feerum, Bumar Łabędy, OBRUM, Grupa Kęty, ORLEN Projekt, Hydro Vacuum, Robokopter.

Ściślejsza integracja w ramach Grupy pozwoli nam pełnić rolę partnera w międzynarodowym rozwoju naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że wiele polskich firm decyduje się na ekspansję lub partnerstwo na rynkach zagranicznych. Doświadczenie zdobyte w ramach Grupy DPS, a także dostęp do szerszych kompetencji, pozwalają nam wzbogacić oferowane rozwiązania o niespotykaną wiedzę dotyczącą potrzeb rynków globalnych – podsumowuje Paweł Dziadosz.

Wzbogacenie portfolio produktów

Przyjęcie marki DPS Software zapewnia możliwość rozszerzenia portfolio produktów o specjalistyczne rozwiązania oferowane przez Grupę DPS, które zwiększą potencjał i możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw. Do portfela produktów, oprócz takich marek jak Dassault Systemes SOLIDWORKS, SolidCAM, Alphacam, Surfcam, SWOOD czy Sage, zaliczyć można również autorskie rozwiązania Grupy DPS, będące odpowiedzią na specyficzne potrzeby klientów. Polscy konsultanci mają w tej chwili większy wpływ na kreowanie oferty rozwiązań pod kątem indywidualnych potrzeb polskiego rynku.

Warto podkreślić, że rozwijany przez polski zespół system do zarządzania projektami PMDesk jest wdrażany w innych krajach, w których działa Grupa DPS – dodaje Wojciech Obst, Dyrektor Techniczny w firmie DPS Software.

Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw

W zakresie świadczonych usług, działalność DPS Software w Polsce jest realizowana przez Centra Kompetencyjne, Centrum Wsparcia Technicznego oraz Centrum Szkoleniowe. Jako jedyny dostawca SOLIDWORKS i SolidCAM w Polsce zapewniamy naszym klientom bezpłatny dostęp do infolinii Centrum Wsparcia Technicznego i najlepiej rozbudowaną sieć sal szkoleniowych w Polsce. Holistyczne podejście do zakresu oferowanych usług jest gwarancją właściwych wyborów, począwszy od etapu analizy potrzeb biznesowej, doboru optymalnej oferty rozwiązań, udanego wdrożenia, szkolenia czy wsparcia technicznego.

Strategia firmy przewiduje dalszy, aktywny rozwój w obszarze doradztwa dla firm oczekujących optymalizacji procesów konstrukcyjno-technologicznych oraz poprawy efektywności przepływu i ponownego użycia danych przedsiębiorstwa.

Usługi posprzedażowe odgrywają coraz większą rolę w rozwoju firmy. Aktualnie stanowią one 45% obrotów przedsiębiorstwa. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 18 tysięcy użytkowników naszych rozwiązań i wykonaliśmy ponad 800 wdrożeń maszyn CNC do produkcji – komentuje Julita Tomczyk, Kierownik Centrum Szkoleń w firmie DPS Software.

Źródło: DPS Software

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING