Archiwum | e-Health

bpsc_male

Tags: , , ,

(R)EVOlucja w zarządzaniu małymi ośrodkami zdrowia

Dodany 16 lipca 2014 przez admin

BPSC uzupełnia ofertę o rozwiązanie wspomagające zarządzanie przychodniami i niewielkimi sieciami medycznymi. To zestaw funkcjonalności systemu Impuls EVO, wdrożonego do tej pory w ponad 600 przedsiębiorstwach, w tym także w szpitalach, dostosowany funkcjonalnie do potrzeb mniejszych placówek medycznych. System pozwala m.in. na ocenę opłacalności ich funkcjonowania, poszczególnych procedur medycznych oraz kontraktów z NFZ. Z rozwiązania skorzystał już pierwszy klient – to FamiliaMed, spółka zarządzająca 3 placówkami medycznymi w śląskim Mikołowie.

- Stworzyliśmy ofertę dedykowaną dla małych ośrodków zdrowia ze względu na rosnący rynek usług medycznych a także coraz większą świadomość zarządzających takimi podmiotami. Oferujemy im narzędzie, które pomogło w rozwoju ponad 600 polskich firm i które dostosowaliśmy do potrzeb służby zdrowia zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak i koszty wdrożenia – tłumaczy Jarosław Iwanek, dyrektor ds. konsultingu i analiz w BPSC S.A..

Przy opracowywaniu branżowej, „medycznej” wersji Impuls EVO, BPSC wykorzystało swoje wieloletnie doświadczenie w informatyzacji placówek medycznych – przede wszystkim publicznych szpitali – oraz firm usługowych – Od strony biznesowej przychodnie czy gabinety specjalistyczne prowadzą bardzo podobną działalność. Z tego powodu procesy takie jak rejestracja i rozliczenia kontraktów z lekarzami wynajmującymi gabinety, automatyczne sugerowanie zakupu szczepionek, środków opatrunkowych czy rozliczanie rentowności procedur medycznych, z powodzeniem mogą zostać obsłużone przez system ERP wykorzystywany wcześniej przez firmy usługowe.– przekonuje Jarosław Iwanek z BPSC.

Wdrożenie w kilka tygodni

„Medyczny” Impuls EVO wspiera wszystkie istotne obszary działalności placówek służby zdrowia. Dzięki mechanizmom ewidencji i podziału kosztów, umożliwia on m.in. dokładną ocenę rentowności każdej z gałęzi prowadzonej działalności medycznej. Pozwala na analizę opłacalności funkcjonowania jednostek organizacyjnych (placówek medycznych), poszczególnych procedur medycznych, a także kontraktów z NFZ.

Impuls EVO jest alternatywą m.in. dla rozwiązań „pudełkowych”. Już na starcie oferuje on znacznie bogatszą funkcjonalność, dodatkowo można go dowolnie rozbudowywać wraz z rozwojem placówki medycznej – aż do poziomu wymaganego przez średnie i duże firmy. Jego zaletą jest też krótki czas wdrożenia. – Z takich modułów systemu jak kadry-płace, finanse-księgowość, gospodarka materiałowa, środki trwałe, dystrybucja czy CRM wydzieliliśmy te funkcjonalności, które w największym stopniu wspierają funkcjonowanie placówek medycznych. Dzięki temu wdrożenie Impuls EVO jesteśmy w stanie zrealizować w kilka tygodni. Placówka medyczna w zasadzie od razu dostrzega korzyści wynikające z implementacji systemu. – podkreśla Jarosław Iwanek z BPSC.

Pierwszy „mały” klient

Potwierdza to Celestyna Mędrala-Błaszczyk, Kierownik Działu Administracji w FamiliaMed – spółce ze śląskiego Mikołowa, która jako pierwsza zdecydowała się skorzystać z oferty BPSC. FamiliaMed to sieć 3 placówek medycznych, która świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie m.in.: podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii, neurologii, ortopedii, alergologii oraz medycyny paliatywnej. Firma w zaledwie 8 tygodni wdrożyła moduły: Finanse-Księgowość–Koszty, Kadry-Płace, Gospodarkę Magazynową, CRM, Dystrybucję (wraz ze sprzedażą usług fiskalizowanych drukarkami fiskalnymi) oraz Środki Trwałe. Plany dalszej informatyzacji przewidują wdrożenie w kolejnych trzech placówkach FamiliaMed modułu Budżetowania oraz Zarządzania Obiegiem Informacji.

- Dzięki wdrożeniu systemu Impuls EVO, szybko uzyskaliśmy możliwość rezerwacji gabinetów medycznych, mamy też ich pełny podgląd na terminarzu graficznym. – tłumaczy Celestyna Mędrala – Błaszczyk. -Tworzenie grafików pracy personelu odbywa się za pomocą wcześniej zdefiniowanych wzorców harmonogramu, a po rozliczeniu czasu pracy system automatycznie przelicza pensje pracowników. Impuls EVO pomaga nam również w zaopatrzeniu – posiada mechanizmy sugestii zakupów szczepionek na podstawie zdefiniowanych stanów minimalnych oraz aktualnych, zarejestrowanych w placówkach zapotrzebowań. Dzięki temu, że system jest zintegrowany, raz wprowadzone informacje są dostępne dla wszystkich pracowników, co jest dla nas kluczowe przy zarządzaniu trzema placówkami medycznymi – zaznacza Celestyna Mędrala – Błaszczyk z FamiliaMed.

Wdrożenia w szpitalach

Rozwiązania klasy ERP autorstwa BPSC SA funkcjonują w prawie 600 polskich przedsiębiorstwach
i instytucjach. Od lat wykorzystywane są także przez służbę zdrowia. Dzięki współpracy w firmą SI ALMA, specjalizującą się w implementacji szpitalnych systemów informatycznych, system Impuls wdrożono między innymi w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Szpitalu Wojewódzkim czy też Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi UM w Poznaniu. Oprogramowanie BPSC wykorzystują również placówki niepublicznej ochrony zdrowia, w tym Pleszewskie Centrum Medyczne czy Spółka ARS MEDICAL Sp. z o.o. w Pile.

Źródło: BPSC

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , ,

Szpitale w Opolu i Branicach przechodzą na AMMS

Dodany 08 maja 2014 przez admin

Wprowadzenie e-usług będzie realizowane w oparciu o kompleksowe rozwiązanie Asseco dla szpitali – Asseco Medical Management Solutions. Wdrożenie systemu AMMS pozwoli szpitalom nie tylko uruchomić e-usługi medyczne, ale także przygotować się do przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną. Do systemu szpitalnego zostaną włączone pracownie diagnostyczne.

- Lekarze otrzymają łatwy wgląd w wyniki badań w każdym miejscu szpitala, gdyż po pobraniu naszej aplikacji mHOSP będą mogli korzystać z systemu AMMS za pomocą urządzeń mobilnych - mówi Jan Butkiewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Dzięki mobilności systemu wyniki konsultacji medycznych i zalecenia lekarskie są dostępne w każdym miejscu szpitala. Lekarze mają ułatwione generowanie skierowań, gdyż większość danych jest już w systemie. Lekarz na ekranie dotykowym określa kolejne badanie a informacja o jego zleceniu – wraz z danymi pacjenta – pojawia się na monitorze w odpowiednim gabinecie lekarskim lub zabiegowym.

AMMS to zintegrowane rozwiązanie o budowie modułowej wykonane w technologii internetowej. Obejmuje wszystkie procesy medyczne i administracyjne, zapewniając pacjentom wygodny, zdalny kontakt ze szpitalem, a dyrekcji – monitorowanie kosztów leczenia. Z punktu widzenia codziennej pracy personelu pielęgniarskiego należy spodziewać się ułatwień w zakresie planowania i ewidencji podań leków, przypisywania sal, wprowadzanie informacji o pomiarach parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie, etc.), planowania czynności przy pacjencie.

Aplikacja została stworzona w oparciu o nowe wymagania dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Karta oddziałowa, wypis, karta statystyczna, opis badań pacjenta, zaświadczenia, recepty, epikryza czy zalecenia dla pacjenta powstają na podstawie danych, które zostały wprowadzone w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu w różnych modułach systemu AMMS. Dzięki temu wszystkie te dokumenty można przygotować w ciągu kilku minut.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , ,

Wdrożenie AMMS w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

Dodany 23 kwietnia 2014 przez admin

W ramach wdrożenia Asseco Poland zrealizuję dostawę oraz wdrożenie Szpitalnego Systemu Informacyjnego w technologii wielowarstwowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Głównym system szpitalnym będzie kompleksowe rozwiązanie autorstwa Asseco – AMMS.

Wojewódzki Szpital w Opolu rozszerzy zakres funkcjonalny Szpitalnego Portalu Informacyjnego o telekonsultacje, zostanie uruchomione repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System AMMS umożliwi lekarzom dostęp do danych medycznych w każdym miejscu szpitala poprzez zastosowanie aplikacji mHOSP przygotowanej przez Asseco dla użytkowników urządzeń przenośnych typu tablet.

Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kompleksowe rozwiązanie AMMS (Asseco Medical Management Solutions) zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie ze światowymi trendami w zakresie technologii informatycznych, jak i ergonomii. Zastosowano w nim wiele udogodnień związanych z identyfikacją pacjenta, tj. rejestrację skierowań na podstawie dwuwymiarowych kodów kreskowych, odczyt danych demograficznych z dokumentów tożsamości itp. Twórcy aplikacji uwzględnili wymagania prawne dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które zobowiązują wszystkie jednostki medyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. System współpracuje również z aplikacją NFZ eWUŚ, która służy do elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Rozwiązanie AMMS znacznie upraszcza proces weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń oraz umożliwia zbiorczą weryfikację uprawnień bez ingerencji użytkownika.

Dostęp do aplikacji jest realizowany za pośrednictwem przeglądarki WWW. Cenionym ułatwieniem jest możliwość drukowania i odczytu skierowań w postaci zakodowanej (kody 2D). Przekazywanie tego typu skierowań pomiędzy jednostkami wykorzystującymi to samo oprogramowanie eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych dotyczących skierowań. Informacje te odczytywane są za pomocą czytników kodów 2D, obsługiwanych przez system AMMS.

System AMMS został wdrożony w ponad 80 placówkach medycznych w Polsce, w tym m.in. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, w Intercard Sp. z o.o., w ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, w ZOZ w Brzesku, SP ZOZ w Lęborku i w SP ZOZ w Puławach, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz w Pomorskim Centrum Toksykologii Sp. z o.o., a także w trzech szpitalach warszawskich: w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oraz w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , ,

Umowa Asseco Poland ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej

Dodany 14 kwietnia 2014 przez admin

Konsorcjum Asseco Poland i firmy Ganso wygrało przetarg ograniczony na modernizację systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Realizacja kontraktu o wartości przeszło 7,4 mln zł brutto ma na celu wprowadzenie elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienie procesów zarządczych.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest największą placówką medyczną w południowym regionie Polski. Służy opieką w 18 oddziałach szpitalnych i 24 poradniach specjalistycznych. Chlubą placówki jest blok operacyjny składający się z 6 sal operacyjnych, spełniających najwyższe standardy wyposażenia, a także stacja dializ posiadająca 18 stanowisk dializacyjnych.

Głównym elementem projektu jest wdrożenie kompleksowego rozwiązania Asseco Medical Management System składającego się z kilkudziesięciu modułów o wyspecjalizowanych funkcjonalnościach, wspierających m.in. izbę przyjęć, oddziały, ruch chorych, blok operacyjny, aptekę, pracownie, przychodnię oraz laboratoria. Dzięki realizacji projektu dane medyczne będą udostępniane w postaci elektronicznej, zaś ewidencja świadczeń zdrowotnych stanie się źródłem danych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Ważną częścią projektu jest moduł analityczny klasy Business Inteligence, który umożliwi efektywne zarządzanie jednostką na podstawie wyników analiz wielowymiarowych. Ponadto system AMMS zostanie zintegrowany z oprogramowaniem obsługującym część administracyjną oraz z systemem radiologicznym.

Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę informatyczną niezbędną do uruchomienia nowego rozwiązania. Przewidziano m.in. zakup 12 serwerów i 300 stacji roboczych.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Priorytet Społeczeństwo Informacyjne, Działanie Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: ,

Zespół Szpitali w Kup wybiera AMMS

Dodany 10 kwietnia 2014 przez admin

Asseco Poland podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, w województwie opolskim. Wdrożenie systemu Asseco Medical Management Solutions zakończy się w sierpniu 2014 roku.

 Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i rozbudowa modułów systemu szpitalnego do wersji przeglądarkowej. Kontrakt obejmuje także wdrożenie modułów informacyjnych oraz platformy e-usług medycznych. W ramach wdrożenia powstanie repozytorium niezbędne do uruchomienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 Rozwój bazy informatycznej pozwala placówce stale podnosić poziom jakości świadczenia usług medycznych. Potwierdza to wysokie, 11. miejsce, Zespołu Szpitali w Kup w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2013”, w kategorii szpitali niezabiegowych. Ranking prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na zlecenie Rzeczpospolitej. Dlatego ważnym elementem projektu jest rozszerzenie Medycznego Portalu Informacyjnego, który usprawnia komunikację pomiędzy personelem szpitali a pacjentami i kontrahentami. Prócz rejestracji wizyt za pomocą Internetu pacjenci będą mieli wygodny i łatwy dostęp do wyników badań wykonywanych w placówce.

 Zespół Szpitali w Kup należy do Opolskiego Klastra Senioralnego. Planuje modernizacje i doposażenie oddziału geriatrycznego. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie pierwszą weryfikację w ramach Mechanizmów Norweskich.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch

Tags: ,

OptiMED24 w wersji 6.0 – teraz jeszcze bardziej funkcjonalny

Dodany 28 lutego 2014 przez admin

Comarch e-Zdrowie udostępnia nową wersję oprogramowania OptiMED24. Wersja 6.0 została wzbogacona nowe funkcjonalności, w tym najważniejsze:

  • dodano punkt szczepień,
  • dodano wsparcie skanowania dokumentacji medycznej,
  • rozszerzono funkcjonalności obsługi okulistyki.

Oprogramowanie OptiMED24 to kompleksowy system do zarządzania placówka ambulatoryjną. Jest to elastyczny program umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zarówno w placówkach komercyjnych, jak i tych, które udzielają świadczeń finansowanych z ramienia NFZ.

Punkt Szczepień
W ramach obsługi punktu szczepień dodano nowy typ skierowania wewnętrznego: Skierowanie na szczepienie oraz nowy moduł dostępny pod warunkiem posiadania aktywnej obsługi komercji. OptiMED24 oferuje podgląd historii wszystkich wykonanych szczepień i wspiera lekarza w monitorowaniu ryzyk zdrowotnych swoich pacjentów.

Wsparcie skanowania dokumentacji medycznej
System umożliwia bezpośrednie dodawanie załączników pobranych z odpowiednio skonfigurowanego wcześniej skanera. Dzięki tej funkcjonalności tworzenie kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta stało się jeszcze bardziej intuicyjne i proste.

Obsługa okulistyki
OptiMED24 wspiera specjalistów z dziedziny okulistyki. System jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Lekarz korzystający z systemu ma możliwość wystawienia recept na okulary łącznie z możliwością oznaczenia pryzmatów bezpośrednio w aplikacji z poziomu karty wizyty. Specjalnie przygotowana karta badania pozwala na szybki wybór opisu schorzenia, załączenie dowolnych dokumentów w formie elektronicznej (jpg ,pdf, skan) oraz wydruk i podgląd wydruku recepty. Lekarz okulista ma do dyspozycji słowniki ICD10, ICD9 i wykaz leków refundowanych.

Ponadto wersja 6.0 została m.in. wzbogacona o następujące udogodnienia: menu kontekstowe w module Rejestracja, które pozwala jednym kliknięciem myszką na szybkie odwołanie, czy zmianę terminu wizyty; uproszczoną formę dodawania rozpoznań ICD10 przez lekarza; dostępność informacji audytowych dla wszystkich dokumentów, dzięki czemu możliwie jest sprawdzenie informacji dotyczących typu dokumentu, jego twórcy, daty powstania, daty modyfikacji oraz osoby modyfikującej; umożliwiono także przygotowanie zestawienia kolejek oczekujących na wybrany dzień, co zwiększa przejrzystość procesu sprawozdawczości z NFZ.

Z systemu OptiMED24 może korzystać praktycznie każda placówka ambulatoryjna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego. OptiMED24 jest przyjazny użytkownikowi, a nauka obsługi  systemu nie wymaga długiego nakładu czasu i pracy. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami i z wersją Demo systemu.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch

Tags: ,

Comarch umacnia swoją pozycję na rynku informatyzacji w ochronie zdrowia

Dodany 21 lutego 2014 przez admin

Widząc potencjał i rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane rozwiązania informatyczne w branży medycznej, Comarch e-Zdrowie oferuje kompleksowe systemy do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Już kilkadziesiąt szpitali w Polsce korzysta ze specjalistycznych rozwiązań Comarch. W dniu 22 stycznia 2014 r. doszło do podpisania kolejnej umowy przez sektor Comarch e-Zdrowie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu informatycznego o moduły z zakresu e-usług, szpitalny portal informacyjny, elektroniczną dokumentację medyczną oraz rozwiązania mobilne wraz dostawą tabletów. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwoli przede wszystkim zwiększyć jakość opieki i obsługi pacjenta oraz usprawnić pracę personelu medycznego.

Szpital w Oświęcimiu przeznaczył na informatyzację kwotę około 1,5mln zł. Comarch wdroży w szpitalu nowoczesne rozwiązania bazujące na technologiach internetowych oraz mobilnych rozwiązaniach opartych o system Android. Dzięki wdrożeniu e-usług, pacjenci szpitala zyskają możliwość rezerwowania wizyt przez Internet oraz odbioru badań i innych informacji dotyczących ich zdrowia składowanych na indywidualnym koncie pacjenta na wielofunkcyjnym portalu pacjenta. Dzięki temu dane na temat stanu zdrowia będą zawsze łatwo dostępne.

W zakresie rozwoju systemu szpitalnego Comarch OptiMED, wdrożone zostanie rozwiązanie mobilne na tabletach MioCare. Aplikacja oparta na systemie Android ma za zadanie wspierać personel medyczny w trakcie wykonywania codziennej pracy z chorymi poprzez szybki dostęp do danych pacjenta, możliwość rejestrowania podstawowych parametrów życiowych przy łóżku chorego, kończąc na kompleksowej obsłudze obchodu lekarskiego i generowaniu zleceń medycznych do centralnego systemu medycznego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z okolic Oświęcimia, a jego zaplecze to 529 łóżek na 17 oddziałach, to 22 poradnie specjalistyczne, 8 pracowni, przy zatrudnieniu wynoszącym około 930 pracowników. To kolejna placówka, która informatyzuje się dzięki ofercie produktowej dla branży medycznej Grupy Comarch. Wdrożenie zaawansowanych technologii w szpitalu przyczyni się do wzrostu renomy marki Comarch w tym rejonie.

- Menadżerowie placówek szpitalnych dostrzegają konieczność posiadania wysokiej jakości systemów informatycznych. Rozwiązania proponowane przez Comarch e-Zdrowie są kompleksowe i ergonomiczne, dlatego zyskują coraz większą przychylność branży medycznej. W Szpitalu w Oświęcimiu z informatyzacji skorzystają zarówno zarządzający jak i personel medyczny oraz pacjenci – mówi Jakub Szczepaniak, dyrektor handlowy Comarch e-Zdrowie.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch

Tags: , , ,

Comarch informatyzuje Elbląski Szpital Specjalistyczny

Dodany 07 lutego 2014 przez admin

6 listopada 2013 r. Comarch e-Zdrowie i Elbląski Szpital Specjalistyczny podpisali umowę na informatyzację placówki. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł. Dzięki przedsięwzięciu Szpital będzie mógł wdrożyć kompleksowy system informatyczny, który poprawi dostęp do usług medycznych, umożliwi szybkie konsultacje między specjalistami, a także usprawni współpracę pomiędzy poszczególnymi oddziałami placówki medycznej.

W wyniku realizacji założeń, zawartych w wojewódzkim projekcie RPO, z którego pochodzi aż 85% dofinansowania dla wdrożenia, Szpital uruchomi między innymi kompleksowy system klasy HIS – Comarch OptiMED, który w znacznym stopniu  usprawni funkcjonowanie całej jednostki, umożliwiając nie tylko sprawniejsze generowanie danych statystycznych o liczbie udzielonych świadczeń medycznych, ale również ułatwiając rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. W efekcie całkowitego skomputeryzowania pracowni diagnostycznych, współpracujących z poszczególnymi oddziałami Szpitala i Izbą Przyjęć, wyniki badań będą natychmiastowo przekazywane lekarzom, co przyspieszy postawienie trafnej diagnozy. Implementacja nowoczesnego systemu informatycznego uprości także wprowadzanie zmian i aktualizowanie dokumentacji medycznej.

- To kolejny szpital na Północy naszego kraju, który dzięki rozwiązaniom Grupy Comarch może śmiało patrzeć w przyszłość i dostosować swoje standardy obsługi pacjenta do światowych wymagań. W wyniku wdrożenia systemu informatycznego pacjent będzie mógł w łatwy i prosty sposób korzystać z sieci Internet, wykorzystując infokioski ustawione na terenie Szpitala. Jednocześnie nastąpi wprowadzenie systemu rejestracji pacjenta (e-Pacjent) za  pośrednictwem Internetu - mówi Natalia Górak, dyrektor handlowy Comarch e-Zdrowie.

Całość projektu przewiduje rozbudowę i dostosowanie organizacji wewnętrznej placówki, wdrożenie rozwiązań usprawniających efektywną wymianę informacji (back-office) oraz budowę nowoczesnej i przyjaznej pacjentom obsługi (front-office).

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch

Tags: , ,

ZOZ Strzyżów informatyzuje się z Comarch

Dodany 29 stycznia 2014 przez admin

Comarch e-Zdrowie wygrywa kolejne przetargi w obszarze informatyzacji jednostek ochrony zdrowia. W październiku 2013 r. spółka podpisała umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Szpital przeznaczył na informatyzację kwotę ok. 1,8mln zł. Wdrożenie jest projektem w ramach budowy podkarpackiego systemu informacji medycznej, a projekt ten został dofinansowany z funduszy unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego oraz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Informatyzacja ZOZ Strzyżów obejmie wiele obszarów, począwszy od zakupu sprzętu, poprzez doposażenie serwerowni, kończąc na wymianie rozproszonych systemów informatycznych na jedno zintegrowane rozwiązanie informatyczne.

W ramach projektu zostaną zinformatyzowane wszystkie oddziały szpitalne, poradnie oraz administracja szpitala. W jednostce zostanie zaimplementowanie programowanie Comarch OptiMED – kompleksowy i ergonomiczny system informatyczny do zarządzania szpitalem. System posiada pełen zakres modułów wymaganych do informatyzacji szpitala, zarówno w części białej, jak i szarej. Zaletą oprogramowania jest oferowanie kompatybilnych systemów peryferyjnych do obsługi dodatkowych pracowni. Dlatego wdrożenie w Strzyżowie przewiduje również dostarczenie rozwiązania informatycznego do specjalistycznych jednostek szpitala, takich jak zakład diagnostyki obrazowej oraz laboratorium. Projekt informatyzacji ZOZ w Strzyżowie zakłada także wdrożenie usług internetowych w zakresie e-rejestracji i wymiany danych z platforma regionalną PSIM.

Aktualnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z terenu województwa podkarpackiego, a podstawowym obwodem zapobiegawczo – leczniczym jest teren obejmujący: Miasto i Gminę Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa. Organem Założycielskim Zespołu jest Powiat Strzyżowski.

To kolejny szpital, który informatyzuje się korzystając z oprogramowania dla branży medycznej Grupy Comarch. Podpisanie umowy potwierdza mocną pozycje Comarch na rynku rozwiązań dla ochrony zdrowia oraz dobre postrzeganie marki przez klientów z tego segmentu rynku. To także powód dla którego Comarch bardzo mocno w tej chwili inwestuje w branżę medyczną i stale poszerza swoje portfolio rozwiązań IT dedykowanych medycynie.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

simple_logo_m

Tags:

SIMPLE S.A. wdroży Regionalną Platformę Danych do zarządzania 16 podmiotami leczniczymi Województwa Łódzkiego.

Dodany 27 stycznia 2014 przez admin

Zarząd firmy SIMPLE S.A. oraz przedstawiciele Województwa Łódzkiego 15 listopada 2013 roku podpisali umowę, której przedmiotem jest wdrożenie Regionalnej Platformy Danych w ramach projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi). Środki na realizację inwestycji pochodzą z Działania IV.2 E-Usługi Publiczne IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty leczenia oraz usprawni proces zarządzania budżetem jednostek. Lokalne Platformy Danych implementowane w jednostkach przez firmę SIMPLE to gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych systemów informatycznych i aplikacji działających w ramach jednego zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu danych z różnych obszarów możliwe jest stworzenie spójnego obrazu sytuacji i oceny działalności operacyjnej zakładu.
Natomiast zadaniem Regionalnej Platformy Danych jest gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych zakładów opieki zdrowotnej. RPD zawiera wszystkie dane, które dostępne są na poziomie Lokalnych Platform Danych (LPD) w poszczególnych zakładach, z wyjątkiem danych osobowych umożliwiających identyfikację pacjentów.

Zadanie będzie realizowane etapami. W początkowej fazie zostanie stworzona dokumentacja techniczna wdrożenia. Kolejny obejmie wdrożenie Lokalnych Platform Danych oraz Regionalnych Platform Danych. Zakończenie wdrożenia skutkować będzie cyklicznymi szkoleniami dla użytkowników oraz administratorów. Spółka SIMPLE przez okres 5 lat będzie świadczyła usługi gwarancyjne.

Wartość zamówienia to 5 748 973,03 zł brutto

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

Newsletter

POWIĄZANE STRONY